Danıştay'ın görevleri nedir

'Hukuk' forumunda Mavi_Sema tarafından 24 Şubat 2011 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Danıştay'ın görevleri nedir konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Danıştayın Yetkileri
  Danıştayın Görevleri Nelerdir
  Danıştay Hakkında Bilgi

  Danıştay'ın görevleri "idari" ve "yargılama" olmak üzere iki grupta toplanır.

  Danıştay'ın idari görevleri, danışma ve inceleme niteliğindedir. Kamu yöneti*minin işleyişinde karşılaşılan idare hukuku ile ilgili sorunlar olduğunda Cum*hurbaşkanlığı veya Başbakanlık aracılığı ile Danıştay'a başvurulabilir. Bazı durumlarda Danıştay'ın görüşünün alınması kanun gereği de olabilir. Ayrıca Danıştay, Başbakan ve Bakanlar Kurulu'nca gerekli görülmesi halinde gönderi*len kanun tasarıları hakkında düşüncelerini bildirmekte yükümlüdür. Bir yerde belediye kurulması için Danıştay'ın görüşüne başvurulur. Danıştay ayrıca, tü*zük tasarılarıyla imtiyaz şartlarını ve sözleşmelerini incelemekle yetkilidir.

  Danıştay, temyiz makamı ve bazı durumlarda ilk derece mahkemesi olarak gö*rev yapmaktadır. Danıştay, ilk derece mahkemesi olarak;

  a) Bakanlar Kurulu Kararlarına,

  b) Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının müsteşarlarıyla ilgili müşterek kararnamelere,

  c) Bakanlıkların düzenleyici işlemleri ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlere,

  d) Danıştay idari dairesince veya idari işler kurulunca verilen kararlar üzerine uygulanan eylem ve işlemlere,

  e) Birden çok idare ve vergi mahkemesinin yetki alanına giren işlere,

  f) Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu Kararlan ile bu kurulun görev alanı ile ilgili Danıştay Başkanlığı işlemlerine,

  karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları ile tahkim yolu öngörülmeyen kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan idari davaları karara bağlar.

  Danıştay ayrıca belediyeler ile il özel idarelerinin seçimle gelen organlarının, organlık sıfatlarını kaybetmeleri hakkındaki istemleri inceler ve karara bağlar.

  Bunlara ilaveten Danıştay, idari yargı yerleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını giderir. Ayrıca idari yargı alanında içtihat bakımından uyum sağlamak amacı ile "içtihadı birleştirme kararlan" alır. Danıştay, idari ve yargı görevlerini "kurul" olarak yerine getirir. Danıştay'da, biri idari ve on ikisi de yargı ile ilgili olmak üzere toplam on üç daire bulunmaktadır
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Danıştay'ın görevleri nedir Forum Tarih
Monosakkaritlerin özellikleri ve görevleri nedir kısaca Eğitim Bilgileri Pazar 19:56
Kan damarları çeşitleri ve görevleri kısaca Genel Sağlık 7 Ekim 2017
Yerel yönetimlerin temel görevleri nedir? Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü 18 Şubat 2017
Yerel yönetim birimleri halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için hangi görevleri yaparlar? Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü 18 Şubat 2017
Okuldaki müzik kulübünün görevleri ve sorumlulukları kısaca Öğretmenlerimizin Bölümü 15 Şubat 2017

Bu Sayfayı Paylaş