Döviz Programı

'C-D' forumunda ÜmiT KoTaN tarafından 5 Ocak 2009 tarihinde açılan konu

 1. Döviz Programı konusu Güzel menu ya sahip kolay ve anlaşılır bir program .
  Ve bi gecede yazıldı .
  uses crt;
  type
  kaydet=record
  Id:integer;
  ad:string;
  adres:string;
  ucret:longint;
  doviz_tur:string;
  diz:char;
  end;
  var
  i,k:byte;
  bas:char;
  kay:kaydet;
  data:file of kaydet;
  menu:byte;


  procedure colors(yazi,arka:byte);
  begin
  textcolor(yazi);
  textbackground(arka);
  end;

  procedure cikis;
  begin
  clrscr;
  gotoxy(1,10);
  writeln('Veriler Kaydediliyor');
  for k:=0 to 50 do
  begin
  gotoxy(k+20,10);
  writeln('.');
  delay(100);
  end;
  writeln('Program kapaniyor');
  delay(500);
  halt;
  end;


  procedure giris;
  begin
  clrscr;
  repeat
  gotoxy(10,2); write('AD SOYAD....:'); readln(kay.ad);
  gotoxy(10,3); write('ADRES.......:'); readln(kay.adres);
  gotoxy(10,4); write('UCRET.......:'); readln(kay.ucret);
  writeln('Bu bilgiler kaydedilsinmi [E/H] ?');
  bas:=readkey;
  if (bas='e') or (bas='E') then
  begin
  kay.diz:='#';
  seek(data,filesize(data));
  write(data,kay);
  exit;
  end;
  until bas=#27;
  end;

  procedure listele;
  var
  say:byte;
  begin
  clrscr;
  say:=0;
  for k:=0 to filesize(data)-1 do
  begin
  say:=say+1;
  read(data,kay);
  gotoxy(10,1);writeln(' ADI-SOYADI ADRES UCRET[YTL] ');
  gotoxy(10,2); writeln('_________________________________________ ________');
  gotoxy(10,say+2); writeln(kay.ad,' ',kay.adres,' ',kay.ucret);
  end;
  gotoxy(10,22); writeln('Suanda Toplam ',say,' tane musterimiz kayitli');
  gotoxy(10,23); writeln('Listelenecek kayitlar bitti');
  readln;
  end;

  procedure arama;
  var aranan:integer;
  kac:byte;
  begin
  clrscr;
  gotoxy(10,2); write('Aramak istedi§iniz insanin ucretini girib [YTL]..:');
  readln(aranan);
  clrscr;
  kac:=0;
  for k:=0 to filesize(data)-1 do
  begin
  if (aranan=kay.ucret) then
  begin
  kac:=kac+1;
  gotoxy(10,1); writeln(aranan, 'ucret icin toplam ',kac,' sonuc bulundu.');
  gotoxy(10,kac+2); writeln('Adi Soyadi : ',kay.ad,' Adres : ',kay.adres,' ucret :', kay.ucret);

  end
  else
  begin
  gotoxy(10,1); writeln(aranan,' ucreti icin herhangi bi kayit yok..');
  end;

  end;
  readln;
  end;

  procedure hak;

  begin
  clrscr;
  gotoxy(20,4); textcolor(4); writeln('Bu program xxxxxx tarafindan yazilmistir');
  gotoxy(20,6); textcolor(7); writeln('Her kes kullanabilir bunu ');
  { artık sen saçmala gitsin burda }
  end;


  procedure dovis;
  const
  {Sabitlerimizi yaziyoruz}
  d1=13;
  d2=21;
  d3=1;
  d4=90;
  d5= 3;
  d6=10;
  d7=5;
  d8=6;
  d9=12;
  d10=2;
  var
  tur:byte;
  miktar:integer;
  function hesapla(xl:byte;nl:integer):integer;
  var
  sonuc:integer;
  begin
  case xl of
  1: begin xl:=d1; end;
  2: begin xl:=d2; end;
  3: begin xl:=d3; end;
  4: begin xl:=d4; end;
  5: begin xl:=d5; end;
  6: begin xl:=d6; end;
  7: begin xl:=d7; end;
  8: begin xl:=d8; end;
  9: begin xl:=d9; end;
  10: begin xl:=d10; end;
  end;
  sonuc:=xl*nl;
  writeln(nl,' doviz ',sonuc,' ytl yapar');
  exit;
  end;
  begin
  clrscr;
  gotoxy(10,2); write('D”viz miktarini girin...:'); readln(miktar);
  gotoxy(10,3); writeln('DOLAR icin [1] ');
  gotoxy(10,4); writeln('EURO icin [2] ');
  gotoxy(10,5); writeln('D3 icin [3] ');
  gotoxy(10,6); writeln('D4 icin [4] ');
  gotoxy(10,7); writeln('D5 icin [5] ');
  gotoxy(10,8); writeln('D6 icin [6] ');
  gotoxy(10,9); writeln('D7 icin [7] ');
  gotoxy(10,10); writeln('D8 icin [8] ');
  gotoxy(10,11); writeln('D9 icin [9] ');
  gotoxy(10,12); writeln('D1 icin [10] seciniz...');
  gotoxy(10,14); write('Lutfen doviz turunu girin..'); readln(tur);
  hesapla(tur,miktar);

  end;
  procedure ana_menu;
  begin
  clrscr;
  {Yeni Dosya a‡lyor e§er varsa devam ediliyor}
  assign(data,'c:data.dat');
  {$i-}; reset(data); {$i+};
  menu:=0;
  repeat
  textbackground(2);
  if ioresult<>0 then rewrite(data);
  if bas=#80 then begin menu:=menu+1; end;
  if bas=#72 then begin menu:=menu-1; end;
  if menu>6 then begin menu:=1; end;
  if menu<1 then begin menu:=6; end;
  if menu=1 then begin
  clrscr;
  gotoxy(23,5); writeln('====================');
  gotoxy(23,6); writeln('! MUSTERI GIRIS !');
  textcolor(yellow);
  gotoxy(23,7); writeln('====================');
  gotoxy(23,1);writeln('_______MENU DETAY________________________');
  gotoxy(23,2);writeln(' Bu kisimda yeni msteri kayd yaplr ');
  end;
  if menu=2 then begin
  clrscr;
  gotoxy(23,5); writeln('====================');
  gotoxy(23,6); writeln('! MUSTERI LISTELEME !');
  textcolor(yellow);
  gotoxy(23,7); writeln('====================');
  gotoxy(23,1);writeln('_______MENU DETAY__________________________');
  gotoxy(23,2);writeln(' Bu kisimda kayıtlı musteriler listelenir ');
  end;
  if menu=3 then begin
  clrscr;
  gotoxy(23,5); writeln('====================');
  gotoxy(23,6); writeln('! MUSTERI SORGULA !');
  textcolor(yellow);
  gotoxy(23,7); writeln('====================');
  gotoxy(23,1);writeln('_______MENU DETAY_______________________');
  gotoxy(23,2);writeln(' Bu kisimda kayıtlı musteri sorgulanr ');
  end;
  if menu=4 then begin
  clrscr;
  gotoxy(23,5); writeln('====================');
  gotoxy(23,6); writeln('! DOVIZ ISLEMLERI ');
  textcolor(yellow);
  gotoxy(23,7); writeln('====================');
  gotoxy(23,1);writeln('_______MENU DETAY___________________________________');
  gotoxy(23,2);writeln(' Bu kisimda dövizi - ytl çevirme işlemleri yapılır ');
  end;
  if menu=6 then begin
  clrscr;
  gotoxy(23,5); writeln('====================');
  gotoxy(23,6); writeln(' ? HAKKINDA ? ');
  textcolor(yellow);
  gotoxy(23,7); writeln('====================');
  gotoxy(23,1);writeln('_______MENU DETAY__________________________');
  gotoxy(23,2);writeln(' Program hakkinda teday . ');
  end;
  if menu=5 then begin
  clrscr;
  gotoxy(23,5); writeln('====================');
  gotoxy(23,6); writeln(' X CIKIS X ');
  textcolor(yellow);
  gotoxy(23,7); writeln('====================');
  gotoxy(23,1);writeln('_______MENU DETAY__________________________');
  gotoxy(23,2);writeln(' Bu kisimda program kapanir. ');
  end;
  if (menu=1) and (bas=#13) then begin giris; end;
  if (menu=5) and (bas=#13) then begin cikis; end;
  if (menu=2) and (bas=#13) then begin listele; end;
  if (menu=3) and (bas=#13) then begin arama; end;
  if (menu=4) and (bas=#13) then begin dovis; end;
  if (menu=6) and (bas=#13) then begin hak; end;
  bas:=readkey;
  until bas=#27;
  end;

  {Ana program blogu}

  begin
  ana_menu;
  end.
   
Yükleniyor...
Benzer Konular - Döviz Programı Forum Tarih
2011 Yılı Döviz Kuru Tahminleri Ekonomi Ve Borsa 7 Ocak 2011
Muhasebe ;Döviz Tevdiat Hesabı Açma Muhasebe 8 Temmuz 2010
Rusya'da döviz büroları kapatılıyor Yurt Dışı Haberler 19 Mart 2010
Mini Döviz 1.0.0 İndir M-N 3 Ekim 2009
Döviz - Döviz Ne Demek - Döviz Nedir FrmArtuklu TatLı SöZLük 4 Ağustos 2009

Bu Sayfayı Paylaş