Çocuk Hakları Maddeler Halinde

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Çocuk hakları nelerdir kısa maddeler halindeÇocuk hakları;

Madde 1: Bütün evrendeki çocuklar bu bildirgedeki haklardan din, dil, ırk, renk, cinsiyet, milliyet, mülkiyet, siyasi, sosyal sınıf farklılığı gözetilmeden faydalanmalıdır.

Madde 2: Çocuklar özel korumaya muhtaçtırlar. Yasa ve gerekli kurumların katkısı ile fiziksel, zihinsel, ahlaki, psikolojik ve toplumsal alanlarda sağlıklı normal koşullar altında özgür ve insan onuru göze alınacak bir biçimde çocuklar büyütülmelidir. Bu hedef doğrultusunda çıkarılacak yasalarda çocuğun menfaati en önemli kıstas olmalıdır.

Madde 3: Her çocuğun doğduğu an itibariyle bir isim ve vatandaşlık hakkı doğar.

Madde 4: Çocuklar sosyal güvenlik kapsamında olmalı, sağlıklı büyümeleri gerçekleşmesi amacıyla kendisine ve annesine doğumdan evvel ve doğum ardından özel bakım ve korunma imkanı verilmelidir. Çocukların ihtiyacı olan beslenme, barınma, dinlenme, oyun olanakları ile gerekli tıbbi bakım gereksinimleri karşılanmalıdır.

Madde 5: Fiziksel, zihinsel ya da sosyal açıdan özürlü çocuğun ihtiyacı olan tüm tedavi, eğitim ve bakım imkanları verilmelidir.

Madde 6: Çocuk kişiliğinin oluşması amacıyla anlayış ve sevgiye ihtiyaç duyar. Anne ve babasının sorumluluğu altında bulunan her çocuğa mutlaka sevgi ve güvenli bir aile sıcaklığı sunulmalıdır. Herhangi bir nedenden dolayı küçük bir çocuğun annesinden koparılmaması için tüm imkanlar seferber edilmelidir. Ailesinin yeterli maddi imkanı bulunmayan çocuklara özel bakım fırsatı tanınmalıdır. Çocuk sayısı çok ailelere devlet yardım vermelidir.

Madde 7: Genel kültür ve yeteneklerini, bireysel karar verme gücü, ahlaki ve toplumsal sorumluluğu oluşturacak ve topluma faydalı bir üye olmasına imkan tanıyacak eğitim hakkı sunulmalıdır. Bu eğitim için ilk iş aileye düşer. Eğitimin ilk kademeleri parasız ve zorunlu tutulmalıdır.

Madde 8: Çocuk ne olursa olsun koruma ve kurtarma imkanlarından ilk olarak faydalanmalıdır.

Madde 9: Çocuklar her türlü istismar, ihmal, ve sömürüden uzaklaştırılmalı, böyle durumlarda muhafaza edilmeli ve ticaret aracı yapılmamalıdır. Çocuk belirli bir asgari yaştan evvel çalışmaya zorlanmamalı, sağlığını ve eğitimini engelleyecek fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişmesini kötü etkileyecek bir iş yapmasına izin verilmemelidir.

Madde 10: Çocuk ırk, din ya da başka bir eşitsizliğe fırsat tanıyan uygulamalardan muhafaza edilmelidir. Anlayış, hoşgörü, insanlar arası dostluk, barış ve evrensel kardeşlikle dolu bir ortamda enerji ve kabiliyetlerini insanlara sunmasının hoş bir durum olduğu çocuğa aşılanmalıdır.
 

Üst