Cenâb-ı Hak, zenginleri fakirlerin yardımına davet ediyor

'Risale-i Nur Külliyatı' forumunda Siraç tarafından 1 Mart 2009 tarihinde açılan konu

 1. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  Cenâb-ı Hak, zenginleri fakirlerin yardımına davet ediyor konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Cenâb-ı Hak, zenginleri fakirlerin yardımına davet ediyor  Hrkadaş! Heyet-i içtimaiyenin hayatını koruyan intizamın en büyük şartı, insanların tabakaları arasında boşluk kalmamasıdır Havas kısmı avamdan, zengin kısmı fukaradan hatt-ı muvasalayı kesecek derecede uzaklaşmamaları lâzımdır Bu tabakalar arasında muvasalayı temin eden zekât ve muâvenettir Halbuki vücub-u zekat ile hurmet-i ribaya müraat etmediklerinden, tabakalar arası gittikçe gerginleşir, hatt-ı muvasala kesilir, sıla-i rahim kalmaz Bu yüzdendir ki, aşağı tabakadan yukarı tabakaya ihtiram, itaat, muhabbet yerine ihtilal sadaları, haset bağırtıları, kin ve nefret vaveylâları yükselir Kezâlik, yüksek tabakadan aşağı tabakaya merhamet, ihsan, taltif yerine zulüm ateşleri, tahakkümler, şimşek gibi tahkirler yağıyor Maalesef, tabaka-i havastaki meziyetler, tevazu ve terahhuma sebep iken, tekebbür ve gurura bais oluyor Tabaka-i fukaradaki acz ve fakirlik, ihsan ve merhameti mucip iken, esaret ve sefaleti intaç ediyor Eğer bu söylediklerime bir şahit istersen âlem-i medeniyete bak, istediğin kadar şahitler mevcuttur
  Hülâsa: Tabakalar arasında musalahanın temini ve münasebetin tesisi, ancak ve ancak erkan-ı İslamiyeden olan zekat ve zekatın yavruları olan sadaka ve teberruatın heyet-i içtimaiyece yüksek bir düstur ittihaz edilmesiyle olur
  İşârâtü’l-İ’câz, s 49, (yeni tanzim, s 79)
  ***
  Oruç, hayat-ı içtimaiye-i insaniyeye baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki:
  İnsanlar maişet cihetinde muhtelif bir surette hâlk edilmişler Cenâb-ı Hak, o ihtilâfa binaen, zenginleri fukaraların muavenetine davet ediyor Halbuki, zenginler fukaranın acınacak acı hâllerini ve açlıklarını, oruçtaki açlıkla tam hissedebilirler Eğer oruç olmazsa, nefisperest çok zenginler bulunabilir ki, açlık ve fakirlik ne kadar elîm ve onlar şefkate ne kadar muhtaç olduğunu idrak edemez Bu cihette insaniyetteki hemcinsine şefkat ise, şükr-ü hakikînin bir esasıdır Hangi fert olursa olsun, kendinden bir cihette daha fakiri bulabilir; ona karşı şefkate mükelleftir Eğer nefsine açlık çektirmek mecburiyeti olmazsa, şefkat vasıtasıyla muavenete mükellef olduğu ihsanı ve yardımı yapamaz, yapsa da tam olamaz Çünkü, hakikî o hâleti kendi nefsinde hissetmiyor
  Mektubat, s 389, (yeni tanzim, s 678)
  ***
  Ehl-i iman, ehl-i hakikat, hususan Risâle-i Nur talebelerinin vazifesi, bu musibetli açlığı, Ramazan riyazet-i diniyesinin tarzındaki açlık gibi vesile-i ilticâ ve nedamet ve teslimat yapmaya çalışmaktır Ve zaruret bahanesiyle dilenciliğe ve hırsızlığa ve anarşiliğe yol açmasına meydan vermemektir Ve aç fakirlere acımayan bir kısım zengin ve bazı ehl-i maaş dahi Risale-i Nur’u dinleyip, bu mecburî açlık hissiyle açlara merhamete gelip, zekâtla yardımlarına koşmaktır

  Kastamonu Lâhikası, s 104, (yeni tanzim, s193)

  maişet: Geçim
  hâlk: Yaratma
  ihtilâf: Farklılık
  muavenet: Yardımlaşma, yardım
  heyet-i içtimaiye: Sosyal heyet, topluluğa âit cemiyet
  hatt-ı muvasala: Buluşma çizgisi, kavuşma yeri
  vücub-u zekat: Zekâtın farz olması
  hurmet-i riba: Faizin haram olması
  müraat: Uymak
  tabaka-i havas: Yaşayışça zengin ya da ilimce üstün olan sosyal sınıf
  musalaha: Sulh, barış
  teberruat: Teberrular, bağışlar, bağışlamalar
  hayat-ı içtimaiye-i insaniye: İnsanların sosyal hayatı
  vesile-i ilticâ ve nedamet ve teslimat: Sığınma, pişmanlık ve teslim olma vesilesi
  intaç: Netice verme
  nefisperest: Nefsini beğenen
  riyazet-i diniye: Az gıda almak suretiyle nefsini terbiyeye çalışmak
   

 2. Google

  Google Özel Üye

  Paylaşım için teşekkürler
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Cenâb zenginleri fakirlerin Forum Tarih
Cenabet Nedir - Cenabet Ne Demek - Cenabet'in Anlamı Dini Terimler Sözlüğü 9 Mart 2011
Cenab-ı Aşk - Dücane Cündioğlu Kitap, Resim ve Dergi 13 Şubat 2010
CENÂBET - İslami Sözlük Dini Terimler Sözlüğü 26 Ocak 2010
Ankara, Cenabi Ahmet Paşa Camii Ankara Tanıtımı 26 Kasım 2009
Türkiye'nin En Zenginlerinin İsimleri ve Servetleri Sohbet & Muhabbet 2 Mart 2012

Bu Sayfayı Paylaş