Cemil Çiçek , Cemil Çiçek Kimdir?, Cemil Çiçek Biyografisi

'Biyografi & Otobiyografi' forumunda NeslisH tarafından 8 Kasım 2008 tarihinde açılan konu

 1. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  Cemil Çiçek , Cemil Çiçek Kimdir?, Cemil Çiçek Biyografisi konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Cemil Çiçek ( 1946)

  Ağustos 17, 2007


  Cemil Çiçek ( 1946)
  Ankara Milletvekili
  YOZGAT - 1946, Hacı Ahmet, Meliha - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi - İngilizce Orta Fransızca - Serbest Avukat, Yozgat Belediye Başkanı, Anavatan Partisi Kurucu Üyesi - XVIII inci Dönem Yozgat, XX nci Dönem Ankara Milletvekili - Devlet Eski Bakanı - Evli, 3 Çocuk.
  XX
  58. VE 59. HÜKÜMET ADALET BAKANI CEMİL ÇİÇEK
  Cemil Çiçek 1946 yılında Yozgat’ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Çiçek, Anavatan Partisi’nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.
  ANAP iktidarlarında devlet bakanlığı görevinde bulunan Çiçek, daha sonra Adalet ve Kalkınma Partisi’ne katıldı.
  İngilizce ve Fransızca bilen Çiçek, 3 çocuk babası.
   

 2. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  ADALET Bakanı Cemil Çiçek, yargı alanında dört yıl gibi kısa bir sürede, olağanüstü gayret ve kararlılıkla gerçekleştirilen çalışmalar sonucu büyük mesafeler kat edildiğini belirterek, yargının sadece sorunlarıyla değil, başarı ve uluslararası standartlara uygun kaliteli hizmetleriyle de anılır hâle geldiğini söyledi.
  BAKAN Çiçek, "Başta hukuk reformu olmak üzere, personelin nitelik ve nicelik bakımından güçlendirilmesi, özlük haklarının iyileştirilmesi, adalet teşkilâtının fizikî alt yapı sorunlarının çözülmesi, uluslararası standartlarda ceza infaz kurumlarının oluşturulması, çağdaş ceza infaz sisteminin uygulanması, bilim alanında Ulusal Yargı Ağı Projesinin başlatılması gibi önemli çalışmalar gerçekleştirildi." dedi. Adalet Bakanı Cemil Çiçek, Adalet Bakanlığının 2007 Yılı Bütçesini sunuş konuşmasında şunları söyledi:
   

 3. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  HUKUK REFORMU
  58 ve 59'uncu Cumhuriyet Hükümeti programlarında konuya reformist ve bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşılmış, hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkelerine bağlılığın gereği olarak yargının daha verimli ve etkili çalışabilmesini sağlamak öncelikli görevler arasında sayılmıştır. Bakanlığımız bu bilinçle mevzuat alanında çalışmalar yapmış ve yapmaya devam etmektedir.
  Bu kapsamda, temel kanunlardan olan Türk Medeni Kanunu ile başlayan süreç, Türk Ceza Kanunu, Kabahatler Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılması ve Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kaldırılmasına Dair Kanun, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu, Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ve diğer kanunların çıkarılması ile devam ettirilmiştir.
  Ülkemizde 1 Haziran 2005 tarihinden itibaren ceza mevzuatı alanında yeni bir adalet sistemine geçilmiştir. Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Kabahatler Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun bu yeni sistemin birer parçasıdır.
  Çeşitli tarihlerde çıkarılan genelgelerin güncelliğini sağlamak, uygulama kabiliyetini kaybedenleri ayıklamak, benzer konuları düzenleyen genelgeleri birleştirmek, aykırılıkları gidermek, dili de dahil olmak üzere sadeleştirmek ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla bugüne kadar çıkarılan 4000'in üzerindeki genelge kaldırılarak 134 genelge yürürlüğe konulmuştur.
   

 4. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  EĞİTİM
  Hâkim ve Cumhuriyet savcılarımızın meslek öncesi ve meslek içi eğitim, uzmanlaşma, lisansüstü ve yabancı dil eğitimine özel bir önem verilmiş ve verilmeye devam edilmektedir. Eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere yeni mevzuat gerekçeleri ile birlikte basımı yapılarak hâkim ve Cumhuriyet savcılarımızın istifadelerine sunulmuş ve ayrıca Bakanlığımız internet sayfasında yayınlanmak suretiyle hizmet ağı yaygınlaştırılmıştır.
  Bakanlığımızın da katkılarıyla hukuk fakültelerindeki eğitim süresi uzatılmıştır. Burada verilen eğitim ile yargılama hizmetlerinin düzeyi yükselmekte ve saygınlığı artmaktadır. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü ile yapılan protokolle, tüm personelimize adalet mesleki eğitim ön lisans programından yararlanma imkanı sağlanmıştır.
  Türk hukuk ve adalet hayatında önemli bir dönüm noktası da idarî ve malî özerkliğe sahip Türkiye Adalet Akademisi'nin kurulmasıdır. Akademinin kurulması hâkim, Cumhuriyet savcıları, avukat ve noterler ile diğer adalet personelinin mesleğe kabullerinden önce ve meslek hayatları sırasında edindikleri bilgi ve tecrübeleri geliştirmek üzere alacakları eğitime ivme kazandırmıştır
  Öte yandan Hakimler ve Savcılar Kanununda yapılan değişiklikle hâkim ve Cumhuriyet savcılarının yüksek lisans ve doktora yapmalarını kolaylaştırıcı düzenlemeler getirilmiştir.
  Önem verdiğimiz diğer bir konu ise yabancı dil eğitimidir. Buna yönelik olarak 2004 yılından itibaren Ankara ve İstanbul'da bazı üniversitelerle işbirliğine gidilmiş ve toplam 130 hâkim ve Cumhuriyet savcısının yurt içinde, 44 hâkim ve Cumhuriyet savcısının ise yurt dışında yaklaşık bir yıl süreyle ve ücretli izinli sayılmak suretiyle yabancı dil eğitimi alınması imkânı sağlanmıştır.
   

 5. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  İNSAN KAYNAKLARI
  Türkiye'de adlî ve idarî yargıda 6072'si hâkim, 3369'u Cumhuriyet savcısı olarak toplam 9441 hâkim ve Cumhuriyet savcısı görev yapmaktadır.
  Avrupa ülkelerinde bir hâkimin bakacağı azami iş sayısı yaklaşık olarak 200 iken, Ülkemizde bir hâkimin yılda ortalama 1078, Cumhuriyet savcısının 1417 hazırlık ve 447 ilamat dosyasına baktığı gözetildiğinde, yargının iş yükü ağırlığı ortaya çıkmaktadır.
  Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun aldığı ilke kararlarına göre bir mahkemenin bakabileceği iş sayısı dikkate alındığında halen mevcut mahkemelere ilaveten 2075 mahkemeye 3000 hâkim ve 2000 civarında Cumhuriyet savcısına ihtiyaç duyulmaktadır. Bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçirilmesiyle birlikte bu ihtiyaç daha da artacaktır.
   

 6. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  ADALET SARAYLARI
  Çağdaş ülkelerde devlet gücünün simgelerinden biri olarak kabul edilen adliye binaları bulundukları şehirlerin en görkemli binalarından olup "adalet sarayı" olarak adlandırılmaktadır. Buna karşın göreve geldiğimiz 2002 yılında Ülkemizdeki adalet hizmet binalarının genel durumunu vahim olarak nitelendirmek abartılı olmayacaktır. Adalet hizmetleri, hükümet konaklarının zemin katlarında, kiralık apartman daireleri ya da iş hanlarında, mefruşat ve teknik donanım bakımından son derece yetersiz olarak yerine getirilmeye çalışılmaktaydı.
  2003 Yılından itibaren toplam 385.300 m2'lik 39 adet adalet hizmet binası yapılarak hizmete açılmıştır. 2006 yılında toplam 171.600 m2'lik 32 adet hizmet binası tamamlanmış ve açılışa hazır hale getirilmiştir. Halen toplam 840.500 m2'lik 26 adet hizmet binası inşaatı devam etmektedir.
  Öncelikli yerlerin başında yer alan İstanbul ili için Anadolu Yakasında 360 bin m2 kapalı alana sahip tek bir adalet hizmet binası yapılması planlanmış, 2005 yılı sonunda ihalesi sonuçlandırılarak inşaatı başlamış ve yapım çalışmaları devam etmektedir.
  Avrupa Yakası için düşünülen iki adliyeden birisi olan Bakırköy Adliyesi inşaatı 2006 yılı sonunda tamamlanacak ve proje çalışmaları bitirilen 320.000 m2 kapalı alana sahip ikinci adliyenin ihalesi bu yıl içinde gerçekleştirilecektir.
  Proje bedelinin % 75'i Avrupa Birliği fonlarından, % 25'i Bakanlığımızca karşılanacak olan Ankara, Erzurum, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemeleri bina projeleri hazırlanmış ve ihale süreci Merkezi Finans Birimince (CFCU) tamamlanmıştır.
   

 7. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  MODERN CEZA İNFAZ KURUMLARI VE ÇAĞDAŞ CEZA İNFAZ SİSTEMİ
  Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutukluların barındırma, iaşe, tedavi, eğitim ve iyileştirmeye tabi tutulmaları Bakanlığımızın görev alanındadır.
  01/10/2006 tarihi itibariyle Ceza infaz kurumlarımıza ait, 35.145 personel kadrosunun, 26.021'i dolu, 9.124'ü boş bulunmaktadır. 18/11/2002 tarihinden bu yana merkez ve taşra atamalı toplam 4.358 personelin açıktan ataması yapılmıştır.
  Halen Ülkemizde 434 ceza infaz kurumu ve 31/10/2006 tarihi itibarıyla bu kurumlarda 61.722'si adli, 4.110'u terör, 2.320'si çıkar amaçlı suçlardan 68.152 hükümlü ve tutuklu bulunmaktadır.
  Öldürme, yaralama, isyan, rehin alma, işgal, koğuş ağalığı, uyuşturucu ticareti, kumar oynatma ile tutuklu ve hükümlülerin birbirlerine karşı her türlü fiziksel ve manevi baskı olaylarının yaşanmasına neden olan koğuş sistemine göre inşa edilen ceza infaz kurumlarında fiziki değişiklikler yapılarak çağdaş ülkelerde olduğu gibi 2, 4, 6, 8'er kişilik odalara dönüşüm çalışmaları tamamlanmıştır.
  Birleşmiş Milletler Cezaevi Minimum Kuralları ile Avrupa Cezaevi Kurallarına uygun, sağlıklı, güvenlikli, mekanik, elektronik donanımlı ve rehabilitasyon işlemlerine elverişli yeni ceza infaz kurumu projeleri geliştirilmiş, özellikle metropol kentlere öncelik verilerek yapımına başlanmıştır.
  Bu dönemde toplam 662.000 m2'lik 16 ceza infaz kurumu ve 3 personel eğitim merkezi hizmete açılmış olup halen yapımı sürdürülen toplam 1.250.000 m2'lik 29 ceza infaz kurumu ile proje çalışmaları devam eden toplam 448.000 m2'lik 4 adet ceza infaz kurumu bulunmaktadır.
  Ceza infaz alanında edinilen tecrübelerin dost ve kardeş ülkelerle paylaşımı için işbirliği projeleri hazırlanmış, Afganistan, Sudan, Moldova gibi bir çok ülke ile bu projeler yürütülmüştür.
  Bu dönemde ceza infaz kurumu personelinin mali ve sosyal hakları alanında önemli iyileştirmeler yapılmıştır. Bu çerçevede; adalet hizmetleri tazminatı artırılmış ve çeşitli illerde 1140 lojman yapılmış veya yapımı devam etmektedir.
  Hükümlü ve tutukluların örgün ve yaygın eğitim hizmetlerinden yararlanmaları amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği protokolleri imzalanmıştır.
  2006 yılında 690 hükümlü ve tutuklu üniversite sınavına girmiş, 503'ü bu sınavda başarılı olmuştur.
  179 ceza infaz kurumunda hükümlü ve tutukluların meslek ve sanatlarını koruyup geliştirmek veya onlara bir meslek ve sanat öğretmek, ürettikleri ekonomik değerleri pazarlamak için oluşturulan tesis, atölye vb. ünitelerden oluşan iş yurtları bulunmaktadır. Halen 40'tan fazla iş kolunda faaliyet gösterilmekte ve bu atölyelerde 8000'e yakın hükümlü ve tutuklu sigortalı olarak çalışmaktadır. Bu alanda gelişmiş bir çok ülkeden ileri durumda olduğumuzu memnuniyetle ifade etmek isterim.
  Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu gereğince Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde denetimli serbestlik ve yardım hizmetlerinden sorumlu daire başkanlığı oluşturulmuş ve 133 ağır ceza merkezinde şube müdürlüğü olarak örgütlenilmiştir.
  Ceza infaz alanında yapılan tüm çalışmalar sonunda gelinen aşamada yıllarca süren olumsuzluklar sonucunda bir yara haline gelen ve kamuoyunun gündemini sürekli işgal eden ceza infaz kurumları sorunu artık büyük oranda çözümlenmiştir.
   

 8. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNE GEÇİŞ (UYAP)
  Üretkenliği ve verimliliği arttırmak için geliştirilen; ölçeklenebilir, çok kullanıcılı ve iş odaklı yönetim bilişim sistemlerinden olan Ulusal Yargı Ağı Projesi devreye konulmuştur.
  Yargı birimleri ve Adalet Bakanlığı merkez ve taşra birimlerinin iş süreçlerini hızlandıran, güvenilirliğini arttıran, kurumu kağıtsız ortama taşıyan ve e-devlet ilkesinin e-adalet kısmını oluşturarak yargıda kaliteli hizmeti hedefleyen bir bilgi sistemi olan Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) başlatıldı. UYAP'ın tam olarak uygulanmasıyla birlikte; yargının dış kurumlardan bilgi ve belge ihtiyacı elektronik ortamda güncel ve hızlı bir şekilde karşılanacağından, bu tür bilgileri bekleyen dosyaların daha hızlı oluşturulması, kararların etkili icrası, dava masraflarının azaltılması, personel ve kaynakların etkin kullanımı ve vatandaşın kolayca bilgiye erişimi sağlanacaktır.
  En küçük adliyeye kadar tüm yargı teşkilatı ile Adalet Bakanlığı birimleri bilgisayar ve ekipmanlarıyla donatılmış, tüm hâkim ve Cumhuriyet savcılarımıza diz üstü bilgisayarı verilmiş ve yerel bilgisayar ağı tesis edilmiştir.
   

 9. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  ADLÎ TIP
  Merkezi İstanbul'da olup, 8 grup başkanlığı ve 46 şube müdürlüğü ile faaliyette bulunan Adlî Tıp Kurumu Başkanlığının daha çağdaş binada hizmet verebilmesi amacıyla 46.800 m2 arazi içinde 20.000 m2 kapalı alana sahip merkez binası yapılarak 17/06/2006 tarihinde hizmete girmiştir. Avrupa'da dahi emsali olmayan bu bina niteliklerine uygun modern cihazlarla donatılmış, çalışanlara rahat çalışma ortamları sağlanarak verimlilikleri artırılmıştır.
   

 10. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  ADALET Bakanı Cemil Çiçek, yargı alanında dört yıl gibi kısa bir sürede, olağanüstü gayret ve kararlılıkla gerçekleştirilen çalışmalar sonucu büyük mesafeler kat edildiğini belirterek, yargının sadece sorunlarıyla değil, başarı ve uluslararası standartlara uygun kaliteli hizmetleriyle de anılır hâle geldiğini söyledi.
  BAKAN Çiçek, "Başta hukuk reformu olmak üzere, personelin nitelik ve nicelik bakımından güçlendirilmesi, özlük haklarının iyileştirilmesi, adalet teşkilâtının fizikî alt yapı sorunlarının çözülmesi, uluslararası standartlarda ceza infaz kurumlarının oluşturulması, çağdaş ceza infaz sisteminin uygulanması, bilim alanında Ulusal Yargı Ağı Projesinin başlatılması gibi önemli çalışmalar gerçekleştirildi." dedi.
   

 11. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

 12. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

Yükleniyor...
Benzer Konular - Cemil Çiçek Cemil Forum Tarih
Cemil Çiçek Kimdir - Cemil Çiçek Biyografisi Biyografi & Otobiyografi 3 Mayıs 2011
Şehit Üsteğmen Cemil Canan Çiçek İlköğretim Okulu Bergama İzmir Anaokulu ve İlköğretim Okullarımız 19 Temmuz 2010
TEV Cemile ve Samiye Bayar İlköğretim Okulu Bilgileri Turgutlu Manisa Anaokulu ve İlköğretim Okullarımız 8 Temmuz 2012
Cemil İsminin Anlamı Nedir? İsimler Sözlüğü 17 Şubat 2012
Cemil Sönmez İlköğretim Okulu Bilgileri İnegöl Bursa Anaokulu ve İlköğretim Okullarımız 15 Şubat 2012

Bu Sayfayı Paylaş