C Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler ve Anlamları

'Tarihi Bilgiler' forumunda Mavi_inci tarafından 24 Şubat 2011 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_inci

  Mavi_inci Özel Üye

  C Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler ve Anlamları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  C Harfi İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler ve Anlamları

  CÂFÎ: Cefâ çektiren, eziyet eden.

  CÂH: İtibar, makam, mevki.

  CÂHİLİYYE: Kelime olarak cahilliğe ait mânâsına gelir. Terim olarak İslâmiyetten önceki putperest dönemi ifade eder.

  CAHÎM: Cehennem.

  CÂİL: "Ceale" kökünden yaratıcı, yapıcı.

  CÂİLU’N-NÛR: Nûr’un yaratıcısı.

  CÂİZE: Armağan, övücü şiirleri için eskiden şairlere devlet büyükleri veya aşiret büyükleri tarafından verilen para veya mal.

  CA’L: Yapma, meydana getirme, yaratma.

  CA’LÎ: Sahte, yapmacıklı, düzme.

  CÂLİB-İ DİKKAT: Dikkat çekici.

  CÂMİ: 1. Toplayan, derleyen. 2. İçerisinde namaz kılınan ve mescidden büyük olan ibadethane.

  CÂMİD: 1. Donmuş, hareketsiz. 2. Gelişmeyen, gelişme kabiliyeti olmayan.

  CÂNİB: Cihet, yön, taraf, yan.

  CÂRİYE: 1. Savaşta gayr-i müslimlerden esir olarak alınan kız ve kadınlar. 2. Hizmetçi kız.

  CÂY-İ İŞKÂL: Güçlük, zorluk, müşkülât noktası.

  CÂZİBE: Cezbeden, çeken, yer çekimi.

  CÂZİBE-İ FÂNİYE: Geçici güzellik, fânî güzellik.

  CÂZİBE-İ MUTLAKA: 1. Mutlak çekici kuvvet. 2. Yegane çekici kuvvet. 3. Geçici güzelliğin zıddı olan ebedî güzellik.

  CÂZİBE-İ UMÛMİYYE KANUNU: Yerçekimi kanunu.

  CEBÂBİRE: Cebredenler, zorbalar, zâlimler.

  CEBBÂR: 1. İlâhî isimlerdendir. Dilediğini yapan, kudret ve güç sahibi Allah. 2. Zalim, müstebit kişi. 3. Gökyüzünün güneyinde bulunan bir yıldız kümesi.

  CEBBÂRÂNE: Cebbârcasına, zorbalıkla.

  CEBEL: Dağ.

  CEBR U İKRAH: Zorlama ve baskı yapma.

  CEBR-İ MAHZ: Sırf cebir, mutlak cebir.

  CEBRİYYE: Cüz’î iradeyi inkâr eden mezhep.

  CEDİD: Yeni.

  CEHD: Çalışma, çabalama.

  CEHELE: Cahiller.

  CEHL U DALÂLET: Cehalet ve sapıklık.

  CEHL: Bilmezlik, cehalet.

  CEHR: Açıktan söyleme, açık olarak okuma.

  CELÂDET: Kahramanlık, yiğitlik.

  CELÂL: Büyüklük, ululuk. Zü’l-celâl: Celâl sahibi Allah.

  CELÂL-İ KİBRİYÂ: Allah’ın büyüklüğü.

  CELB-İ MASLAHAT: İyilik, dirlik ve düzeni sağlayıcı, fayda getirici.

  CELB-İ MENFAAT: Menfaat celbedici, çekici, fayda sağlayıcı.

  CELDE: Kamçı ile vücuda vuruşlardan her bir vuruş. (Fıkhî ıstılah) .

  CELÎ: Aşikar, belli, parlak, açık.

  CEM U TEVFİK: Toplama ve uygunlaştırma, uzlaştırma.

  CEMAAT: Topluluk, imam arkasında namaz kılan topluluk.

  CEMAAT-I NÂCİYE: 1. Cehennemden kurtulacak ehl-i sünnet cemaatı. 2. Selâmete, kurtuluşa erecek cemaat.

  CEMÂDÂT: Cansızlar.

  CEMÂL: 1. Allah’ın lütf ve ihsan sıfatıyla tecellisi. 2. Yüz güzelliği.

  CEMÂL-İ HAK: Allah’ın güzelliği ki, müminler cennette onu temaşa edeceklerdir.

  CEMÂLULLAH: 1. Allah’ın cemâlı, Allah’ın güzelliği. 2. Allah’ın lütfu ihsaniyle tecellisi.

  CEMEL: Deve.

  CEM’-İ KILLET: Arapça’da türlü vezinlerde cemileri olan isimlerin, bu cemilerinden dokuzdan aşağı mahsus olanları.

  CEM’İ MAHLUKÂT: Bütün yaratıklar.

  CEMM-İ GAFÎR: Büyük cemaat, insan kalabalığı.

  CENÂBET: 1. Gusül abdesti almayı gerektiren durum. 2. Gusül gerektiği halde henüz gusül yapmamış kimse.

  CENAH: 1. Yan taraf, cihet. 2. Kol, pazu. 3. Kanat, kuş kanadı.

  CENNATU’N-NAÎM: Naîm Cennetleri, nimetlerle dolu olan cennetler.

  CERAD: "Cerâde"nin çoğulu. 1. Çekirgeler. 2. Yağmacılar.

  CERH: Yaralama, yaralatma, çürütme.

  CERİME: "Cürm"ün çoğulu. Suçlar, günahlar.

  CESTE CESTE: Bölüm bölüm, yavaş yavaş.

  CEVAD-I MUTLAK: Şarta bağlı olmaksızın çok ihsanda bulunan, cömertlik eden Cenab-ı Allah.

  CEVAHİR: Cevherler, çok değerli olan şeyler.

  CEVÂMİU’L-KELİM: Kelimeler topluluğu.

  CEVÂRİH: "Cerh"den yaralayanlar, yırtıcı hayvanlar, yırtıcı kuşlar.

  CEVAZ: İzin, müsaade, caiz olma.

  CEVELAN: Dolaşma, gezme.

  CEVF: 1. Boşluk, oyuk, çukur. 2. Orta yarı.

  CEVHER: 1. Varlığı için başkasına muhtaç olmayan. 2. Bir şeyin özü.

  CEVR Ü ZULM: Ezâ ve zulüm.

  CEVR: Ezâ, eziyet, haksızlık, sitem.

  CEYB: Yakanın göğüs üzerindeki açık yeri.

  CEYŞ-İ USRET: Güçlük ordusu.

  CEYYİD: İyi, güzel, hoş.

  CEZÂLET: Rekaketsizlik, peltek kekeme veya pepe olmayış.

  CEZÎRETÜ’L-ARAB: Arap yarımadası.

  CEZM: 1. Kesin karar, niyet. 2. Kesme, katı.

  CİBAYET: Câbîlik, vergi, gelir toplama.

  CİBİLLİYET: Huy, yaratılış.

  CİBRİL: Dört büyük melekten biri, vahiy meleği olan Cebrail.

  CİBT VE TAGUT: Haç ve put. Allah’tan başka canlı cansız mabut edinilmiş şeyler.

  CÎD: Boyun.

  CİDD: 1. Bir işi gerçekten çalışıp işleme. 2. Ciddilik.

  CÎFE: Lâşe, leş.

  CİHAD: 1. İslâm için düşmanla yapılan maddî, manevî savaş. 2. Nefisle yapılan her türlü mücadele.

  CİHAD-I EKBER: 1. Büyük savaş. 2. Benlikle savaş.

  CİHANŞÜMÛL: Cihânı içine alan.

  CİHAZ: 1. Çeyiz ve avadanlık. 2. Cenazenin kaldırılması için gerekli olan eşya.

  CİHET: Yön, taraf.

  CİM SECÂVENDİ: Kur’ân-ı Kerim’deki durma yerlerinden biri. Bu secâvendde durmak veya geçmek caizdir.

  CİMA: İnsanların cinsî münasebetleri.

  CİNÂS: Münasebet, benzeyiş. Birçok mânâlara yorulabilen söz. İmalı, telmihli söz. Telaffuzu aynı anlamı ayrı olan kelimelerin bir söz içinde kullanılması.

  CİNNET: Delilik, çılgınlık.

  CİNS-İ KARÎB: Yakın cins.

  CİRM: 1. Cisim. 2. Büyüklük, hacim cirmi ne kadardır? .

  CİSR: Köprü.

  CİSR-İ CEHENNEM: Cehennem köprüsü.

  CİZYE: Müslüman olmayan teb’a-dan alınan vergi.

  CÛD: Cömertlik. Karşılık beklemeden yapılan cömertlik.

  CÛDİ: Şırnak şehrinin 6 kilometre güney doğusunda bulunan büyük bir dağ.

  CUHÛD: Çıfıt, yahudi.

  CUMHÛR: Halk, kalabalık, ahâlî, çoğunluk.

  CUMHÛR-İ MÜFESSİRÎN: Müfessirler topluluğu, müfessirlerin çoğunluğu.

  CUMHÛR-İ UKALÂ: Akıllılar topluluğu. Akıl sahiplerinin hepsi.

  CÜDERÎ: Çiçek hastalığı.

  CÜMLE-İ İSMİYYE: İsim cümlesi.

  CÜMLE-İ MU’TARIZA: Parantez içinde bulunan cümle, açıklayıcı mahiyetteki cümle. Ara cümlecik.

  CÜMLE-İ VECÎZE: Kısa ve öz söz.

  CÜNAH: Günah.

  CÜND: Asker, asker topluluğu.

  CÜNÛD: Askerler.

  CÜNÜB: Gusül abdesti gerekmiş kimse.

  CÜZ-İ MAKSÛM: Bölünmüş parça.

  CÜZ’İ: Az miktar, bir parça.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Harfi İle Başlayan Forum Tarih
A Harfiyle Başlayan Bitkiler Doğa ve Bitkiler 25 Temmuz 2012
A Harfi İle Başlayan Bilmeceler Çocuk Oyunları 23 Temmuz 2012
A Harfi İle Başlayan Bebek İsimleri İsimler Sözlüğü 23 Temmuz 2012
Z harfi ile başlayan atasözleri Atasözleri & Deyimler 17 Ekim 2011
Y harfi ile başlayan atasözleri Atasözleri & Deyimler 17 Ekim 2011

Bu Sayfayı Paylaş