Borçların Envanter İşlemleri Konu Özeti

'Açık Öğretim AÖF' forumunda SeLeN tarafından 1 Ağustos 2010 tarihinde açılan konu

 1. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Borçların Envanter İşlemleri Konu Özeti konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Henel Muhasebe Konuları - AÖF İşletme Fakultesi Konu Anlatımı - Borçların Envanter İşlemleri Degerlendirme Soruları


  300 BANKA KREDİLERİ HS

  İşletmelerin bankalardan çeşitli şekillerde (açık kredi, maddi teminat karşılığı kredi vb.) sağladıkları kredilerin izlendiği pasif karakterli bir bilanço hesabıdır.
  Bu hesabın alacak tarafına bankalardan alınan krediler; bu bankalardan işletme namına yapılan ödemeler; çekilen kredilere tahakkuk ettirilen faizler; borcuna ise, işletme adına alacaklı bankalara yapılan ödemeler kaydolunur. İşletmelerin bankalara kredi borcu olduğu sürece, bu borç tutan kadar Banka Kredileri Hesabı alacak kalanı verir.
  Bu hesap bir büyük defter hesabı olduğundan işletmenin kredi aldığı her bir banka ve şubesi için ayrıca yardımcı hesapların açılması gerekir. Bankalardan sağlanan kredilerin envanter işlemlerinde izlenen yol ve yapılan işlemler ticari mevduatlar için yapılan işlemlerden farklı değildir. Bu işlemler kısaca şunlardır:
  1- önceden büyük defter hesabı olan 300 Banka Kredileri Hesabı ile her bir banka için açılmış olan yardımcı hesapların, düzenlenen yardımcı defter mizanı aracılığıyla ön kontrol yapılır.
  2- Sonra, alacaklı yani kredi veren bankalar işletmeyle banka arasında gerçekleşmiş işlemlerin dökümünü gösteren hesap özetini gönderdiklerinde işletme, bankalardan gelen hesap özetlerindeki bilgi ve verilerle kendi defter ve hesaplarındaki kayıtları karşılaştırır. Farklılık varsa neden araştırılır ve gerekli düzeltme kayıtları yapılarak banka ile uygunluk sağlanır.
  3- Son aşamada ise, alman krediler nedeniyle bankaların işletme aleyhine tahakkuk ettirerek kredi borçlarına ekledikleri faiz ve komisyonlar bir kez de işletme tarafindan hesaplanarak kontrol edilir. Kontrol işleminden sonra sözü edilen faiz giderinin kaydı yapılır. Özetlenen bu işlemden sonra, 300 Banka Kredileri Hesabı ve ilgili yardımcı hesaplar dönemsonu itibariyle bankalara olan kredi borçlarını gösterir.
  320 SATICILAR HS
  İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan senetsiz borçların izlendiği hesaptır. Bu hesap, kredi ile alınan mal yada yararlanılan hizmet nedeniyle alacaklamr. Bu borçların her ne şekilde olursa olsun, ödenmeleri sonucu borçlanır.
  Hesabın alacak kalanı, satıcılara henüz ödenmemiş senetsiz borçları gösterir. Dönemsonunda , satıcılara olan senetsiz borçların ilk aşamasında her satıcı için açılan yardımcı hesaplarda büyük defter hesabı olan 320 Satıcılar Hesabı arasında uygunluk sağlanır. Hesap dönemi sonunda alacaklı işletmeler (satıcılar), borçlu işletmelere hesap özeti göndererek uygunluk sağlarlar.
  Eğer, satıcı işletme hesap özeti göndermemişse, borçlu işletmenin kendi hesaplarının bir özetini göndermesi doğru olur. Hesapların karşılaştırılması sonucunda bir uyuşmazlık ortaya çıkarsa, nedeni araştırılıp bulunduktan sonra düzeltme yoluna gidilir.
  321 BORÇ SENETLERİ HESABI
  İşletme açısından borç senetlerinin; yetkililerce imzalanmış bonolar ve kabul edilmiş poliçeler olduğunu ve işletmenin senetli borçlar bu hesapta izlendiğini belirtmiştik.
  Borç senetleri hesabının alacağına senetli borçlar, bu senetlerin üzerinde yazılı olan değerle kaydolunduğundan adı geçen hesabın herhangi bir tarihteki alacak kalanı, işletmenin ödemesi gereken borç senetlerinin nominal değerleri toplamına eşit olur. Dönemsonunda büyük defterden ve Kambiyo senetleri defterinden(kaldırıldı) yararlanarak senetli borçların kontrolü yapılır.
  İşletmenin senetli borçları dönem sonunda ya mukayyet(kayıtlı) değerle yada tasarruflpeşin) değeriyle değerlenerek bilançoda gösterilir. Borç senetlerinin değerlemesinin mukayyet (kayıtlı) değerle yapılması tercih edilmişse ve Borç Senetleri Hesabında herhangi bir hata yapılmamış ve unutulan bir işlem yoksa, hesabın alacak kalanı bilançonun pasifinde aynen görülecektir.
  Yani herhangi bir envanter kaydı yapılmayacaktır. Alacak senetleri tasarruf (peşin) değeriyle değerlendiği takdirde borç senetlerinin de tasarruf (peşin) değeriyle değerlenmesi gerekir. Tasarruf değeriyle değerlemede borç senetlerinin nominal değeriyle tasarruf değeri arasındaki farkın kayda alınması gerekir. Bu fark, her bir borç senedinin vadesi ile değerleme günü (bilanço günü) arasındaki sürenin faizlerinin toplamına eşittir.

  Ünite 18 Degerlendirme Sorulari

  1- Banka kredileri hesabı için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


  Alacak kalanı verir.

  Azalışlar borcuna, artışlar alacağına kayıtlanır.

  Banka kredileri hesabının borç kalanı bankalara olan toplam kredi borcunu gösterir.

  Pasif karakterli bir bilanço hesabıdır.

  Ana hesap olup, yardımcı hesaplan olabilir.
  çözüme bak - Hata bildir

  2- Borç Senetleri tasarruf değeri uygulandığında nominal değer ile tasarruf değeri arasındaki farklar nasıl kayıtlanır?


  Borç Senetlere Reeskontu / Borç Senetleri

  Reeskont Faiz Gelirleri / Borç Senetleri

  Borç Senetleri Reeskontu / Reeskont Faiz Gelirleri

  Reeskont Faiz Gelirleri / Borç Senetlere Reeskontu

  Borç Senetleri / Borç Senetleri Reeskontu
  çözüme bak - Hata bildir

  3- Aşağıdaki hesaplardan hangisi bilançoda yer almaz?


  Borç senetleri

  Reeskont faiz gelirleri

  Alacak senetleri

  Borç senetler reeskontu

  Alacak senetler reeskontu
  çözüme bak - Hata bildir

  4- Borç senetleri Hesabı'nın alacak kalanı bilançoda aynen yer aldığı takdirde, senetler hangi değerleme ölçüsü ile değerlenmiştir?


  Nominal değer

  Tasarruf değeri

  Mukayyet değer

  Borsa rayici

  Rayiç bedel
  çözüme bak - Hata bildir

  5- Bir anonim şirketin çıkardığı tahviller hangi hesapta ve ne şekilde izlenir?


  Çıkarılmış Tahviller Hesabının alacağında

  Finansman Giderleri Hesabının borcunda

  Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabının alacağında

  Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabının borcunda

  Çıkarılmış Tahviller Hesabının borcunda
  çözüme bak - Hata bildir

  6- Daha önce satıcıya olan borca karşılık ciro edilen aynı değerdeki bir bononun kaydı unutulmuştur. Buna göre yapılacak kayıt nedir?


  Satıcılar/Alıcılar

  Satıcılar/Alacak Senetleri

  Alacak Senetleri / Satıcılar

  Satıcılar / Borç Senetleri

  Alıcılar / Satıcılar
  çözüme bak - Hata bildir

  7- İşletme A bankasındaki borçlu cari hesaba ödediği parayı yanlışlıkla aynı bankadaki alacaklı cari hesaba kaydetmiştir. Yapılacak düzeltme kaydı nedir?


  Bankalar hesabı / Kasa hesabı

  Banka kredileri hesabı / Bankalar hesabı

  Kasa hesabı / Banka kredileri hesabı

  Kasa hesabı / Bankalar hesabı

  Bankalar hesabı / Banka kredileri hesabı
  Hata bildir

  8- Dönemsonu envanter işlemleri sırasında satıcılar hesabı incelenirken yapılacak ilk işlem hangisidir?


  Bilançoda gösterilmesi

  Karşılık ayrılması

  Yardımcı hesaplarla uygunluk sağlanması

  Gelir tablosu çıkartılması

  Değerleme yapılması


  alıntı
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Borçların Envanter İşlemleri Forum Tarih
Kart, Çek ve Senet Borçlarını Aksatanlara Takip Affı Hukuk 28 Ocak 2009
Öğrenci Kredi Borçlarına Düzenleme Üniversiteler 11 Ocak 2009
Gümrük Borçlarının Taksitlendirilmesi hakkında Tebliğ Hukuk 6 Ocak 2009
Pmyo Kişilik Envanteri Testi Üniversiteler 12 Aralık 2011
Türkiye Dilleri Envanteri - Türkiye Dilleri Hakkında Bilgi Makaleler-Denemeler 5 Aralık 2010

Bu Sayfayı Paylaş