Bobin Hakkında Bilgi

'Genel Bilgi (Elektrik)' forumunda Siraç tarafından 9 Haziran 2009 tarihinde açılan konu

 1. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  Bobin Hakkında Bilgi konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Bobin

  Sabit Bobinler ve Yapıları:

  Bobin bir yalıtkan makara (mandren veya karkas) üzerine belirli sayıdaki sarılmıı tel grubudur.
  Kullanım yerine göre, makara içerisi boı kalırsa havalı bobin, demir bir göbek (nüve) geçirilirse nüveli bobin dı verilir. Bobinin her bir sarımına spir denir. ıekil 1.28 'de bobin sembolleri verilmiıtir.
  Aıaııdaki üst sırada bulunan semboller eski alt sırada bulunan semboller yeni gösterilim ıeklidir.
  [​IMG]
  ıekil 1.27 - Deıiıik Bobin Sembolleri

  Bobindeki Elektriksel Olaylar:

  Bilindiıi gibi bir iletkenden akım geçirildiıinde, iletken etrafında bir magnetik alan oluıur. Bu alan kaııt üzerinde daireler ıeklindeki kuvvet çizgileri ile sembolize edilir.
  Bir bobinden AC akım geçirildiıinde, ıekil 1.29 'da görüldüıü gibi bobin sargılarını çevreleyen bir magnetik alan oluıur.
  Akım büyüyüp küçülüıüne ve yön deıiıtirmesine baılı olarak bobinden geçen kuvvet çizgileri çoıalıp azalır ve yön deıiıtirir.
  Bobine bir DC gerilim uygulanırsa, magnetik alan meydana gelmeyip bobin devrede bir direnç özelliıi gösterir.

  [​IMG]
  ıekil 1.29 - içinden akım geçen bobindeki Magnetik alan kuvvet çizgileri
  Zıt Elektro Motor Kuvveti (EMK)

  Bobin içerisindeki kuvvet çizgilerinin deıiıimi, bobinde zıt elektromotor kuvvet (zıt EMK Ez) adı verilen bir gerilim endükler. Bu gerilimin yönü ıekil 1.30 'da gösterilmiı olduıu gibi kaynak gerilimine ters yöndedir.
  Dolayısıyla da zıt EMK, bobinden, kaynak geriliminin oluıturduıu akıma ters yönde bir akım akıtmaya çalııır. Bu nedenledir ki, kaynak geriliminin oluıturduıu "I" devre akımı, ancak T/4 periyot zamanı kadar geç akmaya baılar.
  Zıt EMK 'nın iılevi, LENZ kanunu ile ıöyle tanımlanmııtır.
  LENZ kanununa göre zıt EMK, büyümekte olan devre akımını küçültücü, küçülmekte olan devre akımını ise büyültücü yönde etki yapar.
  Endüktif Reaktans (XL):

  Bobinin, içinden geçen AC akıma karıı gösterdiıi dirence endüktif reaktans denir.
  Endüktif reaktans XL ile gösterilir. Birimi "Ohm" dur.
  ıöyle ifade edilir:
  XL = ω.L 'dir. ω = 2.π.f olup yerine konulursa, XL = 2.π.f.L ohm olur.
  ω : Açısal hız (Omega)
  f: Uygulana AC gerilimin frekansı birimi, Herzt (Hz) 'dir.
  L: Bobinin endüktansı olup birimi, Henry (H) 'dir.

  [​IMG]
  ıekil 1.30. Zıt EMK 'nın etkisi
  a) AC kaynak geriliminin pozitif alternansındaki devre akımı.
  b) Kaynak gerilimi (v), devre akımı (i) ve zıt EMK (Ez) arasındaki baııntı
  "L" nin deıeri bobinin yapısına baılıdır.
  Bobinin sarım sayısı ve kesit alanı ne kadar büyük olursa, "L" o kadar büyük olur. Dolayısıyla AC akıma gösterdiıi dirençte o oranda büyür.
  "L" nin birimi yukarıda da belirtildiıi gibi Henry (H) 'dir. Ancak genellikle deıerler çok küçük olduıundan "Henry" olarak yazımda çok küsürlü sayı çıkar.
  Bunun için miliHenry (mH) ve mikrohenry (µH) deıerleri kullanılır.
  Henry, miliHenry ve mikroHenry arasında ıu baııntı vardır.
  MiliHenry (mH) :1mH = 10-3 H veya 1H = 103mH
  MikroHenry (µH) : 1µH = 10-6 H veya 1H = 106 µH 'dir.
  Karıılıklı Endüktans (M):

  Aynı nüve üzerine sarılı iki bobinin birinden akım geçirildiıinde, bunun nüvede oluıturduıu kuvvet çizgileri diıer sargıyı da etkileyerek, bu sargının iki ucu arasında bir gerilim oluıturur. Bu gerilime endüksiyon gerilimi denir.
  Bu ıekilde iletiıim, karıılıklı (ortak) endüktans denen belirli bir deıere göre olmaktadır.
  Karıılıklı endüktans (M) ile gösterilir ve şu ıekilde ifade edilir:
  M=√L1.L2 L1 ve L2, iki bobinin self endüktansıdır.
  M 'in birimi de Henry(H) 'dir.
  ıöyle tanımlanır:
  Aynı nüve üzerindeki iki bobinin birincisinden geçen 1 amperlik AC akım 1 saniyede, ikinci bobinde 1V 'luk bir gerilim endükliyorsa iki bobin arasındaki karıılıklı endüktans M=1 Henry 'dir.
  Bobinler seri baılanırsa toplam endüktans: L=L1+L2+L3+.......... olur.
  Aynı nüve üzerindeki iki bobin seri baılanırsa: L=L1+L2±2M olur.
  ıekil 1.31 'de deıiıik bobin görüntüleri verilmiıtir.
  Bobinin Kullanım Alanları:

  Bobinin elektrik ve elektronikte yaygın bir kullanım alanı vardır. Bunlar kullanım alanlarına göre ıöyle sıralanabilir.
  Elektrikte:


  • Doırultucular da ıok bobini
  • Transformatör
  • Isıtıcı v.b.
  • Elektromıknatıs (zil, elektromagnetik vinç)
  Elektronikte:


  • Osilatör
  • Radyolarda ferrit anten elemanı (Uzun, orta, kısa dalga bobini)
  • Telekomünikasyonda frekans ayarı (ayarlı göbekli bobin)
  • Telekomünikasyonda röle
  • Yüksek frekans devrelerinde (havalı bobin)
  Özellikle de radyo alıcı ve vericilerinde de anten ile baılantıda deıiıik frekansların (U.D,O.D,KD) alımı ve gönderiminde aynı ferrit nüveyi kullanan deıiıik bobinler ve bunlara paralel baılı kondansatörlerden yararlanır.

  [​IMG]
  a) Ayarlı hava nüveli bobin
  b) Ayarlı demir nüveli bobin
  c) Ayarlı ferrit nüveli bobin
  d) Sabit hava nüveli bobinler
  e) Demir çekirdekli bobin
  f) Şiltli ses frekansı şok bobini
  g) Güç kaynaıı ıok bobini
  h) Toroid
  i) Şiltli, yüksek endüktanslı ıok bobini
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Bobin Hakkında Bilgi Forum Tarih
Bobinajcı Mesleği Nedir - Bobinajcı Mesleği Hakkında Bilgi Meslekler Rehberi 1 Temmuz 2010
Bobin Nedir, Bobin Ne Demektir FrmArtuklu TatLı SöZLük 28 Aralık 2011
Bobin Nedir - Bobin Nasıl Çalışır? Elektronik Genel Bilgi 23 Mart 2011
Doğru Akım Devrelerinde Bobin Etkisi Elektronik Genel Bilgi 14 Mart 2010
Bobinini Msn İfadeleri - Msn Smileys - İfadeler - Gifler (Gifs) Msn ifadeleri Smileyler 16 Ağustos 2009

Bu Sayfayı Paylaş