Biyofizikçi nedir - Biyofizikçi ne iş yapar

'Meslekler Rehberi' forumunda Mavi_Sema tarafından 23 Ocak 2011 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Biyofizikçi nedir - Biyofizikçi ne iş yapar konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Biyofizikçi mesleği nedir
  Biyofizikçi mesleğinin amacı
  Biyofizikçi mesleğinde hangi dersle okutulur


  Biyofizik, biyolojik süreçlerin aydınlatılmasında ve biyolojiye ilişkin sorunların çözümünde fiziksel bilimlerin ilke ve kavramlardan yararlanan bilim dalı.

  Biyofizik çok çeşitli olan ilgi alanı içinde, sinir iletisini sağlayan elektrik ya da kas kasılmasını sağlayan mekanik kuvvet gibi fiziksel etkenlere bağlı olan biyolojik işlevleri, canlıların ışık, ses ya da iyonlaştırıcı ışınımlar gibi fiziksel etkenlerle etkileşimini ve yüzme, uçma, yürüme gibi yer değiştirme ya da iletişim yoluyla çevreleriyle kurdukları ilişkileri inceler. Bu çalışmalarda çok gelişmiş yöntemlerden ve araçlardan yararlanır. Moleküler Biyofizikte kullanılan en yaygın yöntemler arasında X-ışın kırınımı ve X-ışını kristalografisi, Nükleer magnetik rezonans spektroskopisi, soğurma ve floresans spektroskopi ve ultrasantrifüjle çökeltme yer almaktadır. Hayvan ve bitki makromoleküllerinin yapısı ve özellikleri bu yöntemlerle kesin bir biçimde tanımlanabilmiştir.

  Biyofizik tanımı kesin hatları ile ayrılmış bir bilim dalı değildir çünkü disiplinler arası bir bilim dalıdır. Biyofizik, fizik teknikleri ve prensiplerini biyolojiye uygular. Yani biyofizikçi, fizik ve bununla ilgili fizikokimya, matematik, elektrik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği gibi bilim dallarını kullanarak temel biyolojik ve tıp problemlerini araştırır.

  Biyofizik Anabilim Dalı tarafından verilen derslerde, öncelikle konuya ilişkin teorik bilgiler dia gösterileriyle öğrencilere aktarılır. Teorik derslerin akabinde, (program çerçevesinde) verilen derse ilişkin uygulamalar, laboratuvarda öğrencilere yaptırılır. Teorik derslerimizde insan vücudunun çalışma mekanizmaları biyofiziksel bakış açısıyla anlatılır. Örneğin, solunum veya dolaşım sisteminin çalışma prensiplerinde esneklik potansiyel enerjisi ve kinetik enerjinin rolü veya alveollerdeki esneklik, yüzey gerilimi vb kuvvetlerin rolleri gibi parametreler tartışılır ve öğrencinin olayları daha iyi kavrayabilmesi için farklı bir pencere açılır. Biyofizik derslerinde her sistem tek tek ele alınır (Örneğin görme biyofiziği, işitme biyofiziği gibi). Her sistem konuya hakim öğretim üyeleri tarafından öğrencilerimize aktarılır.

  Multidisipliner olan insan yaşamını farklı bir bakış açısıyla açıklamaya çalışan Biyofiziğin de farklı alt bilim dalları vardır.

  İstanbul Tıp fakültesinde lisans eğitimi, kuramsal ve uygulamalı olarak ilk yarıyılda temel biyofizik ve ikinci yarıyılda biyofizik ders adları ile verilmektedir. Kuramsal ders aktarımı ilk yarıyılda haftada 2 saat, ikinci yarıyılda 3 saat, uygulamalar her iki yarıyılda haftada 8 saat olarak düzenlenmiştir.

  Ders konuları ve amaçlar

  1.Yarıyıl Temel Biyofizik dersinin ilk bölümünde öğrencinin; atomun yapısı, kuantum teorisi, kimyasal bağları, biyomoleküllerin oluşumu, yapı ve işlev arasındaki bağlantıyı, radyoaktivite ve radyoaktif izotopların tıpta kullanımı ve uygulamaların fizik esaslarını öğrenmesi amaçlanmıştır. Temel Biyofizik dersinin ikinci bölümünde öğrencinin hücreden insana kadar, biyofizik sistemlerde enerji transfer ilkelerini, enerji ve madde akımının biyoenerjetiğinin kavraması ve bu mekanizmalardaki aksaklıklar sonucu ortaya çıkan hastalıkların tanı ve tedavisi konusunda bilgi, beceri ve davranış kazanması amaçlanmıştır. Biyofizik derslerinin 2. yarıyıldaki bölümünde, öğrencinin, moleküler düzeyde hastalıkların oluşum mekanizmalarını öğrenmesi hedeflenmiştir. Biyofizik derslerinin ikinci bölümünde öğrencinin, tek hücreli canlılardan çok hücrelilere (yüksek organizasyonlu canlılara) geçiş, embriyonal gelişme, hücre çoğalması ve farklılaşması ve bu mekanizmalardaki düzenleme ve denetim konuları hakkında bilgi ve beceri kazanması hedeflenmiştir.

  Biyofizik Anabilim Dalının eğitim verdiği diğer kurumlar

  Biyofizik Anabilim Dalının eğitim verdiği kurumların başında İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü gelmektedir. İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Biyofizik Yüksek lisans ve Doktora programları çerçevesinde 20’nin üzerinde yüksek lisans ve doktora dersleri verilmektedir. Ayrıca İ.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulunda Fizik ve Biyofizik dersleri verilmektedir.

  Önceki yıllarda biyofizik derslerinin verildiği diğer kurumlar şunlardır:

  İ.Ü. İstanbul Diş Hekimliği Fakültesinde 1. ve 2. yarıyılda Biyofizik dersleri,
  İ.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda Mekaniğe Giriş ve Biyomekanik dersleri,
  İ.Ü. Meslek Yüksek Okulunda Biyofizik dersleri


  Yüksek lisans eğitimi
  İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde yer alan Biyofizik Yüksek Lisans ve Doktora programları çerçevesinde lisans eğitimini tıp, fizik, kimya, biyoloji, tıbbi biyoloji alanında tamamlamış olan öğrenciler moleküler biyofizik alanında yetiştirilmektedir. Günümüze kadar 50’nin üzerinde yüksek lisans ve doktora tezi tamamlanmıştır. Bu tezlerin tamamına yakını uluslararası dergilerde yayınlanmıştır. Doktora derecesini alan araştırmacılar çeşitli kurum ve üniversitelerde halen anabilim dalı başkanı, öğretim üyesi ve araştırıcı olarak görev yapmaktadırlar. Ayrıca diğer üniversitelerde lisansüstü eğitimlerine devam eden kimi araştırmacılara, çalışmalarını sürdürecek bilgi ve altyapı desteği verilmektedir.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Biyofizikçi nedir Biyofizikçi Forum Tarih
Mısırlıların harfleri göstermek için sembolleri seçme sebepleri nedir? Eğitim Bilgileri Dün 22:37
Monosakkaritlerin özellikleri ve görevleri nedir kısaca Eğitim Bilgileri Pazar 19:56
Salih amel iyi davranış nedir kısaca Dini Terimler Sözlüğü Cumartesi 19:12
Yaşadığınız yerde görülen iklimin günlük hayatınıza etkileri nedir kısaca Sorular ve Cevaplar Cumartesi 19:10
Peygamberlerin ortak amacı ve mesajı nedir kısaca Siyer - Peygamberlerimizin Hayatı Cumartesi 19:03

Bu Sayfayı Paylaş