Bitki Sistematiği nedir ?

'Doğa ve Bitkiler' forumunda Mavi_Sema tarafından 30 Mart 2010 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Bitki Sistematiği nedir ? konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Bitki Sistematiği

  Bitkiler alemi yaklaşık 500 bin civarında türe sahiptir. Bunlar 7 bölümde toplanır:

  1. Bakteriler
  2. Mavi yeşil su yosunları
  3. Algler, Esmer ve kızıl su yosunları, flagellate ve diatomeae'ler
  4. Mantarlar
  5. Kara yosunları
  6. Eğreltiler
  7. Tohumlu bitkiler


  Bunlardan ilk dört tanesi, kök, gövde, yaprak gibi bölümlere ayrılmaz. Diğer 3 tanesi ise (yani: Kara yosunları, Eğreltiler, Tohumlu bitkiler) Gövdeli Bitkiler diye adlandırılır. Gövdeli Bitkilerin bir bölümü tohumlu bir bölümü tohumsuzdur.
  1. Bölüm: Cryptophyta (Tohumsuz bitkiler)
  Bu 500 bin türün yaklaşık 1/3'i tohumsuz bitkilerdir.
  2. Bölüm: Spermatophyta (Tohumlu bitkiler)
  Geri kalanı yani yaklaşık 2/3'ü tohumlu (600'ü açık tohumlular; 200 bini çift çenekli ve 50 bini de tek çenekli olmak üzere kapalı tohumlular) bitkilerdir.
  Ağaçlar bu bölüme girer.

  Spermatophyta (Tohumlu bitkiler)  Bitkiler Alemi'nin en büyük bölümüdür. Spermatophyta'dan başka Phanerogamae, Embryophyta, Siphonogama adları da tohumlu bitkiler için kullanılır.

  * Tohumlu bitkilerde gerçek kök, gövde, yaprak farklılaşması vardır.
  * Genelde karasal ortamlarda yaşarlar.
  * Üremeleri polenlerle olur.
  * Eşeyli ya da eşeysiz olarak ürerler.
  * Tohumlu bitkilerde sporofit evre egemendir ve gametofit evre birkaç hücreye indirgenmiştir.
  * Tohum oluştururlar.

  Tohum oluşumu şöyle gerçekleşir: Polen taneleri ovül (Gymnospermlerde) ya da stigma (Angiospermlerde) üzerinde rüzgar, böcek, su vBulletin taşıyıcılarla taşınırlar. Taşındıkları yerde oluşan polen tüpleri arkegonyum (Gymnosperm) ya da stillus (Angiosperm) boyunca yumurtaya doğru ilerlerler. Her polen tüpünün ucunda oluşan iki sperm hücresinden biri yumurtayı döller, diğeri ya bozulur (Gymnospermlerde) ya da embriyo kesesi içindeki iki çekirdekle birleşir (Angiospermlerde) ve döllenme tamamlanır. Döllenmiş yumurta arkegonyum ya da embriyo içinde büyür. Döllenmeden sonra tohum taslağı tohuma dönüşür. Böylece dinlenme halindeyken tohum taslağı (testa) ve endospermden oluşan üreme ve yayılma organı tohum oluşur.
  Tohumlu Bitkiler iki büyük bitki grubunu içerir:

  1. Gymnospermae (Açıktohumlular)
  2. Angiospermae (Kapalıtohumlular)

  Ağaçlar bu iki büyük bitki grubu altında sınıflandırılmaktadır.

  Bitki İsimlendirme – Bitki Sistematiği

  Sistematik Botanik

  Birbiri ile yakınlığı, akrabalığı olan bitkileri bir sistem içinde inceleyen ve okutan bir botanik bilim dalıdır. Bu bilim dalına sistematik botanik denildiği gibi, taksonomi ya da kısaca sistematik de denilebilir.
  Sistematik kelimesinin kökeni Yunancada Systema: Dizge, bir bütün oluşturacak şekilde karşılıklı olarak birbirlerine bağlı öğelerin tümüdür. O halde sistematik özet olarak “Sınıflandırma İlmi” anlamına gelmektedir.
  Taksonomi sözcüğünün kökeni de yine Yunancada Taxis: Tertip ya da düzen, nomos ise kanun, yasa sözcüklerinden oluşmaktadır. Bu açıdan bakıldığında Taksonomi kelimesi de tertipleme, düzenleme yani “sınıflandırma ilmi” anlamına gelmektedir.
  Bitki sistematiğinin amacı, bitkileri birbirleriyle olan doğal akrabalık derecelerini gözönünde tutarak ve filogenetik gelişimlerine dayanarak inceleyip, büyük ve küçük topluluklar halinde gruplandırmak, taksonomide belli kurallara göre bir sınıflandırma içerisine sokmaktır.

  Sistematik yapılırken, ana takson (soy) olarak TÜR alınır.

  Tür: Ana özellikler yönünden birbirlerine olağanüstü benzerlik gösteren ve kendi aralarında döllenerek verimli ya da üreyimli bireyler oluşturan topluluğa tür denir.  Türün üstünde ve altında sırasıyla aşağı da görülen sistematik birimler bulunmaktadır:

  * Divisio (Bölüm) .........phyta
  * Classis (Sınıf) ........opsida
  * Ordo (Takım) .......ales
  * Familia (Familya) .....aceae
  * Genus (Cins)
  * Species (Tür) Başlangıç takson
  * Subspecies (Alttür)
  * Varieta (Varyete)
  * Forma (Form)

  Bilimsel anlamda; Bitki türleri ve öteki taksonlar, daima LATİNCE bir isim taşımaktadır.

  İkili Adlandırma Sistemi (Biner Nomenclatür)
  Bir bitkinin tam olarak tanınabilmesi için 1753 yılında ünlü İsveç’li botanikçi Linne Biner Nomenclatür " ya da ikili adlandırma yöntemi, günümüzde halen kullanılmaktadır.
  Bu yönteme göre bir bitkinin adı genel olarak iki sözcükten oluşmaktadır. Birinci sözcük cins , ikinci sözcük ise tür adıdır.  Örneğin : tarafından ileri sürülen "

  * Pinus silvestris L.
  * Acer platanoides L.
  * Picea orientalis (L.) Link.

  Tür adı çoğunlukla yere, şahsa, bitkinin çok önemli bir özelliğine veya bitkinin bulunduğu ormana göre verilen bir isimdir. Taksonlar arasındaki akrabalık ve yakınlık ilişkilerini bir düzlem üzerinde iç içe kutular biçiminde ya da bir apartman dairesinin odalarıyla açıklamak mümkündür.
  Alttür: türler arasında en az bir özellikçe farkederek geniş coğrafik yörelerde yayılan, ya da yetişme yeri koşulları bakımından bir özellikçe ayrılan taksonlardır. Bu tanımlamaya göre alttür, coğrafik alttür ve ekolojik alttür olarak ikiye ayrılır.  Örnek olarak Türkiye'de doğal yetişen Göknar türlerini alırsak, son taksonomik görüşlere göre, ülkemizde doğal olarak yetişen Göknarlar iki türde ve beş alttürde toplanmaktadır:

  * Abies nordmanniana (Stev.} Spach.
  * A, n. subap. nordmanniana
  * A. n. subsp. bornmülleriana (Mattf.) Coode et Cullen
  * A. n. subsp. egui-trojani (Ascher. et Sint. ) Coode et Cullen
  * Abies cilicica (Ant. et Kotschy.) Carr.
  * A. c. subsp. cilicica A. c. subsp, isaurica

  Varyete: türün yayılış alanı içersinde bulunan ve en az bir özellikçe birbirlerinden ayrılan taksonlardır.
  Örnek olarak Pinus brutia Ten. (Kızıl Çam) 'yi verelim:
  Pinus brutia Ten. var. pyramidalis : Tek ve düzgün gövdeli Kızıl çam varyetesi
  Pinus brutia Ten. Var. agrophiotii Pap.: Birkaç gövdeden oluşan Kızıl çam varyetesi
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Bitki Sistematiği nedir Forum Tarih
Bitki sloganları Güzel Sözler-Mesajlar 8 Şubat 2017
Yaşadığınız bölgenin iklimi bitki örtüsü ve yüzey şekilleri hangi hayvancılık yapılmasına elverişli Sorular ve Cevaplar 4 Şubat 2017
Mantarlar bitki mi neden kısaca Doğa ve Bitkiler 28 Ocak 2017
İklim değişikliklerinin bitki ve hayvan türlerine etkisi kısaca Doğa ve Bitkiler 23 Kasım 2016
Asalak bitkiler nedir nelerdir Doğa ve Bitkiler 13 Nisan 2016

Bu Sayfayı Paylaş