Bireysel Çalışma Yöntemi- Bireysel Olarak Nasıl çalışırım

'Rehberlik' forumunda Siraç tarafından 19 Ağustos 2008 tarihinde açılan konu

 1. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  Bireysel Çalışma Yöntemi- Bireysel Olarak Nasıl çalışırım konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Bireysel Çalışma Yöntemi


  Araştırma yoluyla öğretme yaklaşımının ve uygulama, analiz, sentez düzeyindeki davranışların kazandırılmasında kullanılırÖğrencinin bir konuyu veya bir problemi kendi başına öğrenme yoludur Öğrenci aktif olup, yaparak-yaşayarak öğremnme söz konusudur Öğrenci, öğrenme durumunu ilgisi, ihtiyacı ve seviyesine göre kendisi ayarlayabilir

  İlkokullarda kendi kendine çalışmaya alışmak, bütün öğrenciler için, bilhassa birleştirilmiş sınıf öğrencileri için gereklidir Ferdî çalışmalarla beceriler geliştirilmeye çalışılır Öğrencilerin kendi kendilerine çalışmalarında gözönünde bulundurulacak hususlar aşağıda gösterilmiştir:

  1 Çocuklar kendi kendilerine çalışabilme alışkanlıkları kazanmalı ve geliştirmelidirler Öğretmenle yapılan çalışmalar kendi kendine çalışmaların bir başlangıcıdır Kontrollü çalışmada kazanılan alışkanlık ve çalışma teknikleri kendi kendine çalışmalarda kullanılır Kitaplarda ve çevrede bilginin yerini tespit etmek, bulunan bilgileri yazmak, sanat ve iş araçlarının kullanılmasını öğrenmek, ilgi kümelerinin, seviye gruplarının ve birleştirilmiş sınıflarda öğretmensiz geçen saatlerde çalışma şekilleri gibi kendi kendine çalışma etkinlikleriyle ilgili yollar ve gerekli alışkanlıklar kazandırılmalıdır

  2 Kendi kendine çalışmalar, çocuklar için önemli ve okul çalışmalarının bölünmez bir parçası olmalıdır Kendi kendine etkinlikler çocukların eğitim amaçlarını gerçekleştirecek nitelikte olmalı, yapılacak işler çocuklar tarafından benimsenmeli ve onların işbirliği ile planlanmalıdır Kendi kendine çalışma saatlerinde çocuklara becerilerini geliştirme, ders kitaplarını ve daha başka bilgi kaynaklarını inceleme, çeşitli araçları kullanma fırsatları verilmelidir Bu çalışmalar çocukların kavrayış ve takdir duygusunu geliştirmeli ve bütün ders alanlarında gerekli becerileri kazandırmalıdır

  3 Alıştırma kitapları ve daha başka basılı kaynaklar, çocukları kendi kendilerine çalışmaya yöneltmede yararlı olabilir Çocukların seviyelerine uygun bu kitaplar dersliğin kitaplığında bulundurulmaya çalışılmalıdır

  4 Bir okul aile birliği toplantısı, bir müsamere, sergi, okul gazetesi çıkarma, çeşitli bayramlar, özel günler ve haftalar bütün çocukların katılacağı çalışmalara yol açar ve kendi kendilerine çalışmalar için ayrılan zamanın yararlı şekilde geçmesini sağlar 5 Kendi kendine çalışma saatleri için uygun olacak etkinlikler çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına, ele alınan üniteye göre ayarlanmalıdır(İlkokul Programı 1995 s41-45)

  Bireysel çalışma yönteminde plan, amaç ve zaman çok önemlidir Plansız ve amaçsız faaliyetler boşa zaman kabıdır Bireysel öğretimde kullanılan tekniklerin başında Programlı Öğretim gelmektedir Bilgisayar Destekli Öğretim ve Bireyselleştirilmiş Öğretim de bireysel öğretim teknikleridir

  Programlı Öğretim: Temelinde öğretimin bireyselleştirilmesi vardır Skinner Programlı öğretimin kurucusudur Programlı öğretim Skinner'in pekiştirme ile ilgili ilkelerinden hareketle ortaya çıkmış bireysel öğretim tekniğidir Skinner yaptığı öğrenme deneylerinde ödülü "pekiştirici" olarak kullanmıştır Skinner'e göre öğretim tesadüfi olmamalıdır Skinner'in pekiştirme ilkeleri şunlardır:

  a) Küçük adımlar ilkesi: Bilgi üniteleri, adım adım öğrenciyi ilerlemeye yöneltecek bir şekilde düzenlenmelidir Bu adımlar bir ünitenin öğrenilecek en küçük birimini oluşturmalıdır

  Etkin Katılım İlkesi: Her bilgi ünitesi bir ilerleme aşaması oluşturmaktadır Bu aşamada bir alıştırma veya bir soru bulunmaktadır Soru, verilen bilginin kazanılıp, kazanılmadığını yoklamadan başka bilgiyi edinmede ve özümlemede de bir araç olmaktadır Böylece soru bir işlemi, bir eylemi başlatmakta yani öğrenme olayını sağlamaktadır Öğrenme işiöğrencinin kendisi tarafından yapılmaktadır Böylece öğrencinin etkin katılımı sağlanmaktadır

  c) Başarı ilkesi: Öğrenciler hep başarmak zorundadır Sorular da öğrencilerin başarabileceği güçlük düzeyinde olmalıdır Güçlüğü aşmak bir sonraki öğrenmeler için gerekli olan güdüyü oluşturmaktır

  d) Anında düzeltme ilkesi: Öğrenci soruyu cevapladıktan sonra doğru cevapla karşılaştırmakta böylece kendi kendini kontrol etmekte ve düzeltme de hemen yapılmış olmaktadır Anında kontrol pekiştirmenin temel öğesidir

  e) Dereceli ilerleme ilkesi: İlerleme, aşamalı ve mantıklı olmalıdır Yapılacak işlemlerin düzeyi basitten karmaşığa, bilinenden bilinmeyene, kolaydan zora doğru olmalıdır

  Başarısızlık veya sınıfta kalma söz konusu değildirf) Bireysel hız ilkesi: Öğrenci, zamanı kendine uygun olarak ayarlamaktadır Böylece sınıf ortamında öğrenciler arasında düzey farklılığının yarattığı olumsuzluklar da ortadan kaldırılmak istenmektedir Sınıf geçmede belirli süre kuralı da geçersiz olmaktadır

  Programlı öğretimde; programlı öğretime göre hazırlanmış kitaplar, programlı öğretim makinaları ve bilgisayarlar kullanılmaktadır Ülkemizde uygulanmakta olan Açıköğretim Fakültesi ders kitapları ve ilkokullarda kullanılan doldurmalı alıştırma kitapları programlı öğretime uygun yazılmış kitaplara örnek olarak verilebilir Yine bazı bilgisayar programları da programlı öğretimde kullanılmaktadır

  Bilgisayar Destekli Öğretim: Eğitim-öğretim faaliyetlerinde bilgisayardan faydalanmadır BDÖ kavram olarak 1960'lı yıllarda ortaya atılmış 1970'li yıllarda da ABD üniversitelerinde araştırılmaya başlanmıştır

  BDÖ'de öğretmen konuyu işlerken sahip olduğu donanım ve yazılım olanaklarına, konunun ve öğrencilerin özelliklerine göre bilgisayarı değişik yer ve zamanlarda kullanabilir Bu kullanım biçimleri:

  1 Öğretmen konuyu işler, dersi kaçıran veya anlamayanlar için tekrar bir fırsat sağlanabilir Bilgisayar burada özel öğretmen görevi görür
  2 Öğretmen konuyu işler, değerlendirme bilgisayar yardımıyla yapılır
  3 Öğretmen konuyu sınıfta işler, alıştırma, uygulama ve değerlendirme çalışmaları bilgisayar yardımıyla yapılır
  4 Konu bilgisayara işlenir Öğretmen danışmanlık yapar Öğrencileri denetler

  Diğer bir anlatımla BDÖ programlarının uygulanışı i)alıştırma ve tekrar, ii) bire bir öğretim, iii) problem çözme ve iv)benzetim, programları olmak üzere dört çeşittir(Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz Özcan Demirel, Genel Öğretim Yöntemleri, Ankara: Usem Yayınları, 1994 s73-77)

  Bireyselleştirilmiş Öğretim: Sınıftaki öğrenci sayısı kalabalıklaştıkça her öğrenciye düşen zamanda azalma olacaktır Çocuğuna özel ders aldırabilen aileler bunun başarıyı artırdığını bilirler Çünkü bir öğretmen sadece bir öğrenci ile ilgilenmekte ve onun eksiklerini yanlışlarını anında görerek müdahale edebilmektedir Yine bir sınıfta bulunan öğrencilerin yaşları, yapıları benzer olsa da bunlar arasında büyük ferdî farklılıklar bulunmaktadır Bu durum öğrencilerin tamamının aynı anda öğrenmesine engel teşkil etmekte; zaman sabitlendiğinde bazı öğrencilerin hemen öğrendiği, bazılarının daha geç öğrendiği, bazılarının da hiç öğrenememediği görülmektedir İşte bu olumsuzlukların giderilebilmesinin ancak öğretimin bireyselleştirilmesi ile mümkün olacağı bilinmektedir

  Teknikte öğrenci ve öğretmene farklı roller düşmekte ve öğrenci merkez alınmaktadır Öğretmen sınıftaki tüm öğrencilere değil, sadece 3-5 öğrenciye yönelmektedir Öğretmen genel anlamda planlama yaparken, öğrenciler kendi öğrenecekleri konular hakkında kararlar almakta, değerlendirme aşamasında yapacaklarını belirlemektedirler
   

 2. Google

  Google Özel Üye

  paylaşım için teşekkürler
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Bireysel Çalışma Yöntemi Forum Tarih
Çalışmanın bireysel ve toplumsal açıdan faydaları maddeler halinde kısaca Eğitim Bilgileri 13 Şubat 2017
Çalışmanın Bireysel Ve Toplumsal Yararları Seviyeli-Ciddi Konular 20 Haziran 2012
Kıskançlığın bireysel ve toplumsal zararları kısaca Psikoloji 15 Şubat 2017
Cemaat ile namaz kılmanın bireysel ve toplumsal faydaları nelerdir kısaca Dinimizin Direği Namaz 6 Aralık 2016
Hac ibadetinin bireysel ve toplumsal faydaları kısaca Oruç-Hac-Zekat 31 Aralık 2014

Bu Sayfayı Paylaş