Beledİyelerİn GÖrevlerİ Nelerdir Belediye Yönetimleri

'Diğer Mesleki Bilgiler' forumunda UquR tarafından 9 Ekim 2008 tarihinde açılan konu

 1. UquR

  UquR Üye

  Beledİyelerİn GÖrevlerİ Nelerdir Belediye Yönetimleri konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Beledİyelerİn GÖrevlerİ Nelerdir Belediye Yönetimleri

  Belediyelerin görev ve sunacakları hizmetlerin belirlenmesi yönünden uygulamada üç ana ilke uygulanmaktadır. Bunlar;
  i. Genellik ilkesi : Belediyeler yasalara uygun olması koşulu ile yetki dağılımı yapılmamış olan hizmetleri yerine getirmeye yükümlü kılınmıştır. Federal Almanya ve Hollanda buna örnek olarak gösterilebilir.
  ii. Yetki ilkesi : Belediyeler yapmak istedikleri hizmetler için, merkezi yönetimden yetki almak zorundadır.
  iii. Liste ilkesi : Belediyelerin yapmakla yükümlü olduğu görevler yasalarda belirtilmiştir. Türkiye'deki uygulama bu sınıfa girer. 1580 sayılı Belediye yasasının 15. maddesinde belediyelere düşen görevler sayılmıştır. Belediyelerin görevlerini; bütün belediyeler için zorunlu olan görevler ve belediyelerin isteğine bağlı olan görevler olarak ikiye ayırmıştır. Yasadaki zorunlu ve isteğe bağlı görev sınıflandırması ayırımına gitmeden belediyelerin yasada sayılan görevleri on ana grupta toplamak mümkündür. Bunlar;
  1. kent altyapısı ile ilgili görevler,
  Su temini, şebeke yapımı ve dağıtımını sağlamak, kanalizasyon şebekesi kurmak, şehiriçi yollar ve meydanları yapmak, parklar ve mezarlıklar yapmak, havagazı üretimi ve doğalgaz dağıtımını yapmak,
  2. şehircilik hizmetleri ilgili görevler,
  Çöp toplamak, yolları temizlemek, itfaiye hizmetlerini yerine getirmek, zabıta hizmetlerini yapmak, çöpleri toplamak, cadde ve sokakların temizliği sağlamak ve halk sağlığını koruyucu tedbirleri almak,
  3. imarla ilgili hizmetler,
  Master plan hazırlamak, ayrıntılı imar planları hazırlamak, imar planlarında gerekli değişiklikleri yapmak, yapı ruhsatı vermek, inşaatların kontrolünü yapmak,
  4. ekonomik görevler,
  Fiyat ve ücretleri tesbit edip denetlemek, hal yerleri açmak, mezbaha kurmak, pazar yerleri kurmak, işportacılığı düzenlemek, küçük sanayi bölgesi çarşısı kurmak, otel, dükkan vb.yapıp kiralamak, ticaret odaları ve benzeri yerleri organize etmek, fuar, sergi, panayır, festivaller düzenlemek, belde dahilinde ilan ve reklam faaliyetlerini düzenlemek, turistik tesisler kurmak, turistik faaliyette bulunmak,
  5. eğitim ile ilgili görevler,
  Okul öncesi eğitim hizmetleri, ilköğretim görevleri, mesleki eğitim kursları düzenlemek, kütüphane ve okuma salonları açmak, öğrenci okutulması
  6. sosyal nitelikli görevler,
  Sağlık hizmetleri, dini görevler, nikah işlemleri, fakirler için yurtlar kurmak, yetimevleri açmak, muhtaç asker ailelerine yardım etmek, ucuz konutlar yapmak,
  7. ulaştırma ile ilgili görevler,
  Belediye sınırlarında yük ve yolcu taşıt aracı sağlamak ve işletmek, taşıt araçlarının işletilmesine tekel niteliğinde olmamak üzere izin vermek, belediye sınırlarında kişilerce ve belediyece yapılan yolcu taşıma ücret tarifesini düzenlemek ve uyulmasını sağlamak, imar planlarında trafik güvenliği için gerekli bölgeleri ayırmak ve uygulamaları izlemek, belediye sınırlarındaki deniz, göl ve nehirlerde gerektiğinde ulaşımı sağlamak, bu araçların sağlamlık, temizlik koşullarını, yolcu ve yük sınırlamalarını, ücret tarifelerini düzenlemek ve kontrol etmek,
  8. sportif ve kültürel konularla ilgili görevler,
  Eski eserleri korumak, kütüphane, kültür merkezi açmak spor alanları yapmak, tiyatro, müze, sinema salonları açmak
  9. tarım ve veterinerlik hizmetleri görevleri,
  insan ve hayvan sağlığını koruyucu veterinerlik hizmetlerini sağlamak ve denetimini yapmak, gıda kontrol labaratuvarları kurmak ve yönetmek, park, bahçe, hayvanat ve bitki bahçesi, fidanlık, koru kurmak, yeşil alanları düzenlemek, korumak; orman, bahçe, mera, vb araziyi hasardan korumak, müşterek su yollarının yapım, bakım ve onarımını yapmak, su birikintilerini kurutmak
  10. mali ve hukuki görevler
  Yerel vergiler (vergi, rusüm, harç vb), ile, belediye cezalarını toplamak, kamulaştırma işlemlerini yapmak.


   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Beledİyelerİn GÖrevlerİ Nelerdir Forum Tarih
Belediyelerin görevleri nelerdir maddeler halinde kısaca Diğer Mesleki Bilgiler 26 Ocak 2017
Belediyelerin Görevleri Nelerdir? Konu Dışı Başlıklar 17 Mart 2011
Belediyelerin Görevleri Konu Dışı Başlıklar 29 Mayıs 2011
Belediyelerin yaptığı hizmetler kısaca Diğer Mesleki Bilgiler 23 Nisan 2014
Mardin Büyükşehir belediyeleri ve bağlı belediyelerin nüfusları 2014 Mardin Tanıtımı 25 Şubat 2014

Bu Sayfayı Paylaş