Bazı Tesbih Ve duaların anlamları...

'Dualarımız Dua paylaşımları' forumunda NeslisH tarafından 7 Nisan 2009 tarihinde açılan konu

 1. NeslisH

  NeslisH Özel Üye

  Bazı Tesbih Ve duaların anlamları... konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Bazı tesbih ve duaların manaları

  Sual: Namazda ve günlük hayatta okuduğumuz aşağıdaki duaların manaları nedir?
  CEVAP
  Kısaca yazalım:

  Allahü ekber:
  Allah büyüktür [Allahü teâlâ, zihne gelen her şekilden ve hayallerden ve yarattığı mahluklara benzemekten uzak ve kâmillikle vasf olunan her şeyden, daha büyüktür]

  Sübhane rabbiyel azim:
  Azim olan Rabbimi bütün noksanlıklardan tenzih ederim [Her şeyden büyük olan Rabbimi her türlü ayıp ve noksan sıfatlardan münezzeh ve mukaddes bilirim]

  Semiallahü limen hamideh:
  Allahü teâlâ kendisine hamd edeni işitir, bilir

  Rabbena lekel hamd:
  Rabbim sana hamd olsun

  Sübhane rabbiyel a’la:
  Her şeyden yüksek, yüce olan Rabbimi bütün noksan sıfatlardan münezzeh ve mukaddes bilirim

  Esselamü aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü:
  Huzur ve selamet, Allahü teâlânın rahmeti ve bereketi sizin üzerinize olsun

  Allahümme entesselam ve minkesselam tebarekte ya zelcelali vel ikram:
  Ya Rabbi sen selamsın, selam da sendendir [bütün afetlerden sen korursun] Yüceltilmeye ve saygıya layık olan sensin

  İstiğfar: Estağfirullah: Allah’ım beni affet

  İstiğfar duası: Estağfirullah el-azim ellezi la ilahe illa hüv elhayyel kayyume ve etübü ileyh:
  Büyük Allah’ım, günahlarımı affet Her şeyi yoktan var eden ve her an varlıkta durduran, yalnız Sensin! Sen hep varsın!

  Estağfirullah min külli ma kerihallah:Ya Rabbi, razı olmadığın, beğenmediğin şeylerden, yaptıklarımı af et, yapmadıklarımı da yapmaktan koru!

  Tehlil:
  La ilahe illallah veya (La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül-mülkü ve lehül-hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadir):Allah’tan başka ilah yoktur O tektir ve ortağı yoktur Mülk onundur Hamd edilmeye layık olan Odur Onun her şeye gücü yeter

  Sübhane rabbiyel aliyyil a’lel vehhab:
  İhsanı bol olan yüce Rabbimi tenzih ederim

  Allahümmahşurna fi zümretissalihin: Allah’ım bizi salihlerle haşret

  Tesbih: Sübhanallah: Allah’ım seni noksan sıfatlardan tenzih ederim
  Tekbir: Allahü ekber: Allah büyüktür
  Tahmid: Elhamdülillah:Allah’a hamd, şükrederim
  Temcid: Lâ havle velâ kuvvete illâ billah:Her türlü kuvvet ve kudret ancak Allah’tandır

  Âmin: Kabul et ya Rabbi

  La ilahe illallah:Allah’tan başka ilah yok demektir Yani İbadet olunmaya hakkı olan, yalnız Allahü teâlâdır, hak üzere başka mabud yoktur Her şeyi yaratan bir Allah vardır, ortağı ve benzeri yoktur

  Muhammedün Resulullah:Muhammed aleyhisselam Allahü teâlânın resulüdür

  Kelime-i tevhid:
  La ilahe illallah Muhammedün Resulullah:Allah’tan gayri ilah yoktur Muhammed aleyhisselam Onun resulüdür

  Kelime-i şehadet:
  Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü:Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın Allah’ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim Yani görmüş gibi bilir ve bildiririm ki, Allahü teâlâdan başka, varlığı lazım olan, ibadet ve itaat olunmaya hakkı olan, hiç ilah, hiçbir kimse yoktur Yine görmüş gibi bilir, bildiririm ki, Muhammed aleyhisselam, Allahü teâlânın kulu ve son Peygamberidir [Onun gönderilmesi ile, Ondan önceki Peygamberlerin dinleri tamam olmuş, hükümleri kalmamıştır Sonsuz mutluluğa kavuşmak için, ancak Ona uymak lazımdır Onun din ile ilgili her sözü, Allahü teâlâ tarafından kendisine bildirilmiştir Hepsi doğrudur Yanlışlık ihtimali yoktur]

  Rabbenâ âtinâ fid-dünyâ haseneten ve fil-âhireti haseneten vakınâ azaben-nâr:Ey Rabbimiz, bize dünya ve ahirette iyilik ver, bizi Cehennem azabından koru!

  Rabbenağfirlî veli vâlideyye ve lil-mü’minine yevme yekumul hisab:Ey Rabbimiz, kıyamette hesap olunacağı gün beni, ana-babamı ve müminleri bağışla!
  Salevat: [En kısası]
  Allahümme salli alâ Muhammed ve alâ âli Muhammed:
  Allah’ım Muhammed aleyhisselama ve Onun âline salat-ü selam olsun

  Telbiye:
  Lebbeyk Allahümme Lebbeyk Lebbeyk la şerike leke lebbeyk İnnel hamde ve’n-ni’mete vel mülke leke la şerike lek:Buyur emret, ey varlığı mutlak lazım olan Allah’ım, emrine hazırım ve ilahi iradene itaat ederim Senin benzerin ve ortağın yoktur

  Teşrik tekbiri:
  Allahü ekber, Allahü ekber La ilahe illallah Vallahü ekber, Allahü ekber ve lillahil-hamd:
  Allah büyüktür, Ondan başka ilah yoktur, hamd ancak Allah içindir

  Sabah ve akşam okunan iman duası:
  Allahümme inni euzü bike min en üşrike bike şey-en ve ene alemü ve estağfirü-ke li-ma la-alemü inneke ente allamül-guyub:
  Allah’ım bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım Bilmeyerek koştumsa beni affet, Sen her şeyi bilirsin

  Yemek duası:
  El-hamdü-lillahillezi eşbeana ve ervana min-gayrı-havlin minna ve la kuvveh Allahümme at'imhüm kema at'amuna Allahümmerzukna kalben takıyyen, mineşşirki beriyyen la kâfiren ve şakıyyen velhamdülillahi rabbilâlemin:Bizim gücümüz kuvvetimiz olmadan, bizi nimetleri ile doyuran ve susuzluğumuzu gideren Allahü teâlâya hamd olsun Ya Rabbi, bize bu yemeğin hazırlanmasında emeği geçen ve bize bu nimetleri ikram edenlere sen de ikram et Ya Rabbi, bizim kalbimizi şirk ve kötülüklerden koru Bizlere, dinimizin emirlerine uyan bir kalb nasip eyle

  Şükür duası:
  Allahümme mâ esbaha bi min nimetin ev bi-ehadin min halkıke, fe minke vahdeke, lâ şerike leke, fe lekel hamdü ve lekeşşükür:
  Ya Rabbi, bana ve diğer yarattıklarına verdiğin maddi ve manevi nimetlerin sabaha (akşama) kadar bizim yanımızda kalması yalnız Sendendir Senin ortağın yoktur Sana hamd ve şükrediyoruz
  [Akşam okurken (Mâ esbaha) yerine (Mâ emsa) demelidir]

  Peygamber efendimizin çok okuduğu dua:
  Allahümme inni eselükes-sıhhate vel-afiyete vel-emanete ve hüsnel-hulkı verrıdae bilkaderi birahmetike ya Erhamerrahimin:Ya Rabbi, senden, sıhhat ve afiyet ve emanete hıyanet etmemek ve güzel ahlak ve kaderden razı olmak istiyorum Ey merhamet sahiplerinin en merhametlisi! Merhametin hakkı için, bunları bana ver!

  Öfkelenince okunacak dua:
  (Allahümmağfir li-zenbi ve ezhib gayza kalbi ve ecirni mineşşeytan:
  Ya Rabbi! Günahımı af eyle Beni kalbimdeki öfkeden ve şeytanın vesvesesinden kurtar

  Biri ölünce okunan âyet:
  İnna lillah ve inna ileyhi raciun:"Elbette biz, Allahü teâlânın kuluyuz, ölümden sonra dirilerek yine Ona döneceğiz"

  Dinde sebat edip son nefeste iman ile ölmek için:
  Allahümme, ya mukallibel kulüb, sebbit kalbi, alâ dinik:
  Ey büyük Allah’ım, kalbleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren, ancak Sensin Kalbimi, dininde sâbit kıl, dininden döndürme, Müslümanlıktan ayırma!
  Tecdid-i iman ve nikah duası:
  Allahümme innî ürîdü en üceddidel-îmâne ven-nikaha tecdîden bikavli la ilahe illallah Muhammedün Resulullah:Ya Rabbi, la ilahe illallah Muhammedün Resulullah diyerek imanımı ve nikahımı tazeliyorum

  Sübhaneke’nin manası:Ey Allah’ım! Seni noksanlıklardan tenzih eder, bütün kemal sıfatlarıyla tavsif ederim Sana hamd ederim Senin ismin yücedir (Ve Senin şânın her şeyin üstündedir) Senden başka ilah yoktur

  Ettehıyyatü’nün manası:Her türlü hürmet, salevat ve bütün iyilikler Allah’a mahsustur Ey Nebiy-yi zişân! Allah’ın selam, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun Selam, bizim ve Allah’ın salih kullarının üzerine olsun Şehadet ederim ki, Allah birdir ve yine şehadet ederim ki, Muhammed (aleyhisselam) Onun kulu ve resulüdür

  Allahümme salli’nin manası:
  Ey Allah’ım! İbrahim’e “aleyhisselam” ve âline rahmet ettiğin gibi, (Efendimiz) Muhammed’e “aleyhisselam” ve âline de rahmet eyle Muhakkak sen Hamid ve Mecidsin

  Allahümme barik’in manası:Ey Allah’ım! İbrahim’e “aleyhisselam” ve âline bereketler ihsan ettiğin gibi, (Efendimiz) Muhammed’e “aleyhisselam” ve âline de bereketler ihsan eyle Muhakkak sen Hamid ve Mecidsin

  Kunut duasının manası:
  Ey Allah’ım! Biz senden yardım dileriz Sana istiğfar ederiz Senden hidayet isteriz Sana iman ederiz Sana tevbe ve sana tevekkül ederiz Bütün hayırlarla seni överiz Sana (nimetlerine) şükreder, küfran-ı nimet etmeyiz Sana karşı fısk ve fücur edeni atar ve terk ederiz

  Ey Allah’ım! Ancak sana ibadet eder, namaz kılar, secde eder, sana koşar ve iltica ederiz Rahmetini reca (ümit) eyler ve azabından korkarız Çünkü senin azabın gerçeği örten kâfirlere mutlaka ulaşır

  Âyet-el kürsi’nin meali: (Allah, Ondan başka ilah olmayan, kendisini uyuklama ve uyku tutmayan, diri, her an yaratıklarını gözetip durandır Göklerde olan ve yerde olan ancak Onundur Onun izni olmadan katında şefaat edecek kimdir? Onların işlediklerini ve işleyeceklerini bilir, dilediğinden başka ilminden hiçbir şeyi kavrayamazlar Hükümranlığı gökleri ve yeri kaplamıştır, onların gözetilmesi Ona ağır gelmez O yücedir, büyüktür) [Bekara 255]
   

Bu Sayfayı Paylaş