Bayburt deyimleri

'Bayburt Tanıtımı' forumunda ASİ MARDİNLİ tarafından 9 Nisan 2009 tarihinde açılan konu

 1. Bayburt deyimleri konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  BAYBURT DEYİMLERİ

  bayburtlu´ca A dan Z kadar
  -A-

  AĞIRSAĞ : Teşinin başına geçirilen, parça.
  ANIK : Bişmemiş ekmek.
  AŞOTU: Ayranlı çorbaya, konan ot.
  ABA: Anne
  AĞA: Baba
  ALAF: Hayvan yemi
  ANDER: Kötü şey, pis şey.
  AŞUĞ: Oyun oynanan hayvan kemiği.
  AVARA: Boş, işsiz.
  AYARTMA: Kandırma
  AHBUN: Gübre-Sulanabilir tarla.
  AZIK: Yolcu Yemeği
  ARUŞTAĞ: Tavan arası
  ALMA URUBİ: Bir çeşit marmalet.
  AĞNAĞAZ: Değirmenden çıkan kaba un.
  ANTIK: Küvlenin karşısına konan yaş tezek.-B-

  BILLIK: Ufak
  BORANİ: Bir Yemek Adı
  BULGURLİ: Bir Yemek Adı
  BÜGELEK : İri sığır sineği
  BASMALIĞ: Tezek yapımına ayrılmış boşluk.
  BÖCÜK: Böcek
  BOYNUK: Boynu eğri.
  BALAM: Oğul
  BAYAHTAN: Demin biraz önce
  BEDURE: Kova
  BILDIR: Geçen sene, Geçen yıl.
  BACI: Kız kardeş
  BACANAH: İki bacıdan evlenenlerden herbiri.
  BUYMAK: Donarcasına üşümek.
  BOY: Bir çeşit hayvan yemi.
  BASMA: Tezek yapımı için, gübrenin yayılıp çiğnenmesi.
  BİBİ: Hala, Babanın kardeşi
  BÜH: Baykuş
  BENNEN: Benimle  -C-Ç-

  ÇORÇOROS: İşlerin çok kötü olması,berbat.
  CANGIR: Açık mavi renkte gözü olan kimse.
  CAMEŞ: Erkek Manda
  CÜMCÜK: Sıkmak, cimdik.
  ÇALAĞAN: Çaylak-Kartal
  CULUĞ : Hindi
  CECİM : Kıldan dokunan kilim.
  CECÜK: Kasık
  CIRNAĞ: Tırnak-Kedi benzeri hayvan tırnağı
  CAFERLİK: İhtiyat askerliği
  CITTI-BITTI: Saklambaç oyunu
  CENDEK: Ölmüş hayvan leşi
  CUMURLAMA: Pataklama –Ufalama
  ÇINGIL: Koyunların boynuna takılan çıngırak.
  CÜCÜK: Tavuk yavrusu- Civciv
  CIBIL: Yoksul, Kimsesiz.
  CIRIK: Bez parçasından yırtılan parça.
  ÇID: En uç
  CICIĞ: Süslü, Güzel, iyi
  CAVRAMAK: Gayret etmek, Azmetmek.
  CILDIK: Elbisenin yırtık eteği
  CIRBIT: Gözdeki çapak
  ÇİRİŞ: Yerli prasaya benzeyen ot-sebze
  ÇAŞUR: Yemek yapılan bir kokulu ot çeşidi.
  ÇİMMEK: Yıkanmak
  ÇETEN: Saman taşınan araca yapılan yanlık.
  ÇAR: Çarşaf baş örtüsü
  ÇOROŞ: En az iki çift koşu malı ile çekilen pulluk.  D-

  DASTAR: Hamur konulan örtü
  DÖŞÜRMEK: Toparlamak, Toplamak, Devşirmek
  DADANAĞ : Çıkarılmış öküz tırnağı
  DİRGEN: Ot, Saman aktarılan kab.
  DADAĞ : Çocuk maması
  DEBBE : Bakırdan yapılmış kab
  DEĞİRMİ: Yuvarlak
  DUVAĞ: Güveç yada küp kapağı
  DÖĞMEÇ: Bir çeşit yemek
  DULUNMAK: Suya dalmak
  DADIRAĞ: Kuru, bir çeşit yaban yemişi
  DÜRÜM: Tandır ekmeğiyle yapılan burmaç.
  DÜĞE: İki yaşındaki, dişi dana
  DODUK: Ayak
  DIRCIK : Baldır, Topukla dizin arasının arkası
  DAG : Şeker Pancarı
  DARGUN: Bir çeşit ot
  DEHRE: Ufak Balta
  DEMİRLİ: Tahıl ölçü birimi
  DÜĞÜRCÜK: Çekilmiş bulgurun en incesi
  DÜVÜRCÜ: Gelin getirmeye giden..
  DADACUĞ: Ekmeğe yapılan katık
  DİL DİBEGİ: Her şeye cevap verme, söz altında kalmayan.
  DİDİLİ DIRNAĞ: Tırnaklarıyla çabalamak.
  DINGINI BOZMAMA : Umursamama
  DILÇİ: Çok gezen, çok konuşak


  -E-

  EMİ : Amca
  EGİŞ: Bir ucu yassı, bir ucu kancalı tandır aleti.
  EVELİK: Dolma sarılan bir yaprak.
  ESGÜK : Noksan
  EBEM EKMEĞİ: Bir kır sebsezi
  EVLEK: En ufak ekim sakası
  ERİŞTE: Yerli Makarna
  ENÜK: Hayvan yavrusu-Çocuk
  EZGERTMEK: Ağırlamak, izzet ikram etmek
  EZE: Teyze
  ERGİŞİ: Koca-Erkek
  EYVETİ: Acele Çabuk
  ESKÜK ETEK: Kadına verilen isim
  EMEN: Bir çeşit oyun, Bir iş yeri
  EVMEK: İvedilemek


  F-

  FİZAH: Feryat
  FIŞKİ: Kuru ve hayvan gübresi
  FENNOS: iyi ve güzel gaz lambası
  FERZENK: Kötü kadın
  FIRIÇ: Oruç bozma hali
  FISTILIK: At ve eşek gübresi
  FİSKE: En eski lamba türü –Hafif vurma
  FISTIKLAMA: Durup dururken çifte atma
  FIRT: Yudum
  FIR: Kağnının sabit tekerleği
  FİRAK: ayrılık
  FERİK: Civcivin biraz büyüğü  -G-Ğ-

  ĞANAYAĞLİ: Zavallı, çaresiz kadın
  GEJGERE: Yük taşınılan yayvan araba üstü
  GAB: Sığır bağlamaya özgü, çubuk
  GOT: Bir ölçek
  GOGOL: Tandırı çilalayan taş
  GAFUGA: Güğümün küçüğü
  GİNCOROP: Tarlada biten bir çeşit yemiş
  GALACOŞ: Bir çeşit yemek
  GADAK: Mandanın yavrusu
  GIRDAN: Burulmuş Manda
  GUMBUZ: Yumruk
  GADA: Büyük erkek kardeş
  GELEVİN: Tarla faresi
  GUNDUL: Yuvarlak
  GOLLUK: Kuyruğu kesilmiş
  GALİF: Bağ kulubesi
  GALMAŞ: Harmanda gençlerin hakkı
  GUGGİ: Bir nevi kuş
  GAV: Tandır yapılan toprak
  GUDUK: Küçük köpek
  ĞALAĞ: Kubbe şeklinde örülmüş tezek yığını
  GINDIRA: Hasır dokunan ot
  GÜMAN : Umut
  ĞEŞMER: Komik Şakacı
  GORUNGA: Hayvan yemi ot,
  GANDIRIF : Boyunduruğa bağlanan kayış
  GÜVEÇ: Yemek pişirilen toprak kab
  GENDİME: Kabuksuz buğday
  GELBERİ: Kül çeken alet
  GÜGÜM : Su kaynatılan boğazlı bakır demlik
  GUCUK : Şubat ayı
  GUGUL: Teknenin dibinde kalan hamurdan yapılan ekmek.
  GIDIK : Keçi yavrusu
  GOBAL: Ucu toparlak sopa
  GUZZUK: Kanbur
  GABALA: İşi götürü olarak alma.
  GILLAMAK: Yuvarlamak
  GOVİ: Damak güveyi
  GAGART: Çengel
  GALAT: Büyük sırt sepeti
  GÜMANLI: Hamile, gebe
  GILDIK: Davar pisliği
  GIDIK: Çene altı, gerdan
  GIVIK: Topaç  H-I-İ-
  HETİRCEK: Tandır ızgarası
  HERSE : Gendime ezmesi, Bir yemek
  HOGAL: Taştan saçak
  HODAĞ: Çiftçilikte ücretle tutulan uşak.
  HOLTEĞLEMEK: Atmak, Savurmak
  HENEK: Şaka
  HERGOS: Pulluğun açtığı iz
  HAŞIL: Bir çeşit yemek
  HÖLLÜK: Bebeklerin altına konan toprak
  HEREK: Güneşlenmek, rahatlamak
  HARBİ : Hızlı çabuk
  HİM: Temel
  HAÇAN: Madem, mademki
  HERK: Sürülmüş tarla
  İŞLİK: Gömlek
  İRAPATA: Tandıra ekmek yapıştırmaya yarar yastık
  İMİRDOLMASI: Bir çeşit yemek.
  ILINCAK: Çocukların sallandığı salıncak beşik.
  HEKAT: Hikaye  -K-

  KİL: Hamamda kullanılan toprak Bir çeşit Bayburt Şampuanı
  KARTOL: Patates
  KAHMUT: Tarlada olan bir çeşit yemiş
  KENGER: Bir çeşit bozkır bitkisi
  KELMAH: Saman eleyen kalbur
  KORVEZEL: Tekeri mazıdan çıkarmayan tahta çivi
  KALUK: Eski Ayakkabı
  KOLUKTURMAK: Şevkini kırmak, moralini bozmak
  KULAĞ: Hoşaflık elma kurusu
  KIRIK: Kısaltılmış tüy
  KERSELE: Huysuz kadın
  KOP: Kağnı arabasının uzayan tahtası
  KERTİ: Bayat
  KÜLÜR: Bezelyeye benzer hayvan yemi
  KUD: Geç yürüyen çocuk –Kötürüm
  KEFTER: İhtiyarın çirkini
  KOKOÇ: Kuşburnunun kurusu
  KOTAN: Pulluk
  KAVUT : Kavrulmuş buğdayın, üğütülmüşü
  KIRIZ: Saçı dibinden kesilmiş
  KÜVLE: Tandırın hava deliği
  KAVURGA: Kavrulmuş Buğday
  KELEM: Lahana
  KOPUK: Lahana sapının yenir tarafı
  KERME İyi çiğnenmiş, koyun tezeği
  KURUT: Topak halinde kurutulmuş, yoğurt
  KIRKIR: Serçe
  KURUN: Taştan, su deposu
  KERSEK: Sertleşmiş toprak parçası
  KURUK: At yavrusu tay
  KÜSPE : Bir çeşit hayvan yemi
  KELTE: Çok bilmiş genç kız
  KIKAN: Diken
  -L-

  LOBİYA: Fasulye
  LOR: Çökertilmiş süt, çökelek
  LOR DOLMASI: Bir çeşit yemek
  LAVAŞA: Çifte atan hayvanları nallarken ağzına takılan kıskaç
  LAZUT: Mısır
  LALUK: Peltek konuşan
  LÜLÜK: Çeşmenin su akan kısmı
  LIĞ: Cıvığ ve derin çamur
  LILIĞ: Tirit hali
  LAVAŞ: Tandırda yapılan ekmek


  M-N-

  MOZUK: Bir yıllık dana
  MALUĞ: Ganderif kayışını kitleyen toka
  MASTA: Sığır sürmeye özgü sopa
  MEDEK: Dişi Manda
  MARABA: Ortakçı
  MİLTAN: Gömlek
  MANTİ: Bir yemek
  MODUL: Masta, sığır sürmeyen yarar, sopanın ucuna takılan çivi
  MARAN: Kağnı
  MAYIS: Yaş sığır gübresi
  MAHRAMA: Büyük Mendil
  NANEHİR: Evlilik çağına gelmiş kız
  MALAMAT: Kusurların ortaya çıkması
  NUZUL: Felç vurması  -P-R-

  PİSİK: Kedi
  PÖHÖRÜK: Soba bacası
  PAHAR: Pınar Çeşme
  PIRTİ: Giyilecek şeylerin bütünü
  POÇÇUK: En geri, en son
  PÜRÇÜKLİ: Havuç
  PİN: Kümes
  PART: İri yığın halinde
  PİRPİRİM: Dağınık
  PERİKTÜRMEK: Dağıtmak
  RAPATA: Tandıra ekmek yapıştırmak için yastık
  PİNDİREK: Uzun ve büyük olan burun..


  -S-Ş-

  SEKÜ: Ahırdaki yüksekçe yer
  SİRKE: Yeni doğmuş bit yavrusu
  SAMİ: Sığır bağlamaya mahsus odun
  SAMBAĞI: Sığır bağlanan odunun ucundaki bağ
  SAŞMA: Tezek kırıntısı
  SÜMSÜK: Dürtme, yumrukla vurma
  SİTİL: Süt, yoğurt kabı, bakraç
  ŞURT: Tandırın üst kenarları
  ŞİŞEK: Bir senelik dişi kuzu
  ŞOŞARTMAK: Abartma, mübalağa etmek,
  SÜKEM: Nezle, grip gibi hastalık.
  SÖVE: Kapı kenarı, pervaz
  ŞOĞURT: Salya
  T-U-Ü-

  TANDIR : Gavdan yapılan yere gömülerek içinde ateş yakılıp ekmek, yemek pişirilen ocak
  TEPME : Basmalığda bel küreğiyle muntazam kesilen tezek nevii
  TAPAN : Ekimden sonra tarlayı düzleyen alet.
  TEN: Nem
  TAR: Tavuk tüneği, Öküz arabasında uzun tahta
  TAVA BİŞESİ: Bir çeşit hamur işi yemek
  TIRHIÇ: Evlerin kapılarına takılan parmaklık
  TEZEK: Hayvan gübresinden yapılan yakacak.
  TECİR: Mutfak tereğinin en altı
  TEPİR : Tahtadan oyularak yapılan tepsi
  TEHMÜK: Tekme
  TIĞ: Sürüldükten sonra, harmanda yığılan buğday saman yığını
  TETİK: Kedin ön ayağı
  TUĞS : Yumurtaya yatacak tavuk, kıvama gelmiş tavuk
  URP: ¼ ölçek
  URBA: Elbise  -V -

  VIZZIK: Boyunduruktaki tahta çivi
  VAHTULİ: Bahti açık, talihi yaver
  VİYANA: Hayret nidası  -y

  YAMAK : Küçük yağ kabı
  YAĞIRNİ: Sırt
  YAVUŞAĞ: Bit yavrusu
  YAYIK: Yoğurdu yağ ve ayran haline getiren alet
  YANSILAMAK: Taklit etmek
  YEYLİK: Hafif
  YABAN TEZEĞİ : Kendiliğinden yabanda olan tezek.
  YEMLİK: Tarlada biten bir çeşit ot.
  YALAĞ: Hayvanların su içtiği yer
  YAZI: Düzlük ova
  YAPMA TEZEK: Duvarda kurutulan hayvan gübresi (Elle yapılıp, duvara yapıştırılır)
  -Z-

  ZIRZA: Kapıyı söveye bağlayan kol
  ZAP: Kalın ve iri küp
  ZÜRBİYE: Süt ve balın karışması
  ZAKAR: Honi
  ZAĞAR: İri kafalı ve şişman köpek
  ZULA: Gizli kasa
  ZİRON: Mahalli yemek.
   

Bu Sayfayı Paylaş