Bayburt deyimleri

'Bayburt Tanıtımı' forumunda ASİ MARDİNLİ tarafından 9 Nisan 2009 tarihinde açılan konu

 1. Bayburt deyimleri konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  BAYBURT DEYİMLERİ

  bayburtlu´ca A dan Z kadar
  -A-

  AĞIRSAĞ : Teşinin başına geçirilen, parça.
  ANIK : Bişmemiş ekmek.
  AŞOTU: Ayranlı çorbaya, konan ot.
  ABA: Anne
  AĞA: Baba
  ALAF: Hayvan yemi
  ANDER: Kötü şey, pis şey.
  AŞUĞ: Oyun oynanan hayvan kemiği.
  AVARA: Boş, işsiz.
  AYARTMA: Kandırma
  AHBUN: Gübre-Sulanabilir tarla.
  AZIK: Yolcu Yemeği
  ARUŞTAĞ: Tavan arası
  ALMA URUBİ: Bir çeşit marmalet.
  AĞNAĞAZ: Değirmenden çıkan kaba un.
  ANTIK: Küvlenin karşısına konan yaş tezek.-B-

  BILLIK: Ufak
  BORANİ: Bir Yemek Adı
  BULGURLİ: Bir Yemek Adı
  BÜGELEK : İri sığır sineği
  BASMALIĞ: Tezek yapımına ayrılmış boşluk.
  BÖCÜK: Böcek
  BOYNUK: Boynu eğri.
  BALAM: Oğul
  BAYAHTAN: Demin biraz önce
  BEDURE: Kova
  BILDIR: Geçen sene, Geçen yıl.
  BACI: Kız kardeş
  BACANAH: İki bacıdan evlenenlerden herbiri.
  BUYMAK: Donarcasına üşümek.
  BOY: Bir çeşit hayvan yemi.
  BASMA: Tezek yapımı için, gübrenin yayılıp çiğnenmesi.
  BİBİ: Hala, Babanın kardeşi
  BÜH: Baykuş
  BENNEN: Benimle  -C-Ç-

  ÇORÇOROS: İşlerin çok kötü olması,berbat.
  CANGIR: Açık mavi renkte gözü olan kimse.
  CAMEŞ: Erkek Manda
  CÜMCÜK: Sıkmak, cimdik.
  ÇALAĞAN: Çaylak-Kartal
  CULUĞ : Hindi
  CECİM : Kıldan dokunan kilim.
  CECÜK: Kasık
  CIRNAĞ: Tırnak-Kedi benzeri hayvan tırnağı
  CAFERLİK: İhtiyat askerliği
  CITTI-BITTI: Saklambaç oyunu
  CENDEK: Ölmüş hayvan leşi
  CUMURLAMA: Pataklama –Ufalama
  ÇINGIL: Koyunların boynuna takılan çıngırak.
  CÜCÜK: Tavuk yavrusu- Civciv
  CIBIL: Yoksul, Kimsesiz.
  CIRIK: Bez parçasından yırtılan parça.
  ÇID: En uç
  CICIĞ: Süslü, Güzel, iyi
  CAVRAMAK: Gayret etmek, Azmetmek.
  CILDIK: Elbisenin yırtık eteği
  CIRBIT: Gözdeki çapak
  ÇİRİŞ: Yerli prasaya benzeyen ot-sebze
  ÇAŞUR: Yemek yapılan bir kokulu ot çeşidi.
  ÇİMMEK: Yıkanmak
  ÇETEN: Saman taşınan araca yapılan yanlık.
  ÇAR: Çarşaf baş örtüsü
  ÇOROŞ: En az iki çift koşu malı ile çekilen pulluk.  D-

  DASTAR: Hamur konulan örtü
  DÖŞÜRMEK: Toparlamak, Toplamak, Devşirmek
  DADANAĞ : Çıkarılmış öküz tırnağı
  DİRGEN: Ot, Saman aktarılan kab.
  DADAĞ : Çocuk maması
  DEBBE : Bakırdan yapılmış kab
  DEĞİRMİ: Yuvarlak
  DUVAĞ: Güveç yada küp kapağı
  DÖĞMEÇ: Bir çeşit yemek
  DULUNMAK: Suya dalmak
  DADIRAĞ: Kuru, bir çeşit yaban yemişi
  DÜRÜM: Tandır ekmeğiyle yapılan burmaç.
  DÜĞE: İki yaşındaki, dişi dana
  DODUK: Ayak
  DIRCIK : Baldır, Topukla dizin arasının arkası
  DAG : Şeker Pancarı
  DARGUN: Bir çeşit ot
  DEHRE: Ufak Balta
  DEMİRLİ: Tahıl ölçü birimi
  DÜĞÜRCÜK: Çekilmiş bulgurun en incesi
  DÜVÜRCÜ: Gelin getirmeye giden..
  DADACUĞ: Ekmeğe yapılan katık
  DİL DİBEGİ: Her şeye cevap verme, söz altında kalmayan.
  DİDİLİ DIRNAĞ: Tırnaklarıyla çabalamak.
  DINGINI BOZMAMA : Umursamama
  DILÇİ: Çok gezen, çok konuşak


  -E-

  EMİ : Amca
  EGİŞ: Bir ucu yassı, bir ucu kancalı tandır aleti.
  EVELİK: Dolma sarılan bir yaprak.
  ESGÜK : Noksan
  EBEM EKMEĞİ: Bir kır sebsezi
  EVLEK: En ufak ekim sakası
  ERİŞTE: Yerli Makarna
  ENÜK: Hayvan yavrusu-Çocuk
  EZGERTMEK: Ağırlamak, izzet ikram etmek
  EZE: Teyze
  ERGİŞİ: Koca-Erkek
  EYVETİ: Acele Çabuk
  ESKÜK ETEK: Kadına verilen isim
  EMEN: Bir çeşit oyun, Bir iş yeri
  EVMEK: İvedilemek


  F-

  FİZAH: Feryat
  FIŞKİ: Kuru ve hayvan gübresi
  FENNOS: iyi ve güzel gaz lambası
  FERZENK: Kötü kadın
  FIRIÇ: Oruç bozma hali
  FISTILIK: At ve eşek gübresi
  FİSKE: En eski lamba türü –Hafif vurma
  FISTIKLAMA: Durup dururken çifte atma
  FIRT: Yudum
  FIR: Kağnının sabit tekerleği
  FİRAK: ayrılık
  FERİK: Civcivin biraz büyüğü  -G-Ğ-

  ĞANAYAĞLİ: Zavallı, çaresiz kadın
  GEJGERE: Yük taşınılan yayvan araba üstü
  GAB: Sığır bağlamaya özgü, çubuk
  GOT: Bir ölçek
  GOGOL: Tandırı çilalayan taş
  GAFUGA: Güğümün küçüğü
  GİNCOROP: Tarlada biten bir çeşit yemiş
  GALACOŞ: Bir çeşit yemek
  GADAK: Mandanın yavrusu
  GIRDAN: Burulmuş Manda
  GUMBUZ: Yumruk
  GADA: Büyük erkek kardeş
  GELEVİN: Tarla faresi
  GUNDUL: Yuvarlak
  GOLLUK: Kuyruğu kesilmiş
  GALİF: Bağ kulubesi
  GALMAŞ: Harmanda gençlerin hakkı
  GUGGİ: Bir nevi kuş
  GAV: Tandır yapılan toprak
  GUDUK: Küçük köpek
  ĞALAĞ: Kubbe şeklinde örülmüş tezek yığını
  GINDIRA: Hasır dokunan ot
  GÜMAN : Umut
  ĞEŞMER: Komik Şakacı
  GORUNGA: Hayvan yemi ot,
  GANDIRIF : Boyunduruğa bağlanan kayış
  GÜVEÇ: Yemek pişirilen toprak kab
  GENDİME: Kabuksuz buğday
  GELBERİ: Kül çeken alet
  GÜGÜM : Su kaynatılan boğazlı bakır demlik
  GUCUK : Şubat ayı
  GUGUL: Teknenin dibinde kalan hamurdan yapılan ekmek.
  GIDIK : Keçi yavrusu
  GOBAL: Ucu toparlak sopa
  GUZZUK: Kanbur
  GABALA: İşi götürü olarak alma.
  GILLAMAK: Yuvarlamak
  GOVİ: Damak güveyi
  GAGART: Çengel
  GALAT: Büyük sırt sepeti
  GÜMANLI: Hamile, gebe
  GILDIK: Davar pisliği
  GIDIK: Çene altı, gerdan
  GIVIK: Topaç  H-I-İ-
  HETİRCEK: Tandır ızgarası
  HERSE : Gendime ezmesi, Bir yemek
  HOGAL: Taştan saçak
  HODAĞ: Çiftçilikte ücretle tutulan uşak.
  HOLTEĞLEMEK: Atmak, Savurmak
  HENEK: Şaka
  HERGOS: Pulluğun açtığı iz
  HAŞIL: Bir çeşit yemek
  HÖLLÜK: Bebeklerin altına konan toprak
  HEREK: Güneşlenmek, rahatlamak
  HARBİ : Hızlı çabuk
  HİM: Temel
  HAÇAN: Madem, mademki
  HERK: Sürülmüş tarla
  İŞLİK: Gömlek
  İRAPATA: Tandıra ekmek yapıştırmaya yarar yastık
  İMİRDOLMASI: Bir çeşit yemek.
  ILINCAK: Çocukların sallandığı salıncak beşik.
  HEKAT: Hikaye  -K-

  KİL: Hamamda kullanılan toprak Bir çeşit Bayburt Şampuanı
  KARTOL: Patates
  KAHMUT: Tarlada olan bir çeşit yemiş
  KENGER: Bir çeşit bozkır bitkisi
  KELMAH: Saman eleyen kalbur
  KORVEZEL: Tekeri mazıdan çıkarmayan tahta çivi
  KALUK: Eski Ayakkabı
  KOLUKTURMAK: Şevkini kırmak, moralini bozmak
  KULAĞ: Hoşaflık elma kurusu
  KIRIK: Kısaltılmış tüy
  KERSELE: Huysuz kadın
  KOP: Kağnı arabasının uzayan tahtası
  KERTİ: Bayat
  KÜLÜR: Bezelyeye benzer hayvan yemi
  KUD: Geç yürüyen çocuk –Kötürüm
  KEFTER: İhtiyarın çirkini
  KOKOÇ: Kuşburnunun kurusu
  KOTAN: Pulluk
  KAVUT : Kavrulmuş buğdayın, üğütülmüşü
  KIRIZ: Saçı dibinden kesilmiş
  KÜVLE: Tandırın hava deliği
  KAVURGA: Kavrulmuş Buğday
  KELEM: Lahana
  KOPUK: Lahana sapının yenir tarafı
  KERME İyi çiğnenmiş, koyun tezeği
  KURUT: Topak halinde kurutulmuş, yoğurt
  KIRKIR: Serçe
  KURUN: Taştan, su deposu
  KERSEK: Sertleşmiş toprak parçası
  KURUK: At yavrusu tay
  KÜSPE : Bir çeşit hayvan yemi
  KELTE: Çok bilmiş genç kız
  KIKAN: Diken
  -L-

  LOBİYA: Fasulye
  LOR: Çökertilmiş süt, çökelek
  LOR DOLMASI: Bir çeşit yemek
  LAVAŞA: Çifte atan hayvanları nallarken ağzına takılan kıskaç
  LAZUT: Mısır
  LALUK: Peltek konuşan
  LÜLÜK: Çeşmenin su akan kısmı
  LIĞ: Cıvığ ve derin çamur
  LILIĞ: Tirit hali
  LAVAŞ: Tandırda yapılan ekmek


  M-N-

  MOZUK: Bir yıllık dana
  MALUĞ: Ganderif kayışını kitleyen toka
  MASTA: Sığır sürmeye özgü sopa
  MEDEK: Dişi Manda
  MARABA: Ortakçı
  MİLTAN: Gömlek
  MANTİ: Bir yemek
  MODUL: Masta, sığır sürmeyen yarar, sopanın ucuna takılan çivi
  MARAN: Kağnı
  MAYIS: Yaş sığır gübresi
  MAHRAMA: Büyük Mendil
  NANEHİR: Evlilik çağına gelmiş kız
  MALAMAT: Kusurların ortaya çıkması
  NUZUL: Felç vurması  -P-R-

  PİSİK: Kedi
  PÖHÖRÜK: Soba bacası
  PAHAR: Pınar Çeşme
  PIRTİ: Giyilecek şeylerin bütünü
  POÇÇUK: En geri, en son
  PÜRÇÜKLİ: Havuç
  PİN: Kümes
  PART: İri yığın halinde
  PİRPİRİM: Dağınık
  PERİKTÜRMEK: Dağıtmak
  RAPATA: Tandıra ekmek yapıştırmak için yastık
  PİNDİREK: Uzun ve büyük olan burun..


  -S-Ş-

  SEKÜ: Ahırdaki yüksekçe yer
  SİRKE: Yeni doğmuş bit yavrusu
  SAMİ: Sığır bağlamaya mahsus odun
  SAMBAĞI: Sığır bağlanan odunun ucundaki bağ
  SAŞMA: Tezek kırıntısı
  SÜMSÜK: Dürtme, yumrukla vurma
  SİTİL: Süt, yoğurt kabı, bakraç
  ŞURT: Tandırın üst kenarları
  ŞİŞEK: Bir senelik dişi kuzu
  ŞOŞARTMAK: Abartma, mübalağa etmek,
  SÜKEM: Nezle, grip gibi hastalık.
  SÖVE: Kapı kenarı, pervaz
  ŞOĞURT: Salya
  T-U-Ü-

  TANDIR : Gavdan yapılan yere gömülerek içinde ateş yakılıp ekmek, yemek pişirilen ocak
  TEPME : Basmalığda bel küreğiyle muntazam kesilen tezek nevii
  TAPAN : Ekimden sonra tarlayı düzleyen alet.
  TEN: Nem
  TAR: Tavuk tüneği, Öküz arabasında uzun tahta
  TAVA BİŞESİ: Bir çeşit hamur işi yemek
  TIRHIÇ: Evlerin kapılarına takılan parmaklık
  TEZEK: Hayvan gübresinden yapılan yakacak.
  TECİR: Mutfak tereğinin en altı
  TEPİR : Tahtadan oyularak yapılan tepsi
  TEHMÜK: Tekme
  TIĞ: Sürüldükten sonra, harmanda yığılan buğday saman yığını
  TETİK: Kedin ön ayağı
  TUĞS : Yumurtaya yatacak tavuk, kıvama gelmiş tavuk
  URP: ¼ ölçek
  URBA: Elbise  -V -

  VIZZIK: Boyunduruktaki tahta çivi
  VAHTULİ: Bahti açık, talihi yaver
  VİYANA: Hayret nidası  -y

  YAMAK : Küçük yağ kabı
  YAĞIRNİ: Sırt
  YAVUŞAĞ: Bit yavrusu
  YAYIK: Yoğurdu yağ ve ayran haline getiren alet
  YANSILAMAK: Taklit etmek
  YEYLİK: Hafif
  YABAN TEZEĞİ : Kendiliğinden yabanda olan tezek.
  YEMLİK: Tarlada biten bir çeşit ot.
  YALAĞ: Hayvanların su içtiği yer
  YAZI: Düzlük ova
  YAPMA TEZEK: Duvarda kurutulan hayvan gübresi (Elle yapılıp, duvara yapıştırılır)
  -Z-

  ZIRZA: Kapıyı söveye bağlayan kol
  ZAP: Kalın ve iri küp
  ZÜRBİYE: Süt ve balın karışması
  ZAKAR: Honi
  ZAĞAR: İri kafalı ve şişman köpek
  ZULA: Gizli kasa
  ZİRON: Mahalli yemek.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Bayburt deyimleri Forum Tarih
2017 Bayburt nüfusu Bayburt Tanıtımı 31 Ocak 2017
2016 Bayburt nüfusu kaçtır? Bayburt Tanıtımı 28 Ocak 2016
2014 Bayburt Nüfusu Bayburt Tanıtımı 30 Ocak 2014
2013 Bayburt Nüfusu Kaçtır? Bayburt Tanıtımı 29 Ocak 2013
Merkez Halk Eğitim Merkezi Hakkında Bilgi Bayburt Bayburt Tanıtımı 4 Aralık 2012

Bu Sayfayı Paylaş