Bakterilerin İsimleri - Bakterilerin adları

'Konu Dışı Başlıklar' forumunda SeLeN tarafından 15 Şubat 2011 tarihinde açılan konu

 1. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Bakterilerin İsimleri - Bakterilerin adları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Bakterilerin adları nelerdir - Bakteri Nedir Bakteriler Nelerdir İsimleri
  Bakteri Nedir, Virüs Bakteri, Bakteri Türleri

  Bakterileri, bulunduğu konakçı sağlığındaki rolü bakımından; yararlı, zararlı ve fırsatçı bakteriler olarak sınıflandırmak mümkündür. Hatta yararlı bakteriler tür ve sayı ola*rak zararlı ve fırsatçılardan yüzlerce kere fazladır. İnsan ve hayvanların deri, mukoza ve sindirim sistemi florasın teşkil eden bakterilerin çoğunluğu yararlı ve fırsatçı tür*lerden oluşur. Bu tip flora bakteriler olmasa, canlıların besinleri sindirebilmesi müm*kün olmazdı. Ayrıca çevredeki patojen (zararlı) ve fırsatçı mikroorganizmalar (bakteri*ler, mayalar ve mantarlar) vücuda her girişlerinde enfeksiyonlara ve canlının ölmesine yol açardı. Flora bakterilerinin birbirlerine karşı bir denge içerisinde olmalarında herbirinin sentezlediği metabolizma artığı bakteriosinlerinin ve enzimlerinin önemli katkısı vardır.

  Bakteriler, hücrelerinin şekli ve büyüklükleri bakımından çok farklılık göstermelerine rağmen, virüslerden yaklaşık olarak 50-100 kat daha iridirler. Işık mikroskobu (900-1000 kat büyütme) ile kolaylıkla görülebilirler ve hücre formları ön ayırımlarında önemli bir kriter olarak kullanılır. Bakteri hücreleri, prokaryotik hücre yapısındadırlar.

  Mikrobiyolojide toplum sağlığı açısından en yaygın rastlananı ve önemli olanları bak*terilerdir. Bakteriyel enfeksiyonların teşhisi için etkenlerinin laboratuvar ortamların*da viruslardan ve protozoonlardan daha ucuz, daha kısa zamanda ve daha kolay üretilebilmeleri ve tedavilerinde kullanılan antibakteriyel ilaçlarla hastaya verilmeden evvel in vitro olarak test edilme olanakları olması, tüm klinik mikrobiyologların bu mikroorganizmalar üzerinde daha fazla durmasına sebep olmaktadır.

  Bakteriler, mikroskobik morfolojilerine göre; 3′e ayrılırlar.

  1- Yuvarlak şekilli bakteriler, Yuvarlak Bakteriler; Bunlara kok “coccus”lar denilir. Taze üretilmiş kültürler*de, ortalama 0.8-1.0 mcm çapında yuvarlak bakteriler olup, sıvı besiyerlerinden yapı*lan mikroskobik muayenelerde, “üzüm salkımı”, “teşbih dizilişli”, “ikili kahve çekirde*ği”, “küp”, vs şekillerde görülürler.

  Örneğin Staphylococcus, Streptococcus, Micrococcus, Peptococcus, Peptoslreptococcus, Neisseria, Sarcinia, Gafkya, cinsi bakteriler.

  2- Çubuk /Çomak şekilli bakteriler, Çubuk Bakteriler; Bunlara basiller denilir. Boyutları (en ve boyları) oldukça farklılık gösterirler. Bakteri cinslerinin büyük çoğunluğu bu şekillerde görülür. Bazıları küçük basiller (en 0.5 mcm x boy 1.5 mcm) halinde iken bazıları (0.7 mcm x 5-10 mcm) daha uzun olabilmektedir. Kimi durumlarda bölünen hücreler birbirlerin*den ayrılamazlar ve çok daha uzun görülebilirler.

  Örneğin, Bacillus, Clostridium, Corynebacterium, Listeria, Branhamella, Mycobacte-rium, Actinomyces, Actinobacillus, Lactobacillus, Fusobacterium, Flavobacterium, Bacteroides, Porphyromonas, Providencia, Veillonella, Propionibacterium, Pseudomo-nas, Pasteurella, Shigella, Kingella, Francisella, Brucella, Yersinia, Legionella, Haemophilus, Mycoplasma, Ureoplasma, Vibrio, Acinetobacter, Campylobacter, Salmonella, Escherichia, Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, Proteus, vb cinsi bakteriler.

  3- Spiral şekilli bakteriler, Spiral Bakteri;Aksial filamentli spiral şekilli bakteriler, kendi eksenleri et*rafında helezonik kıvrımlar bulunan, mikroskopta burgu veya yay şeklinde görülürler. Sporsuzdurlar. Gram boyanma özellikleri zayıf olmakla birlikte negatiftirler.

  Gram boyama tekniği ile boyanma özelliklerine göre, Gram negatif (pembe-kırmızı) ve Gram pozitif (mavi-mor) olarak ayrılırlar. Fizyolojik özelliklerine göre; oksijene ih*tiyaçları dikkate alınarak, aerob bakteriler, anaerob bakteriler, mikroaerofil bakteriler ve fakültatif anaerob bakteriler olarak sınıflandırılırlar. DNA kompozisyonlarına göre ise, bakteri DNA’smdaki Guanin + Sitozin (G+C) miktarına göre ayırıma gidilir.

  İnsanlarda doku grubu nasıl ki her kişiye özgü (tek yumurta ikizleri hariç) olarak fark*lı ise aynı hücreden çoğaldığı ve kardeş bakteri hücreleri bir tür olarak isimlendirilir (Örneğin Streptococcus mutans). Bir tür içerisindeki mikroorganizmaların ortak ve diğer tür ve cinslerden farklı hücre yüzey yapılarına ve genetik olarak değişik DNA dizili*şine sahip oldukları bilinmektedir. Bu özelliklerinden yararlanılarak laboratuvarlarda üretilmiş fakat diğerlerinden ayrımı için zaman alan bakterilerin ve virüslerın kısa yol*dan teşhislerinde serolojik (antiserum + mikroorganizma) ve moleküler mikrobiyolo*jik (Polimeraz Zincir Reaksiyonu-PCR, hasta dokuda veya üremiş kültürde sadece o türe ve*ya cinse has/özgü polinükleotid/gen parçacıklarının varlığının araştırılması) teşhis yolla*rından da yararlanılır. Farklı genetik yapıdaki bakterilerin kimi proteinleri ve karbon*hidratları parçalayarak (biyokimyasal özellikleri) üremelerinde kullanabilmeleri de farklı olacaktır. Üretilen mikroorganizmalar, (bakteri maya ve mantarlar) mikroskobik morfolojileri, bazı fizyolojik ve kültürel özellikleri incelendikten sonra bazı biyokim*yasal testlere tabi tutularak hangi cins ve/veya tür oldukları ayırt edilmeye çalışılır. Bu teşhiste mikrobiyolog, her türlü özellikten faydalanarak bir dedektif gibi hastalıkta et*ken olan mikroorganizmayı identifiye etmeye çalışır.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Bakterilerin İsimleri Bakterilerin Forum Tarih
Bakteri İsimleri - Bakterilerin İsimleri Seviyeli-Ciddi Konular 22 Temmuz 2011
Bakterilerin sebep olduğu hastalıklar kısaca Genel Sağlık 20 Mart 2014
Bakterilerin ve Virüslerin Sebep Olduğu Hastalıklar Nelerdir Genel Sağlık 8 Mart 2014
Bakteri Çeşitleri - Bakterilerin Çeşitleri Nelerdir Konu Dışı Başlıklar 27 Mayıs 2013
Bakteriler Ve Bakterilerin İnsan Hayatındaki Önemi Konu Dışı Başlıklar 21 Ekim 2012

Bu Sayfayı Paylaş