Atatürkün Türk müziğine verdiği önem ve öncelik nedir?

'Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü' forumunda Kayıtsız Üye tarafından 3 Ocak 2012 tarihinde açılan konu

 1. Atatürkün Türk müziğine verdiği önem ve öncelik nedir? konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Atatürk'ün Türk müziğine verdiği önem ve öncelik nedir?

  Atatürk'ün Türk Müziğine Verdiği Önem
  Atatürk, bütün sanat dallarına önem verdiği gibi, müziğe de büyük önem vermiştir. 1913 yılında Sofya’da askeri ateşe olarak görev yaptığı dönemde, çok sesli müziğe ilgi duymaya başlamış, klasik müzik konserlerine ve operalara giderek bu tarz müzik türlerini yakından tanıma fırsatı bulmuştur.

  Cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından bir çok yeniliklere imza atan Atatürk, topluma öz Türk musikisi dışında, klasik müzik ve operayı da sevdirmek ve tanıtmak için çalışmalarda bulunmuş, bu tür müzik konserlerini izlemeye giderek, halkında bu yeni müzik türlerini sevmesini arzulamıştır.

  Türk toplumuna evrensel müziğin çok sesli ezgilerini tanıtmayı, sevdirmeyi amaçlayan Atatürk, Türk musikisinin gücünü ve etkisini hiç bir zaman görmezden gelmemiş, şarkılar ve türküler onun günlük yaşamının bir parçası olmuştur adeta.

  Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan türkülerin toplumun bir aynası olduğunu, hüznü ve sevinci içerisinde barındırdığını iyi bilen Büyük Önder, “Müzik hayatın neşesi, ruhu, sevinci ve her şeyidir” demek suretiyle, müziğin yaşamın ta kendisi olduğunu ifade etmiştir.

  Atatürk’ün beğendiği bestekâr, güfteci ve güçlü yorumcular arasında bulunan; Münir Nurettin Selçuk, Saadettin Kaynak, Mustafa Nafiz, Afitap, Yesarî Asım Arsoy, Hamiyet, Safiye Ayla, Müzeyyen Senar, Selahattin Pınar ve daha nice sanatçıların seslendirdiği şarkı ve türkülerden başka, Atatürk’ün tren yolculukları sırasında Necip Celal Andel’in Seyyan (Oskay) tarafından seslendirilen “Yıllar” tangosunu dinlemesi, O`nun müziğin her dalı ile yakından ilgilendiğinin göstergesidir.

  Atatürk’ün bir başka türlü sevdiği ve dinlerken duygulandığı Rumeli türkülerini de unutmamak gerekir. Falih Rıfkı Atay, ‘Çankaya’ adlı kitabında, Atatürk’ün Rumeli türkülerini dinlerken hissettiklerini “Rumeli türkülerini söylerken derin ve onulmaz bir gurbet ve sıla acısı gözlerinde yaşarırdı” sözleriyle açıklar.

  Şarkı ve türkü dinlemekten büyük keyif alan Atatürk, söylenen şarkı ve türkülere kendiside zaman zaman eşlik etmiş, sahnedeki sanatçılar ile yakından ilgilenmiştir.

  Atatürk’ün müziğe verdiği önem ve müziğin gelişimine dair yaptığı çalışmalar, onun bir sanat aşığı olduğunun ispatıdır adeta.

  Atatürk’ün sevdiği şarkı ve türkülerden bazıları
  Söyle Ruhum Sevdan Beni Kaç Yıl Yakacak
  Aşk Denilen Cellata
  Aman Beyim
  Kadın Kıyma Canıma
  Çeşmesinin Üstüne
  Beni Sevmez Biliyorum
  Gözlerim Arıyor Seni Her Yerde
  Ayrılamam Ölsem Bile
  Dağları Hep Kar Aldı
  Gönül Durmaz Su Gibi Çağlar
  Gözüne Sürme Çekmiş
  Yüzüne Dolan Her Gece (Gözün Aydın)
  Tam Üç Sene
  Beyoğlu’ndan Geçerken
  Gelmiş İken Buraya (Çal-Çal)
  Ağlarım Çağlar Gibi
  Fırat (Bingöllerden Süzülürsün)
  Demedim Hiç Ona Kimsin (Ah Kadın Ah O Kadın)
  Bahçenizde Sümbül Olsam Sevdiğiniz Bir Gül Olsam
  Köpürsün Badeler Taşsın Dökülsün Neş’eler Gelsin
  Süzüp Süzüp de Ey Melek
  Bir Nev-Civansın Şuh-i Cihansın
  Etme Beyhude Figan Vazgeç Gönül
  Çiçekten Nağmeden Bir Deste Bağlar
  Bir Yer ki Sabah Olmayacaktır
  Leylakların Hayali Salkımların Emeli
  Aşkınla Yanan Gönlüme
  Delisin Deli Gönlüm
  Sabah Yıllardan Beri
  Yürü Dilber Yürü Ömrümün Varı (Sürmelim Aman)
  Cana Rakibi Handan Edersin
  Yanık Ömer
  Şahane Gözler Şahane
  Alişimin Kaşları Kare
  Yemen Türküsü
  Vardar Ovası
  Çanakkale İçinde
  Dağlar Dağlar Viran Dağlar
  Havada Bulut Yok
  Bülbülüm Altın Kafeste
  Kırmızı Gülün Alı Var
  Atladım Bahçene Girdim
  Sarı Zeybek

  Atatürk döneminde müziğin gelişimi adına yapılan çalışmalar
  Makam-ı Hilâfet Mızıkasının İstanbul’dan başkent Ankara’ya getirilerek ‘Riyaset-i Cumhur Musiki Heyeti’ adı altında yeni bir yapıya dönüştürülmesi (1924).

  Tevhid-i Tedrisat Kanununun (Öğretimi Birleştirme Yasasının) yürürlüğe girmesiyle genel müzik eğitiminin lâik bir temele oturtulması (1924).

  Ankara’da Musiki Muallim Mektebinin kurulup açılması (1924).

  Tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla tekke müziğinin varlık nedeni ve ortamının kaldırılması (1924).

  Müzik öğrenimi için Avrupa’ya yetenekli gençlerin gönderilmeye başlanması (1925).

  Halk müziği ezgilerinin derlenmeye başlanması (1925) ve notaya alınan ezgilerin yayımına geçilmesi (1926).

  Batı müziği bölümü eklenmiş olan İstanbul’daki Dârülelhanın konservatuvara dönüştürülmesi (1926).

  İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda geleneksel Türk Sanat Müziği eserlerinin saptanmasıyla görevli Tesbit ve Tasnif Heyeti’nin kurulması (1926) ve bu eserleri seslendirmek için Konservatuvarda İcra Heyeti’nin oluşturulması (1927).

  Avrupa’daki müzik öğrenimini tamamlayarak yurda dönen gençlerin Musiki Muallim Mektebinde görevlendirilmesi (1927-1930).

  Çok sesli müziğe temel olmak üzere müzik teorisi kitaplarının yayımlanmaya başlaması (1928)

  Balkan Oyunları Müzik Festivali’nin düzenlenmesi (1931).

  Halkevlerinin kurulması ve halkla bütünleşmek üzere etkinliklerinin başlaması (1932).

  Atatürk’ün ünlü 10. Yıl Söylevi’nde Türk müzik kültüründe “çağdaşlaşma” amacını belirtmesi (1933) ve TBMM’nin açılış söylevinde evrenselleşmeyi açıkça dile getirip kültürel hedef olarak göstermesi (1934).

  İlk Türk operası kabul edilen Öz Soy’un Adnan Saygun tarafından bestelenip sahnelenmesi (1934).

  Millî Musiki ve Temsil Akademisi Kanunu’nun çıkarılması (1934).

  Müzik alanını da kapsayan Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün kurulması (1935).

  Başta Paul Hindemith olmak üzere, Avrupa’dan ünlü müzik uzmanlarının davet edilerek görevlendirilmesi (1934-1935-1936).

  Ankara Devlet Konservatuvarı’nın kurulması ve öğretime başlaması (1936).

  Musiki Muallim Mektebi’nin Gazi Terbiye Enstitüsü’ne aktarılarak bağlanması (1937- 1938).

  Türkiye’de bilimsel yöntemle uygulanan en büyük ve en geniş kapsamlı halk ezgileri derleme çalışmalarının başlaması (1937).

  Türkiye’nin ilk büyük halk müziği arşivi olarak Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Türk Halk Ezgileri Arşivi’nin kurulması (1937).

  Ankara’da Askerî Mızıka Okulu’nun kurularak öğretime başlaması (1938).
   
  En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 18 Nisan 2015

 2. Google

  Google Özel Üye

  Atatürkün Türk müziğine (musikisine) verdiği önem tartışmasız çok büyüktür. Atatürk sanatın her türlüsüne önem verdiği gibi, sanatçılara da ayrı bir değer verir, sanatla uğraşılması gerektiğini her fırsatta dile getirirdi. Ayrıca müzik eşliğinde dans etmeyide çok severdi.

  Atatürk’ün müzik ile ilgili sözleri

  "Müzik hayatın neşesi, ruhu, sevinci ve her şeyidir."

  "Hayatta müzik lazım değildir. Çünkü hayat müziktir. Müzik ile ilgisi olmayan varlıklar insan değildirler. Eğer söz konusu olan hayat insan hayatı ise müzik mutlaka vardır. Müziksiz hayat zaten mevcut olamaz."

  "Sanat güzelliğin ifadesidir. Bu ifade söz ile olursa şiir, nağme ile olursa musiki, nakş ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur."

  "Güzel sanatların hepsinde ulus gençliğinin ne türlü ilerletilmesini istediğinizi bilirim. Ancak bunda en çabuk, en önde qötürülmesi gerekli olan Türk müziğidir. Bu ulusun yani değişikliğine ölçü, müzikte değişikliği alabilmesi, kavraya bilmesidir."

  "Hayatlarını büyük bir sanata vakfeden bu çocukları sevelim."
   
  En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 18 Nisan 2015

 3. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Atatürk'ün Türk Müziğine Verdiği Önem
  Atatürk, bütün sanat dallarına önem verdiği gibi, müziğe de büyük önem vermiştir. 1913 yılında Sofya’da askeri ateşe olarak görev yaptığı dönemde, çok sesli müziğe ilgi duymaya başlamış, klasik müzik konserlerine ve operalara giderek bu tarz müzik türlerini yakından tanıma fırsatı bulmuştur.

  Cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından bir çok yeniliklere imza atan Atatürk, topluma öz Türk musikisi dışında, klasik müzik ve operayı da sevdirmek ve tanıtmak için çalışmalarda bulunmuş, bu tür müzik konserlerini izlemeye giderek, halkında bu yeni müzik türlerini sevmesini arzulamıştır.


  Türk toplumuna evrensel müziğin çok sesli ezgilerini tanıtmayı, sevdirmeyi amaçlayan Atatürk, Türk musikisinin gücünü ve etkisini hiç bir zaman görmezden gelmemiş, şarkılar ve türküler onun günlük yaşamının bir parçası olmuştur adeta.


  Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan türkülerin toplumun bir aynası olduğunu, hüznü ve sevinci içerisinde barındırdığını iyi bilen Büyük Önder, “Müzik hayatın neşesi, ruhu, sevinci ve her şeyidir” demek suretiyle, müziğin yaşamın ta kendisi olduğunu ifade etmiştir.


  Atatürk’ün beğendiği bestekâr, güfteci ve güçlü yorumcular arasında bulunan; Münir Nurettin Selçuk, Saadettin Kaynak, Mustafa Nafiz, Afitap, Yesarî Asım Arsoy, Hamiyet, Safiye Ayla, Müzeyyen Senar, Selahattin Pınar ve daha nice sanatçıların seslendirdiği şarkı ve türkülerden başka, Atatürk’ün tren yolculukları sırasında Necip Celal Andel’in Seyyan (Oskay) tarafından seslendirilen “Yıllar” tangosunu dinlemesi, O`nun müziğin her dalı ile yakından ilgilendiğinin göstergesidir.

  Atatürk’ün bir başka türlü sevdiği ve dinlerken duygulandığı Rumeli türkülerini de unutmamak gerekir. Falih Rıfkı Atay, ‘Çankaya’ adlı kitabında, Atatürk’ün Rumeli türkülerini dinlerken hissettiklerini “Rumeli türkülerini söylerken derin ve onulmaz bir gurbet ve sıla acısı gözlerinde yaşarırdı” sözleriyle açıklar.


  Şarkı ve türkü dinlemekten büyük keyif alan Atatürk, söylenen şarkı ve türkülere kendiside zaman zaman eşlik etmiş, sahnedeki sanatçılar ile yakından ilgilenmiştir.


  Atatürk’ün müziğe verdiği önem ve müziğin gelişimine dair yaptığı çalışmalar, onun bir sanat aşığı olduğunun ispatıdır adeta.


  Atatürk’ün sevdiği şarkı ve türkülerden bazıları

  Söyle Ruhum Sevdan Beni Kaç Yıl Yakacak
  Aşk Denilen Cellata
  Aman Beyim
  Kadın Kıyma Canıma
  Çeşmesinin Üstüne
  Beni Sevmez Biliyorum
  Gözlerim Arıyor Seni Her Yerde
  Ayrılamam Ölsem Bile
  Dağları Hep Kar Aldı
  Gönül Durmaz Su Gibi Çağlar
  Gözüne Sürme Çekmiş
  Yüzüne Dolan Her Gece (Gözün Aydın)
  Tam Üç Sene
  Beyoğlu’ndan Geçerken
  Gelmiş İken Buraya (Çal-Çal)
  Ağlarım Çağlar Gibi
  Fırat (Bingöllerden Süzülürsün)
  Demedim Hiç Ona Kimsin (Ah Kadın Ah O Kadın)
  Bahçenizde Sümbül Olsam Sevdiğiniz Bir Gül Olsam
  Köpürsün Badeler Taşsın Dökülsün Neş’eler Gelsin
  Süzüp Süzüp de Ey Melek
  Bir Nev-Civansın Şuh-i Cihansın
  Etme Beyhude Figan Vazgeç Gönül
  Çiçekten Nağmeden Bir Deste Bağlar
  Bir Yer ki Sabah Olmayacaktır
  Leylakların Hayali Salkımların Emeli
  Aşkınla Yanan Gönlüme
  Delisin Deli Gönlüm
  Sabah Yıllardan Beri
  Yürü Dilber Yürü Ömrümün Varı (Sürmelim Aman)
  Cana Rakibi Handan Edersin
  Yanık Ömer
  Şahane Gözler Şahane
  Alişimin Kaşları Kare
  Yemen Türküsü
  Vardar Ovası
  Çanakkale İçinde
  Dağlar Dağlar Viran Dağlar
  Havada Bulut Yok
  Bülbülüm Altın Kafeste
  Kırmızı Gülün Alı Var
  Atladım Bahçene Girdim
  Sarı Zeybek

  Atatürk döneminde müziğin gelişimi adına yapılan çalışmalar

  Makam-ı Hilâfet Mızıkasının İstanbul’dan başkent Ankara’ya getirilerek ‘Riyaset-i Cumhur Musiki Heyeti’ adı altında yeni bir yapıya dönüştürülmesi (1924).

  Tevhid-i Tedrisat Kanununun (Öğretimi Birleştirme Yasasının) yürürlüğe girmesiyle genel müzik eğitiminin lâik bir temele oturtulması (1924).


  Ankara’da Musiki Muallim Mektebinin kurulup açılması (1924).


  Tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla tekke müziğinin varlık nedeni ve ortamının kaldırılması (1924).


  Müzik öğrenimi için Avrupa’ya yetenekli gençlerin gönderilmeye başlanması (1925).


  Halk müziği ezgilerinin derlenmeye başlanması (1925) ve notaya alınan ezgilerin yayımına geçilmesi (1926).


  Batı müziği bölümü eklenmiş olan İstanbul’daki Dârülelhanın konservatuvara dönüştürülmesi (1926).


  İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda geleneksel Türk Sanat Müziği eserlerinin saptanmasıyla görevli Tesbit ve Tasnif Heyeti’nin kurulması (1926) ve bu eserleri seslendirmek için Konservatuvarda İcra Heyeti’nin oluşturulması (1927).


  Avrupa’daki müzik öğrenimini tamamlayarak yurda dönen gençlerin Musiki Muallim Mektebinde görevlendirilmesi (1927-1930).

  Çok sesli müziğe temel olmak üzere müzik teorisi kitaplarının yayımlanmaya başlaması (1928)


  Balkan Oyunları Müzik Festivali’nin düzenlenmesi (1931).


  Halkevlerinin kurulması ve halkla bütünleşmek üzere etkinliklerinin başlaması (1932).


  Atatürk’ün ünlü 10. Yıl Söylevi’nde Türk müzik kültüründe “çağdaşlaşma” amacını belirtmesi (1933) ve TBMM’nin açılış söylevinde evrenselleşmeyi açıkça dile getirip kültürel hedef olarak göstermesi (1934).


  İlk Türk operası kabul edilen Öz Soy’un Adnan Saygun tarafından bestelenip sahnelenmesi (1934).


  Millî Musiki ve Temsil Akademisi Kanunu’nun çıkarılması (1934).


  Müzik alanını da kapsayan Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün kurulması (1935).


  Başta Paul Hindemith olmak üzere, Avrupa’dan ünlü müzik uzmanlarının davet edilerek görevlendirilmesi (1934-1935-1936).


  Ankara Devlet Konservatuvarı’nın kurulması ve öğretime başlaması (1936).


  Musiki Muallim Mektebi’nin Gazi Terbiye Enstitüsü’ne aktarılarak bağlanması (1937- 1938).


  Türkiye’de bilimsel yöntemle uygulanan en büyük ve en geniş kapsamlı halk ezgileri derleme çalışmalarının başlaması (1937).


  Türkiye’nin ilk büyük halk müziği arşivi olarak Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Türk Halk Ezgileri Arşivi’nin kurulması (1937).


  Ankara’da Askerî Mızıka Okulu’nun kurularak öğretime başlaması (1938).

   
  En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 18 Nisan 2015

 4. saol admin ödevi yaptım
   

 5. bu site sayesinde 100 aldım
   

 6. site çok güzel müzik performans ödevimi yapmamı sağladı site kurucularına çok teşekkür ediyorum.
   

 7. Performans ödevimi yaptım çok sağolun :D
   

 8. müzik ödevimi yaptım sağolun teşekkürler
   

 9. saol admin sayende performansım çok iyi olacak ve 100 alıcam umarım
   

 10. müziködevimi yaptım sağolun çok teşekkürler
   

 11. Admin Çok SaolÖdevimi Yaptım :)
   

 12. valla benimde müzik performans ödevimde işime yaradı demek öğretmenler herkese aynı ödevi veriyolar
   

 13. sağol müzik ödevimi yaptım,
   

 14. bu site çok başarılı
   

 15. teşekkürler müzik ödevimi yaptım sayenizde inşallah güzel bir not alırım
   

 16. olmadı yapamadım loo
   

 17. Müzik ödevini yaptım sağolasen t.ş ederem
   

 18. çk güzel ödevimi yptım yaaa
   

 19. sağolun performansımı yaptım bu yazılarla 100 alırım :)
   

 20. saol admin sayende ödevim bitti büyük ihtimal 100 çok teşekkürler
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Atatürkün Türk müziğine Forum Tarih
Atatürkün gerçekleştirdiği inkılapların toplumda yerleşmesinde basın yayın organlarının etkileri Atatürk Hakkında Herşey 15 Şubat 2017
Atatürkün Türk diline gösterdiği hedef nedir? Atatürk Hakkında Herşey 5 Ocak 2016
Atatürkün milli kültüre verdiği önem nedir Atatürk Hakkında Herşey 22 Ekim 2015
Atatürkün müziğe verdiği önemle ilgili kompozisyon kısa Atatürk Hakkında Herşey 10 Mayıs 2014
Atatürkün din istismarı konusundaki görüşleri nedir Atatürk Hakkında Herşey 4 Mart 2014

Bu Sayfayı Paylaş