Atatürkün siyasi alanda yaptığı inkılaplar nelerdir?

'Atatürk Hakkında Herşey' forumunda Mavi_Sema tarafından 21 Şubat 2011 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Atatürkün siyasi alanda yaptığı inkılaplar nelerdir? konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Saltanatın Kaldırılışı

  Milli kurtuluş hareketinin bütün cephelerde başarıya ulaşması
  sonrasında, düşman ülkeler barış görüşmeleri için teklifte
  bulunmuşlardır. Barış görüşmelerine Ankara Hükümeti'nin yanı sıra
  İstanbul Hükümeti de davet edilmiş, böylece Milli Meclis'e bir tezgah
  kurulmaya, tuzak hazırlanmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda, İstanbul
  Hükümeti'nin sadrazamı Tevfik Paşa, Ankara'ya, Türkiye Büyük Millet
  Meclisi Başkanı Mustafa Kemal'e bir telgraf çekerek ortak hareket
  etmeyi teklif etmiştir.
  Neticede TBMM, İstanbul'daki işgal kuvvetlerine bir yazı göndermiş,
  barış konferansına katılabileceklerini, fakat İstanbul Hükümeti'yle
  ortak hareket etmelerinin mümkün olmadığını bildirmiştir. Çünkü, Tevfik
  Paşa'nın teklifini kabul etmek, Anadolu'da gerçekleştirilen Kuva-yi
  Milliye hareketine, İstanbul Hükümetini de ortak etmek olacaktı.
  Konunun hemen akabinde Mustafa Kemal, 30 Ekim 1922'de TBMM'yi
  toplayarak saltanatın kaldırılması yönünde çalışmaları başlatmıştır.
  Fakat meclis içindeki bazı üyeler "saltanatsız iktidar ve hilafet
  olamayacağı" görüşünü savunarak bu girişimi engellemeye
  kalkışmışlardır. Bu engellemelere karşın, Mustafa Kemal'in konunun
  önemini ve hassasiyetini bildiren konuşmasından sonra "hakimiyetin
  kayıtsız ve şartsız millete" ait olduğu kabul edilmiş, 3 Kasım 1922
  günü, saltanat kaldırılmıştır.

  Cumhuriyet'in Kuruluşu


  İstanbul Hükümeti'nin, işgal kuvvetlerinin 'kukla yönetimi' durumunda
  olması ve bu hükümet tarafından Mustafa Kemal ve arkadaşları tarafından
  Anadolu'da kurulan milli hükümete karşı alınan cephe, bir süre sonra,
  kimin yönetimde olacağı sorusunu gündeme getirmiştir. Aynı problem TBMM
  içinde de kendini göstermiş, bazı üyelerin saltanat ve hilafeti yaşatma
  düşüncesinde oldukları görülmüştür. Yeniden saltanat ve hilafete
  dönülürse, verilen mücadele boşa gitmiş, milletin hakimiyeti tekrar
  sorumsuz yönetime geçmiş ve geriye dönülmüş olacaktı. Oysa yenilikçi ve
  inkılapçı düşünceyi kendine şiar edinen Mustafa Kemal'in bu
  fikirlerinden taviz vermesi beklenemezdi:
  "... 25 Nisan 1920 tarihinde TBMM, Mustafa Kemal, Celaleddin Arif, Cami
  Bey, Fevzi Paşa, İsmet Buey, Hamdullah Suphi ve Hakkı Behiç tarafından
  oluşan bir yürütme komitesi seçerek 1 Mayıs 1920'de kabul edilen 5
  maddelik bir kanunla seçilecek olan hükümetin seçiliş ilkeleri
  belirlenir. Kısa bir süre sonra da yapılan bir değişiklikle bakanların
  Millet Meclisi Başkanı tarafından gösterilecek adaylar arasından seçimi
  kabul edilir. Bu uygulama ile artık 'milletin hakimiyetine' dayanan bir
  hükümet yapısı kabul edilmiş olacaktır."
  Meclis'in yenilenmesi için yapılan seçimler sonucu I. dönem
  milletvekillerinin çoğu değişmiş, hakimiyetin millette olduğuna inanan
  milletvekilleri, II. dönem çoğunluk olmuşlardı. Dolayısıyla artık
  Cumhuriyet'in kurulmasına müsait bir zemin vardı. Hem Meclis'teki
  durum, ve hem de Fethi Bey kabinesinin 27 Ekim 1923'te istifa etmesi
  sonucu ortaya çıkan hükümet boşluğu, Mustafa Kemal'i harekete geçirmiş
  ve Türk Milletinin karakterine uygun olan Cumhuriyet, 29 Ekim 1923 günü
  ilan edilmiştir.
  Mustafa Kemal, bu gelişmenin ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin
  başkanlığına getirilmiş, İsmet (İnönü) Bey'i de başbakanlığa atayarak
  kabineyi kurdurmuştur. Atatürk aşağıdaki sözleriyle de yönetim şeklini
  açıklamıştır:

  "...Bugünkü hükümetimiz doğrudan doğruya milletin kendi kendine,
  kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilatı ve hükümetidir ki, onun adı
  Cumhuriyet'tir. Artık hükümetle millet arasında geçmişteki ayrılık
  kalmamıştır. Hükümet millet, millet hükümettir."
  "...Türk Milletinin yaratılış ve şiarına en uygun olan idare Cumhuriyet
  idaresidir. Türk Milleti hakimiyetini şümullü bir surette gösteren yeni
  idareye kavuşuncaya kadar daima mevcut kurumların siyasetlerine yabancı
  kalmıştır."

  Hilafetin Kaldırılışı


  Halifelik makamı, Mısır hükümdarı Kansu Gavri'de, işlerliğini kaybetmiş
  bir şekilde, göstermelik olarak duruyordu. Yavuz Sultan Selim'in 1517
  tarihindeki Ridaniye Seferinden sonra Türkler'e geçen halifelik bu
  tarihten sonra yeniden güç kazanmıştır. Hilafet makamı, Osmanlı
  İmparatorluğu'nun güçlü olduğu dönemlerde dünya Müslümanları üzerinde
  etkili olmuştur. Fakat, zayıflama döneminde, devlet bu gücü kullanamaz
  hale gelmiştir.
  Milli Meclis tarafından saltanatın kaldırılmasıyla hilafet makamına
  getirilen Abdülmecit Efendi'nin, kendine kanunla verilmiş olan
  sıfatlarının dışında "han", "peygamber halifesi" gibi sıfatları da
  kullanması, padişah gibi davranması ve cuma selamlıklarında gövde
  gösterisi yapması, yurtdışından kışkırtıldığı açıkça belli olan bu
  tartışmalara Mustafa Kemal'in yakın arkadaşlarının da katılması,
  ortalığı karıştırmaya başlamıştı. Bu durum genç Cumhuriyet'i tehlikeye
  sokmaya başladığından, 3 Mart 1924 tarihinde, TBMM'de verilen bir kanun
  teklifi ile hilafet makamı ortadan kaldırılmış, Osmanoğulları soyu yurt
  dışına gönderilmiştir. Bu ciddi durumu Atatürk şu sözleriyle açıklar:

  "Efendiler; açık ve kesin söylemeliyim ki, İslamları, bir halife
  heyulasıyla işgal ve iğfal gayretinde bulunanlar, yalnız ve ancak
  İslamların ve özellikle de Türkiye'nin düşmanlarıdır. Böyle bir oyuna
  hayal bağlamak yalnız ve ancak cehalet ve gaflet eseri olabilir."
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Atatürkün siyasi alanda Forum Tarih
Atatürkün Siyasi Alandaki İnkılapları Nelerdir ? Tarihi Bilgiler 26 Ekim 2010
Atatürkün Hayatı Liderliği Askeri Siyasi Fikir Hayatı Atatürk Hakkında Herşey 14 Şubat 2012
Atatürkün gerçekleştirdiği inkılapların toplumda yerleşmesinde basın yayın organlarının etkileri Atatürk Hakkında Herşey 15 Şubat 2017
Atatürkün Türk diline gösterdiği hedef nedir? Atatürk Hakkında Herşey 5 Ocak 2016
Atatürkün milli kültüre verdiği önem nedir Atatürk Hakkında Herşey 22 Ekim 2015

Bu Sayfayı Paylaş