Atatürkün müziğe ve bilime verdiği önem

'Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü' forumunda Kayıtsız Üye tarafından 5 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu

 1. Atatürkün müziğe ve bilime verdiği önem konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  atatürkün müziğe ve bilime verdiği önem?
  atatürkün sevdiği şarkılar
   
  En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 5 Mayıs 2011

 2. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Atatürkün Müziğe Verdiği Önem

  Atatürk, bütün sanat dallarına önem verdiği gibi, müziğe de büyük önem vermiştir. 1913 yılında Sofya’da askeri ateşe olarak görev yaptığı dönemde, çok sesli müziğe ilgi duymaya başlamış, klasik müzik konserlerine ve operalara giderek bu tarz müzik türlerini yakından tanıma fırsatı bulmuştur.  Cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından bir çok yeniliklere imza atan Atatürk, topluma öz Türk musikisi dışında, klasik müzik ve operayı da sevdirmek ve tanıtmak için çalışmalarda bulunmuş, bu tür müzik konserlerini izlemeye giderek, halkında bu yeni müzik türlerini sevmesini arzulamıştır.  Türk toplumuna evrensel müziğin çok sesli ezgilerini tanıtmayı, sevdirmeyi amaçlayan Atatürk, Türk musikisinin gücünü ve etkisini hiç bir zaman görmezden gelmemiş, şarkılar ve türküler onun günlük yaşamının bir parçası olmuştur adeta.  Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan türkülerin toplumun bir aynası olduğunu, hüznü ve sevinci içerisinde barındırdığını iyi bilen Büyük Önder, “Müzik hayatın neşesi, ruhu, sevinci ve her şeyidir” demek suretiyle, müziğin yaşamın ta kendisi olduğunu ifade etmiştir.

  Atatürk’ün beğendiği bestekâr, güfteci ve güçlü yorumcular arasında bulunan; Münir Nurettin Selçuk, Saadettin Kaynak, Mustafa Nafiz, Afitap, Yesarî Asım Arsoy, Hamiyet, Safiye Ayla, Müzeyyen Senar, Selahattin Pınar ve daha nice sanatçıların seslendirdiği şarkı ve türkülerden başka, Atatürk’ün tren yolculukları sırasında Necip Celal Andel’in Seyyan (Oskay) tarafından seslendirilen “Yıllar” tangosunu dinlemesi, O`nun müziğin her dalı ile yakından ilgilendiğinin göstergesidir.

  Atatürk’ün bir başka türlü sevdiği ve dinlerken duygulandığı Rumeli türkülerini de unutmamak gerekir. Falih Rıfkı Atay, ‘Çankaya’ adlı kitabında, Atatürk’ün Rumeli türkülerini dinlerken hissettiklerini “Rumeli türkülerini söylerken derin ve onulmaz bir gurbet ve sıla acısı gözlerinde yaşarırdı” sözleriyle açıklar.

  Şarkı ve türkü dinlemekten büyük keyif alan Atatürk, söylenen şarkı ve türkülere kendiside zaman zaman eşlik etmiş, sahnedeki sanatçılar ile yakından ilgilenmiştir.  Atatürk’ün müziğe verdiği önem ve müziğin gelişimine dair yaptığı çalışmalar, onun bir sanat aşığı olduğunun ispatıdır adeta.  Atatürk’ün sevdiği şarkı ve türkülerden bazıları  Söyle Ruhum Sevdan Beni Kaç Yıl Yakacak

  Aşk Denilen Cellata

  Aman Beyim

  Kadın Kıyma Canıma

  Çeşmesinin Üstüne

  Beni Sevmez Biliyorum

  Gözlerim Arıyor Seni Her Yerde

  Ayrılamam Ölsem Bile

  Dağları Hep Kar Aldı

  Gönül Durmaz Su Gibi Çağlar

  Gözüne Sürme Çekmiş

  Yüzüne Dolan Her Gece (Gözün Aydın)

  Tam Üç Sene

  Beyoğlu’ndan Geçerken

  Gelmiş İken Buraya (Çal-Çal)

  Ağlarım Çağlar Gibi

  Fırat (Bingöllerden Süzülürsün)

  Demedim Hiç Ona Kimsin (Ah Kadın Ah O Kadın)

  Bahçenizde Sümbül Olsam Sevdiğiniz Bir Gül Olsam

  Köpürsün Badeler Taşsın Dökülsün Neş’eler Gelsin

  Süzüp Süzüp de Ey Melek

  Bir Nev-Civansın Şuh-i Cihansın

  Etme Beyhude Figan Vazgeç Gönül

  Çiçekten Nağmeden Bir Deste Bağlar

  Bir Yer ki Sabah Olmayacaktır

  Leylakların Hayali Salkımların Emeli

  Aşkınla Yanan Gönlüme

  Delisin Deli Gönlüm

  Sabah Yıllardan Beri

  Yürü Dilber Yürü Ömrümün Varı (Sürmelim Aman)

  Cana Rakibi Handan Edersin

  Yanık Ömer

  Şahane Gözler Şahane

  Alişimin Kaşları Kare

  Yemen Türküsü

  Vardar Ovası

  Çanakkale İçinde

  Dağlar Dağlar Viran Dağlar

  Havada Bulut Yok

  Bülbülüm Altın Kafeste

  Kırmızı Gülün Alı Var

  Atladım Bahçene Girdim

  Sarı Zeybek  Atatürk döneminde müziğin gelişimi adına yapılan çalışmalar

  Makam-ı Hilâfet Mızıkasının İstanbul’dan başkent Ankara’ya getirilerek ‘Riyaset-i Cumhur Musiki Heyeti’ adı altında yeni bir yapıya dönüştürülmesi (1924).

  Tevhid-i Tedrisat Kanununun (Öğretimi Birleştirme Yasasının) yürürlüğe girmesiyle genel müzik eğitiminin lâik bir temele oturtulması (1924).

  Ankara’da Musiki Muallim Mektebinin kurulup açılması (1924).

  Tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla tekke müziğinin varlık nedeni ve ortamının kaldırılması (1924).

  Müzik öğrenimi için Avrupa’ya yetenekli gençlerin gönderilmeye başlanması (1925).

  Halk müziği ezgilerinin derlenmeye başlanması (1925) ve notaya alınan ezgilerin yayımına geçilmesi (1926).

  Batı müziği bölümü eklenmiş olan İstanbul’daki Dârülelhanın konservatuvara dönüştürülmesi (1926).

  İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda geleneksel Türk Sanat Müziği eserlerinin saptanmasıyla görevli Tesbit ve Tasnif Heyeti’nin kurulması (1926) ve bu eserleri seslendirmek için Konservatuvarda İcra Heyeti’nin oluşturulması (1927).

  Avrupa’daki müzik öğrenimini tamamlayarak yurda dönen gençlerin Musiki Muallim Mektebinde görevlendirilmesi (1927-1930).

  Çok sesli müziğe temel olmak üzere müzik teorisi kitaplarının yayımlanmaya başlaması (1928)

  Balkan Oyunları Müzik Festivali’nin düzenlenmesi (1931).

  Halkevlerinin kurulması ve halkla bütünleşmek üzere etkinliklerinin başlaması (1932).

  Atatürk’ün ünlü 10. Yıl Söylevi’nde Türk müzik kültüründe “çağdaşlaşma” amacını belirtmesi (1933) ve TBMM’nin açılış söylevinde evrenselleşmeyi açıkça dile getirip kültürel hedef olarak göstermesi (1934).

  İlk Türk operası kabul edilen Öz Soy’un Adnan Saygun tarafından bestelenip sahnelenmesi (1934).

  Millî Musiki ve Temsil Akademisi Kanunu’nun çıkarılması (1934).

  Müzik alanını da kapsayan Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün kurulması (1935).

  Başta Paul Hindemith olmak üzere, Avrupa’dan ünlü müzik uzmanlarının davet edilerek görevlendirilmesi (1934-1935-1936).

  Ankara Devlet Konservatuvarı’nın kurulması ve öğretime başlaması (1936).

  Musiki Muallim Mektebi’nin Gazi Terbiye Enstitüsü’ne aktarılarak bağlanması (1937- 1938).

  Türkiye’de bilimsel yöntemle uygulanan en büyük ve en geniş kapsamlı halk ezgileri derleme çalışmalarının başlaması (1937).

  Türkiye’nin ilk büyük halk müziği arşivi olarak Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Türk Halk Ezgileri Arşivi’nin kurulması (1937).

  Ankara’da Askerî Mızıka Okulu’nun kurularak öğretime başlaması (1938).
   

 3. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Atatürk'ün Bilime Verdiği Önem  Atatürk’ün temel inanışlarından ve onun düşünce sistemi olan Atatürkçülüğün unsurlarından biride ; ilmin ve aklın rehberliği altında sürekli çağdaşlaşmadır. Başka bir terim ile ; her çağın ilim ve teknolojisinin rehberliği ve getirdiği yeniliklerin ışığı altında toplumun çağdaşlaşma – modernleşmeyi sürdürmesidir.

  Atatürk bilim ve teknolojinin önemini “Dünyada her şey için , medeniyet için, hayat için , başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir,fendir. İlim ve fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir, cehalettir, doğru yoldan sapmaktır” sözleri ile vurgulanmıştır.

  Türk milletini geri bırakan sebep; Cumhuriyet devrine kadar gerçek anlamda bilim ve teknolojiyi izleye bir dönemin yaşanmamış olmasıdır. Bu nedenle Türk Milletinin medeni , çağdaş ve müreffeh millet olarak varlığını yükseltmek dinamik idealini kendisine gösteren Atatürk ; bu ideale ulaşmakta , bilim ve teknolojinin önemini belirtmiş “Bu millete gideceği yolu gösterirken ,dünyanın her türlü ilminden, buluşlarından,ilerlemelerinden istifade edelim” demiştir.

  Atatürkçülük’te ; akılcılığın temeli olan bilim ve teknoloji her alanda esas alınmalıdır. Zira Atatürkçülük ,ilerlemenin temeli olan çağdaş bilim ve teknik esaslarının, her alanda rehber kabul edilmesini gerektirir. Bilim ve teknolojide ileri olmak , her türlü mücadelede başarılı olmanın başlıca koşuludur. Bu amaçla bütün faaliyetler bilim ve teknoloji temeline oturtulmalı, bilim ve teknolojinin hudutları daima genişletilmelidir.

  Atatürk büyük Nutkunda Türkiye Cumhuriyeti ‘nin kurulmasında temel prensip olarak bilim ve tekniğin esas alındığını dile getirmiş ve ayrıca “Milletimizin siyasi,sosyal hayatında ,milletimizin fikri terbiyesinde de rehberimiz ilim ve fen olacaktır” demek sureti ile bilim ve teknolojinin kullanılacağı diğer alanları da göstermiştir.

  Medeni dünya hızla değişmekte ve gelişmektedir. Bu değişiklik ve gelişmelere uymak gerekir. Uygarlık yolunda başarının gelişme ile mümkün olduğunu kabul eden Atatürk ; “Hayat ve geçime egemen olan kuralların zaman ile değişme , gelişme ve yenilenmesi zorunludur. Medeniyetin buluşlarının , tekniğin harikalarının dünyayı değişiklikten değişikliğe uğrattığı bir devirde asırlık köhne zihniyetlerle , geçmişe bağlılık ile varlığın korunması mümkün değildir” demiştir.

  Atatürk’e göre , cehalet ve taassuptan uzak , ilme ve akılcılığa dayanan uygarlık yolu , toplumlar için zorunlu bir yoldur. Çünkü “Medeniyet öyle kuvvetli bir ateştir ki, ona ilgisiz kalanları yakar ,yok eder . Uygar olmayan insanlar ve toplumlar daima uygar olanların ayakları altında kalmaya mahkum olacaklardır”. Oysa Atatürk, Türk Milletinin, karakter, çalışkanlık , zeka , milli birlik özelliklerinin yanısıra ilerleme ve medeniyet yolunda , yürümekte olduğunu elinde ve kafasında tuttuğu meşale müspet ilim olduğu için , Türk Milletinin bu uygarlık yarışını kazanacağına inanmaktadır.


  Atatürk'ün Bilimle İlgili Sözleri

  Bilim, gerçeği bilmektir.
  Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve ulusun her bireyinin kafasına koyacağız.
  Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Atatürkün müziğe bilime Forum Tarih
Atatürkün müziğe verdiği önemle ilgili kompozisyon kısa Atatürk Hakkında Herşey 10 Mayıs 2014
Atatürkün Güzel Sanatlara Ve Müziğe Verdiği Önem Nedir Atatürk Hakkında Herşey 30 Haziran 2012
Atatürkün müziğe verdiği önemle ilgili bilgiler Atatürk Hakkında Herşey 21 Şubat 2011
Atatürkün Müziğe Verdiği Önem Nedir Müzik Sohbet & Fan Club 28 Ocak 2011
Atatürkün müziğe verdiği önem hakkında bilgi Tarihi Bilgiler 27 Kasım 2010

Bu Sayfayı Paylaş