Atatürkün Özdeyişleri ve Anlamları

'Atatürk Hakkında Herşey' forumunda Mavi_Sema tarafından 21 Şubat 2011 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Atatürkün Özdeyişleri ve Anlamları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Atatürk'ün Özdeyişleri
  Atatürk'ün Sözleri ve Anlamları
  Atatürk'ün Özdeyişlerinin Açıklamaları

  Ne mutlu "Türküm" diyene.


  Atatürk milliyetçiliği, Türk toplumunun en eski kaynaklarına dek, bütün tarihine uzanmakla birlikte asla bir ırk milliyetçiliği, bir şovenlik değildir. Akıp giden zaman içinde Türk ulusunun, çok eski bir ulus olduğu bilincini uyandırarak ulusal bağları besleyen, geliştiren bir kültür milliyetçiliğidir. Bu milliyetçilikte yurt, Atatürk�ün daha ulusal Kurtuluş Savaşı�na başlarken ulusal antlaşma (Misak-ı Milli) ile sınırları çizilmiş bugünkü Türk yurdudur. O�nun ��Ne mutlu Türküm diyene�� sözü de zaten böyle bir anlama gelir. Kendini Türk bilen, Türk duyan, Türk olmakta övünen ve tarihimize, yurdumuza, ulusumuzun yarınlarına inanan her yurttaşı, Türk kabul eden gerçekçi, insancı bir milliyetçiliktir bu. Amacı da, ulusal sınırlarımız içinde yaşayan Türk halkının kendi öz değerlerini, temel kültürünü, çağdaş uygarlık ilkelerine göre işleyip geliştirmek, onu iç-dış bütün bağlayıcı, engelleyeci öğelerden kurtararak ilerletmek, refaha, mutluluğa, kavuşturmaktır.

  - Yurtta sulh cihanda sulh.

  Yurtta sulh, cihanda sulh, Türk İnkılâbının bir temel ilkesi, Türk dış politikasının da dayanağıdır. 1961 ve 1982 Anayasalarımızda yer alan, devlet yönetiminde ve her türlü devlet faaliyetlerinde yönlendirici bir nitelik taşıyan, �Yurtta Sulh, Cihanda Sulh,, ilkesi, sadece bir parola değil, aynı zamanda bir üstün hukuk kuralıdır.

  �Yurtta Sulh, Cihanda Sulh� ilkesi bir taraftan yurt içinde huzur ve sükûnu, güven içinde yaşamayı, diğer taraftan da milletlerarası barış ve güvenliği hedef tutar, ilke, hem iç politikanın, hem de dış politikanın temel dayanağıdır.

  Atatürk�ün belirttiği gibi, �Haricî siyaset bir heyet-i içtimaiyenin teşekkülü dâhilîsi ile sıkı surette alâkadardır. Çünkü teşekkül-ü dâhiliyeye istinat etmeyen haricî siyasetler daima mahkûm kalırlar. Bir heyet-i içtimaiyenin teşekkül-ü dâhilîsi ne kadar kuvvetli olursa, siyaset-i hariciyesi de o nispette kavi ve rasin olur.� 6

  Yine Atatürk�ün dile getirdiği gibi, �Haricî siyaset, dâhilî teşkilâtla mütenasip olmak lâzımdır.� 7

  Bu bakımdan �Yurtta Sulh, Cihanda Sulh� ilkesini iç ve dış politika ile birlikte, bir arada incelemek ve değerlendirmek lâzımdır.

  �Yurtta Sulh� insanın huzur ve güven içinde, insan kişiliğine yakışır şekilde yaşamasını ifade eder. �Yurtta Sulh� her şeyden önce ülkede, o insanın, insanca yaşamasını, insanlık tıynetinin gereğinin tanınmasını ifade eder.

  �Yurtta Sulh� toplum hayatındaki düzeni, vatandaşın devlete güvenini, devletin de ülkede asayiş ve otoriteyi sağlamasını öngörür. Ülkede kanun hâkimiyeti ve hukuk hükümranlığı,�Yurtta Sulh� ilkesinin en tabiî bir sonucudur. �Yurtta Sulh�, Devletin, vatandaşına karşı huzur ve güven içinde yaşama imkânına kavuşması için yükümlülükler de yükler.

  Atatürk barış içinde Türk insanını mutlu kılmanın yolunu, Cumhuriyette bulmuştur. Atatürk�e göre, Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslarıyla, Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur8.

  �Cihanda Sulh� ise, milletlerarası barış ve güvenliğin korunmasını ve sağlanmasını, milletlerarası barışın bölünmezliğini, insanlığın da hepsini bir vücut ve her milleti de onun bir uzvu addetmeyi amaç bilir. �Cihanda Sulh� milletlerarası ilişkilerde kuvvete ve kuvvet tehdidine başvurmamayı, milletlerarası uyuşmazlıkların barışçı yollarla çözümlenmesini öngörür.

  �Cihanda Sulh� bütün milletleri barış içinde, refaha, saadete ve daha ileri uygarlık çağına yöneltmeyi ifade eder.

  �Yurtta Sulh, Cihanda Sulh�, ilkesinin temelinde yatan, insan sevgisi ve insanlık anlayışıdır.


  - Geldikleri gibi giderler.

  - Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ancak
  Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

  - Bu millete çok şey öğretebildim ama onlara uşak olmayı
  bir türlü öğretemedim.

  - Sizlere saldırmanızı değil ölmenizi emrediyorum.

  - Memleketin efendisi hakiki müstahsil olan köylüdür.

  - Doğruyu söylemekten korkmayınız.

  - Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir.
  Benim fikirlerimi benim duygularımı anlıyorsanız ve
  hissediyorsanız bu yeterlidir.

  - Türkiye Cumhuriyeti mutlu zengin ve muzaffer olacaktır.

  - Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.

  - Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir. İleri !

  - Büyük hedefimiz milletimizi en yüksek medeniyet seviyesine
  ve refaha ulaştırmaktır.

  - Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür.

  - Süngülerle silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden
  sonra kültür bilim fen ve ekonomi alanlarında da zaferler
  kazanmaya devam edeceğiz.

  - Zafer "Zafer benimdir" diyebilenindir. Başarı ise
  "Başaracağım" diye başlayarak sonunda "Başardım"
  diyebilenindir.

  - Egemenlik verilmez alınır.

  - Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur.

  Türkiye devletinin yapısının ruhu millî egemenliktir. Milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir.
  Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek eşitlik ve adaletin sağlanması, istikrarı ve korunması ancak ve ancak tam ve kesin anlamıyla millî egemenliği sağlamış bulunması ile devamlılık kazanır. Bundan dolayı; hürriyetin de, eşitliğin de, adaletin de dayanak noktası millî egemenliktir.


  - Milleti kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.

  - Öğretmenler: Yeni nesiller sizlerin eseri olacaktır.

  - Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.

  - Türk Milleti bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı varolmalarının
  yegane koşulu olarak kabul etmiş cesur insanların torunlarıdır.
  Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır yaşayamaz
  ve yaşamayacaktır.

  - Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz.

  - Milletimiz davranışlarında ve gayretlerinde sarsılmaz bir
  bütünlük gösterdiği için başarılı olmuştur.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Atatürkün Özdeyişleri Anlamları Forum Tarih
Atatürkün özdeyişleri anlamlarıyla Atatürk Hakkında Herşey 21 Şubat 2011
Atatürkün Edebiyatla İlgili Söylediği Özdeyişleri Nelerdir Atatürk Hakkında Herşey 16 Ekim 2011
Atatürkün Askerlik İle İlgili Özdeyişleri Atatürk Hakkında Herşey 13 Mayıs 2011
Atatürkün Barış İle İlgili Özdeyişleri Atatürk Hakkında Herşey 4 Nisan 2011
Atatürkün edebiyatla ilgili özdeyişleri Atatürk Hakkında Herşey 21 Şubat 2011

Bu Sayfayı Paylaş