Ataköy Hakkında Bilgi Tutak Ağrı

'Ağrı Tanıtımı' forumunda DeMSaL tarafından 16 Ocak 2011 tarihinde açılan konu

 1. DeMSaL

  DeMSaL Özel Üye

  Ataköy Hakkında Bilgi Tutak Ağrı konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Tutak Ataköy Köyü - Ataköy Köyü Hakkında - AtaköyKöyü Resimleri - Ataköy Köyü Bilgileri - Ataköy Köyü Tanıtım

  Ataköy, Ağrı ilinin Tutak ilçesine bağlı bir köydür. Köyün asıl adı MUSİK' tir.


  Ataköy'ün nüfusunun büyük bir kısmı Terekeme yani Karapapak'tır.Karapapakların tarihi ise şöyledir. Oğuzlar 24 boydur.Bu boyların 12si BOZOKLUDUR.12si ÜÇOKLUDUR.Terekemeler ,Oğuzların ÜÇOKLARIN , DAĞ ALP kabilesinden olup,bayrakları üç yırtıcı kuştur.Genellikle tamamı hayvancılık la uğraşırlar.Terekeme adını Terek dağı ve Terek çayından almışlardır.Karapapak adını ise,hayvancılıkla uğraştıklarından,kuzu derisinden yapılmış siyah kalpaktan alırlar.

  KARAPAPAKLAR VE TEREKEMELER Karapapaklar ya da Terekemeler Özellikle Kuzey Doğu Kafkasyada yoğun yaşamaktadırlar ve bugün birçokları şehir yaşamı sürdürmektedirler. İslam, Sünni, kimliğine sahip olup, kökenleri Kafkasya bölgesidir. Atılgan, hırslı, olaylar karşısında son derece duygusal ve saf bir karaktere sahip insanlardır. Dinlerine oldukça bağlı hareket ederler. Kafkasya`da ve yakın bölgelerde dağınık bir şekilde yaşayan Karapapak Türklerine, siyah astragan kalpak giydikleri için komşuları bu adı vermişlerdir. Muhtemelen Türkmen kelimesi ile ilgili olarak Terekeme adıyla da anılmışlardır. Karapapaklar Sünni Müslümandır. Karapapak Türklerinin; konusunu Ruslara karşı verilen bağımsızlık mücadelesinden alan Şeyh Şamil ve başta Dede Korkut, Köroğlu, Şah İsmail ve Kirmanşah hikayeleri ile benzer özellikler taşıyan Kaçak Nebi, Mihrali Bey, Terekeme Hacı (Sarıkızoğlu), Hasan ve Hüseyin kardeşler, Zakir, Kaçak Mehmet ve Deli Ali gibi mahalli kahramanlarla ilgili halk hikayeleri bulunmaktadır.

  Borçalı-Kazak boyundan gelen Karapapak Türkleri, Kıpçak Kuman, Bulgar ve Hazar Türklerinin Ön-Asyadaki koludur. Borçalı ve Kazak diye iki kola ayrılırlar. Karapapaklar, Türkiyenin Ağrı, Akyaka, Ankara, Ardahan, Arpaçay, Çıldır, Digor, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Kağızman, Muş, Susuz, Selim, Sarıkamış, Sivas, Azerbaycanın Sulduz bölgesi, Ermenistanın Ağbaba bölgesi, İran Devleti kuzey bölgesi, Türk Cumhuriyetlerinde ve Avrupada dağınık şekilde yaşamaktadırlar. Karapapaklar hemen hemen her alanda var olmaya savaşındalar ve Bugün eğitimde 98 oranla Türkiyede eğitime yönelen en yatkın ve çok amaçlı bir millet olmuştur. Karapapaklar hemen hemen her alanda var olma savaşındalar ve Bugün eğitimde 98 oranla Türkiyede eğitime yönelen en yatkın ve çok amaçlı bir millet olmuştur. Karapapak, Karapapah(lar), Terekeme, önceki bazen "Karakalpakla karıştırılır. Ama herhangi bir bağıntısı bulunmamaktadır." Örf ve Ananeler Karapapakların örf ve ananelerine bağlılığı modern yüzyıla kadar zarar görmeden gelmiştir. Tarihin yıpratamadığı bu topluluk her değişen zamana ayak uydurmuş ancak kültürüne bağlılığı sayesinde diğer etnik topluluklardan hiçbir şekilde olumsuz etkilenmemişler. Bağımsızlığına düşkün olan karapapaklar bugün eğitimin son safhalarını da tamamlamalarına karşın karakterin ve kişiliklerin kaybolduğu bu dönemde kültürüne bağlılığını en güçlü şekilde korumayı devam ettirmektedirler.

  KARAPAPAKLAR NERELERDE YAŞIYORLAR? Dağılım : Özellikle Ardahan ın Çıldır ilçesinde yoğunlaşmaktadır; Çıldır `lıların söylediklerine bakılırsa tüm köyler Karapapak ya da Terkemedir; en yoğun şeklinde bulundukları ikinci yer Arpaçay ilçesidir. Orada köy nüfusunun yarıdan fazlasını oluşturmuşlardır. Ayrıca Kars merkez ve Selim, Kağızman ilçelerinde bulunurlar. Kavkazskiy Kalender a (1910) s. 546, bakılırsa, o zamanlar 99 Karapapak köyü vardır ve bunların 63 ü Kars yöresinde, 29 u Ardahan da ve 7 si Kağızman daydı. Birinci grup Muş ilindedir.; önce Malazgirte ve şimdi de Yoncalı köyüne yerleşmişlerdir. Ayrıca Bulanık ilçesinde de yaşarlar. Rusların 1877 de Karsı işgal etmelerinden sonra, içlere doğru çekilen Karapapaklar Sivas, Tokat ve Zilede köyler oluşturmuşlardır. Bunlardan biri olan Acıyurt, 1877de hali hazırda Karapapak nüfusuna sahiptir.

  Ayrıca Kayseride iki köyün (Pınarbaşı ve Sarız) Karapapak nüfusuna sahip olduğu kaydedilmiştir. Çıldır ve Arpaçaydaki Karapapak ve Terekemeler, sığırtmacılarını ve çobanlarını Çıldır Gölünün batı ve doğusundaki yaylalara gönderirler; fakat diğer köylüler evlerinde kalırlar. (SÖZER 1972) Dil : Esas olarak Karapapakça (Azeri diline yakın Batı (oğuz) dillerinden biri). Türkiyede bu dil hâlâ güçlü görüldüğü kadarıyla asimilasyona uğrayıp Doğu Anadolu lehçelerine karışmıştır. Din : İslam. Karapapaklar Sünni dir (Hanefi) Elde mevcut tek rakam, 1883 yılında Kars dahil o zaman Rusyanın Kontrolünde olan bölgelerde 11.721 Sünni olduğudur. Grup Kimliği : Karapapak ve Terekemeler, köklerinin Kafkasyada olduğuna dair ortak bir duygu paylaşırlar. Terekemeler din ve konuşma dili bakımından farklı özelliğe sahip olmalarında karşı Karapapaklar adlarının geniş anlamda her iki grubu da içeren kapsayıcı bir ad olduğuna inanırlar. Her iki grup da, endogami geleneğini büyük ölçüde sürdürür. Sözkonusu farklılığın kökleri Türkiyeye gelmelerinin öncesinde yatar; farklı bölgelerden göç etmişlerdir.

  Terekeme terimi; Türkmen kökenli oluşun onanması gibi bir durum halidir. Karapapak terimi ise, şimdi Amu Deryada yaşayan ve bir Kıpçak halkı olan Karapaklarla bir kurumsal özdeşlik kurulmasına yol açmıştır. Etik olarak, Terekemeler, komşularınca, gürüz görünüşleri ve özel psikolojik yapılarıyla neredeyse klişeleştirilmişlerdir. Kaba, saba, son derece saf, sağı solu belli olmayan ve çok alıngan oldukları söylenir. Öyle ki, yörede Terekemelerle ilgili fıkralar almış yürümüştür. Dinin alışılmış biçimlerine karşı saygı göstermeleri de onları ayrı kılan özelliklerinden biridir. Ne var ki, bu klişeler, onların çevre nüfusuyla günlük ilişkileri dolayısıyla ortaya çıkmıştır ve ayrıca Terekemelerin kendileri de bunlara renk katacak şekilde abartmaya yatkındırlar. Her iki grupta yeterince araştırılmış değildir. Tarihsel Bilgi : Çıldır ve Ardahandaki Karapapaklar ya da (Terekemeler) önceden Kuzey Azerbaycanda, Kazah Şemsettin Khanatenin Kazah ve Borçalı bölgelerindeki Debed ve Borçalı nehirleri boyunca yaşarlardı. 1828 yılında imzalanan Türkmençay Anlaşmasından sonra bir bölümü Karsa ve bir bölümü de İran Azerbaycaının Sulduz bölgesine, Ushnunun doğusuna göç etti. Bir başka kayda göre, Terekemeler Hazar denizi kıyısında, Gamri Uzundan Derbente uzanan ovada yaşarlardı. 90-100 hanelik bir Terekeme grubu, 1904 yılında Türkiyeye yerleşmek için başvuruda bulundu.

  Bir kısmı o zaman Rusların elinde bulundurduğu Karsa, bir kısmı Ağrı, Tutak ve Eleşkirte geldi; diğerleri Adanaya (orada halen bir Terekeme köyü vardır), geri kalanlar ise 1914 yılında Malazgirtten Sivasın Tutmaç, Büyükköy ve Kurdoğlu köylerine göç ettiler. Fakat, daha önce, 1877de, Sivasta en az bir Terekeme köyü bulunmaktaydı. Diğerleri ise 1921de Rusların çekilmesiyle Karsa geldiler; bunlar Gümrü Antlaşmasıyla gerçekleşen nüfus mübadelesiyle Akbaba, Tiflis, Borça ve Kazah bölgelerinden göç ettiler. Sözkonusu isimsel farklılığın nedeni, Rusların, kısmen Kafkasya ve kısımen de İrandan gelip eski Aleksandropol bölgesine, Akhaltsikeye ve şimdiki Gürcistandaki Akhalkalakiye yerleşenleri tanımlamak için Karapapaklar terimini kullanmış olmalarına dayanabilir, oysa Akbaba Terekemelerinden ayırt edilmeleri için bunlar genel olarak Gürcistan Terekemleri olarak adlandırlmaktadırlar. VON HELLWALDın (1878:99) kaydettiğine göre, Rus işgalinden önce Osmanlı topraklarında 105 köyde 29.000 Terekeme & Karapapak yaşıyordu.

  İlçe : Tutak

  İL : AĞRI

  Köy Muhtarı : HALİS CENGİZ

  Muhtarlık Erişim Bilgileri :

  Telefon : 0 (472) 4231339

  Cep Telefonu :Bilgi Yok

  Demografik Bilgiler :

  Nüfusu : 2000 / 358

  1997 / 386

  İle Uzaklığı : 52 km

  İlçeye Uzaklığı : 12 km

  Rakım : 1690

  Köyün altyapı Bilgileri


  [​IMG]


  Köyünüze ait resim ve bilgileri bizlerle buradan paylaşın lütfen
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Ataköy Hakkında Bilgi Forum Tarih
Ataköy Köyü Hakkında Bilgi Devrek Zonguldak Zonguldak Tanıtımı 18 Haziran 2010
Ataköy Köyü Hakkında Bilgi Samandağı Hatay Hatay Tanıtımı 10 Haziran 2010
Kızıltepe Ataköy - Kızıltepe Ataköy Hakkında Bilgi Mardin Tanıtımı 24 Kasım 2009
Ataköy İlköğretim Okulu Bilgileri Merkez Afyonkarahisar Afyonkarahisar Tanıtımı 2 Şubat 2012
Ataköy İlköğretim Okulu Bilgileri Haymana Ankara Ankara Tanıtımı 23 Eylül 2011

Bu Sayfayı Paylaş