Astrolojide Gezegen İlişkileri Hakkında Bilgi

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Astrolojide Gezegen İlişkileri - Güneş ve Venüs

Olumlu İlişki

Rahat yaşamı seviyor ve buna sahip nadir insanlardansınız. Hu*zur ile lüks ev sevdiğiniz şeyler, Konuksever, arkadaş canlısı,-sos-lam yönü fazla olan bir insansınız. Bu yüzden de ilginç bulduğunuz çevrelere girmekten çekinmiyor-sunuz. İş ve özel yaşantınızda hem başarılı hem de şanslısınız.
Neşeli, uysal davranışlarınız baş*kalarını beğenisini kazanıyor.
Aşık olmayıJ, aşk yapmayı çok seviyor, bu yüzden durmadan sev*gili değiştiriyor olabilirsiniz. Kadın arkadaşlardan, müzikten, şarkı söyleyip dansetmekten, tüm gü*zel sanatlardan ve bilimden hoş*lanıyorsunuz. Mücevher ve üstbaş edinmekte başarılısınız.
Güneş ve Venüs Yengeç ya da Akrep Burcu'nda kavuşum durumundaysa içki içmeyi, aşağı taka-badan insanlarladüşüp kalkmayı, züppeliği seviyorsunuz. Bu kavu*şum ikinci beşinci ya da yedinci evinizde oluyorsa kadınlar ve zev*kiniz için çok para, zaman, daha*sı şansınızı harcayabilirsiniz. Onuncu evde ise düzenli bir yük*selme, dördüncü evde ise yaşa*mında başarı sağlamanıza yardım*cı olur.
Güneş ve Venüs kavuşumu sı*cakkanlılık, eliaçıklık, büyüleyici bir görünüş, gelenekselden çok modern ve ince bir zevk verir.

Güneş - Venüs İlişkisi

Olumsuz İlişki

Venüs de Merkür gibi Güneş'e yakın olduğundan olumsuz etkile*ri pek oluşmaz. Bu etki altında olan kişiler fazla eliaçık, lükse, eğ*lenceye düşkün, hem de tembel*dirler.
Kadınsanız heyecana fazlaca düşkün olabilirsiniz. Müzik ve dansa özel bir yeteneğiniz olabi*lir. Bu etki boşanmaya, evlilik yı*kımına neden olur. Bu kişiler tran*sit yıldızların 45 derece açı yaptık*ları tarihlerde özel bir ilgi ve öğüte gereksinim duyarlar.


Astroloji Ansiklopedisi
 

#2
Astrolojide Gezegen İlişkileri - Güneş ve Merkür

Güneş Merkür İlişkisi

Olumlu İlişki


Güneş ve Merkür çok yakın olduklarından birbirlerine 28 dereceden fazla açı yapmazlar. Ancak
9 dereceden az açı yaptıklarında kavuşum etkisi meydana gelir. Bukavuşum 5 dereceden az olursa zihin çalışmalarını azaltır; inatçı,dogmatik, peşin fikirli bir kişilik yaratır. Tabi ki etkinin ne olacağı kavuşumun hangi burçta oluştuğuna bağladır. '
Kendini kolaylıkla yenileyebi*len, yetenekli, tutuklu ve iyi bir iş adamı olabilirsiniz. Çalışkan, ge*niş fikirli ve atiksiniz. Merkür ve Güneş, Balık Burcu'nda ise, az şa*kacı ama konuşkan, kendini be*ğenmiş, gezmeyi seven, müzik ye*teneği olmayan, bilimin her dalıy*la az çok ilgilenip hiçbirinde usta olamıyan, alık ve semeresiz bir ki*şisiniz. Bu kavuşum Akrep Bur*cu'nda ise iyi bir doktor ya da kim*yager olabilirsiniz.
 

#3
Astrolojide Gezegen İlişkileri - Güneş ve AyGüneş


Ay ilişkisi

Olumlu İlişki

Nazik, anlayışlı, olumlu, olgun, kibar ve bağlı birisiniz. Tutkulusunuz. Aynı zamanda çok yükselebilecek yeteneklere sahipsiniz. Kişiliğinize uygun, maddesel olanakları iyi bir iş bulmak sizin için pek zor değil. Uyumlu bir aile yaşantınız var ve bunu sürdümeye çalışıyorsunuz.
Şanslı bir insansınız; sorumluluklarınız iyi biliyorsunuz. Sonunda başarıya ulaşacak, varlıklı bir kişi olacaksınız. Varlıklı ve güçlü kişilerden yardım görecek, miras yoluyla da kazanç sağlayacaksınız.
Erkekseniz düşünceli, soylu biri ile evleneceksiniz. Bilincinizle bilinç altınız arasında iyi bir iletişim ver. Bu bağlantı ikisinin çatışmasını önlüyor. Dingin ve bilinçlisiniz. Tutkulardan uzak, yetinmesini bilen bir kişisiniz, çünkü sosyal hareketler ve iş yaşantısının yarışmalı gürültüsü yerine, barış ve huzur dolu bir yaşamı yeğ tutuyorsunuz. Bu özelliğiniz çok etkinse arkadaşlarınız tarafından kullanılabilir.
Güneş'le Ay kavuşum durumundaysa tek yönlü, alışkanlıklarınıza sıkı sıkıya bağlı bir kişi olabilirsiniz. Bu yüzden dar görüşlü ve uyum yeteneği az bir görünümünüz olur. Genellikle Merkür ve Venüs de Güneş ile aynı burçta olduğu için dengesizlik doğurabilir. Bu kavuşum hangi burçta oluyorsa, çok etkili olacağından o burca özel bir ilgi göstermelidir.

Güneş Ay ilişkisi

Olumsuz İlişki

Akılsızca tehlikeli göze alacak kadar tutkulu ve spekülasyona düşkünsünüz. Hiç paranız olamıyor çünkü elinize biraz para geçse har vurup harman savuruyorsu-nuz. Paranız geldiği gibi gidiyor. İş değiştirmekte zoduk çekiyorsunuz. Birbirini tutmayan davranışlar içindesiniz.
Duygularınızı anlatmak size zor geliyor. Duygulu bir insansınız ama kendinize fazla güvenmeniz yüzünden düş kırıklığına uğruyor-sunuz. Kadınlar ve çocuklar sizi güç durumda bırakabilirler.
Spekülasyondan oldukça büyük zarar görebilirsiniz. Bu nedenle uzun süreli ciddi hastalıklara yakalanabilirsiniz. Grip ve soğuk algınlığına zaten kolay yakalarsınız. Kendi kişiliğinizle ciddi çatışmalarınız olabilir.
Genellikle temelde "yanlış birşey" vardır. Belki ilgilenmediğiniz bir meslek seçer ya da ana babanız ve çocuklarınızla köklü, derin anlaşmazlıklara düşebilirsiniz. Herşey yolunda olsa bile en azından kuşak ayrılığından kaynaklanan çok etkili anlaşmazlıklar doğabilir. Küstahça gururunuz sizi çekilmez bir kişi durumuna getirebilir.
Astroloji Ansiklopedisi

 
Üst