Argo Sözlüğü - A'dan Z'ye Argo Sözlüğü - Argo kelimeler - Argo Terimler nelerdir?

'FrmArtuklu TatLı SöZLük' forumunda Mavi_Sema tarafından 26 Kasım 2009 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Argo Sözlüğü - A'dan Z'ye Argo Sözlüğü - Argo kelimeler - Argo Terimler nelerdir? konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Argo Sözlüğü - A'dan Z'ye Argo Sözlüğü - Argo kelimeler - Argo Terimler nelerdir?


  Argo Sözlüğü -A-


  abondone : pes etmek
  abanmak : birine yük olarak onun sırtından geçinmeye bakmak
  abtestini vermek : azarlamak
  afi : gösteriş
  afi kesmek :gösteriş yapmak
  aftos : metres,oynaş
  aklına tükürmek : birinin düşüncesini beğenmemek
  akmak : çabucak savuşmak,ortadan kaybolmak
  alabandayı yemek : adamakıllı azarlamak
  alarga : uzaktan,açıktan
  alarga etmek : geri çekilmek,uzaklaşmak
  alay geçmek : alay etmek
  alengirli :gösterişli,yakışıklı
  anam avradım olsun : birini kesin olarak inandırmak için söylenen söz
  anam babam :teklifsiz bir seslenme
  ananın örekesi : saçma bir söze karşı verilen karşılık
  anasının gözü : çok kurnaz,çok açıkgöz
  anafordan :yolsuz veya emeksiz olarak
  anaforcu : yolsuz veya emeksiz kazanç peşinde olan
  anaforlamak : yolsuz veya emeksiz kazanç elde etmek
  anahtarcı :kapı,kasa gibi yerlere anahtar uydurarak hırsızlık yapan kimse
  andaval : aptal,ahmak,beceriksiz
  andavallı :görgüsüz,beceriksiz
  anlamak : sahip olmayı istemek
  anzarot : rakı
  aparmak : gizlice çalmak
  apiko : hazır,tetik
  arakçı : hırsız
  armut : fazla aptal,budala
  asıntı : sırnaşan,tebelleş olan kimse
  asıntı olmak : sırnaşmak,tebelleş olmak
  aşıramento :çalma,aşırma
  aşmak : görünmeden kaçmak
  aşna fişne :gizli dost
  atmak : 1.bilmeden,kestirerek söylemek 2.yalan veya abartılı söz söylemek 3.söylemek
  atma Recep,din kardeşiyiz : söylediklerin hep yalan,farkındayız
  aval : saflığı sersemlik derecesine varan kimse
  aval aval :aptal bir biçimde,aptal aptal
  avanta : bir kimsenin emek vermeden sağladığı kazanç
  avantacı : çıkarcı,beleşçi,bedavacı
  avurtlu : çalım satan,yüksekten atan
  ayarlamak :kandırmak
  ayazda kalmak : boş yere beklemek
  ayna : iyi bir durumda,yolunda
  aynalı : parlak yüzlü,yakışıklı,güzel
  aynasız : hoşa gitmeyen,kötü,yakışıksız,çirkin,ters,biçimsiz
  ayran ağızlı : aptal,budala,sersem
  ayvayı yemek : kötü duruma düşmek,işi bozulmak
   

 2. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Argo Sözlüğü -B-  babaçko : güçlü ve gösterişli,iri yarı kadın
  babalanmak : diklenmek,kabadayıca davranmak
  bal kabağı : aptal,beyinsiz
  balta olma : direnerek birşey istemek,asılmak,musallat olmak
  bamya tarlası : mezarlık
  bas git : çekil,yürü git,defol
  bayılmak : vermek,ödemek
  bayramlık ağzını açmak : kaba konuşmak,küfretmek
  becermek : 1.ırzına geçmek,kirletmek 2.birisini öldürmek
  beleş : karşılıksız,emeksiz,parasız elde edilen
  bıçkın : kabadayı
  bilezik : kelepçe
  bitirim : 1.çok hoşa giden kimse,yer 2.kahve,kumarhane 3.yaman,zeki,çok beğenilen
  bitirmiş : bilgili,açıkgöz
  bitmek : 1.çok sevmek,bayılmak,beğemek 2.beklenmedik bir anda ortaya çıkmak
  boğuntu : bir şeyi değerinden çok yükseğe satma işi
  bozuk çalmak : canı sıkılmış,yüzü asılmış olmak
  bozum havası : utangaçlık,mahcupluk
  bozum olmak : utanmak,utanacak duruma düşmek
  bözük : yüreklilik,cesaret
   

 3. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Argo Sözlüğü -C-  caddeyi tutmak : korkulu bir durumda başını alıp gitmek,uzaklaşmak
  caka : gösteriş,çalım,kabadayılık,fiyaka
  caka satmak : gösteriş yapmak,çalım satmak
  camekan : gözlük
  canına ezan okumak : bir kimsenin hakkından gelmek
  canını cehenneme göndermek : öldürmek
  cart kaba kağıt : yüksekten atana karşı söylenen söz
  carta : yellenme
  cartayı çekmek : ölmek
  cavalacoz : değersiz,önemsiz,derme çatma
  cavlamak : ölmek
  cebellezi : hakkı olmayan bir şeyi cebine koyma,sahip çıkma
  cebellezi etmek : cebine koymak
  cızlam : kaçma,savuşma
  cızlamı çekmek : kaçmak,savuşup gitmek
  cicoz : hiç yok
  cicozlamak : kaçamak,uzaklaşmak
  cilalamak : neşesini arttırmak
  cins : garip,tuhaf
   

 4. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Argo Sözlüğü -Ç-  çaça : sokak kadını
  çakal : kurnaz,yalancı,düzenci,aşağılık kimse
  çakmak : 1.kabul edilmeyecek birşeyi kurnazlıkla kabul ettirmek 2.içki içmek
  çakar almaz : işe yaramayacak durumda olan
  çarık : para cüzdanı
  çarkına etmek : birine büyük kötülük yapmak
  çekmek : içki içmek
  çeyrek : alman markı
  çıkmak : vermeye katlanmak
  çıngar : kavga,gürültü
  çifte dikiş : bir sınıfta iki yıl okuma
  çuvallamak : başaramamak
   

 5. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Argo Sözlüğü -D-


  dalga : 1.gizli iş,dalavere 2.dalgınlık 3.geçici sevgili
  dalgaya gelmek : yanılmak,dalgınlıkla unutmak
  dalgaya getirmek : birinin dalgınlığından yararlanmak
  dalgıç : birinden habersiz birşeyi almakhuyunda olan kimse
  dam : tutuk evi
  damlamak : biryere çağrılmadan birdenbire gitmek
  dava : sevgili
  davul tozu : gerçekleşmesi imkansız olan durumlar için kullanulan söz
  dehlemek : kovmak
  delik : cezaevi
  demirhindi : pinti,hasis
  deve olmak : kaybolmak
  dik alası : genellikle hoş karşılanmayan birşeyin aşırılığını anlatır
  dikiz : bakma,gözetleme
  dikizlemek : sezdirmeden bakmak,gözetlemek
  dinine yandığım : öfk,kızgınlık gibi duyguları belirtmek için kullanılan ilenme sözü
  diskur çekmek : nutuk verir gibi konuşmak
  dolma : yaln hile,dalavere
  dolma yutmak : kanıp aldanmak
  dubara : oyun,düzen
  dubaracı : oyunla,düzenle iş gören,düzenci
  duman : 1.kötü,yaman 2.esrar
  duman attırmak : kötü duruma düşürmek,geride bırakma,birini yıldırma
  duman etmek : dağıtmak,bozmak,yoketmek
  duman olmak : işi,durumu berbet olmak
  dut gibi olmak : çok sarhoş olmak,utanmak,mahçup olmak
  düdük : akılsız,boş kafalı
  düdük makarnası : aptal,anlayışsız
  düdüklemek : cinsel ilişkide bulunmak,aldatmak,kandırmak
  dükkan : kumarhane
  dümen : dalavere,hile
  dümen kullanmak : bir işi kurnazca yönetmek
  dümen yapmak : dalavere,hile ile birini kandırmak,aldatmaya çalışmak
  dümeni kırmak : çekip gitmek,uzaklaşmak,kaçmak
  dümenci : 1.en geride olan,sonuncu,en tembel 2.dalavereci,hileci,düzenbaz
  dümencilik : 1.en geride olama durumu,sonuncu olma durumu 2.dalaverecilik,hilecilik,düzenbazlık
   

 6. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Argo Sözlüğü -E-


  ekmek : 1.birini uydurma bir sebeple bırakıp gitmek,atlatmak 2.boşuna harcamak,ziyan etmek 3.yarışta geçmek
  ekmeklik : oyunda hep yenilerek kendisinden para kazanılan kimse
  ekişmek : 1.utanmak,mahçup olmak 2.sırnaşmak,ısrar etmek
  elden gel : ver
  emmek : uzun süre yararlanmak
  enayi : fazla bön,avanak
  enayi dümbeleği : çok enayi
  ense yapmak : hiç çalışmadan rahatça yaşamak
  enselemek : yakalamak
  enselenmek : yakalanmak
  erteke : dikiz
  esnaf : kötü yola sapmış kadın
  eşek cenneti : öbür dünya
  eşekten düşmüş karpuza dönmek : 1.çok sarsılmak 2.kötü bir duruma düşmek
  ezmek : harcamak
   

 7. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Argo Sözlüğü -F-


  faça : 1.yüz,çehre,surat 2.giysi 3.iskambil destesinin en altındaki kağıt
  façasını almak : birini mahçup etmek,bozmak
  fasarya : boş anlamsız söz
  fayrap(fire up) : açma,çıkarma
  fayrap etmek : 1.herhangi bir işi veya şeyi hızlandırmak 2.açmak,çıkarmak
  fertik çekmek : kaçmak
  fır : ****fırlama
  fırlama : piç
  filinta : yakışıklı,güzel
  film çevirmek : eğlenmek hoş vakit geçirmek
  filo : bit
  fino : esrar
  fişek atmak : cinsel ilişkide bulunmak
  fit olmak : ödeşmek,razı olmak
  fiyaka satmak : gösteriş yapmak
  fora etmek : çekip çıkarmak
  fos : çürük,boş,kof
  fos çıkmak : bir işin sonu gelmemek
  foslatmak : utandırmak
  frigo : sevimsiz soğuk kimse
  frikik : eteğin açılmasıyla bacağın görülmesi
  frikik yakalamak : açık bacak görmek
   

 8. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Argo Sözlüğü -G-


  gaco : kadın,dost,sevgili,metres
  gaga : ağız
  gazlamak : kaçmak
  gazla : defol,git
  gazoz ağacı : bir sözün çok saçma olduğunu bildirmek için söylenen söz
  gebeş : aptal,sersem
  geçmişi kınalı : sövgü yerine söylenen bir söz
  gerzek : gerizekalı
  gevşemek : sevmek,hoşlanmak
  geyik : karısının veya bir kadının ihanetine uğramış erkek
  gıcık : sözleriyle,davranışlarıyla karşısındakini kızdıran,sinirlendiren,sıkan kimse
  gıcık kapmak : bir davranışa veya bir kimseye sinirlenmek
  gıcık etmek : sinirlendirmek,öfkelendirmek
  gıcır : yeni
  gır : 1.söz,lakırdı 2.yalan,uydurma
  gır atmak : konuşmak,laf atmak
  gır geçmek : bol bol konuşmak,çene çalmak
  gır gır geçmek : alay etmek
  gır kaynatmak : işlerini bırakıp yarenlik etmek
  gümlemek : sınıfta kalmak
  güneşe karşı işemek : saygı gösterilmesi gereken şeylere saygısızlık etmek
   

 9. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Argo Sözlüğü -H-


  hacamat : hafif yaralama
  hacamat etmek : hafifçe yaralamak
  hacamatlamak : hafifçe yaralamak
  hafız : 1.aptal,ahmak,bön 2.birşeyi anlamadan ezberleyen kimse
  hafızlık : aptallık,ahmaklık
  hali duman olmak : kötü duruma düşmek
  hallenmek : birşeye karşı istek duymak
  hamamcı olmak : güsul aptesi alması gerekmek
  hanım evladı : piç
  hap : bir içimlik afyon
  harcamak : yokolmasına,ölmesine sebep olmak
  hasbi geçmek : önem vermemek,ilgi göstermemek,kısa kesmek
  hasta : parasız,züğürt
  haşatı çıkmak : bozulmak,işe yaramaz hale gelmek,çok yorulmak,bitkin düşmek
  hava almak : umduğunu bulamamak,hiçbirşey kazanamamak
  hava basmak : büyüklenmek,gururlanmak
  hava gazı : boş laf,önemsiz şey
  havyar kesmek : vaktini boşa geçirmek
  haybe : boş,işe yaramaz,anlamsız
  haybeci : işsiz güçsüz,bedavadan geçinen
  haydamak : kovmak,defetmek
  haza : etkisiz,kusursuz
  hırbo : 1.iri yarı kimse 2.sersem,salak ve kaba saba
  hırboluk : sersemlik,salaklık
  hırt : sersem,budala,ahmak
  hırtapoz : sersem,aptal,şaşkın
  hırtapozluk : hırtapoz olma durumu
  hırtlık : sersemlik,budalalık,ahmaklık
  hışır : aptal,sersem
  hıyar : kaba saba,görgüsüz,budala
  hıyarlaşmak : kaba saba,budalaca davranışlarda bulunma
  hoşur : şişman,dolgun,güzel kadın
  hödük : görgüsüz,kaba,anlayışı kıt kimse
   

 10. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Argo Sözlüğü -I-


  ıska : boşa çıkarma,rast getirememe
  ıska geçmek : 1.hedefe rast getirememe 2.üzerinde durmamak,önem vermemek
  ıskalamak : hedefe rast getirememe
  ıslak karga : çok korkak,çekingen
  ıslatmak : dayak atmak veya ağır harakette bulunmak
   

 11. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Argo Sözlüğü -İ-


  iç etmek : eline geçen birşeyi sahibine bildirmeden kendine mal etmek
  içinden okumak : sessiz bir biçimde sövmek
  ifadesini almak : üstün gelmek,yenmek
  iki seksen uzanmak : bir çarpma,vurma sonucu boylu boyuna serilmek
  ilik gibi : çok güzel,istek uyandıran(kadın)
  imam kayığı : tabut
  imam suyu : rakı
  imanım : kardeş,arkadaş anlamında bir sesleniş
  inek : 1.çok çalışkan öğrenci 2.ibne
  ineklemek : çok çalışmak,çok çalışarak öğrenmek,hafızalamak
  inmek : vurmak
  iplemek : saygı göstermek,değer vermek
  iskandil etmek : gözetlemek,çevreyi kollamak
  iskele almak : sarkıntılık etmek
  işini görmek : öldürmek
  iyi etmek : soymak,parasını ve/veya malını almak
   

 12. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Argo Sözlüğü -K-


  kafa ütülemek : çok laf edip tedirgin etmek
  kafayı bulmak : sarhoş olup,neşesi keyfi yerine gelmek
  kafayı çekmek : içki içmek
  kafayı tütsülemek : sarhoş olmak
  kafes : hapishane
  kafese girmek : aldatılıp kendisinden çıkar sağlanmak
  kafese koymak : aldatıp çıkar sağlamak
  kakırdamak : ölmek
  kalay : sövme,küfür
  kalayı basmak : adamakıllı küfür etmek
  kaldırmak : çalmak,aşırmak
  kalıbını basmak : birşeyi güvenle doğrulamak
  kamanço etmek : yüklemek,aktarmak,elden ele geçirmek
  kamış koymak : birine oyun etmek,arabozanlık etmek
  kandil : çok sarhoş
  kantarlı : ağır sövgü,ağır sövmek
  kaparoz : yolsuzca veya zorla elde edilen mal
  kaput gitmek : hiçbir sınavı verememek
  karavana : atış taliminde hedefi vuramama
  karga bokunu yemeden : çok erken bir saatte
  kaşalot : aptal,budala
  kaşar : oyunda açıkgöz,kurnaz olan kimse
  kaşkaval : aptal,sersem
  katakulli : yalan,dolan,oyun,tuzak,düzen
  kayarto : ahlaksız kimse,melun,pezevenk
  kayışa çekmek : aldatmak,kandırmak
  kaynamak : arada kaybolmak
  kaynatmak : 1.belli etmeden almak,unutturmak 2.konuşmak,sohbet etmek
  kaypak : sözünde durmayan,dönek
  kelek : aptal
  kemik atmak : susturmak
  kendini fasulye gibi nimetten saymak : kendini çok önemli biri gibi görmek
  kepçe kuruk : başkalarının sırtından bedavadan geçinen
  keriz : kolayca kandırılabilen kişi
  kesilmek : çok beğenmek,çok hoşlanmak
  kesişmek : (erkek&kadın)bakışarak anlaşmak
  kesmek : uydurmak,yalan söylemek
  keş : aptal
  kıç atmak : çok istemek
  kıkırdamak : ölmek
  kırmak : kaçmak,uzaklaşmak
  kışlatmak : musallat etmek
  kıtıpiyos : değersiz,bayağı,kötü
  kıtır : uydurma söz,yalan
  kıtır atmak : yalan uydurup söylemek
  kıtıra almak : alay etmek
  kıtırcı : çok yalan söyleyen kimse
  kıyak çakmak : çok uygun düşmek,yakışık almak
  kıyakçı : gözüpek
  kıytırık : değersiz,bayağı,basit
  kirişi kırmak : bulunduğu yerden ayrılmak,kaçıp gitmek
  kocakarı : anne
  kodes : tutukevi,hapishane,karakol
  kokoroz : çirkin kimse
  kokoz : parası olmayan,züğürt
  koltuk : genelev
  kontak : ruh sağlığı yerinde olmayan kimse
  kopil : 1.arsız sokak çocuğu 2.piç
  kova : futbolda çok gol yiyen kaleci veya takım
  koyduğum yerde otluyor : hiçbir ilerleme gösteremeyenler için kullanılır
  kuyruğu titremek : ölmek
  kül yutmak : kurnazca yapılan bir oyuna düşmek
  küp : sarhoş
   

 13. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Argo Sözlüğü -L-
  lolo : gösteriş,kabadayılık
  lüp : hiç emek vermeden kazanılan şey
   

 14. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Argo Sözlüğü -M-
  madara : kötü,sevimsiz
  madara etmek : kötü duruma düşürmek
  madara olmak : kötü duruma düşmek
  madik atmak : dolap çevirmek,hile yapmak
  makaraları koyvermek : kendini tutamayarak kahkayla gülmeye başlamak
  mandepsi : tuzak,oyun
  mandepsiye basmak : tuzağa düşmek,aldatılmak
  mangiz : para
  mantar : uydurma söz,yalan
  mantar atmak : yalan söylemek
  mantarlamak : aldatmak,yalan söylemek
  mars olmak : söz söyleyemeyecek duruma düşmek
  mastor : çok sarhoş
  matiz olmak : sarhoşluktan sızacak duruma gelmek
  matrak : eğlenceli,gülünç,hoş
  maval : yalan,uydurma söz
  maya : arsız,utanmaz kimse
  mayası bozuk : kötü yaradılışlı,karaktersiz
  mehterhane : hapishane
  mektep çocuğu : acemi,toy
  mıhsıçtı : cimri,elisıkı
  mortlamak : ölmek
  mortoyu çekmek : ölmek
  mortocu : imam
  mostra olmak : kendini gülünç bir duruma sokmak
  mostralık : kötü veya yersiz davranışlarıyla göze batan kimse
  mum olmak : razı olmak
   

 15. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Argo Sözlüğü -N-
  nağme yapmak : bildiği bir şeyi bilmez görünmek
  nalları dikmek : ölmek
  nallamak : öldürmek
  nanay : yok
  ne çiçektir,biliriz : ne mal olduğunu biliriz
   

 16. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Argo Sözlüğü -O-


  okumak : sövmek,küfretmek
  okutmak : satarak elinden çıkarmak
  oltayı yutmak : aldanmak
  omuzlamak : alıp götürmek,sırtlayıp kaçırmak,aşırmak
  orostopolluk : kurnazca iş,dalavere,dolap
  ortaya balgam atmak : bir iş kıvamında iken herkesin zihnini bulandıracak bir söz söylemek
  ot : esrar
   

 17. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Argo Sözlüğü -Ö-  öküz : cıvalı zar
  ölüsü kınalı : iyi gitmeyen bir iş için sövgü yerine kullanılır
  ördek : uzun yolculuklarda sürücülerin yollardan aldıkları yolcu
  ötmek : 1.anlamsız,boş konuşmak 2.kusmak
   

 18. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Argo Sözlüğü -P-

  palas : 1.rahat,kolay 2.kolaylık gösteren,hoşa giden
  pantuflacı : dolandırıcı,yankesici
  papaz uçurmak : içkili eğlence düzenlemek
  parlak : yüzü güzel oğlan
  parlatmak : içki içmek
  pas vermek : kadının,bakışı ve davranışı ile erkeğe cesaret vermesi
  paspal : kötü cins esrar
  pata çakmak : askerce selam vermek
  payandaları çözmek : ayrılmak,kaçmak,uzaklaşmak
  perdahlamak : 1.birini asılsız sözlerle kandırmaya çalışmak 2.sövmek,küfretmek
  pestil : hasta
  peygamber öküzü : aptal,ahmak,budala
  pırpırı : uçarı,hovarda
  pilaki : aptal,ahmak
  piliç gibi : güzel ve sevimli kız
  pinpon : yaşlı,çökmüş
  piyaz : bir çıkar sağlamak için söylenen övücü söz
  piyazcı : yüze gülücü,içten olmayan davranışlarda bulunma
  piyazlamak : bir çıkar sağlamak için birini aşırı övmek
  plak bozulmak : can sıkmak
  postu deldirmek : kurşunla vurulmak
   

 19. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Argo Sözlüğü -R-


  racon : 1.yol,yöntem,usul 2.gösteriş,fiyaka
  racon kesmek : 1.görünüşe göre hüküm vermek 2.gösteriş yapmak
  rampa etmek : birinin içki masasına çağrılmadığı halde oturmak
  röntgenci : kadınları gizlice gözetleme alışkanlığı olan erkek
  röntgenlemek : kadınları gizlice gözetlemek
   

 20. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Argo Sözlüğü -S-  sağmak : aldatarak parasını çekmek
  sağmal inek : aptal yerine konularak kendisinden sürekli çıkar sağlanan
  saksı : baş,kafa
  sallamak : vurmak,tokatlamak
  sallamamak : önem vermemek
  saloz : salak
  salozlaşmak : salak durumuna düşmek
  saraka : alay istihza
  sarakaya almak : alay etmek
  sepet havası çalmak : işinden çıkarmak,sepetlemek
  sigortası atmak : çığrından çıkmak,kötüleşmek
  sinek avlamak : işi veya müşterisi olmamak,boş oturmak
  sivil : çıplak
  sökmek : çıkagelmek
  su kaçırmak : baş ağrıtmak,can sıkmak
  su koyuvermek : cıvıtmak,sözünde durmamak
  sulamak : ödemek,vermek,harcamak
  sulanmak : imrendiğini açığa vurmak
  süt : benzin,mazot
  süzme : kötü,aşağılık,malın gözü
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Argo Sözlüğü A'dan Forum Tarih
Konargöçer hayatın özellikleri kısaca Konu Dışı Başlıklar 7 Aralık 2014
Argon kaynakçısı mesleği hakkında bilgi Meslekler Rehberi 30 Ağustos 2013
Ar Elementi - Argon Elementi ve Özellikleri Konu Dışı Başlıklar 9 Şubat 2012
Argo Nedir, Argo Ne Demektir Seviyeli-Ciddi Konular 1 Aralık 2011
Jargon Ne Demek - Jargon Nedir - Jargon Hakkında FrmArtuklu TatLı SöZLük 15 Ekim 2011

Bu Sayfayı Paylaş