Araçlarda Durma Mesafesi Nasıl Ayarlanmalıdır Kurallar Bilgiler

'Diğer Mesleki Bilgiler' forumunda UquR tarafından 5 Ekim 2008 tarihinde açılan konu

 1. UquR

  UquR Üye

  Araçlarda Durma Mesafesi Nasıl Ayarlanmalıdır Kurallar Bilgiler konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Araçlarda Durma Mesafesi Nasıl Ayarlanmalıdır Kurallar Bilgiler


  ARAÇLARDA DURMA MESAFESİ :
  1.Fren Yaparak Durma Mesafesi :
  Bu mesafe «reaksiyon mesafesi» ile «frenleme mesafesi» toplamı olarak hesaplanır. Reaksiyon mesafesi şoförün bir tehliaaai anlayıp frene basma anından aracın frenlemeye başlamasına kadar geçen zaman içinde gidilen mesafedir. Bu da şoförün ve aracın fren sistemine göre değişir.
  2.Şoför Reaksiyon zamanı (Davranış Zamanı)-:
  Bu zaman bir şeyin ya da tehlikenin görülüp anlaşılması ile ona karşı etkilenme yani gerekli tedbiri almaya başlama arasında geçer. Bu süre şahıslara özgü karekteristikler ile dış etkenlerin çeşitlerine göre en az 03 ve en çok 17 saniye sınırları arasında değişmekte ise de ortalama olarak 05 - 06 saniye kabul edilebilir.
  3. Fren Reaksiyon Zamanı:
  Bir tehlike anında şoförün fren pedalına basmasından aracın fren sisteminin etki göstermeye başlamasına kadar geçen süredir . Fren sistemlerine göre de bu durum değişir. Mekanik ve hidrolik frenlerde ortalama 01-02 saniye ve havalı frenlerde ise 0.2 –0.6 saniye kadardır.
  4.Toplam Reaksiyon Zamanı ve Mesafesi:
  Reaksiyon zamanı şoför ve' fren reaksiyon zamanlarının toplamı olup tehlike halinde ortalama 075 saniye olarak kabul edilebilir. Reaksiyon mesafesi ise reaksiyon zamanında (Frenlemeden önce) aracın gittiği mesafedir.
  örneğin :
  36 km./saat hızındaki bir araç 1 saniyede 10 metre yol alacağından 075 saniyelik reaksiyon zamanında 75 metre «reaksiyon mesafesi» gitmiş olur.

  5.Araçların Frenleme Yavaşlaması:

  Freni etkin- durumda olan bir aracın hızından her saniyede metre saniye cinsinden hız kaybı olan yavaşlama ivmesi ile ölçülür.
  Karayolları Trafik Tüzüğüne göre motosiklet otomobil otobüs minibüs kamyonet kamyon çekici araç ve benzerlerinin servis frenlerinin en az 4 m/sn* ve lastik tekerlekli traktör gibi azami hızı saatte 20 kilometreyi geçmeyen araçların servis frenlerinin en az 25 m/sna ortalama ivmeleri sağlanması römork frenlerinin de kendilerini çeken araç freni kalitesinde olması mecburidir.


  6.Römorklu araçların frenleme yavaşlaması:
  Çekici aracın fren ivmesi b2 ile römorkun fren ivmesi ba farklı ise çekici aracın ağırlığına Gz römorkun ağırlığına Ga (bunların toplamı olarak) römorklu aracın toplam ağırlığına G denerek römorklu aracın ortalama fren ivmesi b aşağıdaki formül ile hesaplanabilir:

  b = ( Gz . bz -f Ga . ba )/G olur.
  7.Aracın Durma Mesafesinin hesaplanması:
  Frenleme Öncesinde aracın hızı Vo (km./saat) ve ortalama fren ivmesi b. m/sn2 biliniyorsa frenleme ve durma ile ilgili diğer hususlar da kolayca hesaplanabilir.
  Önce hız vo (metre/saniye) cinsine çevrilir. (v0 = Vo /36) b. (m/sna) ortalama ivmesi ile frenleme sırasında t saniye sonraki hız : v — v0 — b.t) olur. (Bu değer 36 ile çarpılırsa km./saat cinsine çevrilmiş olur.)
  tr saniyelik reaksiyon zamanı da göz önüne alınarak frenleme sırasında aracın gittiği yol metre cinsinden L olur.

  (|L v<=] Vo . tr + Vo . t — b . t2 /2 ) olarak bulunur.

  Aracın durması için gerekli fren zamanı (v0 /b) saniye ve toplam durma zamanı da (tr + v0 /b) saniyedir.
  Aracın durması için gerekli fren mesafesi ise (vo 2/2h) metre ve toplam durma mesafesi de (v0 . tr + v0 2/2.b) metredir.


  Örneğin :
  36 km/st yani 10 metre/saniye başlangıç hızındaki bir araç 4 m/sn3 ortalama yavaşlama ivmesiyle frenlenirken 1 saniye sonra hızı 6 metre/saniye yani 216 km./st. olacaktır.
  Bu aracın fren Öncesindeki 075 saniyelik reaksiyon zamanında alacağı 75 metrelik reaksiyon mesafesi göz Önüne alınınca 1 saniyelik frenleme sonunda şoförün frene başlıyacağı noktadan itibaren :
  75 + 10 — 2 = 155 metre yol gideceği anlaşılır. Bu aracın durması için gerekli fren zamanı 25 saniye ve toplam durma zamanı 325 saniye olarak keza durma için gerekli fren mesafesi 125 metre ve toplam durma mesafesi 20 metre olarak hesaplanır.

  8. Fren İzi ve Hız Bağıntısı:
  Araçlar fren izi bırakarak durmuşlarsa yolun kaplama cinsî ve satıh durumu ile boyuna eğimine bağlı olarak fren başlangıcındaki bjz şu formülle hesaplanır:

  V = 16 V s (f + p)

  Burada s = metre cinsinden fren izlerinin ortalama uzunluğu.

  f = yolun sürtünme katsayısı
  4- p = yokuş eğimi (Yokuş yukarı)
  — p ~ iniş eğimi
  V — fren başlangıcındaki km/st. cinsinden aracın hızı Yolun eğimine göre yokuş aşağı yapılan frende iz daha uzun olacağında — p olur. Düz yolda eğim dikkate alınmaz.
  Problem:
  Düz asfalt yolda ölçülen fren izi uzunluğu 42 metredir. Aracın çarpmadan önceki hızı saatte kaç kilometre olur ?

  Verilen değerler:
  i = 060 kuru asfaltta sürtünme kat sayısı s = 42 metre fren izi.
  V = 16 V s.f şimdi değerleri formülde yerlerine koyalım.
  V = 16 V 060.42
  V = 16 V 25.20
  V » 16.502
  V = 80 km/ saat

  SONUÇ :
  Aracın çarpmadan önceki hızı saatte 80 km. olur.
  Örneğin:
  Ölçülen fren izlerinin ortalaması 8 metre yolun sürtünme katsayısı 045 ve eğimi çıkış halinde % 5 (yani -f- 005) ise başlangıç hızı 32 km/st olarak hesaplanır.
  Sürtünme katsayısı yolun kaplamasına göre değişir. Genellikle kuru asfalt için 0.60 ıslak asfalt için 045-050 kuru stabilize için 045 ıslak stabilize için 030-035 ortalama değerlerindedir. (Sürtünme katsayısı gevşek veya sıkışık kar buz gibi satıhlarda ise 020 - 005 değerlerine kadar inmektedir.)
  Aşağıdaki tabloda çeşitli hızlara göre 075 saniyelik reaksiyon mesafeleri ile düz yolda kuru asfalt ve kuru stabilize satıhlarda fren izi uzunlukları ve fren zamanları verilmiştir:
  Kuru Asfalt Fren Kuru Stabilize
  metre f = 060 zamanı f - 045
  Aracın Hızı Reaksiyon fren saniye Fren Fren
  km/st m/san mesafesi izi İzi zamanı
  V v m/075 sn m. m. saniye
  10 28 21 07 05 09 06
  20 56 42 26 09 37 13
  30 83 63 59 14 78 19
  40 111 83 104 19 139 25
  50 139 104 163 24 217 32
  60 167 125 234 28 313 38
  70 194 146 319 33 425 44
  80 222 167 417 38 556 50
  90 250 188 527 43 703 57
  100 278 208 651 47 868 63
  110 306 229 788 52 1050 69
  120 333 250 938 57 1250 76

  Bu tabloyu kullanırken toplam duruş zamanı için fren zamanı ile 075 saniye reaksiyon zamanı toplanarak ve toplam'duruş mesafesi için reaksiyon mesafesi ile fren izi toplanarak hesap yapılır.
  Örneğin:
  Düz - kuru - asfalt yolda 527 m. fren izi ile 43 saniyelik fren zamanında duran bir taşıtın başlangıç hızı 90 km/st yani 25 m/sn. olup Toplam durma zamanı = 075 -t- 43 = 505 saniye olur.
  Toplam durma mesafesi == 188 + 527 — 715 m. olur.
  7. maddede verilen formüllerle yapılacak hesaplamalarda yavaşlama ivmesi b = (f + p) . 9.81 olarak bulunacaktır.


  Örneğin :
  Sürtünme katsayısı : 045
  Eğim iniş halinde % 5 (005) olan bir yolda iz bırakarak frenlenen bîr aracın yavaşlaması ortalama 39 metre/sna olur.
  9. Azami Sürat Hadleri:
  Karayolları Trafik Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine göre aksine bir işaret bulunmayan ve hız azaltmayı gerektirmeyen yol ve trafik şartlarında meskun mahaller (*) dışında römorksuz taşıt cinsleri için azami sürat hadleri otomobillerde 90 km/st otobüs minibüs ve kamyonetlerde 80 km/st kamyon ve motosikletlerde 70 km/st arazi taşıtlarında 60 km/st tehlikeli madde taşıyanlarda 50 km/st'tir. Römorklu araçlar için sınırlar 10 km/st daha düşüktür.
  Meskun mahaller içinde aksine bir işaret bulunmayan ve hız azaltmayı gerektirmeyen yol ve trafik şartlarında azami sürat tehlikeli madde taşıyan araçlar için 25 km/st ve yukarıda sayılan diğer taşıt cinslerinde 50 km/saattir.
  Lastik tekerlekli traktörler müteharrik makineler (*) ve arızalı aracı çeken araçlar 20 km/st freni bozuk bir aracı çeken araçlar ise 15 km/st sınırlarını meskun mahaller dışında ve içinde geçemezler.

  Hız ile kinetik enerji arasındaki ilişki:
  Hız ile kinetik enerji birimi arasındaki ilişkiler kinetik enerjinin tanımı ile daha iyi anlaşılır. Kinetik enerji hareket ile oluşan bir güç bir enerjidir. Cisimlerin hareketinin hızına bağlı olarak ve hareket eden cismin (araç ağırlığı) ağırlığına bağlı olarak bu enerjinin miktarı da artar veya eksilir.


  Basit bir deyimle kinetik enerji için frene basılıp frenleme haline rağmen aracı ileri harekete zorlayan bir enerjide diyebiliriz.
  (*) Km/st. = saatte kilometre demektir.
  (*) Paletli araç
  (*) Trafik kanununda yerleşme yeri kentler köylerdir.

  Bu enerjinin hızla ilişkisi vardır. Bu yönden kinetik enerjiyi hesaplarken taşıtın ağırlığı ve taşıtın kaza anındaki hızı bilinmelidir.

  Örneğin :

  Araç 10 tonluk bir kamyondur. Saatte 72 km. hızla gittiği fren izi uzunluğuyla hesaplanan bu kamyonun çarptığı diğer araç veya eşyaya kaç tonluk bir enerjinin itici gücü etkili olmuştur.

  Şimdi bunu bir örnekle açıklayalım.
  1 G
  Kinetik En. = — x — x V2
  2 g


  Kinetik En. =1/2 x 10000/10 x (72000/3600) 2

  1 saat = 3600 saniye alınarak
  g=yer çekimi 981  10
  1000
  Kinetik En. = — x 202
  2
  Kinetik En. = 500 x 400 = 200.000 kg. = 200 ton.
  SONUÇ:

  10 tonluk kamyon diğer araca 200 Ton itici güçle çarpmıştır.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Araçlarda Durma Mesafesi Forum Tarih
Piramitlerin yapımında hangi malzeme ve araçlardan yararlanıldı madde madde kısaca Tarihi Eserler Antikalar 7 Şubat 2017
Günümüzde uzayı incelemek için başka hangi araçlardan yararlanılıyor Uzay ve Gökyüzü 5 Mart 2014
Araçlardaki ilkyardım çantasında neler bulunur? Frmartuklu Soru-Cevap Bölümü 26 Eylül 2012
Araçlarda Sürtünme Kuvveti Nasıl Azaltılır Konu Dışı Başlıklar 11 Ocak 2011
Araçlarda Bulundurulması Zorunlu Araç ve Gereçler Nelerdir Trafik Bilgisi & Teknik Bilgiler 8 Eylül 2010

Bu Sayfayı Paylaş