Anayasa İlk 6 Madde

#1
Sponsorlu Bağlantılar
tc Anayasasının İlk 6 Maddesi,Anayasa İlk 6 Maddesi nedir,Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının ilk 6 maddesi,


Anayasa İlk 6 Madde
anayasa'da genel esaslar başlığı altında toplanmış maddelerdir. en önemli maddeleri içermektedir.

madde 1 : türkiye devleti bir cumhuriyettir.

madde 2 :türkiye cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir.

madde 3 : türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. dili türkçedir. bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. millî marşı "istiklal marşı" dır. başkenti ankara’dır.

madde 4 : anayasanın 1 inci maddesindeki devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

madde 5 : devletin temel amaç ve görevleri, türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.Anayasa İlk 6 Madde

madde 6 : egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. türk milleti, egemenliğini, anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır. egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. hiçbir kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz.
 

B
#3
Teşekkürler hemde çok teşekkürler senin sayende hoca bana kızmadı ❤❤❤❤❤
 
Üst