Anadolu’da Türk Beylikleri Dönemi Hakkında Bilgi

'Tarihi Bilgiler' forumunda Mavi_inci tarafından 15 Haziran 2011 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_inci

  Mavi_inci Özel Üye

  Anadolu’da Türk Beylikleri Dönemi Hakkında Bilgi konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Anadolu’da Türk Beylikleri Dönemi Hakkında Bilgi
  Anadolu’da Türk Beylikleri Dönemi


  1243 Kösedağ Savaşı yenilgisinden sonra Anadolu Selçuklu Devleti hızla yıkılmaya doğru gitti.

  Moğollar Anadolu’yu işgal ettiler. Anadolu’da karışık*lıklar başladı. Devlet otoritesi kalmadı. Bunun üzerine uçlardaki Türkmen beyleri birer birer bağımsızlıklarını ilan ettiler. Anadolu Türk birliği dağıldı. Bir çok beylik kuruldu. Bu beylikler şunlardır;

  1. Osmanoğulları (1299-1922)


  Osman Bey tarafından Söğüt ve Domaniç çevresin*de kuruldu. Diğer beyliklere göre küçük olmasına rağmen idarecilerin kabiliyeti, coğrafi konumu saye*sinde kısa zamanda güçlenerek Anadolu Türk birliğini sağladı ve bir dünya devleti haline geldi.

  2. Karamanoğulları (1256 – 1487)

  Karaman ve Ermenek çevresinde kurulmuştur. Ana*dolu Selçuklu Devleti yıkılınca Konya‘yı alarak başkent yaptılar. Kendilerini Anadolu Selçuklu Devleti’nin mi*rasçısı görmüşlerdir. Anadolu Türk birliğini sağlamak için Osmanlı Devleti’yle en fazla mücadele eden bey*liktir.

  II. Bayezid zamanında ortadan kaldırılmıştır.

  UYARI:Moğol kültür tesirini kırmak için Karamanoğlu Mehmet Bey, 1277 yılında Türkçe’yi resmi dil olarak kabul etmiştir.

  3. Germiyanoğulları (1299 – 1429)

  Kütahya, Emet ve Tavşanlı yöresinde kuruldu. Top*raklarının bir kısmı I. Murat zamanında çeyiz olarak, bir kısmı da miras olarak II. Murat zamanında Osmanlı topraklarına kaldı.

  4. Karesioğulları (1304 – 1360)

  Balıkesir ve Çanakkale dolaylarında kuruldu. Orhan Bey zamanında Osmanlı topraklarına katıldı. Bu beylikten devralınan donanma Osmanlılara büyük yarar sağladı. Osmanlılar Rumeli’ye geçişte bu donanma*dan yararlandılar.

  5. Hamitoğulları (1300 – 1423)


  İsparta ve Eğridir çevresinde (Göller yöresi) kuruldu. Beyliğin topraklarının bir bölümü I. Murat zamanında satın alındı. Geri kalan kısmı da II. Murat zamanında Osmanlı topraklarına katıldı.

  6. Menteşeoğulları (1261 – 1424)

  Muğla ve Fethiye yöresinde kuruldu. Denizcilikle uğ*raşan bu beylik II. Murat zamanında Osmanlı toprakla*rına katıldı.

  7. Saruhanoğulları (1313-1410)

  Manisa ve çevresinde kuruldu. Denizcilikle uğraşan bu beylik I. Mehmet (Çelebi) zamanında Osmanlı top*raklarına katıldı.

  8. Candaroğulları (1292 – 1461)


  Kastamonu ve Sinop çevresinde kuruldu. Denizci olan bu beylik Fatih Sultan Mehmet zamanında Os*manlı topraklarına katıldı.

  9. Aydınoğulları (1308 – 1426)


  Aydın, Birgi ve İzmir dolaylarında kuruldu. Denizci olan bu beylik II. Murat tarafından Osmanlı toprakları*na katıldı.

  10. Dulkadiroğulları (1337 -1515)

  Elbistan ve Maraş dolaylarında kurulan bu beylik Ya*vuz Sultan Selim tarafından Turnadağ Savaşı‘yla (1515) Osmanlı topraklarına katıldı.

  11. Ramazanoğulları (1353 – 1608)

  Adana ve çevresinde kuruldu. I. Ahmet zamanında Osmanlı topraklarına katıldı.

  12. Taceddinoğulları (1348 – 1428)

  Niksar ve çevresinde kuruldu. II. Murat tarafından Osmanlı topraklarına katıldı.

  13. Sahipataoğulları (1275 -1342)


  Afyon çevresinde kuruldu. Germiyanoğulları tarafın*dan yıkıldı.

  14. Eşrefoğulian (1284-1410)

  Beyşehir ve çevresinde kuruldu. Ankara Savaşı‘ndan sonra İlhanlıların Anadolu valisi Timurtaş tarafından yıkıldı.

  15. Eratna Devleti (1335 – 1381)

  Sivas ve Kayseri dolaylarında kuruldu. Kadı Burhaneddin tarafından yıkılarak aynı bölgede Kadı Burhaneddin Devleti kuruldu. Bu devlet de Yıldırım Bayezıt tarafından Osmanlı topraklarına katıldı.


  UYARI: Yıldırım Bayezıt tarafından Osmanlı topraklarına katılan Karamanoğulları, Menteşeoğulları, Saruhanoğulları, Aydınoğulları ve Germiyanoğulları beylikleri Ankara Savaşı (1402)’ndan sonra yeni*den kurulmuşlardır.

  Beylikler Döneminin Özellikleri

  • Yıldırım Bayezıt döneminde Osmanlı egemenli*ğine giren bir çok beylik Ankara Savaşı’ndan (1402) sonra tekrar kurulmuştur.

  • Anadolu Türk beylikleri, Anadolu’nun Türkleşip İslamlaşmasında önemli rol oynadılar. Anado*lu’nun Türk -İslam ülkesi haline gelmesini sağla*dılar.

  • Anadolu Türk beylikleri Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılması ve Moğollar’ın Anadolu’da ege*menliklerinin sona ermesi ile kuruldular.

  • İmar çalışmalarıyla Anadolu’yu bayındır hale ge*tirdiler.
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Anadolu’da Türk Beylikleri Forum Tarih
Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beyliklerinin Anadolunun Türkleşmesine Katkıları Tarihi Bilgiler 26 Kasım 2011
ÖSS’nin şampiyon okulları Anadolu’dan Üniversiteler 3 Ocak 2009
İç Anadolu’da artık Tuz Gölü diye bir şey yok Yurt İçi Haberler 23 Eylül 2008
7. sınıf sosyal sayfa 103 Türklerde Yönetim ve Egemenlik cevapları nelerdir Sorular ve Cevaplar 27 Eylül 2017
5. sınıf Türkçe Bir Dahiyle Konuşmak cevapları Sorular ve Cevaplar 27 Eylül 2017

Bu Sayfayı Paylaş