Alp Er Tunga Sagusu Türküsü Hikayesi

'Müzik Sohbet & Fan Club' forumunda Mavi_inci tarafından 21 Şubat 2011 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_inci

  Mavi_inci Özel Üye

  Alp Er Tunga Sagusu Türküsü Hikayesi konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Alp Er Tunga Sagusu Türküsü ve Hikayesi  İslamlık'tan önceki dönemde sagu, "ağıt" (yas şiiri) anlamına gelirdi. Alp Er Tunga sagusu, İranlı Firdevsi'nin "Şehname" adlı destanında Efrasiyab adıyla anılan ve İ.Ö.624'te Türk-İran savaşları sırasında Keyhüsrev tarafından aldatılarak öldürtülen Alp Er Tunga (Buku ya da Buka Han) için yakılan ağıttır. Alp Er Tunga'nın Türkler arasında çok sevilen bir hükümdar olduğu anlaşılmaktadır.

  Alp Er Tunga sagusu yazıya ilk kez XI. yüzyılda Kaşgarlı Mahmud'un Divanü Lugat'it - Türk adlı yapıtında, Kaşgar Türkçesiyle geçirilmiştir; dörtlükler bu yapıtın çeşitli yerlerinde dağınık olarak bulunmaktadır. Dörtlüklerin sıralanışı, bir çok kaynakta farklı farklıdır. Sagu, aslında sözlü yazın döneminin ürünüdür.

  Sagu, Alp Er Tunga'nın ölümünün yarattığı duygu ve düşünceleri, belirgin bir plan çerçevesinde anlatıyor:

  Birinci dörtlükte, hükümdarın zamansız ölümünün verdiği şaşkınlık anlatılırken, dolaylı olarak onun büyüklüğüne de değinilmektedir.

  İkinci dörtlükte, feleğin bu beylerin beyini tuzağa düşürdüğü, feleğin tuzağından Alp Er Tuna'nın bile kaçamadığı belirtiliyor. bu dörtlükte ölümün karşısındaki umarsızlık, yazgıcı biçimde ele alınmıştır.

  Üçüncü ve dördüncü dörtlüklerde, yiğit hükümdarın ölümünün beylerde yarattığı etki betimlenmektedir. Onlar Alp Er Tuna'nın ölümüyle öndersiz kalmışlardır; şaşkındırlar.

  Beşinci, altıncı ve yedinci dörtlüklerde, ozan yeniden yazgıyı kargışlamakta; zamanın bozulduğunu, erdemin azaldığını, hep yiğitlerin öldüğünü vurgulamaktadır.

  Sekizinci dörtlükte yazgıcı bir bakış açısıyla, zamanın kötülüğü ve bu kötülüğün önlenemezliği konusunda hikmet yürütülmektedir.

  Son dörtlükteyse, ağıtı söyleyen ozanın kendi duyguları iletilmektedir: Bu kişi gönlünün yandığından, duyduğu acı nedeniyle yetmiş yaş birden yaşlandığından söz etmekte, o yiğidin sağ olduğu geçmiş günleri özlemle anmaktadır.

  Anlaşıldığına göre bu sagu, Alp Er Tuna'nın cenaze töreninde söylenmiş ağıtlardan biridir. Eski Türklerde büyük bir kişinin ölümü ve gömülme töreni, kendisine özgü toplantılara yol açardı. Bu törenlerde yas türküleri, ağıtlar söyleyen bir çok sanatçı bulunur, ölenin yiğitliklerini, erdemlerini, iyiliklerini sayıp döken ağıtlar okurlardı. Bu saguda ölenin özellikleri yanı sıra, ölüm olgusunun kalanlarda uyandırdığı duygulanımlar da anlatılmıştır. Saguda görülen anlatım yetkinliğini eski Türklerin sözlü yazınlarındaki gelişmişlik ve dilin kazandığı işleklikle açıklayabiliriz. Bu saguda da, güçlü bir içtenlik ve duygusallığın yanı sıra, yetkin bir anlatım düzeyi de görülmektedir.

  Alp Er Tunga Sagusu Türküsü

  Alp Er Tunga öldi mü
  İsiz ajun kaldı mu
  Ödlek öçin aldı mu
  Emdi yürek yırtılur

  Ödlek yarag közetti
  Ogrı tuzak uzattı
  Begler begin azıttı
  Kaçan kalı kurtulur

  Ulşıp eren börleyü
  Yırtıp yaka urlayu
  Sıkrıp üni yurlayu
  Sıgtap közi örtülür

  Begler atun argurup
  Kadgu anı turgurup
  Mengzi yüzi sargarup
  Körküm angar törtülür

  Ödlek arıg kevredi
  Yunçıg yavuz tavradı
  Erdem yeme savradı
  Ajun begi çertilür

  Ödlek küni tavratur
  Yalnguk küçün kevretür
  Erdin ajun sevritür
  Kaçan takı ertilür

  Bilge bögü yançıdı
  Ajun atı yençidi
  Erdem eti tınçıdı
  Yerge tegip sürtülür

  Ögreyüki mundak ok
  Munda adın tıldak ok
  Atsa ajun ograp ok
  Taglar başı kertilür

  Könglüm için örtedi
  Yitmiş yaşıg kartadı
  Kiçmiş ödik irtedi
  Tün kün keçip irtelür
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Tunga Sagusu Türküsü Forum Tarih
Alpertunga İlköğretim Okulu Bilgileri Mamak Ankara Anaokulu ve İlköğretim Okullarımız 21 Kasım 2011
Alp Er Tunga Kimdir - Alp Er Tunga'nın Hayatı Biyografi & Otobiyografi 26 Mart 2011
Kaptanın Manevra Kılavuzu Kitap Özeti - Alper Tunga Anıker Kitap Özetleri & E-Kitaplar 30 Temmuz 2010
Alper Tunga Destani Masallar-Hikayeler-Destanlar 22 Ekim 2008
Alp Er Tunga Destanı - Yaradılış Destanından sonra bilinen ilk büyük ve millî Türk Destanı Tarihi Bilgiler 11 Ekim 2008

Bu Sayfayı Paylaş