Almanca'da Saatler

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Almanca Dilinde Saatler - Almanca Dilinde Saatler ve TürkçesiSaatler (die uhrzeit)
Almanca’da saatler günlük konuşmalarda 1-12 arasındaki rakamlarla ifade edilirler (örneğin saat 3′te-saat beşte gibi).

Resmi görüşme ve yazışmalarda ise 12-24 arasındaki rakamlar
kullanılır (örneğin saat 20.00-saat ondokuz otuz gibi).


Bu bölümde ilk olarak tam saatleri ele alalım.Bu konuya hakim olabilmeniz için sayıları ezbere bilmeniz gerekir.

Tam saatlerin söylenmesinde izlenecek yöntem aşağıdaki gibidir.
Es ist …….. Uhr.
Burada noktalar ile boş bırakılan yere saat getirilir.
Genellikle Uhr kelimesi söylenmez.Uhr sözcüğünün belirtilip-belirtilmemesi anlamı değiştirmez.Nasıl isterseniz öyle kullanabilirsiniz.

Örnekler:

* Saat 5 : Es ist fünf Uhr
* Saat 8 : Es ist acht Uhr
* Saat 9 : Es ist neun Uhr
* Saat 10 : Es ist zehn Uhr
* Saat 20 : Es ist zwanzig Uhr
* Saat 19 : Es ist neunzehn Uhr
* saat 7 : Es ist sieben Uhr

Buçuklu Saatler
Almanca’da buçuklu saatler aşağıdaki yöntem izlenerek söylenir.
Es ist halb ……….
Yukarıda noktalar ile boş bırakılan yere içinde bulunulan zaman değil bir saat ilerisi söylenir.Yani eğer saat dört buçuk ise noktalı yere dört rakamı değil beş rakamı getirilir.

Aşağıdaki örnekleri inceleyelim.

* Saat dört buçuk : Es ist halb fünf
* saat beş buçuk : Es ist halb sechs
* Saat altı buçuk : Es ist halb sieben
* saat 10:30 : Es ist halb elf

Ya da Kısaca:

* halb sieben : altı buçuk
* halb acht : yedi buçuk
* halb elf : on buçuk

Gibi söylenebilir.Unutulmaması gereken nokta bir saat ilerisini
kullanmak gerektiğidir.


Çeyrek kala - Çeyrek geçe
Çeyrekli saatler aşağıdaki yönteme göre söylenirler.
Es ist Viertel nach/vor ……………
Yukarıdaki kalıpta nach sözcüğü "geçe-geçiyor" anlamında vor sözcüğü ise "kala-var" anlamında kullanılmaktadır.Noktalar ile boş bırakılan yere ise saat kaça çeyrek var ya da saat kaçı çeyrek geçiyor ise o saat getirilir.

Örnekler:

* Saat beşi çeyrek geçiyor : Es ist Viertel nach fünf
* saat sekizi çeyrek geçiyor : Es ist Viertel nach acht
* Saat dördü çeyrek geçiyor : Es ist Viertel nach vier
* saat beşe çeyrek var : Es ist Viertel vor fünf
* Saat sekize çeyrek var : Es ist Viertel vor acht
* saat dörde çeyrek var : Es ist Viertel vor vier

Şeklinde söylenebilirler.
Dakikalar
Dakikalı saatler aşağıdaki örneğe göre teşkil edilirler.
Es ist ……… vor/nach ………
Burada birinci noktalı yere dakikayı ikinci noktalı yere ise saati
getireceğiz.Zaten vor:var-kala ve nach:geçe-geçiyor anlamına geldiğini biliyoruz.

Örnekler:

* Saat üçü yirmi geçiyor : Es ist zwanzig nach drei
* Saat üçe yirmi var : Es ist zwanzig vor drei
* Saat beşi kırk geçiyor : Es ist vierzig nach fünf
* saat beşe kırk var : Es ist vierzig vor fünf
* Saat dokuzu onbeş geçiyor : Es ist fünfzehn nach neun
* saat dokuzu onbeş geçiyor : Es ist Viertel nach neun
* Saat sekizi kırkbeş geçiyor : Es ist fünfundvierzig nach acht
* Saat sekizi kırkbeş geçiyor : Es ist Viertel vor neun
 

Üst