Allaha şükreden, insanlara iyilik yapan biri Namaz kılmıyor diye chenneme mi gider ?

'Dini Sorular ve Cevaplar' forumunda Dine tarafından 24 Mart 2010 tarihinde açılan konu

 1. Dine

  Dine Özel Üye

  Allaha şükreden, insanlara iyilik yapan biri Namaz kılmıyor diye chenneme mi gider ? konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Namaz kılmayan ama her gün Allaha şükreden, insanlara iyilik yapan bir müslüman namaz kılmıyor diye cehenneme mi gider?

  Namaz kılmamak büyük günahlardandır Buna rağmen namaz kılmayan kişi kafir olmaz Sadece günahkar olur Allah dilerse onu affeder, dilerse cezalandırır

  Namaz kılmak, imandan sonra gelen en büyük hakikattir Bundan dolayıdır ki, Kur’ân-ı Kerimde yüze yakın yerde namazdan bahsedilmektedir Hiçbir ibadete bu kadar ehemmiyet verilmemiştir Çünkü namaz, mü’minin Rabbiyle olan en yakın münasebetidir Namaz kılmayan insan bu münasebeti zayıflatmış, kendisini nefis ve şeytan gibi düşmanların arasına atmış olur ki, asıl büyük tehlike budur

  Namazla ilgi bütün âyetler, hep insanları namaza teşvik ederler Bu konuda bazı âyet meâlleri: “O mü’minler ki, gayba iman ederler, namazlarını kılarlar“, “Namaz ancak Allah‘tan hakkıyla korkanlara ağır gelmez”, “Mü‘minler namazlarını muhafaza ederler”, “Namaz insanı kötülüklerden ve kötü sözlerden alıkoyar”, “Benim mü’min kullarıma söyle, namazlarını kılsınlar“

  Hadis-i şeriflerde de aynı hususları görmemiz mümkündür Namazla ilgili hadisleri gözden geçirdiğimizde, hep namaz kılmanın fazilet ve sevabından bahsedildiğini göreceğiz Fakat ”İnsan ile şirk ve küfür arasında namazı terk etmek vardır“, “Münafıklarla bizim aramızdaki ahid namazdır” meâlindeki hadisleri İslâm âlimleri, “namazın farziyetini inkâr eden, namaz kılmamayı helâl sayan” şeklinde izah etmişlerdir

  İbni Âbidîn ise Reddü’l-Muhtar isimli eserinde namaz bahsinin baş taraflarında, “Namazın farziyetini inkâr eden kâfir olur Umursamayarak, yani tembelliğinden dolayı kasden terk eden kimse ise fasık, günahkâr olur” demektedir

  Yani namaz kılmamak büyük günahlardandır Büyük günahları işleyenin kâfir olacağını sadece bâtıl bir mezhep olan Mutezile mensupları söylerler Fakat “Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol vardır” gerçeğinden hareket ederek devamlı sûrette namaz kılmayan insanın zaman içinde îmanının tehlikelerle karşılaşacağını da belirtmek lâzımdır

  Adem aleyhisselâmdan beri, her dinde bir vakit namaz vardı Hepsinin kıldığı bir araya toplanarak, Muhammed aleyhisselâma inananlara farz edildi Namaz kılmak, îmânın şartı değildir Fakat namazın farz olduğuna inanmak, îmânın şartıdır

  Namaz, dînin direğidir Namazını devâmlı, doğru ve tam olarak kılan kimse dînini kurmuş, İslâm binâsını ayakta durdurmuş olur Namazı kılmayan, dînini ve İslâm binâsını yıkmış olur Peygamberimiz "sallallahü aleyhi ve sellem" buyurdu ki; (Dînimizin başı, namazdır) Başsız insan olmadığı gibi, namazsız da, din olmaz

  Peygamber (sas), cemâati terkedenleri şöyle yermektedir:

  "Vallahi içimden öyle arzu ediyorum ki, namaza durulmasını emredeyim de ikâme edilsin, sonra bir adama emredeyim halka namaz kıldırsın Bu emirden sonra beraberinde odun demetleri olan bir kaç' adamı, cemâate gelmeyen gurüha götürüp de üzerlerine evlerini cayır cayır yakayım " (el-Muvattâ', Cemâa 3; İbn Mâce, Mesâcid, 17)

  Namazı Terketmenin Hükmü

  Namazın akıllı, büluğ çağına girmiş, hayız ve nifastan temizlenmiş her müslümana farz olduğu konusunda görüş birliği vardır Namaz ve oruç gibi bedenî ibadetlerde vekâlet ve niyabet geçerli değildir Namazın farz olduğunu inkâr eden dinden çıkar Çünkü namaz kesin ayet, hadis ve icma delilleriyle sabittir Tembellik veya umursamazlık sebebiyle namazı terkeden âsî ve fasık olur

  Namazı kılmamak dünya ve âhirette azaba sebep olur Âhiretteki azapla ilgili olarak Allah Teâlâ şöyle buyurur: "Onlar suçlulara sorarlar: Sizi Sakar cehennemine sürükleyen nedir? Suçlular şöyle cevap verirler: "Biz namaz kılanlardan değildik" (el-Müddessir, 74/40-43) "Onlardan sonra öyle bir nesil geldi ki, namazı terkettiler, heva ve heveslerine uydular Onlar bu taşkınlıklarının cezasını yakında göreceklerdir Fakat tövbe edip, iman eden ve salih amel işleyen bunun dışındadır" (Meryem, 19/59, 60) "Vay o namaz kılanların haline ki, onlar kıldıkları namazdan habersizdirler" (el-Mâûn, 107/4-5) Hz Peygamber (sas)'de şöyle buyurmuştur: Bilerek namazı terkeden kimseden Allah ve Resulunün zimmeti kalkar" (Ahmed b Hanbel, IV, 238, VI, 461) Kim ikindi namazını terkederse ameli boşa gitmiş olur" (Buhârî, Mevâkît,13, 34; Nesâî, Salât,15) Kim, önemsemeyerek üç cuma namazını terkederse, Allah Teâlâ onun kalbine mühür vurur" (Nesâî, Cumâ, 2; Tirmizî, Cuma 7; İbn Mâce, İkâme, 93)

  Tembellik yüzünden namazını terkeden kimse, namazı inkâr etmediği sürece dinden çıkmaz, ancak günahkâr, fasık olur Kendisi bu konuda uyarılarak tevbeye , kötü örnek olmaması için toplumdan tecrid edilir ve te'dib amacıyla dövülebilir Ramazan orucunu terkeden kimse de bunun gibidir (İbn Abidîn, Reddül-Muhtâr, Mısır, ty, I, 326; eş-Şürünbülâlî, Merâkıl-Felâh, Mısır 1315, s 60; ez-Zühaylî, el-Fıkhul-İslâmî ve Edilletuh, Dimaşk 1985, I, 503)

  Hanefiler dışındaki mezhep imamlarına göre ise, namazını özürsüz olarak terkeden kimse, mürted'de olduğu gibi İslâm toplumuna karşı gelmiş sayılır ve tövbe etmezse en ağır şekilde cezalandırılır (İbn Rüşd, Bidâyetül-Müctehid, Mısır ty, I, 87; eş-Şirâzî, el-Muhezzeb, el-Nalebî tab'ı, I, 51; İbn Kudâme, el-Muğnî, 3 baskı, Kahire ty, II, 442-447; ez-Zühaylî, age, I503, 504; Krş et-Tevbe, 9/5; Buhârî, Diyât, 6; Müslim, Kasâme, 25, 26)

  Sorularla İslamiyet Editör
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Allaha şükreden insanlara Forum Tarih
Allaha Tövbe Etmek, Allah’ın Bağışlaması, Affı (Et-Tevvab, El-Gafur, El-Gaffar) Dini Sohbetler Dini Forum 2 Eylül 2011
Allah'a Niçin Şükrederiz - Allaha Neden Şükretmeliyiz Dini Sohbetler Dini Forum 30 Haziran 2011
Allaha Nasıl Dua Edilir Dualarımız Dua paylaşımları 16 Mayıs 2011
Allaha Şükür Etme Duası Dualarımız Dua paylaşımları 8 Kasım 2010
Allaha İman Hadisleri Sünnetler & Hadisler 5 Mayıs 2010

Bu Sayfayı Paylaş