Allahın 99 adı

'İman ve İslam Forumu' forumunda =FiRaRi tarafından 12 Ağustos 2008 tarihinde açılan konu

 1. =FiRaRi

  =FiRaRi Üye

  Allahın 99 adı konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Allahü teâlânın isimleriSual: Esma-ül hüsna ne demektir?
  CEVAP
  Esmâ-ül hüsna, Allahü teâlânın güzel isimleri demektir Allahü teâlânın Tirmizi’de bildirilen 99 ismi şunlardır:

  1- Allah: Her ismin vasfını ihtiva eden öz adı Kendinden başka ilah bulunmayan tek Allah
  Bu ism-i şerif, Cenâb-ı Hakk'ın has ismidir Bu itibarla diğer isimlerin ifade ettiği bütün güzel vasıfları ve İlâhî sıfatları içine alır Diğer isimler ise, yalnız kendi mânalarına delâlet ederler Bu bakımdan Allah isminin yerini hiçbir isim tutamaz Bu isim, Allah'tan başkasına mecazen de verilemez Diğer isimlerinden bazılarının, Allah'tan başkasına isim olarak verilmesi caizdir

  2- Er-Rahmân: Dünyada bütün mahlukata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden

  3- Er-Rahîm:Ahirette, sadece müminlere acıyan, merhamet eden

  4- El-Melik:Mülkün, kâinatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan

  5- El-Kuddûs:Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdîse lâyık olan

  6- Es-Selâm:Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran Cennetteki bahtiyar kullarına selâm eden

  7- El-Mü’min:Güven veren, emin kılan, koruyan, iman nurunu veren
  8- El-Müheymin:Her şeyi görüp gözeten, her varlığın yaptıklarından haberdar olan

  9- El-Azîz:İzzet sahibi, her şeye galip olan, karşı gelinemeyen

  10- El-Cebbâr:Azamet ve kudret sahibi Dilediğini yapan ve yaptıran Hükmüne karşı gelinemeyen

  11- El-Mütekebbir:Büyüklükte eşi, benzeri yok

  12- El-Hâlık:Yaratan, yoktan var eden Varlıkların geçireceği halleri takdir eden

  13- El-Bâri:Her şeyi kusursuz ve mütenasip yaratan

  14- El-Musavvir:Varlıklara şekil veren ve onları birbirinden farklı özellikte yaratan

  15- El-Gaffâr:Günahları örten ve çok mağfiret eden Dilediğini günah işlemekten koruyan

  16- El-Kahhâr:Her istediğini yapacak güçte olan, galip ve hâkim

  17- El-Vehhâb: Karşılıksız nimetler veren, çok fazla ihsan eden

  18- Er-Razzâk:Her varlığın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan

  19- El-Fettâh:Her türlü sıkıntıları gideren

  20- El-Alîm: Gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi, ezeli ve ebedi ilmi ile en mükemmel bilen

  21- El-Kâbıd: dilediğinin rızkını daraltan, ruhları alan

  22- El-Bâsıt: dilediğinin rızkını genişleten, ruhları veren

  23- El-Hâfıd: Kâfir ve facirleri alçaltan

  24- Er-Râfi:Şeref verip yükselten

  25- El-Mu’ız: dilediğini aziz eden

  26- El-Müzil: dilediğini zillete düşüren, hor ve hakir eden

  27- Es-Semi: Her şeyi en iyi işiten, duaları kabul eden

  28- El-Basîr: Gizli açık, her şeyi en iyi gören

  29- El-Hakem: Mutlak hakim, hakkı bâtıldan ayıran Hikmet sahibi
  30- El-Adl:Mutlak adil, yerli yerinde yapan

  31- El-Lâtîf:Her şeye vakıf, lütuf ve ihsan sahibi olan

  32- El-Habîr:Her şeyden haberdar Her şeyin gizli taraflarından haberi olan

  33- El-Halîm: Cezada, acele etmeyen, yumuşak davranan, hilm sahibi

  34- El-Azîm:Büyüklükte benzeri yok Pek yüce

  35- El-Gafûr:Affı, mağfireti bol

  36- Eş-Şekûr: Az amele, çok sevap veren

  37- El-Aliyy: Yüceler yücesi, çok yüce

  38- El-Kebîr:Büyüklükte benzeri yok, pek büyük

  39- El-Hafîz:Her şeyi koruyucu olan

  40- El-Mukît: Rızıkları yaratan

  41- El-Hasîb:Kulların hesabını en iyi gören

  42- El-Celîl:Celal ve azamet sahibi olan

  43- El-Kerîm:Keremi, lütuf ve ihsânı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden

  44- Er-Rakîb:Her varlığı, her işi her an gözeten Bütün işleri murakabesi altında bulunduran

  45- El-Mucîb: Duaları, istekleri kabul eden

  46- El-Vâsi:Rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile her şeyi ihata eden

  47- El-Hakîm:Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan

  48- El-Vedûd:İyiliği seven, iyilik edene ihsan eden Sevgiye layık olan

  49- El-Mecîd:Nimeti, ihsanı sonsuz, şerefi çok üstün, her türlü övgüye layık bulunan

  50- El-Bâis:Mahşerde ölüleri dirilten, Peygamber gönderen

  51- Eş-Şehîd:Zamansız, mekansız hiçbir yerde olmayarak her zaman her yerde hazır ve nazır olan

  52- El-Hak:Varlığı hiç değişmeden duran Var olan, hakkı ortaya çıkaran

  53- El-Vekîl:Kulların işlerini bitiren Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran

  54- El-Kaviyy:Kudreti en üstün ve hiç azalmaz

  55- El-Metîn:Kuvvet ve kudret menbaı, pek güçlü
  56- El-Veliyy:Müslümanların dostu, onları sevip yardım eden

  57- El-Hamîd:Her türlü hamd ve senaya layık olan

  58- El-Muhsî: Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen

  59- El-Mübdi: Maddesiz, örneksiz yaratan

  60- El-Muîd:Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan

  61- El-Muhyî:İhya eden, yarattıklarına can veren

  62- El-Mümît:Her canlıya ölümü tattıran

  63- El-Hayy:Ezeli ve ebedi bir hayat ile diri olan

  64- El-Kayyûm:Mahlukları varlıkta durduran, zatı ile kaim olan

  65- El-Vâcid:Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, hiçbir şeye muhtaç olmayan
  66- El-Macîd: Kadri ve şânı büyük, keremi, ihsanı bol olan

  67- El-Vâhid:Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan

  68- Es-Samed:Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu merci

  69- El-Kâdir: dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan

  70- El-Muktedir: dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi

  71- El-Mukaddim: dilediğini yükselten, öne geçiren, öne alan

  72- El-Muahhir: dilediğini alçaltan, sona, geriye bırakan

  73- El-Evvel:Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan

  74- El-Âhir:Ebedi olan, varlığının sonu olmayan

  75- Ez-Zâhir: Yarattıkları ile varlığı açık, aşikâr olan, kesin delillerle bilinen

  76- El-Bâtın:Aklın tasavvurundan gizli olan

  77- El-Vâlî:Bütün kâinatı idare eden, onların işlerini yoluna koyan

  78- El-Müteâlî: son derece yüce olan

  79- El-Berr:İyilik ve ihsanı bol olan

  80- Et-Tevvâb:Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan

  81- El-Müntekım:Asilerin, zalimlerin cezasını veren

  82- El-Afüvv:Affı çok olan, günahları mağfiret eden

  83- Er-Raûf: Çok merhametli, pek şefkatli

  84- Mâlik-ül Mülk:Mülkün, her varlığın sahibi

  85- Zül-Celâli vel İkrâm: Celal, azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi

  86- El-Muksit:Mazlumların hakkını alan, adaletle hükmeden,her işi birbirine uygun yapan

  87- El-Câmi:İki zıttı bir arada bulunduran Kıyamette her mahlukatı bir araya toplayan
  88- El-Ganiyy:İhtiyaçsız, muhtaç olmayan, her şey Ona muhtaç olan

  89- El-Mugnî:Müstağni kılan İhtiyaç gideren, zengin eden

  90- El-Mâni: dilemediği şeye mani olan, engelleyen

  91- Ed-Dârr:Elem, zarar verenleri yaratan

  92- En-Nâfi:Fayda veren şeyleri yaratan

  93- En-Nûr: Âlemleri nurlandıran, dilediğine nur veren

  94- El-Hâdî:Hidayet veren

  95- El-Bedî:Misalsiz, örneksiz harikalar yaratan (Eşi ve benzeri olmayan)

  96- El-Bâkî:Varlığının sonu olmayan, ebedi olan

  97- El-Vâris:Her şeyin asıl sahibi olan

  98- Er-Reşîd:İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren

  99- Es-Sabûr:Ceza vermede, acele etmeyen
   

 2. _Mr.PaNiK_

  _Mr.PaNiK_ Üye

  emeğine sağlık kardeşim.En güzel isimler ALLAH (c.c.)ün dür. (Esmâül Hüsnâ)
   

 3. DilzaR

  DilzaR Üye

  emegine saglik kardes cok hayirli bir konu acmmissin saol
   

 4. Google

  Google Özel Üye

  Paylaşım için teşekkürler
   

Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş