Ali Kuşçunun Yaptıkları

'Düşünürler-Filozoflar' forumunda Mavi_Sema tarafından 10 Mayıs 2011 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Ali Kuşçunun Yaptıkları konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Ali Kuşçu Yaptı - Ali Kuşçu Yapmış - Ali Kuşçunun Yaptıkları

  Ali Kuşçu'nun yaptığı çalışmalar..

  Astronomi alanında yaptığı çalışmalar

  # Risâle Der İlm-i Hey’e (Gökbilim Risâlesi, Farsça): Bir giriş ve iki makaleden oluşmuştur ve Fethiyye’nin temelini oluşturur

  # Fethiyye (Arapça)

  # Risâle fî Asl el-Hâric Yumkinu fî el-Sufliyyeyn (İç Gezegenlerde Eksantrik Kuralı, Arapça): Batlamyus’un Merkür ve Venüs gezegenlerinin hareketleri konusundaki görüşlerinin eleştirildiği bir makaledir

  # Risâle fî enne Hükm el-Hâric, Hükm el-Tedvîr bi Aynihi fî Vukûf el-Kevâkib (Gezegenlerin Durma Anlarında Eksantriğin Episikl ile Aynı Olması Üzerine, Arapça): Gezegenlerin durma anlarında eksantriğin hükmünün episiklin hükmü gibi olduğunu savunan bir makaledir

  # Risâle fî Hall Eşkâl Muaddil li’l-Mesîr (Ekuant Probleminin Çözümlenmesi Üzerine, Arapça): Merkür gezegeninin hareketlerine ilişkindir

  # Şerh el-Tuhfe el-Şâhiyye fî el-Hey’e (Gökbilimde Hükümdarlığın Hediyesi’ne Yorum, Arapça): Kutbeddîn el-Şîrâzî’nin (ö 1311) el-Tuhfe el-Şâhiyye fî el-Hey’e (Gökbilimde Hükümdarlığın Hediyesi) adlı meşhur gökbilim eserinin yorumudur

  # Şerh-i Zîc-i Uluğ Bey (Uluğ Bey Zîci’ne Yorum, Farsça): Zîc-i Uluğ Bey üzerine yapılmış bir yorumdur

  Matematik alanında yaptığı çalışmalar


  # Risâle fî enne külle mâ Yust‘melu bi’l-Şekleyn el-Mugnî ve el-Zıllî Yumkinu an Yusta‘melu bi’l-Mıstara ve el-Fercâr min Gayrı Hisâb (Arapça); Sinüs ve tanjant teoremlerinde bilinmeyen değerlerin cetvel ve pergel yardımıyla bulunması konusundadır

  # Risâle Der ‘İlm-i Hisâb (Farsça); Bir giriş ile üç makaleden oluşur ve Risâle el-Muhammediyye’nin temelini oluşturur

  # Risâle fî İstihrâc Makâdîr el-Zevâyâ min Makâdîr el-Adlâ‘ (Arapça); Küresel üçgenlerde kenarların büyüklüklerinden açılarının büyüklüklerinin çıkarılmasına ilişkin bir risâledir

  # Risâle fî el-Kavâ’id el-Hisâbiyye ve el-Dalâ’i el-Hendesiyye (Arapça)

  # Risâle el-Muhammediyye fî el-Hisâb (Arapça)

  Kimya ve Fizik alanlarında yaptığı çalışmalar

  # Unkud-üz-Zevahir fi Man-ül-Cevahir (Mücevherlerin Dizilmesinde Görülen Salkım)

  Mekanik alanında yaptığı çalışmalar

  # Tezkire fî Âlâti'r-Ruhâniyye

  Dil ve Belagat konularında yaptığı çalışmalar

  # Şerhu'r-Risâleti'l-Vadiyye

  # El-İfsâh

  # El-Unkûdu'z-Zevâhir fî Nazmi'l-Cevâhir

  # Şerhu'ş-Şâfiye

  # Risâle fî Beyâni Vadi'l-Mufredât

  # Fâ'ide li-Tahkîki Lâmi't-Ta'rîf

  # Risâle mâ Ene Kultu

  # Risâle fî'l-Hamd

  # Risâle fî İlmi'l-Me'ânî

  # Risâle fî Bahsi'l-Mufred

  # Risâle fî'l-Fenni's-Sânî min İlmihal-Beyân

  # Tefsîru'l-Bakara ve Âli İmrân

  # Risâle fî'l-İstişâre

  # Mahbub-ül-Hamail fi keşif-il-mesail

  # Tecrid-ül-Kelam

  # Muhammediyye

  # Risâle fî Hall Eşkâl el-Mu‘adil li’l-Mesîr (Ekuant Probleminin Çözümlenmesi Üzerine)

  # Risâle fî Asl el-Hâric Yumkinu fî el-Sufliyyeyn (İç Gezegenlerde Eksantrik Kuralı, Eksantrik Varsayımın Diğer Gezegenlerde Olduğu Gibi İki İç Gezegen İçin de Kullanılabileceği Üzerine Risale)
  # Fethiyye
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Kuşçunun Yaptıkları Forum Tarih
Ali Kuşçunun Çalışmaları Nelerdir Düşünürler-Filozoflar 7 Ağustos 2012
Ali Kuşçunun Eserleri Nelerdir Düşünürler-Filozoflar 7 Ağustos 2012
Ali Kuşçunun Cebir Alanında Yaptığı Çalışmalar Nelerdir Düşünürler-Filozoflar 7 Ağustos 2012
Ali Kuşçunun Çalışma Yaptığı Alanlar Nelerdir Düşünürler-Filozoflar 7 Ağustos 2012
Ali Kuşçunun Bilimsel Çalışma Yaptığı Alanlar Nelerdir Biyografi & Otobiyografi 6 Ağustos 2012

Bu Sayfayı Paylaş