Alfabetik Gemi Terimleri Denizcilik Terimleri

'Hava ve Deniz Taşıtları' forumunda UquR tarafından 26 Aralık 2008 tarihinde açılan konu

 1. UquR

  UquR Üye

  Alfabetik Gemi Terimleri Denizcilik Terimleri konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Alfabetik Gemi Terimleri Denizcilik Terimleri

  Abaşo Lower Alt ve aşağı [Abaşo Gabya yelkeni]

  Abli Vang Seren ve bumba cundalarından aşağı iki tarafa inen halatlar

  Aborda Alongside Bir teknenin diğerine veya bir iskeleye yanaşması

  Abosa
  Avast
  Bosayı tut veya geçici olarak durdur, bosaya vurmak

  AbramakTo Steer a Ship Kontrol altına almak, komutası altında tutmak, üstsinden gelmek

  Açığa Çıkmak To be off Rıhtıma aborda veya kıçtan kara olmuş bir geminin bulunduğu yerden kalkarak daha uzaktaki bir yere demirlemek için sahilden uzaklaşması. Açığa çıkmak,fırtına veya denizler sebebiyle rahat bir şekilde barınamamasından veya rıhtımdaki işlerinin bitmiş olmasından da ileri gelebilir.

  Açık Deniz Open Sea Kıtalar arasındaki büyük denizlerdir. Diğer bir deyimle, denizin, herhangi bir devletin karasuları veya içsularına dahil olmayan tüm kısımlarını kapsar. Açık denizler bütün devletlerin faydalanmalarına açıktır. Hiçbir devlet açık denizleri yalnız kendisi yararlanmak üzere temellük edemez.Açık denizler karalardan farklı olarak mülkiyeti iktisap edilmek üzere işgal edilemez.

  Açık Düşmek
  To Fall Away
  Herhangi ibr mevkiye nazaran bulunulması arzu edilen mesafeden bir sebep veya etki nedeniyle uzakta bulunmaktır.

  Açık Liman1
  Open Harbour
  Denizlerin ve buzların girmesine karşı kapalı olmayan liman.

  Açık Liman2
  Open Port
  Ticari mallar üzerindeki gümrük vergilerinin uygulanmadığı ve sağlık kontrollerinin yapılmadığı liman Açıkta Eylenmek To Put About Bir teknenin sahilden veya iskeleden yada limandan açıkta beklemesi

  Açılır Bakla Detachable Link Zincir kilitlerini birbirlerine eklemekte veya zincir üzerinde bulunan fırdöndünün iki ucundaki baklalara takılan ve gerektiği zaman kolay ve çabuk açılabilen bakla.

  Admiralti Demiri
  Stocked Anchor
  Çiposu kollarına dik olan demirlerdir. Çipolar bu tip demirlerin bir kısmında sabit, bir kısmında ise hareket edebilir şekilde yapılırlar. Bu tip demirlerin tutması diğerlerine nazaran daha fazladır.

  Ağız Kuşağı Sheer Strake Armuz kaplamanın en üst sırası [bindirme kaplamanın da]
  Aganta
  Avast
  Zincir veya halatın kısa bir zaman süresi için elde tutulup bırakılmaması [Aganta iskota, aganta borina borinata]

  Akıntı Haritası
  Curret Chat
  Akıntıları,daha çok met ve cezir akıntılarını gösteren haritalardır. Genellikle bir takım içinde 12 harita bulunur. Her harita ait olduğu saatteki akıntının yönünü ve süratini gösterir.

  Akıntı Seyri Current Sailing Akıntının yönü ve sürati hesaba katılmak suretiyle yapılan bir seyir usulü.

  Alabanda
  Wing
  Bordanın iç kısmı veya dümenin 35° ye kadar basılması
  Yeke ucunun borda iç yüzeyini gösterecek kadar çevrilmesi. İskele/Sancak alabanda

  Alabanda Astarı
  Side Sheeting
  Yalı kütüklerinden sonra yukarıya doğru konulan tek sıra kaplama. Alaborına SeyretmekTo Haul the Wind Borinaları sonuna kadar lava edip yelkenleri rüzgarla doldurarak mümkün olduğu kadar rüzgara yakın seyretmek.

  Alabura Capsize; Overturn Altüst olma, teknenin ters çevrilmesi

  Alama Kürek Stop Rowing Hep birlikte kürek çekerken çekmeyi durdurmak için verilen komut

  Alarga Off; Push Off; Keep Away Açıkta demektir. [Alargada bekle, alarga dur]"
  İtalyanca: largo Alargaya çıkmak, [açığa "çıkmak]


  Alay Sancağı
  Dressed Full
  İşaret sancakları ile donatılmaya, alay sancaklarının çekilmesi denir.

  Alberaber Stroke Together; Give Waytogether Hep birlikte kürek çekmek için verilen komuta

  Alesta
  Ready
  Hazır olmak, hazır olarak apikoda beklemek.Alesta tramola [Tramola etmeye hazır ol] Alesta ferro [Demir atılmaya hazır]

  Alesta Ferro
  Stand by for the Anchor
  Demirin fundoya hazırlanması için verilen konuttur. Bu komutun verilmesi ile ırgat kontrol edilir ve zincirin serbestçe akmasını sağlayacak her türlü önlem alınır, bosa pimleri serbest hale getirilir ve demirin ağırlığı yalnız bosa üzerine biner. Demirin fundoya hazır olduğu köprü üstüne """Alesta Ferro Sancak / İskele"" demek suretiyle" bildirilir.

  Alesta Tıramola Ready About Yelkenle seyreden gemi ve deniz araçlarında tıramola etmeye hazır olunması için verilen komut. Bu komuttan kısa bir süre sonra dümene basılır ve dönüş başlar. Bu arada hangi taraftan dönüş yapılacağını belirtmek için "Alesta orsa alabanda tıramola" veya "Alesta boci alabanda tıramola" şeklinde komut verilir.

  Almanak
  Almanac
  Güneşin, ayın ve gezegenlerin doğuş ve batış vakitleri ile seyircileri ilgilendiren diğer astronomik bilgileri kapsayan ve her yıl yayınlanan kitaplar.
  Altabaşo
  Lower
  Bir yelkenin alt yakası, alt ve aşağı anlamında da kullanılır.
  Ambar Kapağı
  Hatch Cover
  Ambarların kullanılmadığı zamanlarda kapatılması için kullanılan kalın tahta kalaslar veya kalın saçtan yapılmış kapaklardır.

  Ambar Payı Housing Gemilerdeki ana direklerin ana güverteden ıskaçaya kadar olan kısmı.

  Amora Left fall and set (the lower sails) Trinket ve mayıstra yelkenlerinin açılmaları için verilen komut.

  Amora Yakası
  Tack; Jewel Leech
  Dört köşe bir yelkenin alt ve ön tarafındaki" "yaka[Karula yakası]

  Ana Güverte Main Deck Geminin veya teknenin üzerinde yürünen en üstteki güvertesi

  Ana Omurga Keel Postaların bağlandığı, baştan kıça kadar uzanan ağaç / demir kısım

  Ana Rüzgarlar
  Main Winds
  Ana yönlerden esen rüzgarlardır.

  Ana Serenler
  Lower Yard
  Ana direk üzerinde bulunan serenlerdir. Bulundukları ana direklerin isimleri ile anılırlar.

  Ana Yelkenler Main Sail Ana serenler üzerine açılan yelkenlerdir. Bu yelkenler açıldıkları ana serenlerin isimleri ile anılırlar. Trinket yelkeni, mayıstra yelkeni, foa yelkeni.

  Ana İstiralya Stay Ana direklerin kapelelerinden pruva yönüne doğru uzatılan tel veya lif halatlardan yapılmış sabit armalardır.

  Anafor
  Counter - Current - Eddies
  Bir akıntının, akış yönünün aksine doğru yön değiştirmesine denir.Anafor suları daha ziyade girinti ve çıkıntıları fazla olan sahillerde görülür.

  Anele
  Anchor Ring
  Hareketli demir halka

  Anele Bağı
  Anchor "Fishermans" Bend
  Aneleye yapılan bir çeşit bağ

  Anele Harbisi
  Shackle Bolt
  Anelelerin açık olan taraflarını kapatmak için kullanılan demirden yapılmış pimlerdir. Anele harbileri kılavuzlu veya pimli de olabilir.

  Anemometre Anemometer Rüzgarın deniz mili olarak saatteki hızını bildirir. Gemilerde ölçülen rüzgar hızı zahiri rüzgar hızıdır. Hesaplama yöntemi kullanılarak gerçek rüzgar hızı bulunmalıdır. Anemometrelerin denizcilikte kullanılan yaygın cinsi Dine's anemometresidir.
  ,
  Antisiklon
  Anticyclone
  Barometre basıncının yüksek olduğu atmosfer sahalarıdır. Antisiklonda basınç, merkezden dışarıya doğru azalır.

  Apazlama Abreast "Wind" Kemere istikametinden gelen rüzgar [Yelken seyri]
  Apiko
  Apeak
  Demirin vira edilişinde deniz dibinden kurtulup dimdik durduğu vaziyet, veya dikkatli olarak beklemek.

  Ara Liman
  Intermediate Port
  Ana limanlar arasında kalan ve zorunlu hallerde gidilen liman.

  Ariya (Arya) Down From Aloft Yelkenin,sancağın veya çubukların aşağıya" "indirilmesi[Ariya sancak, ariya kürek]

  Arma
  Rigging
  Sabit donanım [Direkçarmıhları, istralyalar]

  Armador
  Rigger
  Armaları donatan, yerlerine koyan ve gemi dahilinde armalarla ilgili her türlü işleri gören yetişmiş personel.

  Armuz Seam, Joint Güverte ve borda kaplama tahtalarının arasındaki" "çizgi[Armuztutmak, armuz kaplama]

  Armuz Açmak Spring Ahşap teknelerin kalafat edilmeleri için armuzlarda bulunan eski kalafat malzemelerinin çıkarılması suretiyle armuzları açmak.

  Armuz Kaplama Carvel Planking Borda veya güverte kaplama tahtalarının zunlamasına ve kenar kenara birleştirilmesi suretiyle yapılan bir kaplama usulü.

  Arya Sancak Zamanı Break The Flag Milli sancakların akşamları güneşin batışı ile indirilmesi, arya edilmesi zamanı. Arya sancak zamanı, deniz almanaklarından hergün için hesap edilmek suretiyle bulunur. Seyir halindeki gemiler arya sancak zamanı gelmiş olsa da Milli sancaklarını gemi demirleyinceye kadar arya etmezler. Gündüzleri Milli sancağın arya edilmesi usulüne uygun törenle yapılır. Arya sancak zamanından sonra demirleyen gemilerde demirin fundosu ile birlikte Milli sancak hiçbir tören yapılmadan arya edilir. Askı Mapası Bir demir kaldırmak için bedenine konmuş olan mapa

  Astroğraf
  Yıldız yükseklik eğrilerini harita irtisam (izdüşüm) ettiren bir alet. Astroğraf, enlem, vakit ve mikyasa göre ayar edilir. Zaman ayarı alet tarafından otomatik olarak tanzim edilir.

  Astroit
  Asteroid
  Güneşin etrafında dönen küçük gezegenlerden her birisidir. Bunlara Planetoit'de denilir.

  Astronomik Arz Astronomical Angle Yer çekimi yönü ile ekvator düzlemi arasındaki açı. Yer çekimi yönü yerin tam bir küre olmayışı nedeni ile daima yeryüzüne dik değildir. Dik olmayışından dolayı meydana gelen hataya mevki hatası denir. Bu hatanın miktarı nadiren 30 saniyeyi geçer

  Aşoz
  Rabbet
  Kaplama tahtaları için omurga ve bodoslamalara açılan oyuklar.
  Aşırtma Praçera Yelken
  Dipping Lug
  Kavançalı seren yelkeni

  Avadanlık
  Tool
  Herhangi birşeyin yapılmasında kullanılan yardımcı alet ve malzeme.
  Avara Shove Off Gemi, bot veya tekninin yanaşık olduğu yerden" "ayrılması[Avara etmek]

  Avarya Average Deniz yolculuğundaki olağanüstü giderlerin, gemi veya yükte meydana gelecek bütün hasarları ifade eden terim.

  Avarya Bonosu Average Bond Büyük avarya fiilinin doğmasına sebep olan olağanüstü olaylarda yük sahiplerinin kendilerine düşen hisseyi ödeme yükümlülüklerinde düzenlenen bono.

  Avarya Dispeçileri
  Average Adjustment
  Deniz yolculuğunda ilgili taraflar arasındaki zarar ve masrafları taksim ve hangi masrafların küçük, hangi masrafların büyük avarya olduğunu tayin eden ihtisas sahibi, tecrübeli kişiler.

  Avarya Tebliği
  Average Statement
  Avarya dispeçileri tarafından tanzim edilen ve büyük avaryaya iştiraki etraflıca gösteren tebliğ.

  Ayak Kafesi Grating Lumbarağızları veya köprü üzerlerinde ayakların güverte ile temasını kesmek için ağaçtan yapılmış kafesler

  Ayak Paleti
  Swab
  Ayakkabıların altlarını silmek için eski halatların (Arma bozuntusu) örülmesi suretiyle yapılmış paletler. Bunlara paspas da denir.

  Ayak Torno Snatch Block Donatılan bir halat bedeninin herhangi bir yerinden geçebilecek şekilde yapılmış mandallı ve menteşeli makara.

  Ayandon
  St.Anthony Storm
  Ocak ayının sonlarına doğru esen şiddetli ve soğuk fırtına.

  Aybocu Heave Aback Zincirin ırgat çalıştırılarak aşağı alınması, indirilmesi
  Aydos Vardiya
  Dog Watch
  Vardiya nöbetlerinin saat 16-18 ve 18-20'ye kadar olanları. Öksüz vardiya da denir.

  Aykırlama To be in a Athwart PositionAkıntı veya rüzgar etkisi ile demir üzerinde yatan bir geminin demir yönünün aksi yönünde salması.

  Aykırı Seyir Cross Sailing Rotaları birbirlerine nazaran ters yönde veya bu yönlere yakın bir rota izleyerek yapılan seyir.

  Ayna Kıçlı
  Square Sterned
  Kıç tarafları sivri olmayıp kemere istikametinde düz olan tekne.

  Aynalık Transom Kıç bodoslama üzerine konan ve dümen iğneciğinin üzerine konduğu tahta levha [Ayna kıçlı tekneler]

  Aynalık Tahtası Backboard Bir teknede kıç taraftaki havuzda otururken arkaya dayanmak için konulmuş olan tathta levha

  Ayı Bacağı
  Wing And Wirg
  Yelkenlerin farklı kontralarda açılması [Pupa seyir]
   

  1 kişi bunu beğendi.
 2. UquR

  UquR Üye

  Baba Bitt, Bollard Halat volta etmek için ağaç veya maden yapılmış silindirik biçimli, başlıklı veya halatların kurtulmaması için çıkıntılı güverte veya rıhtıma bağlanan sabit gereç

  Babafingo
  Topgallant
  Yelkenli bir teknede eğer direk üç kısımdan" "ibaret ise; en üsttekiparça.[İtalyanca:" "pappafico][Örnek: okul gemileri]

  Babafingo ÇarmıklarıTopgalland Shroud Babafingo çubuklarını bordalar yönünde tutan armalar.

  Babafingo Çördeği
  Halliard - Hal Yard
  Babafingo yelkenini yerine kaldırmak için kullanılan palanga. Palanganın alt tornosu güverte üzerindeki bir mapaya, üst tornosu ise serenin kandilisasına bağlanmak üzere uzun bir sapanı ve çeliği olan palangadır.
  Babafingo Çubuğu
  Topgallant Mast
  Direklerin güverteden itibaren üçüncü çubuğudur. Üzerlerinde bulundukları ana direklerin isimleri ile anılırlar.

  Babafingo Patrisası
  Topgallant Backstay
  Babafingo çubuğunu şapkasından geminin bordaları yönünde ve geminin kıçına doğru tutan halatlardır.

  Babafingo Prasyası Topgallant Braces Babafingo serenini rüzgarın estiği tarafa çevirmek için seren cumbasından donatılan selviçe.

  Babafingo Rilileri Topgallant Futtocks Çanaklığın her iki tarafına bağlanan gabya çarmıklarının gerildiğinde çanaklığı esnetmemesi için çarmık boğatalarının çanaklık altlarına gelen kilitleri ile direk üzerindeki rili çemberi arasına donatılan kısa çarmıklardır. Babafingo Sereni Topgallant Yard Babafingo çubukları üzerindeki yatay serenler. Bulundukları ana direklerin isimleri ile anılırlar.

  Babafingo Velenası Topgallant Staysail Babafingo istiralyaları üzerlerine açılan üç köşeli yelken.

  Babafingo Yelkeni Topgallant Sail Babafingo serenleri üzerlerine açılan kare yelkenler. Üzerlerinde bulundukları babafingo serenlerinin isimleri ile anılırlar.

  Babafingo İstiralyası
  Topgallant Stay
  Babafingo çubuklarını şapkalarından başa doğru tutan halatlardır.

  Badarna Etmek
  Parcelling
  Bir halatın aşınmaması için üstünün halat veya koruyucu bir malzeme ile sarılması

  Bağlama Mooring; Securing Bir gemi veya deniz aracının şamandıra, iskele, rıhtım gibi yerlere yatmak maksadıyla halat verilmesi.

  Bağlama Limanı
  Port of Registery; Home Port
  Ticaret gemilerinin kayıtlı olduğu ve her türlü tescil işlemlerinin yapıldığı limanlardır. Bağlama limanının ismi gemilerin kıç aynalıkları üzerlerine ve gemi isimlerinin altlarına yazılır.

  Bakla Link Zincirin bir halkası

  Balast Gemi
  Ship In Ballast
  Ambarlarında yük bulunmayan ticaret gemisi.

  Balb Bulb Gemilerin baş bodoslamalarının su içindeki kısmında bulunan şişkinlik. Yeni gemi inşa tekniği olan Balb'lar, geminin ileri hareketi ile meydana gelen dalgaları küçültmeye ve suyun gemi karinasına olan basıncını azaltmaya yarar.
  Balon-Usturmaça
  Round Fender
  Halattan,hasırdan veya sentetik malzemeden yapılmış, içi doldurulmuş veya şişirilmiş balon biçimli bir usturmaça çeşidi
  Bando Let Go, Let Fly Tutulmakta veya sağılmakta olan bir halatı aniden koyvermek veya indirilmekte olan bir cismi, bot, motor veya filikayı birden bire indirmek için verilen komut.

  Bando Etmek Cast Off Mayna edilmekte olan filika, motor, bot gibi araçların suya 0.5-1 metre kala bando komutası ile suya oturtulmasıdır. Burada dikkat edilecek konu , bando komutası ile birlikte her iki tirentinin aynı anda elden bırakılmasıdır.
  Bandra
  National Flag, Ensign
  Milliyeti gösteren sancak

  Bank
  Bank
  Deniz yüzeyine yakın ve zaman zaman tepeleri su yüzeyine çıkan sığlık ve kayalık yerlerdir. Deniz haritalarında bu gibi sığlıklar artı işareti konulmak suretiyle belirtilir.

  Bank Şamandırası
  Bar Buoy
  Bankların sınırlarını veya yerlerini belirtmek için konulmuş olan ışıklı şamandıra.

  Barbarişka
  Stopper Hitch
  Tutulmakta olan bir halatın kaymaması için yapılan bir bağ çeşidi

  Barometre Barometer Basınç-ölçer. Hava basıncını kıyaslam yöntemi (Cıva basıncı, hava basınç farkları) ile ölçen aygıt.

  Bastika Snatch Block Palangalarda kullanılan bir nevi dilli" "makara[Karnıyarık bastika]
  Baston Jibbom Ana cıvadranın üzerinde ileriye doğu uzatılmış çubuk

  Baston Ağı
  Jib Netting
  Flokların indirilmesi sırasında, flokların denize doğru sarkmaması ve cıvadra üzerinde çalışan gemicilerin denize düşmelerini önlemek amacıyla cıvadra altına gerilen ağ.

  Baston Bosası
  Heel Block Chain
  Büyük bastonu yerinde tutmak için cıvadra destamorasından alınıp bastonun topuğundan dolaştırılan doblin zincir.

  Baston Brakili Heel Chain of the Jibboom Ana cıvadra üzerindeki bastonun sabit tutulması için cıvadra ile baston üzerine sarılan zincir veya halat.

  Baş
  Fore
  Bir teknenin ön ve ileri kısmı

  Baş - üstü / altı Fore Castle Deck / Deck Head Baş tarafta güverte üstü / altı Baş Bodoslama Stem Omurganın baş tarafından teknenin başını meydana getirmek için yukarı istikamete doğru konulan ağaç parçası.

  Baş Kasara Forecastle Genellikle gemilerdeki baş taraftaki yüksek kısım
  Baş Omuzluk
  Bow
  Kemere ile baş bodoslama arasındaki yuvarlak kısım. Pruva yönünde iskele ve sancak tarafa doğru yaklaşık 45 dereceye kadar olan bölüm veya açı.

  Baş Parima Bow Painter Bir botun baş üserindeki analeye bağlanmış kısa halatı Başlı Trim By The Head Baştarafın kıça nazaran daha batık olması

  Baştankara Etmek
  Ashore Stem On
  Tekneyi bir sahile veya kumsala baş taraftan oturtmak veya yanaştırmak

  Başüstü
  Fore Castle Deck
  Bir botun baştarafında oturabilecek ve ayakta kurulabilecek platform

  Baymak
  Alist
  Özellikle yelken seyrinde, rüzgar etkisiyle teknenin yan yatması.
  Bermuda Arma
  Bermuda Rig
  Uzun bir direk üzerine yelken açmak için düşünülmüş arma tipi[Marconi arma] Bu tip armada yelken sereni yok ancak bumbası vardır. Bindirme Kaplama (Basma Tiriz) Clinker Planking Armuz kaplamanın bir biri üzerine konularak yapılma şekli [Basma tiriz]

  Bir Santim Batma Tonası
  Tons Per Inch Immersion
  Gemiyi paralel olarak bir santim batırmak veya bir santimetre yükseltmek için,konulması veya çıkarılması gereken ağırlık miktarı. Ağırlığın miktarı T = [ A (WL) / 100] x 1,025 formülü ile bulunur. Burada T, bir santimetre batma tonası; A konulacak veya çıkarılacak ağırlığı; (WL) metrekare olarak su sathının mesahasını; 1,025 deniz suyunun yoğunluğunu gösterir.

  Bita
  Bitt
  Madeni babaların bir tanesine, halat ve zincirlerin volta edilmesi için kullanılan silindirik madeni eleman

  Bocalamak
  To Wear
  Gemilerin fırtınalı ve denizli havalarda ilerlemeyip, yalpa yapmasını önlemek ve uygun bir zamanda aksi rotaya dönmek suretiyle denizleri kıçtan almak.

  Boci Run Free Yelkenli teknelerde pruvanın rüzgaraltına döndürülmesi ve rüzgarın kıçtan alınması için verilen komut.

  Bocurum Mizzen Mast Yelkenli teknelerde kıç bodoslama / kıç aynalık üzerinde bulunan direğe çekilen yelken

  Borda Board Su kesiminden yukarıda kalan kısım

  Borda Feneri Side Light Sancakta yeşil, iskelede kırmızı olarak yakılan pruva pupa hattına 112,5 dereceaçılı fener

  Borda İskelesi
  Gangboard, Gangway
  Bir tekneye girip çıkmak için inip kalkabilen ve içeriye alabura olabilen bir merdiven tipi [Pasarella]

  Bordalamak Abreast Denizdeki bir geminin veya sahildeki bir mevkiin, seyretmekte olan bir geminin kemeresi veya 090-270 nispi istikametinde bulunmasıdır.

  Borina Bowline Dört köşe yelkenlerin gradin yakalarının iskota yakasına yakın yerlerinde bulunan borina patasına İzbarço kasa ile bağlanan halat.

  Borina Patası
  Bowline Bridle
  Kare yelkenlerin gradin yakalarındaki matafyonlara halattan yapılan kaz ayakalrı.

  Borinata Bowline Trinket yelkeninin borinasına verilen isim.

  Bosa / Bosa Tutmak Slip Stopper / Stroppering Bir halat veya zincirin bedeni üzerine bosa tutarak abramak

  Boş Almak Take In The Slack Gevşek birhalatı germek için fazlasını çekmek
  Boş Vermek
  Slack Away
  Halatı kaçırmak

  Boylam
  Longitude
  Bir mevkiin boylamı, o mevkiden geçen boylam ile başlangıç boylamı arasındaki doğuya veya batıya olan ekvator yayı veya açısıdır. Başlangıç boylamı sıfır derece olup Greenwich'ten geçtiği kabul edilir. Boylamlar doğuya doğru eksi değerde olup, 0 dereceden 180 dereceye; batıya doğru artı değerde ve 0 dereceden 180 dereceye kadar ölçülür. 15 derecelik iki boylam arası bir saat olarak kabul edilir.

  Branda Sailor's Hammock Eskiden yelken yapılan bir cins kumaş yada kumaştan yapılan ve gemicilerin hamak olark kullandıkları yatak.

  Bumba Boom Yan yelkenlerin alt yakaların germek için kullanılan bir cins seren.
  Yük gemilerinde yük aktarmak için ucuna palanga takılan seren


  Bumba Yakası Yelkenlerin bumba destekli olsun veya olmasın alt yakaları Direk yakası, Bumba yakası, Güngörmez yakası..

  Burgata Inch Halat ve zincir ebadını ölçmek için kullanılan bir ölçü 25,4 mm (10 inch)
  Bitkisel halatlarda çevre, çelik tel halatlarda çap ölçüsü.


  Büküm
  Laid
  Halatın veya bir yomanın sağa veya sola doğru kollarının bükülmesi
  Bıyık
  Marhngale - Dolphin Striker
  Büyük ve kontra baston ventolarını, bu bastonlardan açık bulundurmak için ana cıvadranın her iki tarafına destamoraya yakın olmak ve kemerelere paralel olarak bulunmak üzere konan serenlerdir. Bıyığın cıvadraya gelen tarafı çatallı olup, çatalbağı yapılmak suretiyle cıvadraya bağlanır.
   

 3. UquR

  UquR Üye

  Camadan Reef Camadan vurmak. Yelken alanının küçültülmesi. Klasik (direğe çekilen) anayelken,bocurum, vb.. lerde yelkenin indirilerek birinci (ikinci, üçüncü..) camadan matafyonlarından bumbaya camadan bağı ile bağlanması. Sarmalı yelkenlerde yelkeni kısmen açarak alan küçültmek.

  Camadan Bağı
  Reef Knot, Square Knot
  Bu küçültmeyi yapmada kullanılan bir bağ çeşidi

  Camadan Kalçeaları Bu bağı yapmak için yelken üzerinde sıralanmış ve yelkenin her iki yüzünde bulunan bağcıklar.

  Camadan Matafyonu Reef Cringle Camadan astarı üzerine açılmış deliklerin üzerine geçirilmiş madeni veya halattan yapılmış matafyonlardır.

  Camadan Patası Yelkenlerin gradin yakalarında ve camadan astarları hizasındaki gradin halatının kruz kırılması suretiyle yapılmış anelelerdir.

  Cankurtaran Simidi Life Buoy Denize düşenleri kurtarmak için çok hafif ve yüzer maddeden yapılmış, bir kişiyi tüm ağırlıkları ile birlikte taşıyacak dayanıklıkta, çevresinde tutunmak için halat donanımlı, uzaktan görünebilmesi için, turuncu,kırmızı veya sarı renkte, gece görünebilmesi için üzerinde reflektörü ve hacıyatmaz feneri bulunan, yuvarlak, simit biçiminde ve bir salvoya bağlı aygıt.

  Cayro Hatası Gyro Error Hakiki kuzey ile cayro pusulanın gösterdiği kuzey arasındaki açı.

  Cayro Pusula Gyro Compass Cayroskop esasından faydalanılarak yapılmış olan ve hakiki kuzeyi gösteren pusula.Cayro pusulalar arzın mıknatisiyetinden ve pusula yakınında bulunan madenlerin tesirinden ve elektrik akımlarından müteessir olmadığı için daima hakiki kuzeyi gösterir. Ana cayrodan alınan kollar ile geminin muhtelif yerlerine yavru cayro (Repeiter) pusulalar konulabilir.Bu faydaları dolayısıyla gemilerde kullanılması yarar sağlar.

  Cem kilit Bir cins ıskaça. Eksantirk kesimli karşılıklı çalışan yaylı halat sıkıştırma düzeneği.

  Ceviz Bağı Halatların ucuna tutabilmek için veya süs olarak yapılan bir cins düğüm şeklindeki işleme

  Cinblok Gin Block Vinç bumbalarının cundalarında bulunan tel veya zincirlerin geçtiği tornolar.

  Cunda Peak Uç demektir.Direk cundası, seren cundası, bumba cundası. Cunda yakası: yelkenin seren yakalarına gelen uçlarına denir.

  Cunda Kilidi
  Cunda serenlerini, ana ve gabya serenleri üzerinde tutmak ve icabında serenlerin dışarıya sürülmelerini kolaylaştırmak için ana ve gabya serenleri üzerinde bulunan demir çemberlerden cundaya yakın olanı. Bu kilitlerden kaplama başına yakın olanına topuk kilidi denir.

  Cunda Marsipeti Flemish horse Seren cundalarına yapılan marsipet

  Cunda Yelkeni Bastonu Studding Sail Boom Cunda yelkenlerinin açılması için Trinket, Mayıstra, Foa ve Gabya serenlerinin üzerinden dışa doğru sürülen bastonlar.

  Cıvadra
  Bowsprit
  Teknenin baş tarafında dışarıya doğru eğik olarak uzanan sabit seren, genellikle yelkenli teknelerde flokları açmak için kullanılır.

  Cıvadra Armadorası Bowsprit Pinrack Flokların selviçelerini bağlamak için yelpazelerin her iki taraflarındaki alabandalara konulmuş olan armadoralardır. Selviçeler alabandalarda bulunan deliklerden geçirildikten sonra bu armadora üzerindeki çeliklere bağlanırlar.
  Cıvadra Çanaklığı Bowsprit Bed Cıvadra destamorasının hemen gerisinde bulunan ve ana cıvadraya sağlı-sollu tespit edilmiş olan ağaç kütükler.
   

 4. UquR

  UquR Üye

  Çalkantı Sacı Swash Plate Kısmen doldurulmuş tanklardaki mazot, motorin, su gibi maddelerin ağır denizlerde yalpalardan dolayı hareketini asgari dereceye indirmek için tankların içine tulani olarak konulmuş sac levhalar.

  Çalpara Gemilerin iç kısımları ile irtibatı olan deliklerden deniz suyunun içeriye girmemesi için deliklerin ağızlarına konulan ve bir tarafları menteşeli sac kapak.

  Çalım Geminin baş ile kıçı arasında inik meyil veya kıç tarafta su kesiminin altındaki dar kesim.

  Çamçak Teknede biriken suyu toplamak için tahtadan yapılmış bir cins kepçe

  Çanaklık Yelkenli gemilerde gabya çubuğu kapelesinden gelen armaların yapılmasında personelin işlerini kolaylıkla yapabilmeleri için ana direk üzerindeki mauna ve gurcatalar üzerine konulan ve etrafı korkuluk puntelleri ile çevrilmiş platform. Çanaklıklar gözcülük ve tarassut maksatları içinde kullanılır.

  Çanaklık Astarı Çanaklığa değen yelkenlerin aşınıp yıpranmaması için yelkenlerin kıç tarafa bakan yüzlerine dikilen ikinci kat astar.

  Çanaklık Çalımı Çanaklığın çevresini oluşturan dairevi kısım.

  Çanaklık Feneri Komutan gemisini belirtmek için çanaklık üzerinde yakılan fener. Daha ziyade yelken gemilerinde kullanılırdı.

  Çapariz Yapılmakta olan bir işin veya manevranın yapılmasını engelleyici bir durumun ortaya çıkması suretiyle işin veya manevranın yapılmasının gecikmesini veya bir başka manevranın yapılmasını gerektiren durum.

  Çaresiz Bastika Gemilerde dümen yekelerini gerektiği hallerde, bilhassa fırtınalı havalarda veya dümen arızaları sebebi ile dümene kumanda edilemediği hallerde dümeni bir taraftan diğer tarafa çevirmek için kullanılacak donanımların donatılması için alabandalara konulan bastikalara denir.

  Çarmık Shroud Direklerin her iki bordasına bağlanabilmesi için gerilmiş tel halatlar.

  Çeliklemek Çatal kasanın kasalarından birini diğerinin içinden geçirerek geçirilen kasanın içine çelik geçirmeye çeliklemek denir. Çeliğin çekilmesi ile kasalar ayrıldığından birçok yerlerde bilhassa seren ve direklere makara donatmakta kullanılır.

  Çene Omurga ile bodoslamamın birleştiği köşe

  Çenekent Ahşap teknelerde bodoslama ile omurgayı birbirlerine kuvvetlice bağlamak için bodoslama eninde boydan boya konulan demir, bakır ve pirinçten yapılmış kuşak.
  Çipo Anchor StockÖzellikle admiralty demirinde bedenin üst kısmından anelesinin altında geçen kollara dik olarak bağlanmış hareketli veya sabit ağaç veya metal kollar.

  Çördek Yakası Peak Seren yakalarının geriye bakan kısımları, üç köşe yelkenlerdeki en üstteki pik yakası

  Çubuk Topmast Ana direklerin üzerine konulan ekleme direkler ,

  Çıma Ends Halat, elincesi veya yomaların uç kısmı

  Çımariva Personelin tekne boyunca yanyana selamlama için dizilmesi
  __________________
   

 5. UquR

  UquR Üye

  Dabılbatım Double Bottom Gemilerin karinası yırtıldığında teknenin su almaması için postaların iç tarafına konulan ikinci kaplama. Bu bölüm safra ve yakıt deposu olarak ta kullanılır.

  Dana Yatmak Nest of Ships Uzun bir süre denize çıkmayacak olan yelken gemilerinin yelken ve serenlerini indirerek bir yere kıçtan kara olarak üst üste yatması.

  Danec Dunnage Ticaret gemilerinde yükün hasara uğramaması için kullanılan hasır, tahta kanaviçe ve hezaren gibi maddeler.

  Davul Şamandıra Drum Buoy Çevresinde müsademe tirizleri bulunan silindir şeklindeki şamandıra.
  Demir Anelesi Halat veya zincirin demire takılması için demir bedeninin üst tarafına açılmış olan delikten geçirilen yuvarlak halka veya harbili kilit.

  Demir Fundoya Hazır The Anchor Clear Away Vira edilen bir demir yerine oturduktan ve bosaya vurulduktan sonra, demirin müteakip fundoya hazır olduğunu köprüüstüne bildirmek için söylenen terim.

  Demir Göründü Sight the Anchor Vira edilmekte olan demirin su içinde göründüğünü köprüüstüne bildiren terim.

  Deniz Demiri Drag, Drogue Denizde ve rüzgarda hareketsiz kalan veya kalması gereken teknenin dalgalara borda vermemesi için baştan veya kıçtan denize attıkları kesik koni şeklindeki branda torba.

  Derin Su Deep Sea Onbeş kulaçtan daha derin olan su.

  Dese Etmek Halatın veya zincirin iyice gerilmesi

  Dingi Dinghy Bir çifte kürekle kullanılan patalya.
  Direk Fistanı Tabernacles Direğin güverteye girdiği veya etrafına çevrilen kuşak

  Doblin Loop Bir halatın iki çıması arasındaki sarkık kısım

  Doblin Almak Double Up [Vermek, Tutmak] Bir halatın iki çımasının gemide kalmak üzere bordadaki veya sahildeki bir babaya sarılması

  Döküntü Ledge Deniz yüzeyine yakın kayalık kümeler

  Döşekli Altı düz olan tekne

  Drisa Etmek To Shift Yön değiştirmek, rüzgarın dirisa etmesi, bumbayı dirisa etmek

  Dümen Rudder, Helm Gemiyi (tekneyi) istenilen yöne çevirmek için saç veya tahtadan yapılan kıç tarafa monte edilen yelpaze şeklindeki parça

  Dümen Başlığı Rudderhead Yeke evini kuşatmak - kuvvetlendirmek için dümen şaftının etrafına geçirilen maden başlık [=dümen tası]

  Dümen Boğazı Rudder Neck Dümen yelpazesinden yukarıda kalan kısım

  Dümen Bodoslaması Stern Post Kıç bodoslama

  Dümen Dolabı Steering Wheel Dümen yekesine bağlı mekanizmasını çevirebilmek için yapılmış olan aygıt.

  Dümen Donanımı Steering Gear Dümen yekesi ile dümen dolabı arasında kalan tel halat mekanizma, uskurlu şaft ve kolar ile bunların geçtikleri makaralı sistemin tümüne verilen isim

  Dümen Palası (Yelpazesi ) Rudder Frame Dümenin esas ana parçası

  Dümen Zaviyesi Dümen yelpaze sathının omurga ile yapmış olduğu açı

  Dümenci Pusulası Steering Compass Dümen dolabının hemen önüne konulmuş olan mıknatisi pusula

  Dümentası Yekenin dümene bağlandığı en üst kısım

  Düşme Açısı Drift Angle Devir dairesinin herhangi bir noktasındaki teğet ile geminin omurga hattı arasındaki açı.

  Dıraveçe Bezi Table Yelkenlerle flokların ve tentelerin yakalarını sağlamlaştırmak için boydan boya dikilen ensiz bez.

  Dıraveçe Demiri Sheer Pole Çarmıkların basıldığında birleşmemeleri için boğatalar üzerindeki ilk basamaklara ve yukarıya doğru uygun aralıklara konulan demir çubuklar.

  Eğlenmek Heaving To Bir teknenin stop ederek veya çok ağır yol ile gideceği yere varması

  Ekliptik Ecliptic Güneşin bir yıl zarfında doğudan batıya doğru üzerinde hareket ettiği büyük daire. Ekliptik'e tutulma dairesi de denilir.

  Eksik Tutulma Short Eclipse Ay ve güneş tutulmasında ay veya güneş kısmen görülüyorsa, bu şekilde tutulmaya eksik tutulma veya parçalı tutulma denir.

  El Donanımı Hand Gear Mekanik olan ırgat gibi aygıtların el ile çalışabilmesi için yapılmış olan donanım

  El Dümeni Hand Steering Kol gücü ile bir taraftan diğer tarafa basılan dümen

  El Fleyşını Aldis Signal Light Elde taşınabilen ve elektrikle çalışan ufak işaret feneri. Işığın uzak mesafelerden görülmesi arzu edilmeyen hallerde yakın mesafeler için kullanılır.

  El İncesi Hauling Line, Bolo Line Halat serisinin en ince olanı.Bir tekneden diğerine veya sahile atılan ucunda kurşun bir ağırlığın ceviz ile kaplı olduğu ve sonuçta bir halatın bağlanarak gönderildiği, parekete savlosu gibi incecik bir halat

  El İskandili Hand Lead Elektrikli iskandil olmayan teknelerde,derinlik ölçmek için çımasına 5 kg lık bir kurşun asılmış ve üzerine kulaç taksimatı yapılmış olan savlo

  Emiş Konisi Yelkenin arka yüzeyinde oluşturulan alçak basınç.

  En Beam, Breadth Bir geminin mastori postaları arasındaki genişliği. Diğer bir deyimle gemilerin en geniş yeri. Buna gemi arzı da denir.

  En Alçak Su Low Water Bir ay gününde bir yerde vukubulan iki alçak sudan daha alçak olan su.

  Enlem Farkı Difference of Latitude Birbirinden farklı durumda bulunan iki noktadan geçen enlemler arasındaki meridyen yayının açısal uzunluğu.

  Enlem Kemere Latitude Beam Gemi postalarını birbirine bağlayan ve üzerine güverte sac veya tahtaları döşenen demir porteller.

  Esnemek Kuvvetli rüzgar sebebiyle yelkenlerin dolması ve direklerin hafifçe bel vermesi.

  Etli Zincir Link of Chain Baklasının boyuna göre kalınlığı fazla olan zincir.

  Evet Sancağı Affirmative Flag Sancak muhaberesinde, olumlu cevabı gösteren işaret sancağıdır

  Faça Etmek Aback Seren yelkenlerin bir taraftan prasya olduğu halde kapatılması

  Façuna Etmek Lash Badarnanın tel veya mürnel ile sıkı sıkıya bağlanması.

  Façuna Tokmağı Serving Mallet Façunalık halatların, halat üzerine sıkıca sarılmalarını temine yarayan bir tarafı oyuk tokmak.

  Façunalık Coach Whipping Halatları façuna etmekte kullanılan gırcıla, mürnel veya tel gibi ince halatlar.

  Falaka Span İki matafora cundaları arasında bulunup can halatlarının bağlandığı tel halat.

  Falye Ağızdan dolma topların hartuçlarını ateşlemek için kuyruk kısımlarında bulunan delik. Buna Falye Deliği de denir.

  Farş Ceiling Sintineler üzerine konulan ensiz tahtalar. Ticaret gemilerinde dabılbatımlar üzerine konulan kalın kalaslara da Farş denir.

  Farş Tahtaları Foot Spar, Bottom Boards Ağaç bir teknenin sintine üzerindeki aralıklı tahtaları

  Felek Craddle Ufak deniz araçları ile filika ve kiklerin sahile çekilmesi için omurgaları altına konulan yuvarlak kütükler.

  Fersah League Üç deniz miline eşit mesafe ölçüsü, 18240 yarda veya 5556 metreye tekabül eder. Bu uzunluklar, milletlerin kabul ettiği ayrı ayrı uzunlukta olabilir.

  Filika Ships Boat Savaş gemilerindeki kürekli veya yelkinli tekneler

  Filika Mataforası Boat Davit Filikaların sudan kaldırılarak gemiye alınması için kullanılan matafora.

  Filotilla Flotilla Muhrip ve muhripten daha küçük gemilerden teşekkül eden taktik birlik.

  Firar Kaportası Escape Hatch Firar yolunun güverteye açıldığı kaporta

  Firar Yolu Escape Trunk Bir tehlike anında makine veya kazan dairelerinde bulunan personelin güverteye çıkmaları için bu daireler ile güverte arasındaki silindir şeklindeki dik yol.

  Firaşkon Threefold Purchase Çok ağır malzemeleri kaldırmak için kullanılan üç dilli iki makaradan ibaret palanga.

  Firengi Scupper Pipe Güvertedeki suyun denize akıtılabilmesi için yalı kütükleri üzerinden bordaya açılan oluklu delikler

  Flador Lanyard Çarmıhların gerilmesi için kullanılan sistem

  Flama Üç köşeli sancak

  Flasa Yarn Halatı meydana getiren incecik ipler

  Flok Jib Baş tarafa çekilen üç köşe yelken

  Fora Etmek Let Go Bir yere bağlanmış olan halatın oradan çıkartılması[Sivil denizcilikte: MOLA]

  Frişka Bütün yelkenleri camadan vurmaksızın kullanılabilcek dercedeki diri rüzgar
  Fundo (Funda) Let Go The Anchor Demirlemek için verilen komut

  Fırdöndü Swivel Zincirin gamba almaması için aralara konan bir eksene bağlı olarak bağımsız dönen iki yarım bakladan oluşan kilit
   

 6. UquR

  UquR Üye

  Gabya Top Ana direk ile babafingo çubuğu arasındakı çubuk veya yelken

  Gabya Çubuğu / Direği Topmast Ana direk üzerine sürülen çubuk. Gabya çubukları üzerinde bulundukları ana direklerin isimleri ile anılırlar.

  Gabya Destamorası Topmast Cap Gabya çubuğu ile babafingo çubuğunu saran destamora.

  Gabyer Topman Yelken gemilerinde yelken, seren, arma ve bunlara ait her türlü işleri yapan personele verilen yelken devri terimi.

  Gaga Bill, Pea Demirin iki ucundaki tırnakların en uç kısmı

  Gamba Almak Kink Halatın veya zincirin kendi etrafında dönmesi veya burulması

  Gaznofiski Christmas Tree Savaş gemilerinde seren üzerine çekilen ve işaretleşmede kullanılan üst üste çekilmiş kırmızı, beyaz ve yeşil renkli fenerler.

  Gemi Tastiknamesi Certificate of Registry Bir geminin adı, bağlama limanı, ölçme belgesinde yazılı bilgileri, menşe tafsilatını, sahip veya sahiplerinin ad ve sanları ile pay miktarlarını ve bayrak çekme hakkını belirten belge.

  Gemi Vasatı Amidship Gemi ve deniz araçlarında en geniş kemerinin bulunduğu orta kısımlar ve civarı.

  Genova İstrelyaya çekilen, istrelya cundasına kadar çıkan, güverte üstünde çarmıklara kadar uzanan flok.

  Gerdel Pail Gemi ve teknelerde kullanılan tahta kova

  Giz Gaff Kıç direkteki kısa seren

  Gomina Cable Mil uzunluğunun 1/10 = 185 metre

  Gönder Staff İnce düz ve uzunca olarak çekilmiş çubuklar. [Sancak gönderi, filika kanca gönderi,cıvadra gönderi, balon (spinaker) gönderi]

  Göz Demiri Bower Anchor Bir gemide kullanılan ana demirler

  Göz Demiri Bower Anchor Bir tarafında iki demir bulunan demirlerden pruvaya yakın olan ve ocaklık demirinin ilerisinde bulunan ve ocaklık demiri ile aynı evsafta olan demir. Gemiler demirlerken daima göz demirlerini kullanırlar.

  Göz Loçası Bower Hawspipe Göz demirinin yerine oturduğu loça.

  GradinYakası
  Leech Bir yelkenin yan kenarları

  Grandi Direği Main Mast Birden fazla direkli gemilerdeki en yüksek direk
  Gros Tonilato
  Gross Ton, Register Ton
  2,83 m3 büyüklüğünde hacım birimidir. Bir teknenin tüm kapalı yerlerinin kadem küp olarak hacmının yüze bölümüdür.
  Gulet
  Brig'ten küçük iki direkli hafif armalı pruvası kabasorta armalı, praçılaya benzer Anadolu/Akdeniz teknesi

  Gurcata
  Crosstrees
  Bir direk üzerinde çanaklık kurmak için mauna kolları üzerine omurgaya aykırı olarak yerleştirilen kollar. Yelken teknelerinde direkten inen çarmıkları açmak için kullanılan kollar.İskele/sancak gurcataları. Yabancı karasularında bulunulan ülkenin bayrağı sancak gurcataya çekilir.

  Günbatısı (batı)
  Batı dan esen rüzgar

  Gündoğusu (doğu) Doğudan esen rüzgar

  Güngörmez
  Yelkenlerde rüzgarın çıktığı arka yaka (Direk yakası, Bumba yakası, Güngörmez yakası)

  Günlük Hata
  Daily Rate
  Kronometrelerin 24 saat zarfındaki ileri veya geri kalış miktarıdır.Günlük hatalar, hergün bir yere kaydedilir ve daha sonra toplanarak gün adedine bölünmek suretiyle bulunur.

  Güverte
  Deck
  Gemilerde ve teknelerde baştan kıça kadar döşenmiş tahta veya madeni platform döşeme

  Güverte Hattı
  Güvertenin bordadaki izdüşümü ,

  Güverte Kaplaması
  Güvertenin kaplanması için kullanılan malzeme

  Gındazo Mast Rope Gabya ve babafingo çubuklarını yerlerine sürmek veya bunları aşağıya indirmek için donatılan selviçeler.

  Gındazo Bastikası
  Top Block
  Çubukların topuk tarafında, biri kaşkaval deliği üzerinde diğeri altında bulunan ve gındazolarla donatılan iki bastikadır. Bunlardan üsttekine gındazo dili,alttakine patakülye dili denir.
  __________________
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Alfabetik Gemi Terimleri Forum Tarih
Alfabetik Sıralı Eş Anlamlı Sözcükler Konu Dışı Başlıklar 20 Eylül 2012
Alfabetik Ayetlerin Listesi Kuran'ı Kerim ve Tefsirleri 20 Eylül 2012
Alfabetik Dağ İsimleri Konu Dışı Başlıklar 11 Eylül 2012
Alfabetik Nedir - Alfabetik Ne Demek - Alfabetik Anlamı FrmArtuklu TatLı SöZLük 5 Ocak 2012
Alfabetik Tüm Hayvan İsimleri Diğer Hayvanlar 2 Aralık 2011

Bu Sayfayı Paylaş