Aleviler Neden Camiye Gitmezler

'Dini Sohbetler Dini Forum' forumunda Mavi_Sema tarafından 5 Ocak 2010 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Aleviler Neden Camiye Gitmezler konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Aleviler Neden Camiye Gitmezler  Anadolu Alevileri Allah'a inanırlar. Allah'ın birliğine, Hz. Muhammet'in

  peygamberliğine ve Hz. Ali'nin veliliğine inançları tamdır. Hatta bunu;

  "Allah-Muahammet-Ali" üçlemesi ile ifade ederler.


  Ayrıca Kuran'ı kutsal kitapları olarak görürler. Kuran, Hz. Muhammet zamanında

  değil de daha sonraki halifelerden, önce Ebubekir, sonra Ömer tarafından

  sahabelerden alınan bilgilerle yazıya geçilmesi sırasında tartışmalar nedeni ile

  toplanan bazı ayetlerin ve hadislerin yok edildiğini, yakıldığını da iddia ederler.

  Eldeki Kuran'ın 3. halife Osman zamanında oluşmuş olduğundan da bazı çekinceleri

  vardır. Bu düşüncelerini eskiler; "Kuran'a kalem karıştı" diye ifade ederler.

  Ayrıca, 620 yıllarının Bedevi Arap toplumunun sosyolojik yapısına uygun

  getirilen kurallarla değişen sosyal ve toplumsal şartlara rağmen dünyanın sürgit

  bu kurallarla yönetilmeye kalkılmasının sıkıntılar yaratacığını düşünürler.

  Bu nedenlerle Allah'ın dünyamız ve insanlık için söyledikleri Kuran'ı Batıni

  yoruma tabi tutarlar. Kuran'ın ilham kaynağı olması gerektiğine inanırlar. Bu

  nedenle de Hz. Ali'yi "Kuran'ı Natık" yani "Konuşan Kuran" olarak değerlendirir

  ve buyruklarına önem verirler.

  Namazın 5 vakit veya 3 vakit olmasını, 30 gün tutulan Ramazan orucunu, ?slamın 5

  şartından biri olarak görmezler.

  Örneğin, Kuran'da 5 vakit namaz kılmanın ne sayısı, ne şekli, ne de yeri

  olmadığına Aleviler inanırlar. Namazın bu biçimde ve 5 vakit kılınmasının ?slama

  Emeviler ve Abbasiler zamanında konan kurallardan biri olduğuna inanırlar.

  ?iilerin namazı 5 değil de 3 vakit kılmalarını da ?iilerin namazı 5 değil de 3

  vakit kılmalarını da ?iilerin oluşturduğu bir kural olarak değerlendirirler.

  ?slamın 5 şartı olarak ifade edilen şartların da Kuran'da olmadığını, bunların

  da ?slama sonraki dönemlerde girdiğini kabul ederler. 30 gün orucun da Kuran'da

  olmadığını söylerler.

  Gerçekten de Kuran incelendiğinde; oruç ve ibadetten bahseder. Ama ne orucun

  süresi, ne de ibadetin biçimi ve sayısı Kuran'da yoktur.

  Ayrıca Kuran'da camiden ve camide kılınan namazdan da söz edilmiyor. Bu da gene

  daha sonra ?slama giren kurallardan birisidir.

  Aleviler bu düşüncelerini Kuran'daki bazı ayetlere dayanarak ileri sürerler;

  Örneğin ibadetin biçimi ile ilgili olarak Ali ?mran Suresi 191. ayette; "Onlar

  ki, ayakta iken, otururken, yatarken Allah'ı anarlar" şeklinde olduğunu


  anımsatarak ibadetin bazı kurallara bağlanamayacağını, bunların göstermelik ve

  şekilcilikten kaynaklandığını düşünürler.

  Aleviler, "Her oruç tutmayan, namaz kılmayan Müslümanları biz ?slamdan saymazsak

  bu büyük bir çoğunluk oluşturan insan toplumunu ?slam dini dışında saymak

  (kafir) anlamına gelir ki, buna kimsenin hakkı yoktur. Ayrıca bu ?slam'a da

  aykırıdır"diyorlar.

  Bu konuda
  Kuran'ın Nisa Suresi'nin 94. ayetinde; "Size Müslüman olduğuna

  bildiren dünya hayatının geçici menfaatlerine gözdikerek, sen mümin değilsin

  demeyin"diyor
  . O halde ?slama sonradan konan şartlar olan 5 şartı yerine

  getirmeyene ?slam değilsiniz denemez.

  Aleviler ibadetin ille de camide yapılması gerektiğini de kabul etmiyorlar.

  Onlar "Yeryüzünün tümü ibadet yeridir" diye düşünüyorlar. ?badet için camiye

  gitmek gibi bir zorunluluğu gerekli görmüyorlar.


  Kendi inançlarına göre; cami etimolojik anlamda tapınak değil, toplantı yeridir.

  İslamiyetin ilk yıllarında Hz. Muhammet bir ibadet yeri yapmaya gerek

  görmemiştir. Çünkü belli bir tapınak oluşturmak ve düzenli olarak sadece orada

  ibadet yapmak onun getirdiği inanç sistemine aykırıdır. Nitekim o yıllarda

  ibadetin özellikle gece yapılması, gösterişten kaçınılması isteniyordu.

  Bazı müslümanların Mekke-Medine yolu üstünde Kuğba Köyünde yaptırdığı Camiyi Hz.

  Muhammed, "Dedikodudan başka bir şeye yaramıyor" gerekçesiyle yıktırmıştır.

  Peygamber elbette bunu Allah'ın ilhamına aykırı olarak yapmaz.

  Bu konuda Kurandaki 2 ayet ilginçtir. ?şte Tövbe Suresin'de 107. ayet: "Zarar

  vermek, inkar etmek müminlerin arasını açmak Allah ve Peygamber'ine karşı

  savaşanlara daha önceden gözcülük yapmak üzere bir mescit kurup, biz sadece

  iyilik yapmak istedik diye yemin edenlerin yalancı olduklarına şüphesiz ki

  Allah'da şahittir."

  Bu ayetin devamındaki 108. ayette ise; bakın Kuran ne diyor:

  "Ey Muhammed, o mescide hiç gitme, Allah'a karşı gelmekden sakınanlarla bulanman

  daha uygundur. Orada arınmak isteyen insanlar vardır. Allah, arınmak isteyenleri

  sever."

  Demek ki ibadet yapmak için cami şartı aranamayacağı gibi her yapılan camiyi

  "Allah'ın Evi" olarakda görmek de doğru değildir.

  Aleviler, Allah için ille de şu şartlar yerine getirilerek yapılır gibi katı

  kurallara katılmıyorlar. Kuran'daki bir ayet bu düşünceyi doğruluyorlar. Bakın

  Hadid Suresi 4. ayet ne diyor. "Nerede olursanız olun o sizinle beraberdir.

  Allah ne yaptıklarınızı görür."

  Namaz ve cami ilişkisini Hacı Bektaşi Veli soyevlatlarından A.Celalettin Ulusoy

  "Alevi Bektaşi yolu" kitabında bakın şöyle ifade ediyor:

  "Hz. Muhammed'den sonra halifeler özellikle Ümeyyeoğulları ve Abbasoğulları

  istedikleri düzeyde manevi saygınlığa sahip olamamışlardı. Hükümranlıklarını

  güçlendirmek için, ?slam toplumunun her kesimine ulaşan bir propagandaya

  gereksinme duyuyorlardı. Bunun o çağda en kolay ve etkili yolu topluluklara

  hitap etmek şekli idi. Bu amaçla Müslümanların belli saatlerde belli yerlerde

  toplanmaları ihtilal çevrelerincede teşvik ediliyor ve hatta zorunlu

  tutuluyordu. Nitekim, Emeviler zamanında camiler Ali'yi ve onun soyunu kötülemek

  için konuşma yerleri olmuştur."

  Bu ve benzeri nedenlerle ibadet için camilere gitmeyen Aleviler-Bektaşiler

  ibadetlerini,Cemlerini uygun evlerde yapıyorlar. Cemiyet evi veya Cemevi adı ile

  toplantı yapılan Cem yapılan binaları bulunan köy sayısı yok denecek kadar az

  buluyor.

  Aleviler'in Cemine kadın-erkek, yaşlı-genç herkes gelebilir. Dede önderliğinde

  ve bağlama eşliğinde ibadet yapılır. Oturuş biçimi ise toplumsal ilişkiyi

  geliştiren, küskünlükleri gideren, kin ve düşmanlık kapılarını kapatıp, barışa

  kardeşliğe yönelmeyi kolaylaştıran içtenlikli bir ibadet tarzı olarak yüz yüze,

  cemal cemale oturma biçimindedir. Allah'a ibadet ve dualarla birlikte sohbet,

  yardımlaşma, kişi ve toplum sorunlarına çare bulma imkanları sağlayan toplu

  tapınma biçimidir. ?nsanın insana yakın olması bu biçimde daha kolay oluşuyor.

  Duvara değil cemale, "Didar-ı pak'e" yani temiz insan yüzüne bakmak, insanın

  yaptığı cami binasından önce Allah'ın özenle yaratıp, "Bütün meleklerin secde

  ettiği" insanı kutsal görmek Alevilerde ibadetin esasını oluşturuyor. Bu

  anlayışla Aleviler; "Secde ademedir", "Hak ademedir" düşüncesiyle insanı, insan

  sevgisini dinin esası haline getirmişerdir.

  Alevi-Bektaşinin ibadet tarzını bir ozandan örneklemek gerekirse bakın Edip  Harabi ne diyor:

  "Zühd ü riya ile olan ibadet

  Hatadır Hz. Settar'a karşı

  Böyle namaz ile olamaz ümmet

  Hiç kimse Ahmet-i Muhtar'a karşı

  Tarikatsız mü'min olamaz kimse

  Nur'u nübüvvetle dolamaz kimse

  Hakk'ı Peygamber'i bulamaz kimse

  Yatup kalkmak ile duvara karşı

  Allah gözlerine çekmiş bir perde

  Yok dersin Allah'ı gökde ve yerde

  Gösterelim gelde gör Hakk'ı nerde

  Secde edersin Didar'a karşı"
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Aleviler Neden Camiye Forum Tarih
Aleviler Neden Camiye Gitmezler Diğer Dinler İnançlar 28 Nisan 2009
Aleviler Ve Şiiler Neden Tavşan Eti Yemezler? Diğer Dinler İnançlar 17 Nisan 2011
Çorum araştırmasına Alevilerden destek Yurt İçi Haberler 29 Nisan 2010
Aleviler 'Yeni Sol Parti' dedi Yurt İçi Haberler 2 Aralık 2009
Alevilerin siyasi parti tercihleri değişti Yurt İçi Haberler 19 Kasım 2009

Bu Sayfayı Paylaş