Albert Einstein güzel sözler - Albert Einstein sözleri

'Güzel Sözler-Mesajlar' forumunda Mavi_Sema tarafından 4 Ocak 2011 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Albert Einstein güzel sözler - Albert Einstein sözleri konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Albert Einstein özlü sözler, Albert Einstein güzel sözler

  "Müzik için bir tutku olduğu gibi, anlamak için de bir tutku vardır. Bu tutku daha ziyade çocuklarda görülür, fakat yaşın ilerlemesiyle çoğunda kaybolur. Bu olmaksızın, ne matematik ne de bilimler olurdu. Bende her zaman mevcut olan bu tutku asla azalmadı."

  "Konfor ve mutluluk, benim için asla ulaşılması gereken amaçlar olmadı. Mal sahibi olma, aldatıcı vitrin başarıları ve lüks hayat, ilk gençlik döneminden bu yana bana küçümsenmeye ve hor görülmeye lâyık şeyler gibi geldi. Hatta ahlâkın bu en alt derecesini zevk düşkünü sefihlerin ideali olarak adlandırıyorum."

  "Hayat her zaman bir birşey olmaktır, asla mevcut olmak değil."

  "Kozmik dini tecrübe, derin bir bilimsel araştırma sırasında birden beliren en soylu, en güçlü şeydir. Kendi çabalarını ve yeteneğini anlamayan, bilimsel düşüncede hiçbirşeyin kendiliğinden oluşmayacağını görmeyen kişi, bilimsel bir eseri doğurabilecek tek şey durumundaki doğrudan pratik hayatın gücü olan his gücünü değerlendirmesini de bilemez."

  "Dinin gerçeği benim için, insanın kendisini bir başka insanın yerine koyabilmesi, onun sevinciyle sevinip, onun üzüntüsüyle kederlenmesidir."

  "Emredici ahlâk, insanlığın en kıymetli geleneğidir. Ahlâki davranış, basitçe, hayatın belli zevklerine sırt dönmenin emredilmesine dayanmaz. Daha ziyade, bütün insanlar için daha mutlu bir kader olarak kabul edilen faydaya dayanır."

  "Şu kâinatın akla dayandığı veya en azından anlaşılır olduğu kanaati (ki bu, dini duyguya yakındır) bütün bilimsel çalışmaların temelini teşkil eder. Bu kanaat, aynı zamanda benim Tanrı anlayışımı oluşturur."

  "Bence, bir kişiye hayranlık duyulması doğru değildir. Tabiatın, çocukları arasında yetenekleri çok çeşitli olarak dağıtması kendindendir ve oldukça yetenekli bu çocukların sayısı da bir hayli fazladır. Bunların büyük kısmının sessiz ve silik bir varlık sürdürdüğü kanaatindeyim. Bunlardan bazılarına ölçüsüz olarak hayranlık duyulması, bana ne doğru, ne de iyi bir beğeni olarak geliyor, zira insanlar, onlara insanüstü zekâ ve karakter atfediyorlar. Kesin olarak benim payıma düşen şu; bana atfedilen kapasite ve mükemmellik ile gerçekte sahip olduğum arasında gerçekten gülünç bir tezat var. Eğer güzel bir teselli bulmasaydım, hakkımdaki bu kanı, benim için dayanılmaz olacaktı. Bulduğum teselli, tarih boyunca kıymeti sadece ruhi ve ahlâki planda olan insanların kahraman kabul edildiği gerçeğidir. Maddeci çağımızda çok sık tenkit edilse de, bu olgu, insanların çoğunun, kişinin sahip olduğu bilgiye ve dürüstlüğe, zenginlik ve güçten daha fazla değer biçtiğini ispat eder."

  "Sosyal adalet ve sorumluluğa dair şiddetli idealim, insanlarla doğrudan biraraya gelme konusunda bilinen yetersizliğimle her zaman zıtlık arzetmiştir. At koşulan bir araba için biçilmiş bir kaftan, yani tek kişilik bir koşu takımı için uygun bir atım. Böyle bir tecerrüd bazen acıdır ama, diğerlerinin anlayış ve sempatisinden uzak olmaktan üzüntü duymuyorum. Muhakkak birşeyler kaybediyorum bu bakımdan, fakat diğerlerinin alışkanlıklarından ve peşin hükümlerinden kendimi kurtarıyorum ve ruh duruluğumu böylesine hareketli temeller üzerine dayandırma arzusunda değilim."

  "Benim barışseverliğim bende insiyaki bir duygudur. Çünkü insanın öldürülmesi, bende tiksinti doğurmaktadır. Benim teorim, entelektüel bir teoriden doğmuyor, bilakis her türlü kan dökücülük, vahşet ve kine karşı duyduğum derin antipatiden ileri geliyor. Bu reaksiyonumu akılcılaştırmaya yönelebilirdim, ama bu gerçekte "a posteriori" (olaydan sonra, ondan ibret alarak geliştirilecek bir tepki) bir düşünce olacaktı."

  "İnsanları barışçılığa kazandırmak, sosyalizme kazandırmaktan daha kolaydır. Ekonomik ve sosyal meseleler bugün çok daha zordur, fakat erkeklerin ve kadınların barışçı çözümlere inandıkları bir noktaya ulaşmaları gerekmektedir. Siyasi ve iktisadi problemlere bir işbirliği anlayışı içinde yaklaşılması ümit edilir. Her şeyden önce sosyalizm için değil ama pasifizm (barışçılık) için çalışmamız gerektiği kanaatindeyim"

  "Modern eğitim tarzı, araştırma merakını henüz tam olarak boğamamıştır. Nazenin bir çiçeğe benzeyen araştırma merakı teşvik ve özellikle hürriyete ihtiyaç duyar, aksi takdirde sararıp solar. Gözlem ve araştırma yapma hazzının baskı, zorlama veya ödev duygusundan kaynaklandığına inanmak ciddi bir hatadır"

  "Birşeyi ezberlemektense, her türlü cezayı çekmeyi tercih ederdim"

  "Benim tipimde bir adamın gelişme sürecinde, bütün çabayı varlık hakkındaki entelektüel kaygıya teksif etmek için sadece şahsi ve anlık konularla ilgilenmek, yavaş yavaş bırakıldığında bir dönüm noktası meydana gelir. Benim gibi bir adamın varoluşunda esas olan şey "ne" düşündüğü ve "nasıl" düşündüğüdür"

  "İnsanlar dinlenmeli mi? Evet ama dinlenme nedir? Yattıkları zaman dinlenen insanlar vardır ve bunlar uyurlar, diğer bir kısım insanlar uyanık iken dinlenirler; bazılarının ise dinlenmek için çalışmaları veya yazmaları ya da eğlenmeleri gerekir. Herkese, nasıl dinlenilmesi gerektiğini göstermek için bir kanun çıkarırsanız, bu sizin herkesi aynı kabul ettiğiniz anlamına gelir. Aynı olan iki insan bile yoktur"

  "Belli bir hisle, saf düşüncenin, eskilerin rüyasını gördükleri, gerçeği yakalama istidadına sahip olduğunu düşünüyorum".

  Einstein, Kuantum Mekaniği'ni içine pek sindiremiyordu ve bugün bu konuda bazılarından tenkit almaya devam etmektedir. Aslında Kuantum Mekaniği'ne cephe alması (1926), belirsizliği kabullenememesinden dolayıdır.

  Heisenberg belirsizlik, Born da probabilite (olasılık) prensibini geliştirdiğinde, sadece determinizm değil, şartlı determinizm de bundan yara almıştı. Halbuki Einstein'a göre, Evren'deki işleyiş, belli ilke ve prensiplere, yani bir düzene göre olmalıydı.

  Ünlü "Tanrı zar atmaz!" sözünü de bu yüzden söylemişti. Aynı şekilde, olayları karmaşık yollarla açıklamak isteyenlere, "Tanrı titizdir ama kötü niyetli değildir." diyordu.
   

 2. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  *Eğer teorilerimin doğruluğu ispatlanırsa,o zaman Fransızlar benim için 'GERÇEK BİR DÜNYA İNSANI ' , Almanlar ise 'TAM BİR ALMAN ' diyecek.Eğer yanlışlığı ispatlanırsa Fransızlar , 'SIRADAN BİR ALMAN İŞTE ' , Almanlar ise ' ZATEN YAHUDİYDİ ' diyecek.

  *Tanrı evreni karşısına alıp onunla ar atmaz.( istatistiğe karşıydı ama onu da kendisi ortaya koyacaktı..) A. EINSTEIN

  * Tanrı armağan dağıtırken merhametsizdir.Benim payıma sadece bir katırın inatçılığı düştü.Hayır , bir de keskin koku alan burun!

  *Teorik fizikçilerden , kullandıkları yöntemler hakkında bir şeyler öğrenmeye çalışanlara şunu önemle öğütlerim ; onların söylediklerine aldırmayın ama yaptıklarına dikkat edin.

  * Bilimsel kuramcı , hiç de kıskanılacak biri değildir.Doğa , daha doğrusu deneyler amansızdır , kuramcının çalışmalarına karşı dostça davranmayan bir yargıç gibidir.Bir kuram için asla ''evet'' demez.En iyimser durumlarda ''belki'' ama çoğunlukla da ''hayır'' der.

  *Başarılı olmaya çalışmayın , değerli olmaya çalışın.

  *Bu kadar uzun süre sonunda öğrendiğim ; sahip olduğumuz en değerli şey ve gerçekliğin karşısında ölçebildiklerimiz olan bilim , pirimitif ve çocuk ruhludur.

  *Ünlü olmak her geçen gün beni daha fazla salaklaştırdı , ki bu çok beklenir bir durumdur.

  *Yeteneklerim çok özel değil.Bende olan sadece aşırı meraktır.

  *Burada dünyadaki halimiz ilginç.Her birimiz kısa süreliğine ziyaretçileriz , bazen kutsal bir maksat gibi görünen bu ziyaretin nedenini bilmesek te.

  *Yaşanılası olan hayat , başkaları için yaşanmış olan hayattır.

  *İddia ederim ki , bilimsel araştırmalar için en güçlü ve en asil olan dürtü 'kozmik inançtır'.
   

 3. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  ** Hayal kurma bilgiden daha önemlidir."

  **Gerçek yalnızca bir illüzyondur. Ama bitmek bilmeyen bir illüzyon."

  ** İlimsiz din topalvirgül dinsiz ilim kördür."

  ** Bir kum tanesinin sırrını çözmeyi başarsaydıkvirgül bütün dünyanın sırrını çözmüş olurduk.

  ** İnsanoğlunun değeri benliğinden elde ettiği özgürlüğün derecesinde saklıdır!."

  ** Gençliğimizde düşüncelerimizi oluşturan tüm konular sevgiyle ilgilidirvirgül sonraları ise tüm sevgimiz düşüncemiz olur.

  ** Evrenin en anlaşılmaz özelliği anlaşılabillir olmasıdır."

  ** Ben gelecek için hiçbir endişe duymadım. O yeterince hızlı geliyor. Fiziği izafiyet ilkesinde sokmak fikrini rast gele bulmama teşekkürler, siz (ve diğerleri) benim bilimsel yeteneklerimi beni rahatsız edecek kadar çok abartıyorsunuz. (Arnold Sommerfeld’e mektup, 14 ocak 1908

  ** Bir insan için olguları öğrenmek o kadar önemli değildir. Bunun için bir yüksek okula cidden bir ihtiyacı yoktur. Bunları kitaplardan öğrenebilir. Yüksek bilimler okulundaki eğitim değeri bir çok gerçeği öğrenmek değil, kitaplardan öğrenebilecek bir şeyi düşünmek için aklı eğitmektir. (Thomas Edison’un “Yüksek eğitim gereksizdir” fikri üzerine, 1921)

  ** Güvenlik sosyal silahlanmada görüldüğü sürece hiçbir ülke savaşta zafer getireceğine inandığı herhangi bir silahtan vazgeçmez. Bana göre güvenlik ancak bütün millî askerî savunmaların terk edilmesiyle kazanılabilir. (Jacques Hadamardâ mektup)

  ** Savaş kazanıldı ama barış değil. (New York’ta 5.Nobel yıldönümü yemeğindeki demeç)
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Albert Einstein güzel Forum Tarih
Albert Einstein Güzel Sözleri Güzel Sözler-Mesajlar 29 Nisan 2011
Albert Einstein neyi icat etmiştir kısaca Düşünürler-Filozoflar 28 Ocak 2017
Albert Einstein Niçin Çok Zekiydi Düşünürler-Filozoflar 9 Ekim 2013
Albert Einstein Hayatı Hakkında Bilgi Biyografi & Otobiyografi 22 Eylül 2013
Albert Einstein İcatları Buluşları Nelerdir? Bilim & Teknoloji 1 Mayıs 2012

Bu Sayfayı Paylaş