Alarm Saat Devre Şeması

'Elektronik Genel Bilgi' forumunda SeLeN tarafından 10 Ağustos 2010 tarihinde açılan konu

 1. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Alarm Saat Devre Şeması konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Alarm Saat Devresi - Alarm Saat Devre Şeması - picbasic pro - pic16f877 - pcf8583  [​IMG]

  Saatin kurulması için: SET tuşuna basın. Köşeli parantez içini 00 da bırakıp MOD tuşu ile saat ayarına atlayın.Saati ayarladıktan sonra MOD tuşu ile dakika ve sırası ile Ay-Gün ve Yıl ayarlarını yapın. Sonunda SET tuşuna basıp ayar modundan çıkın.

  Dikkat: [00] modu saat ayarı içindir. [01] ile [10] arası modlar alarmların SET edilmesi içindir.

  Açma Alarmlarının Kululması: SET Tuşuna basın. Parantez içini 1. alarm için 1, 10. alarm için 10`a ayarlayın. MOD tuşu ile Saat, Dakika, Gün, Ay, Yıl ayarlarını yapıp SET tuşu ile Kayıt edin.

  Kapatma Alamlarının Ayarlanması: SET Tuşuna basın. Parantez içini 1. alarmın kapatılması için 11`e 10. alarmın kapatılması için 20`ye getirin. MOD tuşu ile Saat, Dakika, Gün, Ay, Yıl ayarlarını yapıp SET tuşu ile kayıt edin

  Alarmların Tek Tuşla İptal Edilmesi: Açılmış alarm var ise normal saat ekranında, Arttır ya da azalt tuşlarından birine basılması açık olan alarmları kapatır.

  Alarm Saat Uygulamasına ait picbasic pro ve proteus isis dosyaları:
  Burada

  Alarm Saat isis devre şeması

  [​IMG]

  ALRM-SAAT.bas yazılım içeriği


  Kod:
  '****************************************************************
  '* Name  : ALARM-SAAT.BAS                  *
  '* Author : [ETE]                       *
  '* Notice : Copyright (c) 2005 [ETE]             *
  '*     : All Rights Reserved                *
  '* Date  : 11.05.2005                    *
  '* Version : 1.0                        *
  '* Notes  :                          *
  '*     :                          *
  '****************************************************************
  'INCLUDE "modedefs.bas"
  @ DEVICE pic16F877 'işlemci 16F877
  @ DEVICE pic16F877, WDT_on 'Watch Dog timer AÇIK
  @ DEVICE pic16F877, PWRT_ON 'Power on timer açık
  @ DEVICE pic16F877, PROTECT_OFF 'Kod KORUMA kapalı
  @ DEVICE pic16F877, HS_OSC 'HS osilatör kullanılacak
  '------------------------------------------------------------------------------
  DEFINE LCD_DREG PORTB 'LCD data bacakları hangi porta bağlı?
  DEFINE LCD_DBIT 4 'LCD data bacakları hangi bitten başlıyor?
  DEFINE LCD_EREG PORTB 'LCD Enable Bacağı Hangi Porta bağlı?
  DEFINE LCD_EBIT 3 'LCD Enable Bacağı Hangi bite bağlı ?
  DEFINE LCD_RSREG PORTB 'LCD RS Bacağı Hangi Porta bağlı ?
  DEFINE LCD_RSBIT 2 'LCD RS bacağı Hangi Bite bağlı ?
  DEFINE LCD_BITS 4 'LCD 4 bit mi yoksa 8 bit olarak bağlı?
  DEFINE LCD_LINES 2 'LCD Kaç sıra yazabiliyor
  '------------------------------------------------------------------------------
  Define osc 10
  ADCON1=7 'ADC GİRİŞLERİ DİGİTAL
  OPTION_REG.7=1 'Dahili pull-up lar iptal edildi
  PortA=0
  TrisA=%00101111
  PortB=0
  TrisB=%00000010
  PORTD=0
  TRISD=0
  PORTC=0
  TRISC=0
  '------------------------------------------------------------------------------
  SYMBOL SET=PORTA.0
  SYMBOL MODE=PORTA.1
  SYMBOL DOWN=PORTA.2
  SYMBOL UP=PORTA.3
  Symbol SCL=PORTB.0
  SYMBOL SDA=PORTB.1
  SYMBOL ISIK=PORTC.0
  symbol BUZER=PORTC.1
  SIMDI VAR WORD
  ZAMAN VAR WORD
  SN   var byte
  Y_SN  VAR BYTE
  DAK  var byte
  Y_DAK VAR BYTE
  ESKIDAK VAR BYTE
  SAAT  var byte
  Y_SAAT VAR BYTE
  GUN  VAR BYTE
  Y_GUN VAR BYTE
  HGUN  VAR BYTE 'HAFTANIN GÜNÜ
  Y_HGUN var byte
  AY   var byte
  Y_AY  VAR BYTE
  YIL  var BYTE
  Y_YIL VAR BYTE
  ESKYIL VAR BYTE
  TAMYIL var BYTE
  TEMP  VAR BYTE
  ARA  VAR BYTE
  ONLAR VAR BYTE
  BIRLER VAR BYTE
  SURE  VAR BYTE
  SIRA  VAR BYTE
  YER  VAR BYTE
  AKTIFA VAR BYTE
  AKTIFB VAR BYTE
  LED  var byte
  '------------------------------------------------------------------------------
  LCDOUT $FE,$68,$0E,$11,$10,$10,$10,$15,$0E,$4 'Ç dataları Numarası 5
  LCDOUT $FE,$70,$00,$0E,$10,$0E,$02,$1C,$0C,$00 'ş dataları NUMARSI 6 DİR
  LCDOUT $FE,$78,$0,$0,$0C,$4,$4,$4,$e,$0 'ı dataları NUMARSI 7 DİR
  clear
  lcdout $FE,1
  PAUSE 200
  SURE=180
  'WRITE 0,255
  READ 0,TAMYIL
  IF TAMYIL=255 THEN
  TAMYIL=8
  WRITE 0,TAMYIL
  ENDIF
  READ 2,SIRA
  IF SIRA=255 THEN
  SIRA=1:WRITE 2,SIRA
  ENDIF
  Y_SN=0
  rEAD 5,AKTIFA
  READ 6,AKTIFB
  IF AKTIFA=255 THEN
  AKTIFA=0:WRITE 5,AKTIFA:PAUSE 10
  ENDIF
  
  IF AKTIFB=255 THEN
  AKTIFB=0:WRITE 6,AKTIFB:PAUSE 10
  ENDIF
  
  '------------------------------------------------------------------------------
  '------------------------------------------------------------------------------
  
  BASLA: 'PAUSE 100
  GOSUB SAAT_OKU
  GOSUB EKRAN
  PAUSE 200
  IF PORTD>0 or (PORTC & %11000000)>63 then
  IF UP=0 or DOWN=0 then
  PORTC=0:PORTD=0
  ENDIF
  endif
  IF SET=0 THEN AYAR
  IF (ESKIDAK=DAK) THEN TEKRAR
  ESKIDAK=DAK
  GOSUB ALARM_KONTROL
  PORTD=AKTIFA:PORTC=AKTIFB
  TEKRAR:
  GOTO BASLA
  
  '-------------------------ALT PROGRAMLAR---------------------------------------
  AYAR: YER=0:ISIK=0
  lcdout $FE,$0E
  GOSUB SAAT_OKU
  Y_DAK=DAK
  Y_SAAT=SAAT
  Y_GUN =GUN
  Y_HGUN=HGUN
  Y_AY =AY
  Y_YIL =YIL
  GOSUB EKRAN1
  WHILE SET=0
  WEND
  PAUSE SURE
  
  SIRA_BELIRLE:
  IF MODE=0 THEN HOURA
  IF SET=0 THEN SONA
  IF UP=0 THEN
  YER=YER+1
  IF YER=21 THEN YER=20
  ENDIF
  IF DOWN=0 THEN
  YER=YER-1
  IF YER=255 THEN YER=0 'SIRA=0 İSE GERÇEK ZAMAN SAATİ 8583'E KAYIT EDİLECEK
  ENDIF
  IF YER>0 THEN GOSUB ALARM_OKU
  GOSUB EKRAN1:LCDOUT $FE,$82 'SIRA>0 İSE ALARM EEPROME KAYIT EDİLECEK.
  PAUSE SURE
  GOTO SIRA_BELIRLE
  
  HOURA: WHILE MODE=0
  WEND
  HOUR:
  IF MODE=0 THEN MINA
  IF SET=0 THEN SONA
  IF UP=0 THEN
  
  Y_SAAT=Y_SAAT+1
  IF Y_SAAT=24 THEN Y_SAAT=0
  ENDIF
  
  IF DOWN=0 THEN
  Y_SAAT=Y_SAAT-1
  IF Y_SAAT=255 THEN Y_SAAT=23
  ENDIF
  GOSUB EKRAN1:LCDOUT $FE,$86
  PAUSE SURE
  GOTO HOUR
  
  MINA: WHILE MODE=0
  WEND
  
  MINUTE:IF MODE=0 THEN TAKA
  IF SET=0 THEN SONA
  IF UP=0 THEN
  Y_DAK=Y_DAK+1
  IF Y_DAK=60 THEN Y_DAK=0
  ENDIF
  IF DOWN=0 THEN
  Y_DAK=Y_DAK-1
  IF Y_DAK=255 THEN Y_DAK=59
  ENDIF
  GOSUB EKRAN1:LCDOUT $FE,$89
  PAUSE SURE
  GOTO MINUTE
  
  TAKA: WHILE MODE=0
  WEND
  TAKVIM:
  IF MODE=0 THEN AYA
  IF SET=0 THEN SONA
  IF UP=0 THEN
  Y_GUN=Y_GUN+1
  IF Y_GUN=32 THEN Y_GUN=1
  ENDIF
  IF DOWN=0 THEN
  Y_GUN=Y_GUN-1
  IF Y_GUN=0 THEN Y_GUN=31
  ENDIF
  GOSUB EKRAN1:LCDOUT $FE,$C1
  PAUSE SURE
  GOTO TAKVIM
  
  AYA:  WHILE MODE=0
  WEND
  MONTH:
  IF MODE=0 THEN YILA
  IF SET=0 THEN SONA
  IF UP=0 THEN
  Y_AY=Y_AY+1
  IF Y_AY=13 THEN Y_AY=1
  ENDIF
  IF DOWN=0 THEN
  Y_AY=Y_AY-1
  IF Y_AY=0 THEN Y_AY=12
  ENDIF
  GOSUB EKRAN1:LCDOUT $FE,$C4
  PAUSE SURE
  GOTO MONTH
  
  YILA: WHILE MODE=0
  WEND
  YEAR: IF MODE=0 THEN GUNA
  IF SET=0 THEN SONA
  IF UP=0 THEN
  Y_YIL=Y_YIL+1
  IF Y_YIL=100 THEN Y_YIL=0
  ENDIF
  IF DOWN=0 THEN
  Y_YIL=Y_YIL-1
  IF Y_YIL=0 THEN Y_YIL=99
  ENDIF
  GOSUB EKRAN1:LCDOUT $FE,$C7
  PAUSE SURE
  GOTO YEAR
  
  GUNA: WHILE MODE=0
  WEND
  HAFGUN:IF MODE=0 THEN SONA
  IF SET=0 THEN SONA
  IF UP=0 THEN
  Y_HGUN=Y_HGUN+1
  IF Y_HGUN=8 THEN Y_HGUN=1
  ENDIF
  IF DOWN=0 THEN
  Y_HGUN=Y_HGUN-1
  IF Y_HGUN=255 THEN Y_HGUN=7
  ENDIF
  GOSUB EKRAN1:LCDOUT $FE,$CA
  PAUSE SURE
  GOTO HAFGUN
  
  SONA:IF YER=0 THEN KAYIT
  GOSUB ALARM_KAYIT
  GOTO BASLA
  '-------------------------------------------------------------------------------
  EKRAN:
  LCDOUT $FE,2,"  "
  LCDOUT DEC2(SAAT),":",DEC2(DAK),":", dec2(SN),"  "
  '    LCDOUT DEC2 (SAAT),":",DEC2 (DAK)," S=",DEC2 SIMDI,"Z=",DEC2 ZAMAN
  LCDOUT $FE,192,dec2(GUN),"-",dec2(AY),"-",dec2(YIL+TAMYIL)
  ARA=HGUN
  DORT: select case ARA
  case 1
  lcdout $fe,$c9,"Pazar "
  case 2
  lcdout $fe,$c9,"Pazrtsi"
  case 3
  lcdout $fe,$c9,"Sal",7,"  "
  case 4
  lcdout $fe,$c9,5,"ar",6,"amb"
  case 5
  lcdout $fe,$c9,"Per",6,"emb"
  case 6
  lcdout $fe,$c9,"Cuma  "
  case 7
  lcdout $fe,$c9,"Cumarts"
  end select
  RETURN
  
  EKRAN1: 'BU EKRAN SAAT AYARINDA KULLANILAN İLK EKRAN
  LCDOUT $FE,2,"[",dec2 YER,"]"
  LCDOUT $FE,$0C," "
  LCDOUT DEC2(Y_SAAT),":",DEC2(Y_DAK),":", DEC2(SN)
  LCDOUT $FE,192,dec2(Y_GUN),"-",dec2(Y_AY),"-",dec2(Y_YIL+TAMYIL) ,$FE,$0E
  ARA=Y_HGUN
  GOTO DORT
  
  '-------------------------------------------------------------------------------
  KAYIT:WHILE set=0
  wend
  LCDOUT $FE,$0C   'REG_2 'SANIYE <0:5>
  TEMP=Y_YIL+TAMYIL 'REG_3 'DAKİKA <0:5>
  TAMYIL=4*(TEMP/4 ) 'REG_4 'SAAT  <0:5>
  Y_YIL=TEMP-TAMYIL 'REG_5 'GUN  <0:5> ; YIL <6:7>
  WRITE 0,TAMYIL   'REG_6 'AY   <0:4> ; HAFTANIN GUNU <5:7>
  
  DAKHESAP:
  TEMP=Y_DAK:GOSUB HESAP
  Y_DAK=ONLAR+BIRLER
  
  SAATHESAP:
  TEMP=Y_SAAT:GOSUB HESAP
  Y_SAAT=ONLAR+BIRLER
  IF TEMP>12 THEN Y_SAAT.6=1
  
  GUNHESAP:
  TEMP=Y_GUN:GOSUB HESAP
  Y_YIL=Y_YIL<<6
  Y_GUN=Y_YIL+ONLAR+BIRLER
  
  AYHESAP:
  TEMP=Y_AY:GOSUB HESAP
  Y_HGUN=Y_HGUN<<5
  Y_AY=Y_HGUN + ONLAR + BIRLER
  
  I2CWRITE SDA,SCL,160,2,[Y_SN,Y_DAK,Y_SAAT,Y_GUN,Y_AY]
  GOSUB SAAT_OKU
  lcdout $fe,1
  GOTO BASLA
  HESAP:
  ARA=(TEMP/10)
  ONLAR=ARA<<4    BIRLER=TEMP-(ara*10)    RETURN '-------------------------------------------------------------------------------
  
  SAAT_OKU:ESKYIL=YIL    I2CREAD SDA,SCL,161,2,[SN,DAK,SAAT,GUN,AY]    YIL.1=GUN.7    YIL.0=GUN.6    IF ESKYIL=3 AND YIL=0 THEN     TAMYIL=TAMYIL+4     WRITE 0,TAMYIL    ENDIF     TEMP=AY    HGUN=TEMP>>5
  SN=SN&%00111111
  TEMP=DAK:gosub BUL:DAK=TEMP
  TEMP=SAAT&%00111111:GOSUB BUL:SAAT=TEMP
  TEMP=GUN&%00111111:GOSUB CEVIR:GUN=TEMP
  TEMP=AY&%00011111:GOSUB IKI:AY=TEMP
  RETURN
  
  CEVIR:
  ONLAR=TEMP & 48
  UC:  ONLAR=(onlar>>4)*10
  BIR: BIRLER=TEMP & %1111
  TEMP=ONLAR+BIRLER
  RETURN
  BUL:ONLAR=(TEMP>>4)*10
  GOTO BIR
  IKI: ONLAR=ay & 16
  GOTO UC
  
  '-------------------------------------------------------------------------------
  ALARM_KONTROL: '------------------Alarm açma kontrolu--------------------------
  SIMDI=YIL+AY+GUN+SAAT+DAK
  YER=1
  GOSUB ALARM_OKU
  IF SIMDI=ZAMAN THEN PORTD=PORTD | %00000001
  YER=2
  gosub ALARM_OKU
  IF SIMDI=ZAMAN THEN PORTD=PORTD | %00000010
  YER=3
  gosub ALARM_OKU
  IF SIMDI=ZAMAN THEN PORTD=PORTD | %00000100
  YER=4
  gosub ALARM_OKU
  IF SIMDI=ZAMAN THEN PORTD=PORTD | %00001000
  YER=5
  gosub ALARM_OKU
  IF SIMDI=ZAMAN THEN PORTD=PORTD | %00010000
  YER=6
  gosub ALARM_OKU
  IF SIMDI=ZAMAN THEN PORTD=PORTD | %00100000
  YER=7
  gosub ALARM_OKU
  IF SIMDI=ZAMAN THEN PORTD=PORTD | %01000000
  YER=8
  gosub ALARM_OKU
  IF SIMDI=ZAMAN THEN PORTD=PORTD | %10000000
  YER=9
  gosub ALARM_OKU
  IF SIMDI=ZAMAN THEN PORTD=PORTC | %01000000
  YER=10
  gosub ALARM_OKU
  IF SIMDI=ZAMAN THEN PORTD=PORTC | %10000000
  
  '--------------------ALARM KAPATMA KONTROLU ----------------------------------
  YER=11
  GOSUB ALARM_OKU
  IF SIMDI=ZAMAN THEN PORTD=PORTD & %11111110
  YER=12
  gosub ALARM_OKU
  IF SIMDI=ZAMAN THEN PORTD=PORTD & %11111101
  YER=13
  gosub ALARM_OKU
  IF SIMDI=ZAMAN THEN PORTD=PORTD & %11111011
  YER=14
  gosub ALARM_OKU
  IF SIMDI=ZAMAN THEN PORTD=PORTD & %11110111
  YER=15
  gosub ALARM_OKU
  IF SIMDI=ZAMAN THEN PORTD=PORTD & %11101111
  YER=16
  gosub ALARM_OKU
  IF SIMDI=ZAMAN THEN PORTD=PORTD & %11011111
  YER=17
  gosub ALARM_OKU
  IF SIMDI=ZAMAN THEN PORTD=PORTD & %10111111
  YER=18
  gosub ALARM_OKU
  IF SIMDI=ZAMAN THEN PORTD=PORTD & %01111111
  YER=19
  gosub ALARM_OKU
  IF SIMDI=ZAMAN THEN PORTD=PORTC & %10111111
  YER=20
  gosub ALARM_OKU
  IF SIMDI=ZAMAN THEN PORTD=PORTC & %01111111
  IF (PORTD=AKTIFA) AND (PORTC=AKTIFB) THEN CIK
  AKTIFA=PORTD:AKTIFB=PORTC
  WRITE 5,AKTIFA:PAUSE 10:WRITE 6,AKTIFB:PAUSE 10
  CIK:   RETURN
  
  ALARM_KAYIT:
  IF YER>SIRA THEN
  WRITE 2,YER:PAUSE 10
  ENDIF
  temp=yer*8
  WRITE TEMP,Y_SAAT:PAUSE 10
  WRITE TEMP+1,Y_DAK:PAUSE 10
  WRITE TEMP+2,Y_GUN:PAUSE 10
  WRITE TEMP+3,Y_AY :P AUSE 10
  WRITE TEMP+4,Y_YIL:PAUSE 10
  RETURN
  
  ALARM_OKU:
  temp=yer*8
  READ TEMP,Y_SAAT:IF Y_SAAT>23 THEN Y_sAAT=0
  READ TEMP+1,Y_DAK:IF Y_DAK>59 THEN Y_DAK=0
  READ TEMP+2,Y_GUN:IF Y_GUN>31 THEN y_GUN=1
  READ TEMP+3,Y_AY :IF Y_AY>12 THEN Y_AY=1
  READ TEMP+4,Y_YIL:IF Y_YIL>99 THEN Y_YIL=0
  ZAMAN=Y_YIL+Y_AY+Y_GUN+Y_SAAT+Y_DAK
  RETURN
  
  end
  
  
   

 2. akreq

  akreq Yeni Üye

  bu kodları pc ye nasıl alabiliriz
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Alarm Saat Devre Forum Tarih
Alarmlı Sayısal Saat 2.11 A-B 22 Şubat 2009
Yangın Alarm Devresi Yapımı - Yangın Alarm Devresi Nasıl Yapılır? Elektronik Genel Bilgi 20 Ekim 2012
ZoneAlarm 9.2 İndir Download Yükle Güvenlik Programları 13 Haziran 2010
Balarmudu Köyü Hakkında Bilgi Kırıkhan Hatay Hatay Tanıtımı 10 Haziran 2010
EnSonHaber Haber Alarmı 2.0 İndir Download Yükle E-F 7 Haziran 2010

Bu Sayfayı Paylaş