Alarm Devresi

'Elektronik Projeler' forumunda DeMSaL tarafından 6 Mart 2010 tarihinde açılan konu

 1. DeMSaL

  DeMSaL Özel Üye

  Alarm Devresi konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Alarm Devresi - Alarm Devresi Şeması - Hırsız Alarm Sitemleri - Hırsız Alarm Sitemi Devresi  [​IMG]

  Hırsız Alarm Sistemleri

  Hırsız Alarmı : Bir odanın bütün giriş ve çıkışlarını aynı anda kontrol edebilen bu devreden bahsedeceğim. Alarm sistemimiz bir ışığın oda içerisinde dolaşması esasına dayanmaktadır. Eğer herhangi bir şey veya herhangi biri bu ışığın geçiş yolunu keserse alarm çalışacaktır. Ancak,ışığın yolunu kesen şey hemen çekilse bile alarm sistemimiz çalışmaya devam edecektir. Alarmı durdurmak için tek yol “Hırsız Alarmı” na sadece bizim girebileceğimiz özel bir anahtar bağlamalıyız.

  Bu devre diğer optik alarmlara göre bir çok avantajlara sahiptir. Sistemde özel ayarlar isteyen mekanik parçalar yoktur. Tetiklenmeden önce alarm kısmının çektiği akım çok azdır ve batarya ile çok uzun zaman çalıştırılabilir. Öte yandan devrenin meydana getirdiği sesin tonu çok kolaylıkla uzak mesafelerden duyulabilmektedir.

  Devrenin hassasiyeti çok iyidir,biz,alarm sistemini yerleştireceğimiz odanın şekli, büyüklüğü ne olursa olsun, ışığın yolunu istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Devrenin gecede dışarıdan fark edilmeden kullanılabilmesi için, ışık kırmızı filtreden geçirilebilir. Alarm sistemimiz 3 kısımdan meydana gelir ;

  1. Tetikleme devresi,
  2. Ses jeneratörü,
  3. Ses kuvvetlendirici (amplifikatör.)

  Burada kullanacağımız herhangi bir ses kuvvetlendirici (amplifikatör) olabilir. Burada alarm devresini anlatırken kuvvetlendiriciden söz etmeyeceğiz. Ancak kuvvetlendiricinin en az 1.5Watt gücünde olması sesinin uzaktan duyulmasını sağlar.

  Devrenin Yapımı : Alarm devresinin çıkışı herhangi bir kuvvetlendiriciye bağlanabilirse de, biz yaptığımız deneme devresinde 4 Watt’lık bir kuvvetlendiriciyi kullanacağız ve her iki devreyi aynı kutuya yerleştireceğiz. Alarm devresinin şemaya göre yapımını tamamladıktan sonra , alarm devresinin “Amp +”çıkışı kuvvetlendiricinin artı gerilim ucuna,alarm devresinin “Amp – ” çıkışı ise kuvvetlendiricinin eksi gerilim ucuna bağlanacaktır. Bu bağlantılar yapıldıktan sonra alarm devresinin işaret çıkışı doğrudan doğruya kuvvetlendiricinin girişine bağlanır.

  Foto direnç PC1, 3cm çaplı bir plastik hortumun dibine yerleştirilir, ancak hortumun içi tamamen karanlık olmalıdır. Işık sadece hortumun önünden girecektir. Foto direnci boru içerisine yerleştirmeden önce iki ucuna birer tel parçası lehimlenir. Borunun dış tarafı da kapatılmış olduğundan, buraya iki delik açılıp foto dirence bağlı teller buradan geçirilir. Bu yerleştirmede foto direncin ışığa hassas yüzü ön tarafa getirilmelidir.

  Işığın elde edildiği kısım ise eski bir flaş reflektörü olabilir. Bunun ampul duyu muhafaza edilmiştir. Bu duya uyacak şekilde seçilen bir ampul pil ile beslenmektedir. İstenildiği taktirde bir transformatör yardımı ile alternatif şebeke gerilimi de ampule verilebilir. Eğer devremizi alternatif şebeke gerilimi ile beslersek, şebeke gerilimindeki herhangi bir kesilme, alarmı hemen çalıştıracağından, devre bu durumu dikkate alarak yeniden düzenlemeyi gerektirecektir. Diğer taraftan ampulü pil ile beslediğimizde pilin bitmesi de aynı olaya sebep olabileceğinden ,pilin durumunu arada sırada kontrol etmemiz gerekecektir. Yaptığımız devrede pili alarm devresi ile birlikte aynı kutuya yerleştirdik. Ancak bu istenildiği taktirde başka yerlere de konulabilirdi.

  Yerleştirme : Alarmın kullanış yerine göre ışık haznesi bir veya birkaç aynadan yansıtılarak foto direncin üzerine gönderilir. Bu ışığın yolunun kesilmesi, alarm devresinin çalışmasına yol açar. Şekil-3’de sistemin bir odaya nasıl yerleştirileceği görülmektedir. İlkin büyük aynalar kullanılır ve daha sonra yapılan ayar bozulmadan, bu aynalar mümkün olduğu kadar en küçük aynalar ile değiştirilir. Yapılan denemede biz, en son olarak küçük cep aynaları kullandık.

  Işığın geçeceği yol kapısı ve pencerelerin açılış durumuna göre ayarlanır. İstenildiği taktirde bu yol zik zak olanakta gidebilir. Ancak ışığın yolunun uzaması, kullanılacak ampulün büyük tutulmasını ve reflektörün daha iyi olmasını gerektirecektir. Kuvvetli bir ampul ile ışık yolu uzatılabilir. Fakat zayıf bir ampul etraftan görünmeyeceği için daha kullanışlıdır,bunun yolu ise kısa olacaktır. Kuvvetli bir ampul kullanıldığında önüne bir kırmızı cam veya kağıt filtre konulmalı ve böylece gece dışarıdan fark edilmesi önlenmelidir. Şekil-4’de ampul ve foto direncin yerleştirildiği kutu görülmektedir.

  Devrenin Çalıştırılması : Cihazlar ve devre tamamlandıktan sonra, ampulün ışığı açılır ve R2 hassasiyet ayarı potansiyometresi en yüksek direnç durumuna alınır. Sonra ışığın yolu PC1 foto direncine ışık düşene kadar ayarlanır ve S1 anahtarı açılarak alarm devresi çalıştırılır.

  Şimdi R2’yi alarm devresi tetiklenene kadar çevirelim. Bu noktaya geldiğimizde R2 potansiyometresini çok az geri çeviririz.(daha yüksek direnç değerine doğru) ve S1’i kapatarak devrenin çalışmasını durdururuz. S1 tekrar açıldığında, ışığın yolu kesilirse alarm artık hemen tetiklenerek ses üretecektir. Alarm tetiklenip ses üretmeye başladıktan sonra onu susturmanın yolu S1’i kapatarak gerilimin yolunu kesmektir.

  Alarm gece ev içerisinde kullanıldığında en iyi sonucu verecektir. Sistem binaların dışında kullanıldığında, çevre ışığı veya güneş ışığı devremizi yanıltabilir. Bu durumda foto direnci yerleştirdiğimiz boru daha dar ve uzun tutulmalıdır.

  Delirten Ses Devreleri : Her iki devremiz de özel ses üretecidir. Bunlardan ilki çok kuvvetli olarak istenilen tonda siren sesi vermektedir. Bu ses dikkati çekmek için özel olarak seçilmiştir. Alarm olarak da kullanılabilir. İkincisi ise ortalama olarak sabit aralıklarla “tap-tap-tap..”şeklinde su damlası sesi vermektedir. Bu devre diğeri gibi yüksek gerilimli bir güç kaynağı istemez ve sadece ses verdiği sırada akım çeker.

  Bu devrenin çıkardığı ses açık bırakılmış bir musluktan damlayan su sesine çok benzemektedir. Her iki devre özel olarak düzenlenmiştir. Siren sesi veren ilk alete biz “çıldırtan alet”,su damlası sesi veren diğerine ise “damla”adını verdik.

  Çıldırtan Alet : Çıldırtan alet açtığımızda kuvvetli bir ses çıkarmaktadır. Alet açıldığında ilkin yüksek frekanslı bir ses üretmeye başlamakta ve ürettiği ses belirli aralıklarla alçak ve yüksek frekanslı olarak değişmektedir. Devrenin ses çıkışı bütün bir apartmanı ayağa kaldıracak kadar çoktur. Eğer sürekli olarak çalıştırılırsa aklımızı kaçırmamıza neden olabilir.

  Devrenin şeması Şekilde görülmektedir. Sonraki şekilde devrenin resmi yer almaktadır. Ses osilatörü olan Tr2 (BSV57) bir unijunction (UJT )transistörüdür. Burada frekansı tayin eden elemanlar C4 ve C3 kondansatörleridir. Bu transistörün çalışmasına yardımcı olarak diğer bir unijunction transistörü olan Tr1 (BSV57) kullanılmıştır. Çıkış işaretinde Tr1 tetiklenip tekrar alçak frekansta ses işareti üretene kadar ani bir frekans yükselmesi olacaktır. Bu işaret Tr3 ve Tr4 transistörleri ile kuvvetlendirilir.

  Devrede özel bir montaj metodu kullanmak gerekmediğinden istenildiği gibi kolaylıkla monte edilebilir. Montaj bütün malzemelerde kolaylıkla bulunan delikli pertinaks üzerine yapılabilir. İstenildiği taktirde tel ile montaj da yapılabilecektir, bu durum yapıcının isteğine bağlıdır. Devrede gerilim kaynağı olarak 22.5 Volt’luk bir batarya kullanılmıştır. Cihaz bir taşıtta kullanılmak istenildiğinde 24 Volt’luk bir taşıt akümülatörü ile de beslenecektir.

  Çıldırtan Alet Parçaları
  • B1 ; 22.5V Batarya
  • C1 (0.005 uF), C2 (100 uF) düşük gerilimli elektrolit kondansatör, C3(0.1 uF), C4 (0.005uF), C5 ve C6(0.5 uF) ,C7 (0.25 uF)

  • D1,D2,D3 ve AA133 diyodu

  • Tr1,Tr2 …… BSV57 A,B Unijunction transistor

  • Tr3 …… BC148 B transistor

  • R1(2.2 Kohm/0.5W),R2(20 ohm/5W),R4(15 ohm/0.5W)diğerleri ise R3,R5,R6 (1 Kohm/0.5 W)

  • S1 —- Açıp kapama anahtarı

  • H —- Herhangi bir düşük empedansta hoparlör

  Damla : Çıldırtan aletteki işaret üreteci tek olarak kullanıldığında su damlası sesi elde edilir. Şekil-3’de görülen devrede sadece tek bir transistör kullanıldığından alçak seviyede bir ses elde edilir. Devre her saniyede bir damla sesi verecek şekilde ayarlanmıştır. Her ne kadar saniyenin çok kısa bir süresi içerisinde bu damla sesini vermekte ise de,bu ses sürekli olarak dinlendiğinde bir insanı çıldırtmaya yeterlidir.

  Devre kendi kendine bloke olup osilasyonları kesen bir Kolpits osilatörüdür. Devrenin çıkışında herhangi bir değerde düşük empedanslı bir kulaklık veya bir hoparlör kullanılabilir. Bir frekans süzgeç devresi olan L1 bobinine kulaklık veya hoparlör seri olarak bağlanacaktır.

  Bobinden sadece ani darbeler geçebileceğinden, çıkışta da sadece bunlar duyulacaktır.Tr1’in baz devresinin zaman sabiti devrenin çalışma frekansını tayin eder.R2 bu zamanın üst sınırını belirler. Devre sadece 100uA çektiğinden 1.5 Voltluk kalem pili ile aylarca sürekli olarak çalıştırılabilir.

  Damla Malzeme Listesi
  • B1, 1.5 Voltluk kalem pili
  • C1(5 uF) düşük gerilimli elektrolitik kondansatör,C2(0.1 uF),C3(0.25 uF)
  • D1, AA 134 diyodu
  • L1,100 mH küçük şok bobini
  • Tr1, BC 148 B transistor ü
  • R1, 1Mohm/0.5W
  • H, herhangi bir düşük empedansta hoparlör veya kulaklık

  Basit Tümleşik Devreli Alarm : Çoğu kez, pratik alarm devreleri ya normalde kapalı anahtarlarla, yada normalde açık anahtarlarla, yahut da her iki türden anahtar birlikte kullanılarak oluşturulabilir. Anahtarla çalıştırılan türden diğer bir basit alarm devresi şekilde görülmektedir. Normalde kapalı olan anahtarların kontakları, pencere ve kapı anahtarları olarak kullanılan mikrosviç veya Reed anahtarların kontakları; normalde açık olan anahtarların kontakları ise, bir basınç yastığı, yada bir enfraruj/ultrasonik devre türünden, daha gösterişli şekilde oluşturulan algılayıcıların role kontaklarıdır.

  Devrenin Çalıştırılması : Şekilde görülen devre, bir CMOS 2 girişli NOR (VEYA DEĞİL) kapısından oluşturulmuştur. 4001 tümleşik devresi aslında bu kapılardan dört tanesini içermektedir. Kullanılmayan üç kapının altı girişi hiçbir parazit gerilim algılamamaları için, eksi besleme hattına bağlanmalıdır. Bunlar, tümleşik devrenin statik akım tüketiminin kolaylıkla yükselmesine neden olabilir.

  Tümleşik devreli basit bir alarm devresi

  [​IMG]

  Normal olarak 1µa’den daha küçük olan statik akım tüketimi, bu girişler boşta bırakılırsa, yüksek statik gerilimlerinden etkilenerek, tümleşik devrenin bozulmasına neden olabilir. CMOS’ların bir milyon mega ohm’un üzerinde, çok yüksek bir giriş empedansları vardır ve bu nedenle de statik gerilimlerinden kolayca etkilenebilirler. Kullanılmayan uçlar ve kapılar şemada gösterilmemiştir.

  Mantık devreleri hakkında geniş bilgi sahibi olmayanlara diyebiliriz ki, bunların giriş ve çıkışları yalnızca iki durumda olabilir. Bunlar, ya mantık 1 (yüksek yada artı besleme gerilimine) eşit) yada Mantık O (düşük veya eksi besleme gerilimine eşit olurlar.

  Çıkışlar tarafından bu durumların hangisinin benimseneceği, giriş mantık düzeylerine ve mantık işlevlerine bağlıdır. Bu 2 girişli NOR kapısı için her iki giriş de düşük olacak olursa, çıkışlar yüksektir ve diğer olası giriş düzeyleri için ise düşüktür. Bu durumda, iki giriş basit bir şekilde paralel olarak bağlanır ve böylece kapı basit bir ters çevirici gibi çalışır. CMOS kapılarının bu şekilde kullanılmaları çok yaygındır.
  Normal koşullar altında, ters çeviricinin girişi, R1 tarafından yüksek konuma ve normalde kapalı durumda bulunan anahtarlara iletilir.

  R2 girişi artı besleme gerilimini biraz eksiye götürmeye çalışır. Fakat, R2′nin değeri, R1′in değerine oranla çok yüksek olduğundan, bu etki önemsizdir ve devrenin çalışmasını etkilemez. Böylece, normal çalışma koşulları altında devrenin girişi yüksek durumda olduğundan, çıkış düşük konumda kalır. Eğer, normal durumda kapalı olan anahtarlardan biri bir an için açılacak olursa, bu durumda R1 devreden etkin bir biçimde ayrılır ve R2 ters çe¬viricinin girişini eksi beslemeye bağlar.

  Eğer, normal durumda açık olan anahtarlardan biri kapa¬nacak olursa, bunun sonucu olarak ters çeviricinin girişi eksi besleme gerilimine getirilir. Her iki durumda da giriş düşük konumda iken, çıkış yüksek konumda olacaktır.

  Ters çeviricinin çıkışı bir SCR’nin (tristörün) tetiklenmesinde kullanılır. Burada kullanılan SCR, BRY39′dur. Bu SCR’nin dört bacağı vardır. Ancak devremizde bunlardan biri kullanılmamaktadır. Burada olduğu gibi, SCR’nin ga bacağı kullanılmaz ve çok hassas olarak çalışır. R5, SCR’nin sürekli olarak iletimde kalmasını önlemek için gereklidir ve böylece gk tetiği düşük gerilimde iken, SCR kesimde kalacaktır.

  Öte yandan, IC1’in çıkışının yüksek konuma geçmesi birlikte SCR’nin gk tetiğine tristörü iletime geçirmeye yeterli toir değerde (0,6V değerinde) bir tetikleme gerilimi uygulanır.

  SCR iletime geçince, buna seri olarak bağlı bulunan rezile bobininden bir akım akar ve rölenin kontakları kapanır. Röle kontaklarının kapanmasıyla alarm sesi üretecine gerilim uygulanacağından, alarm sistemi çalışmaya başlar. D1, normal olarak röle devrelerine eklenen koruyucu bir diyottur. Bu diyot, sistemin çalışması sarasında röle bobininde oluşan yüksek değerli gerilim darbelerinin bastırılması için gereklidir. Bu endüksiyon gerilimi darbeleri, çok kısa süreli olmalarına rağmen, sistemde bu diyot kullanılmazsa, devre elemanları arızalanabilir.

  Rölenin çalıştırılması için bir anahtarlama transistoru yerine bir SCR’li anahtarın kullanılmasının nedeni, tristörün tetiklendiği anda iletime geçerek, iletimde kilitlenmesidir. Eğer, bir anahtarlama transistoru kullanılmış olsaydı, bu durumda sistemin iletime kilitlenmesinin sağlanması için çeşitli eklentilere gerek duyulacaktı. Alarm çaldıktan sonra, anahtar tekrar eski durumuna getirilince, ters çeviricinin başlangıçtaki giriş çıkış konumlarına döneceğini hatırlatmakta yarar vardır.

  Eğer, SCR yerine bir anahtarlama transistoru kullanılmış olsaydı, bu durumda röle ters çeviricinin çıkışının yüksek konumda olduğu sürece etkin durumda kalacak ve anahtarların eski durumlarına getirilmeleri alarmın susmasına neden olacaktır. Halbuki, SCR kullandığımız için, anahtarlar eski durumuna getirilse bile alarm susmayacaktır. Alarmın susturul¬ması, yalnızca S1 anahtarının kapatılmasıyla sağlanabilir. Bu anahtar, röleye giden akımı keser ve bu nedenle röle paletini bırakır.

  Aynı zamanda SCR içerisinden akan akım da kesilmiş olur ve böylece SCR kesime geçer. Bundan sonra, girişteki anahtarlar ilk konumlarına getirilirler ve S1 tekrar kapatıldığında, daha önce açıklandığı gibi, devre tekrar çalışmaya başlar.

  R3, R4 ve C1 bir süzgeç sistemi oluşturmaktadırlar. Bu süzgeç sistemi, anahtarlara giden tellerin algılayabileceği her türlü parazit titreşimleri süzecek şekilde hesaplanmıştır. Eğer bu süzgeç sistemi devrede yer almazsa, kablolardan gelecek parazit gerilimler nedeniyle alarm sürekli olarak ve gereksiz zamanlarda çalışacaktır. Bu tür parazit darbeler, buzdolapları, flöresan lambalar ve diğer elektrikli ev aletleri ile fırtınalı havalarda oluşabilecek şimşek¬ler tarafından oluşturulurlar. Gerekirse, C1′in değeri yükseltilebilir. Bu da, yüksek değerli gürültülerinden korunmayı sağlayacaktır.

  Şunu da belirtmeliyiz ki, her ne kadar devre şemasında, ikişer tane normalde açık ve normalde kapalı anahtar görülmekteyse de bu anahtarlar gerekli olduğu kadar çoğaltılabilirler.

  Çıkış Geciktirme Devresi : Burada verdiğimiz temel alarm devresinin kullanılmasından karşılaşılan sorun, alarmı tetiklemeden önce evden ayrılmaktır. Bunu sağlayabilmek için, kapılardan birinde, o kapıya takılmış olan, alarm anahtarını çalışmaz duruma getirecek olan bir kılavuz anahtarının bulundurulmasıdır.

  Bir normalde açık anahtarın çalışmaz duruma getirilebilmesi için, kılavuz anahtar, alarm anahtarı ile seri bağlanmalıdır. Öte yandan, bir normalde kapalı anahtar için ise, kılavuz anahtar, alarm anahtarı ile paralel bağlanmalıdır.

  Evden dışarıya çıkılırken, ilkin kılavuz anahtarın alarm sistemini çalıştırmayacak duruma getirilmesi, sonra alarmın çalış¬tırılması, daha sonra dışarıya çıkıp kapının kapatılması ve en son olarak da kılavuz anahtarının devreden çıkartılması gerekmektedir. Eve girmeden önce ise, alarm sisteminin çalışmasını önlemek için, kılavuz anahtarın sistemin çalışmasını durduracak konuma getirilmesi gerekmektedir.

  Eğer evde insanlar varken alarm kullanılmayacaksa, işlem daha da basitleştirilmiş olur. Bu durumda kılavuz anahtar sürekli olarak alarm sistemini çalıştırmayacak konumda kalacaktır.

  Yalnızca evden ayrılırken kılavuz anahtar devreden çıkartılır ve alarm çalışır duruma getirilir.

  Eve girileceği zaman ise kılavuz anahtar devreye sokularak alarm sisteminin çalışmasının durdurulması yeterli olacaktır. Bu işlemin tek aksaklığı, genellikle alarm sisteminin geceleri ve çevrede eve göz koyabilecek kimselerin bulunmadığı zamanlarda kullanılabilmesidir.

  Çünkü kılavuz anahtar evin dışarısında bulunduğundan, bu anahtarı açıp kapattığınız, kötü niyetli kişiler tarafından görülüp anahtarın bulunduğu yer anlaşılacağından, bu kişiler de tıpkı sizin gibi eve kolayca girebilecektir.

  Işıkla Çalışan Hırsız Alarmı : İşte size, bir odanın tüm giriş ve çıkışlarını aynı anda kontrol edebilen, küçük ve basit bir devre. Alarm sistemimiz, bir ışık ışını demetinin, bir oda içerisinde dolaştırılması temeline dayanmaktadır. Eğer, her hangi bir cisim yada her hangi bir kimse bu ışığın geçiş yolunu keserse, alarm hemen çalışacaktır. Ancak, ışığın yolunu kesen şey hemen aradan çekilse bile, alarm sistemimiz çalışmaya ve ses vermeye devam edecektir. Alarmı durdurmak ve sesini kesmek için tek yöntem, bu sistemdeki, yalnızca sizin bileceğiniz özel bir anahtarın kapatılması olmaktadır.

  Bu devre, diğer optik alarm sistemlerine göre bir çok ayrıcalıklara sahiptir. Sistemde özel ayarlar isteyen mekanik parçalar bulunmamaktadır. Tetiklenmeden önce alarm katının çektiği akım çok azdır ve bir pil bataryası ile çok uzun süreler için çalıştırılabilir. Öte yandan, devrenin oluşturduğu sesin tonu, çok kolaylıkla uzak mesafelerden duyulabilmektedir.

  Devrenin duyarlığı ise oldukça yüksektir. Siz, alarm sistemini yerleştireceğiniz odanın şekli ve büyüklüğü ne olursa olsun, ışığın yolunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Devrenin gece de dışarıdan fark edilmeden kullanılabilmesi için, ışık, kırmızı bir ışık filtresinden geçirilebilir.

  Alarm sistemimiz üç bölümden oluşmaktadır. Bunlar;

  1) Tetikleme devresi,
  2) Ses üreteci,
  3) Ses kuvvetlendiricisidir.

  Burada kullanacağınız, herhangi bir ses kuvvetlendiricisi olabilir. Alarm devresinin denenmesi sırasında kullandığımız kuvvetlendirici ile sesin oldukça uzaktan duyulduğu gözlendi.

  Enfraruj Veya Ultravıyole Bariyer : Enfraruj (Kızılötesi) ışık devreleri, sayıcılarda, alarm sistemlerinde, otomatik kapı açıcılarında, çeşitli aygıtların uzaktan ku¬mandalarında ve benzeri çeşitli sistemlerde kullanılmaktadır. Ancak buna rağmen, kızılötesi bir sistemin, okurlarımızın çoğunluğu tarafından şimdiye dek gerçekleştirildiğini de sanmıyoruz, öte yandan, ultrasonik (piezo-seramik) sistemler uzun zamandan beri üretilip kullanılmalarına rağmen, şimdiye dek kızılötesi sistemlerinki kadar iyi özelliklere sahip bir devre yapmak için uğraşılmamıştır.

  Sistemin Temeli : Şimdiye dek, enfraruj (kızılötesi) ışık devreleriyle rekabet edecek kalitede bir ultrasonik devrenin var olmamasının, doğal nedenleri vardır.

  Çünkü, çevreden gelebilecek gürültülere karşı sistemin bağışıklığı, kızılötesi sistemlerde çok daha kolay sağlanabilmektedir ve ses frekansındaki çevresel gürültüler, ışık frekansındaki çevresel gürültülerden çok daha fazladır. Eğer sistem, bir hırsız alarmı olarak kullanılacaksa, ultrasonik devre elemanları tercih edilmemektedir.

  Ancak, bütün bunlara rağmen yepyeni bir şey icat ettiğimizi de iddia etmiyoruz. Yapılan çeşitli denemeler, ultrasonik ve enfraruj sistemlerin, normal çevresel bozucu etkilerle bile düzenli olarak çalışabildiklerini göstermiştir. Bunun ana kaynağı, kullanılan elektronik devrenin temel prensibidir.

  Sistemin Yerleştirilmesi : Alarmın kullanılış yerine göre ışın demeti yada birkaç aynadan yansıtılarak foto direncin üzerine gönderilir. Bu ışığın yolunun kesilmesi, alarm sisteminin çalışmasına neden olur.

  Ultrasonik Alarm Sistemi : Tüm alarm sistemleri içerisinde, ışık ışınlı alarmlar gibi, yolu kesildiğinde çalışan diğer bir alarm türü de ultrasonik alarmlardır. Gene tüm alarm sistemleri içerisinde en basit ve en etkin türler, yolu kesildiğinde çalışanlardır. Bu “ultrasonik ışın” basit olarak güçlü ve yönlendirilmiş yüksek frekanslı ses dalgısıdır. Işık ışını gibi görünür olmadığından kesinlikle görülemez ve aynı zamanda, frekansı insan kulağının duyma sınırının üstünde olduğundan duyulamaz. Enfraruj ışınlı alarm sistemlerinde hırsızın ışın kaynaklarının yerleştirilme şeklini anlaması ve ışın yollarını sezebilmesi için bir şansı vardır.

  Fakat ultrasonik sistemlerde böyle bir olasılık yoktur. Yerleştirilme yönünden ise her iki sistem birbirine benzer. Bu yöntemin diğer bir yararı da, eğer hırsız ışık kaynaklarının yerleştirildiği yerleri görürse ve bu ışın engellerini aşmak içinde tektörü doğru bir el feneri yada çakmak alevi tutarsa kullandığı ışık sesle modüle olmadığından hırsıza bir yarar sağlamayacaktır.

  Şekil 2 Alarm Devreleri

  [​IMG]

  Kayıtları, gürültü oranları düşük; yüksek giriş empedanslı ve geniş besleme gerilimi bandına sahip olan CMOS devreleri değişik amaçlar için kullanılabilir.

  Şekil 2.de 2 CMOS NAND kapısı ile gerçekleştirilmiş bir alarm devresi görülmektedir. Q girişi “O” olduğu sürece alarm çalışmaz. Q girişi “1” olursa devre osilasyona başlar ve T1 – T2 transistorları alarmı çalıştırır.

  Şekil 2’de alarm devresini tetiklemek için bir devre görülmektedir. N2’nin girişi anahtarlandığında C2 ile düşük seviyede tutulur. Böylece N1 ve N2 den oluşan flip – flop sıfırlanır. Q açısı lojik 0 olur. Bu anda CI kondansatörü P1 üzerinden şarj olur. Böylece N1’in giriş gerilimi düşer ve Q çıkışı lojik “1” olur.

  Şekil 2’deki anahtardan biri açılacak olursa alarm devresi tetiklenir. Bu devre genellikle hırsız alarm sistemlerinde kullanılır. Anahtarlar (normalde kapalı) seri bağlanır. Normalde N1 girişi 1’de tutulur. Anahtarlardan biri açıldığında N1 girişi 0 olur. Flip flop çalışır ve alarm tetiklenir. Eğer R1 direnci (+) besleme noktasına bağlanırsa, anahtar (-) besleme noktasına paralel bağlanırlar. Bu anahtarlar normalde açık anahtarlardır. Bu durumda anahtarlardan biri kapandığında alarm tetiklenir.

  Şekilde de ışıkla çalışan bir tetikleme devresi görülmektedir. LDR’nin direnci karanlıkta yüksektir. Bu anda N1’in girişi R1 ve P1 ile lojik 1’de tutulur. Eğer LDR’ye ışık gelecek olursa direnci azalır. N1 girişi lojik “0” olur. Flip – flop çalışır ve alarm tetiklenir.

  Davetsiz Misafir Bildirici : Davetsiz misafir bildiricisi ile bir çok metal nesneyi koruyabilirsiniz (topraktan izoleli olan tasnif dolapları, kasalar, pencere ekranları, kapı kolları,… vs).

  Devredeki op – amp. bir R-C yüksek frekans osilatörü olarak katof frekansında çalışır. Bu devrenin geri beslemesi R5 ile ayarlanır. Entegre çıkışındaki radyo frekanslı sinyal D1 ve D2 diodları üzerinden TL’in beyzine uygulanır. A ve B noktalarına bağlı metal nesneye hareketli bir nesne yaklaştığında C4 ve C5 arasındaki kapasite dengesi bozulur. Röle enerjilenerek alarmı çalıştırır.

  A girişi küçük metal nesneleri, B girişi büyük metal nesneleri korumak için kullanılır. Devrenin şasesi çok iyi topraklanmalıdır.

  [​IMG]

  [​IMG]

  Şekildeki devre tüm kilitlere uygulanabilir. Devrenin tetikleme ucu kapı üzerindeki kilit göbeğine veya asma kilitse, asma kilidinin metal aksanına bağlanmaktadır. Metal kapılarda kilit tüm metal gövdeye temas ettiği için sorun çıkabilir. O zaman kilit kısmını demir gövdeden yalıtmak gerekir. Ahşap kapılarda sorun yoktur. Kilit ahşap içerisinde olduğu için herhangi bir sorun olmaz.

  Devrenin tetikleme ucu kapı kilidine bağlandıktan sonra, kilide herhangi bir temas veya anahtar sokulması durumunda 555 entegresi 2 nolu uçtan tetiklenerek çalışmaya başlar. Entegre çıkışındaki transistör iletime geçerek rölenin çekmesini sağlar. Röle uçlarına bağlı alarm çalışmaya başlar. Alarm bir zaman sabitesi kadar çalıştıktan sonra durur. Zaman sabitesi 7 nolu uca bağlı olan kondansatör ve dirençler belirler. Alarmın ev sahibinde de çalışmaması için gizli bir yere devre (açma – kapama anahtarı) konulabilir. Elektrik kesintisinde alarm devre dışı kalmaması için kesintisiz güç kaynağı kullanılır.

  [​IMG]

  Bir transistorle tristörün kont edilmesi görülmektedir. LDR üzerine ışık düştüğü zaman devre çalışır.
  İlk anda LDR üzerine de ışık düşmeden TI transistor ünün beyz ucu polariması negatiftir. LDR üzerine ışık geldiği zaman direnci azalacak TI transistor ünü devreye sokacak iletime geçen trasistör tristörü tetikleyecek ve iletime geçecektir. Reset tuşuna basılıncaya kadar devre çalışmaya devam edecek. Tristörün anotuna bir röle bağlanarak daha güçlü yerler kontrol edilebilir.

  Şekil 3. Transistorlü Isı Bildirici Devre

  [​IMG]
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Alarm Devresi Forum Tarih
Yangın Alarm Devresi Yapımı - Yangın Alarm Devresi Nasıl Yapılır? Elektronik Genel Bilgi 20 Ekim 2012
lazerli güvenlik alarm devresi2 Elektronik Projeler 21 Şubat 2010
Alarm Saat Devre Şeması Elektronik Genel Bilgi 10 Ağustos 2010
ZoneAlarm 9.2 İndir Download Yükle Güvenlik Programları 13 Haziran 2010
Balarmudu Köyü Hakkında Bilgi Kırıkhan Hatay Hatay Tanıtımı 10 Haziran 2010

Bu Sayfayı Paylaş