Aksaray Üniversitesi Hakkında Bilgi

'Üniversiteler' forumunda SeLeN tarafından 27 Ağustos 2010 tarihinde açılan konu

 1. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Aksaray Üniversitesi Hakkında Bilgi konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Aksaray Üniversitesi Hakkında - Aksaray Üniversitesi Tarihi - Aksaray Üniversitesi Eğitimi  [​IMG]

  Sloganı Farkında olmanın yeni yüzü
  Kuruluş yılı 2006
  Eğitim dili Türkçe
  Türü Devlet[1]
  Rektörü Prof. Dr. Necdet Sağlam
  Yeri Aksaray, Türkiye
  Internet sitesi
  Aksaray Üniversitesi

  Aksaray Üniversitesi, Türkiye Bakanlar Kurulu tarafından, 2006 yılı içinde kurulması kabul edilen bir devlet üniversitesidir. 17 Mart 2006 tarihli 261111 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 5467 sayılı kanunla Niğde Üniversitesi' ne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek, fakülte ve yüksekokullar kendi bünyesinde oluşturulan Aksaray Üniversitesi Rektörlüğe bağlanmıştır. Rektör Prof. Dr. Necdet Sağlam'dır.Aksaray Üniversitesi'nin kendi ile aynı sene kurulmuş üniversitelerden daha hızlı geliştiği çok net bir şekilde görülmektedir.Merkez Kampüs yerleşkesi(2.950.000 m2) ve Aksaray ili gelişmeye çok müsaittir ve hızlı bir şekilde gelişmektedir.Aksaray Üniversitesi aynı zamanda Aksaray iline de itici güç olmuştur.Aksaray ilinde üniversite açıldıktan sonra ciddi bir gelişme vardır.Gelişmenin diğer bir nedeni de Ankara'nın Aksaray'a yakın olmasıdır.

  Aksaray Üniversitesi, Mustafa Kemal ATATÜRK İlke ve İnkılap meşalesini elinde tutarak eğitimde kararlı adımlarla ilerlemektedir.

  Stratejik Amaç ve Hedefler

  * 1.Eğitim-Öğretim Kalite Seviyesi
  * 1.1. Akademik Hizmet Kalitesi•Öğretim Üyesi Sayısının Standartlara Uygun Seviyede Tutulması. Mevcut ve yeni açılacak birimlerdeki öğretim üyesi ihtiyaçları için standartlara uygun biçimde atama izni alınması sağlanacaktır. • •Fiziki Alan Miktarının Artırılması. Üniversitemiz Gelişim Planı doğrultusunda derslik ve laboratuvar inşa edilecektir. • •Teçhizat ve Donanım Eksikliğinin Giderilmesi. Teknolojik gelişmeler doğrultusunda teçhizat ve donanım ihtiyaçlarımız; toplulaştırılmış ödeneklerle, fizibilitesi yapılarak ve merkezi alım yöntemiyle karşılanacaktır. • •Veriye Ulaşım İmkanlarının Artırılması. Kurulan veritabanı erişim ağının sağladığı imkânların yaygınlaştırılmasına devam edilecektir. •Mesleki kariyer imkanlarının yükseltilmesi. Yurtiçi ve yurtdışındaki akademik faaliyetlere katılım desteklenerek kariyer imkanları arttırılacaktır. Diğer yandan Patent, proje, yayın ve araştırma teşvik edilerek, bu çalışmaların mali açıdan desteklenmesi sağlanacaktır. •Sosyal Hakların İyileştirilmesi. Üniversitemiz gelişim planına uygun olarak özel bütçe kaynaklarıyla sosyal tesisler inşa edilecek, imkân verilmeyen ihtiyaçlar için bütçe dışı kaynaklarla eksiklikler giderilecektir.

  * 1.2. İdari hizmet kalitesi • •Katılımcı yönetim modeli doğrultusunda eleştiri ve öneriye açık biçimde hizmet içi eğitimler verilecek, otomasyonlar kurulacak ve diğer üniversitelerle görev alanlarımızda işbirliğine gidilecektir. •İdari hizmetlerin daha hızlı ve kaliteli biçimde yürütülmesi amacıyla mevcut hizmet alanlarının fiziki kapasitesi artırılacaktır. • Mesleki kariyer imkanları orta düzey yönetici kadrolarının temini yoluyla arttırılacak, liyakate dayalı mesleki kariyer terfisi sağlanacaktır.

  * 1.3. Öğrenci Eğitim Düzeyi • •Uluslararası Akreditasyon ve İşbirliğinin Sağlanması. Uluslararası İlişkiler ve Tanıtım Ofisi tarafından toplantı ve duyurularla bilgilendirme yapılacaktır. •Bilgiye Erişim Olanaklarının Arttırılması. e-Kütüphane ve internet olanaklarının iyileştirilmesi sağlanacak, görsel eğitime geçiş süreci oluşturulacaktır. •Sosyal Olanakların İyileştirilmesi. Üniversitemiz gelişim planına uygun olarak barınma, beslenme, kültür ve spor tesisleri inşa edilecektir. •Ortaöğretimden Kaynaklanan Mesleki, Teknik ve Yabancı Dil Eksikliklerinin Giderilmesi. Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezinde öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda kurslar düzenlenecektir.

  * 2. AR-GE ve İnovasyon Kapasitesi

  2.1 – AR-GE ile İlgili Merkezlerin Kurulması • •Üniversitemiz gelişim planına uygun olarak Merkezi Laboratuvar, TEKMER ve TEKNOKENT kurulması. İstanbul’daki Aksaray’lı İş Adamları tarafından yaptırılan bina Merkezi Laboratuvar olarak düzenlenecek, TEKMER ve TEKNOKENT kurulacaktır. •Yerel Güçler ile İşbirliğinin Arttırılması. İlin siyasi otoritesinin, sivil toplum kuruluşlarının, basın ve yayın kuruluşlarının ve İldeki Resmi Kurum ve Kuruluşların; Üniversitemizle daha yoğun bir işbirliği içerisinde bulunması sağlanacaktır. •Ulusal ve Uluslararası Diğer Üniversitelerle İşbirliğinin Sağlanması. Ulusal ve uluslararası işbirliğinin sağlanması amacıyla ön değerlendirmeler ve uygulama için gerekli protokoller yapılacaktır. •Üretilen Bilginin Topluma Kazandırılması. Herbaryum ile Bilim ve Teknoloji Müzesi kurulacaktır.


  Bilimsel Ve Eğitsel Toplantılar Antlaşmalar

  * • Azerbaycan Bakü Devlet, Azerbaycan Teknik, Sumqait, ve Kıbrıs Yakın Doğu Üniversiteleri ile işbirliği, • • Azerbaycan Mili Havacılık, Fiziki İlimler Akademileri ile işbirliği, • • Hacettepe, Gazi, ODTÜ ve Ankara Üniversiteleri ile Lisansüstü Eğitim için Öğretim Üyesi yetiştirme (ÖYP) • • AB Gençlik Programı Kapsamında Projeler • • FARABİ


  Fakülteler
  Mühendislik Fakültesi

  * Makina Mühendisliği
  * İnşaat Mühendisliği
  * Çevre Mühendisliği
  * Jeoloji Mühendislği
  * Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
  * Maden Mühendisliği(Yakında Açılacak)
  * Elektrik ve Elektronik Mühendisliği(Yakında Açılacak)


  Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Niğde Üniversitesi’ne bağlı olarak 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanunla kurulmuştur. Aksaray Üniversitesi’nin kurulmasıyla birlikte 17 Mart 2006 tarihinde yayınlanan 5467 sayılı kanunun ek 64. maddesi ile değiştirilerek Aksaray Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Başlangıcından bu yana sürekli gelişen fakültemiz, fiziki kapasitesi ve eğitim-öğretim kadrosu ile çağdaş eğitim-öğretimin öncüsü olma yolundadır.

  Şu an için Makina, İnşaat, Çevre, Jeoloji ve Jeodezi ve Fotogrametri bölümlerinin aktif olduğu ve 2009 -2010 Jeodezi II.Öğretim eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına başlayacak olan fakültemiz halen 8 bölümde 52 akademik ve 12 idari olmak üzere toplam 64 personel ile gelecek öğrencilerini beklemektedir.

  Faaliyetlerini Merkez Kampüsdeki 3 katlı binasında sürdürmektedir. Mühendislik Fakültesi bünyesinde bulunan ve her biri alanında deneyimli öğretim elemanları ile öğrencilere salt bilgi vermenin dışında onlara düşünmeyi, konulara eleştirisel yönden bakmayı ve düşüncelerini eyleme geçirmeyi öğreten; entelektüel ve bilimsel bilgi sunmayı ve Atatürk’ün belirlediği çağdaş uygarlık yolunda ilerleyen yeni nesiller yetiştirmeyi kendisine misyon edinmiş bir öğretim kurumudur


  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

  * İşletme
  * Maliye
  * Kamu Yönetimi
  * İktisat(Yakında Açılacak*)
  * Maliye(Yakında Açılacak*)


  Fakültemiz 1992 yılında 3837 Sayılı Kanun'la kurulan Niğde Üniversitesi bünyesinde Eğitim-Öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Eğitim-Öğretimini ilk yıllarda kredi yurtlar kurumu öğrenci yurdunda daha sonraları Mühendislik Fakültesinin binasında 1996 yılına kadar Eğitim-Öğretimini sürdürmüştür. Fakültemizin kurulduğu tarihten beridir, kendi müstakil binası olmadığından 1996 yılından buyana Meslek Yüksekokulu binasında Eğitim-Öğretimine devam etmiştir. Fakültemiz 17 Mart 2006 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak 5467 sayılı kanunla kurulan Aksaray Üniversitesine bağlanmıştır. Kampüs alanındaki 5000 m2 kapalı alanda inşaatının kullanılabilir alan olarak % 60’ı bitmiş olan bölümüne 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle taşınılmıştır. İnşaatı devam etmekte olan kısmı ise 2010 yılında tamamlanarak teslim edilmesi planlanmaktadır.

  Fakültemizde İşletme, İktisat, Maliye ve Kamu Yönetimi Bölümleri bulunmaktadır. 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında İşletme Bölümüne öğrenci alarak eğitimine başlayan Fakültemizde, 2007-2008 Eğitim Öğretim yılı itibariyle Kamu Yönetimi Bölümüne de öğrenci alınmıştır. 2008-2009 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle İşletme ve Kamu Yönetimi Bölümlerinde İkinci Öğretim olarak eğitimlere başlanmıştır.(*)Fakültemize yeni atanan öğretim üyelerinin sayılarına bakıldığında İktisat ve Maliye Bölümlerine 2010-2011 eğitim öğretim yılında öğrenci alınması planlanmaktadır.

  Fakültemizde 1 Profosör, 2 Doçent, 19 Yardımcı Doçent, 8'i Doktora eğitimini tamamlamış 12 Araştırma Görevlisi vardır. Halen 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu'nun 35. maddesi gereğince doktorasını bitirmek üzere eğitimlerine devam eden 8 araştırma görevlisi olmak üzere 42 Öğretim Elemanı bulunmaktadır. 7 İdari personelle birlikte Akademik ve İdari personel olarak toplam 49 personeli bulunmaktadır.

  Fakültemizin yaptığı araştırmalara göre mezun olan öğrencilerimizin çoğu kamu kurum ve kuruluşlarında bir kısmı özel sektörde başarılı bir şekilde hizmet verdiği gözlemlenmiştir.

  Her yıl dengeli bir şekilde kalitesini ve kadro sayısını arttıran Fakültemiz Atatürk'ün İlke ve İnkilaplarını kendisine ilke edinerek, Eğitim-Öğretim hizmetlerinin en iyi şekilde verilmesi yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.


  Fen Edebiyat Fakültesi

  * Fizik Bölümü
  * Kimya Bölümü
  * Bioloji Bölümü
  * Matematik Bölümü
  * Tarih Bölümü


  Aksaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Niğde Üniversitesi’ne bağlı olarak 05.11.1999 tarih ve 23867 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, 23.10.1999 tarih ve 99/13483 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Aksaray Üniversitesi’nin kurulmasıyla birlikte 17 Mart 2006 tarihinde yayınlanan 5467 sayılı kanunun ek 64. maddesi ile değiştirilerek Aksaray Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Başlangıcından bu yana sürekli gelişen fakültemiz, fiziki kapasitesi ve eğitim-öğretim kadrosu ile çağdaş eğitim-öğretimin öncüsü olma yolundadır.

  Şu an için Fizik, Kimya, Biyoloji bölümlerinin aktif olduğu ve 2009 -2010 Fizik, Kimya ve Biyoloji bölümlerinin ikinci öğretimleri ile Matematik, Tarih bölümleriyle eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına başlayacak olan fakültemiz halen 8 bölümde 42 akademik ve 3 idari olmak üzere toplam 45 personel ile gelecek öğrencilerini beklemektedir.

  Faaliyetlerini Adana Yolu üzerinde 3 katlı Sabire Yazıcı binasında sürdüren Fen-Edebiyat Fakültesi, bünyesinde bulunan ve her biri alanında deneyimli öğretim elemanları ile öğrencilere salt bilgi vermenin dışında onlara düşünmeyi, konulara eleştirisel yönden bakmayı ve düşüncelerini eyleme geçirmeyi öğreten; entelektüel ve bilimsel bilgi sunmayı ve Atatürk’ün belirlediği çağdaş uygarlık yolunda ilerleyen yeni nesiller yetiştirmeyi kendisine misyon edinmiş bir öğretim kurumudur.


  Eğitim Fakültesi

  * İlköğretim Bölümü

  Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı,

  * Eğitim Bilimleri Bölümü

  Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı,

  * Türkçe Eğitimi Bölümü

  Türkçe Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı ,

  * Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

  Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı, Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı,

  * Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı,

  * Özel Eğitim Bölümü ve Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

  Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı, Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı,


  Eğitim Fakültesi; Milli Eğitim Bakanlığının 06.08.1998 tarih ve 21175 sayılı kanunu üzerine, 2809 sayılı kanunun EK 30. maddesine göre 10.08.1998 tarihinde 98/11908 kararla Niğde Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuş olup 17 Mart 2006 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 5467 sayılı kanun ile Aksaray Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Fakültemizde; İlköğretim Bölümü, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkçe Eğitimi Bölümü, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Özel Eğitim Bölümü ve Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü olmak üzere 7 bölüm bulunmaktadır. Fakültemize 2008–2009 Eğitim öğretim yılında İlköğretim Bölümü bünyesinde yer alan Fen Bilgisi Öğretmenliği (29 kişi), Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (31 kişi) ve Sınıf Öğretmenliği (30 kişi) olmak üzere toplam 90 öğrenci alınarak eğitim ve öğretime başlanmıştır.

  2009-2010 Akademik Yılı'nda ise İlköğretim Matematik Öğretmenliği ile Psikolojik Danışma ve Rehberlik programları açılmış ve bu programlara 40'ar öğrenci alınmıştır. Yine daha önce açık bulunan programların kontenjanları ise 30'dan 40'a yükseltilmiştir. 2010-2011 akademik yılında ise var olan programların ikinci öğretim programlarının açılması planlanmaktadır.

  Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi; Atatürk ilke ve devrimlerine içtenlikle bağlı, ulusal ve evrensel kimlik bilincine sahip, hoş görülü, adil, demokrasi kültürünü özümsemiş, mesleki yeterlilik ve duyarlığa sahip, araştıran, analitik ve eleştirel düşünebilen, iletişim becerileri gelişmiş, kendisiyle ve çevresi ile barışık, yapıcı, yaratıcı, seçkin öğretmenler yetiştirmeyi, eğitim, öğretim ve öğretmenlik mesleği ile ilgili alanlarda temel ve uygulamalı, özgün bilimsel araştırmalar yapmayı kendine görev edinmiştir.


  Enstitüler

  * Sosyal Bilimler Enstitüsü
  * Fen Bilimleri Enstitüsü

  Yüksekokullar

  * Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu

  * Sağlık Yüksekokulu

  Meslek Yüksekokulları

  * Meslek Yüksekokulu
  * Ortaköy Meslek Yüksekokulu
  * Şereflikoçhisar Berat Cömertoğlu Meslek Yüksekokulu
  * Güzelyurt Meslek Yüksekokulu
  * Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Aksaray Üniversitesi Hakkında Forum Tarih
Aksaray Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Üniversiteler 17 Ocak 2011
Aksaray Üniversitesi Ortaköy Meslek Yüksekokulu Üniversiteler 17 Ocak 2011
Aksaray Üniversitesi Taban Puanları Ve Tavan Puanları Üniversiteler 11 Temmuz 2009
2017 Aksaray nüfusu Aksaray Tanıtımı 31 Ocak 2017
2016 Aksaray nüfusu kaçtır? Aksaray Tanıtımı 28 Ocak 2016

Bu Sayfayı Paylaş