Ailenin Korunmasına Dair Kanun

'Hukuk' forumunda KaRDeLeN tarafından 4 Şubat 2010 tarihinde açılan konu

 1. KaRDeLeN

  KaRDeLeN Özel Üye

  Ailenin Korunmasına Dair Kanun konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUN  Kanun Numarası : 4320

  Kabul Tarihi : 14/1/1998

  Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/1/1998 Sayısı : 23233

  Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 38 Sayfa :  Madde 1 – Türk Kanunu Medenisinde öngörülen tedbirlerden ayrı olarak, eşlerden birinin veya çocukların veya aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireylerinden birinin aile içi şiddete maruz kaldığını kendilerinin veya Cumhuriyet Başsavcılığının bildirmesi halinde, Aile Mahkemesi Hakimi(1) re'sen meselenin mahiyetini gözönünde bulundurarak aşağıda sayılan tedbirlerden bir ya da bir kaçına birlikte veya uygun göreceği benzeri başkaca tedbirlere de hükmedebilir:

  Kusurlu eşin;

  a) Diğer eşe veya çocuklara veya aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireylerine karşı şiddete veya korkuya yönelik davranışlarda bulunmaması,

  b) Müşterek evden uzaklaştırılarak bu evin diğer eşe ve varsa çocuklara tahsisi ile diğer eş ve çocukların oturmakta olduğu eve veya iş yerlerine yaklaşmaması,

  c) Diğer eşin, çocukların veya aynı çatı altında yaşayan diğer aile bireylerinin eşyalarına zarar vermemesi,

  d) Diğer eşi, çocukları veya aynı çatı oltında yaşan aile bireylerini iletişim vasıtalarıyla rahatsız etmemesi,

  e) Varsa silah ve benzeri araçlarını zabıtaya teslim etmesi,

  f) Alkollü veya uyuşturucu herhangi bir madde kullanılmış olarak ortak konuta gelmemesi veya ortak konutta bu maddeleri kullanmaması.

  Yukarıdaki hükümlerin tatbiki maksadıyla öngörülen süre altı ayı geçemez ve kararda hükmolunan tedbirlere aykırı davranılması halinde tutuklanacağı ve hürriyeti cezaya hükmedileceği hususu kusurlu eşe ihtar olunur.

  Hakim bu konuda mağdurların yaşam düzeylerini gözönünde bulundurarak tedbir nafakasına hükmeder.

  Birinci fıkra hükmüne göre yapılan başvurular harca tabi değildir.

  Madde 2 – Koruma kararının bir örneği mahkemece Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi olunur. Cumhuriyet Başsavcılığı koruma kararının uygulanmasını zabıta marifetiyle izler.

  Koruma kararına uyulmaması halinde zabıta, mağdurların şikayet dilekçesi vermesine gerek kalmadan re'sen soruşturma yaparak evrakı en kısa zamanda Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirir.

  Cumhuriyet başsavcılığı koruma kararına uymayan eş hakkında Sulh Ceza Mahkemesinde kamu davası açar. Bu davanın duruşması yer ve zaman kaybına bakılmaksızın 3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Kanunu hükümlerine göre yapılır.

  Fiili başka bir suç oluştursa bile, koruma kararına aykırı davranan eşe ayrıca üç aydan altı aya kadar hapis cezası hükmolunur.

  Madde 3 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 4 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.​
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Ailenin Korunmasına Dair Forum Tarih
Hoşgörü dayanışma ve iş bölümü içinde hareket etmeyen bir ailenin yaşamı nasıl olur madde madde Sorular ve Cevaplar 4 Şubat 2017
Ailenin toplumda yeri ve önemi kısaca Seviyeli-Ciddi Konular 16 Kasım 2016
Kişiliğin oluşmasında ailenin etkisi nedir kısaca Psikoloji 7 Aralık 2015
Aile kavramı ve ailenin toplum için önemi kısaca Seviyeli-Ciddi Konular 4 Nisan 2014
Ailenin özellikleri işlevleri türleri Eğitim Bilgileri 17 Mart 2014

Bu Sayfayı Paylaş