Aile saâdeti

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Aile saâdeti

Kadın ve erkek ortasında gayet esaslı ve şiddetli münâsebet ve muhabbet ve alâka, yalnız dünyevî hayatın ihtiyacından ileri gelmiyor. Evet bir kadın, kocasına yalnız hayat-ı dünyeviyeye (dünya hayatına) mahsûs bir refîka-i hayat (hayat arkadaşı) değildir. Belki hayat-ı ebediyede (ebedî hayatta) dahi bir refîka-i hayattır.
Madem hayat-ı ebediyede dahi kocasına refîka-i hayat olacaktır, elbette ebedî arkadaşı ve dostu olan kocasının nazarından gayrı başkasının nazarını kendi mehâsinine celb etmemek (güzelliklerine çekmemek) ve kocasını darıltmamak ve kıskandırmamak lâzım gelir.
Madem mü’min olan kocasının, sırr-ı îmâna (âhirete îmân sırrına) binâen onun ile alâkası hayat-ı dünyeviyeye münhasır (has) değil ve yalnız hayvânî o güzellik vaktine mahsûs muvakkat (geçici) bir muhabbet değildir, belki hayat-ı ebediyede dahi bir refîka-i hayat noktasında esaslı ve ciddî bir muhabbetle ve hürmetle alâkadârdır.
Lem‘alar
 

Üst