Aile Bilimleri Ve Tüketici Öğretmenliği

'Meslekler Rehberi' forumunda Mavi_Sema tarafından 12 Ağustos 2009 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Aile Bilimleri Ve Tüketici Öğretmenliği konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Mezunlar kız meslek liseleri pratik kız sanat okulları ve halk eğitim merkezlerinde “ev ekonomisi ev araçları ev idaresi öğretmeni” olarak görev yapabildikleri gibi hastane bakım evleri kreş ve turizm kuruluşlarında da çalışma imkanı bulabilirler.

  Aile Ekonomisi Ve Beslenme Öğretmenliği :

  Bölümün amacı yaygın eğitim kurumlarına pratik kız sanat okullarına mesleki alanda branş öğretmeni yetiştirmektir. Bu bölümün bitirenler kız meslek liseleri pratik kız sanat okulları ve halk eğitim merkezlerinde öğretmenlik yapabilirler.

  Aile Ekonomisi Ve Beslenme Öğretmenliği Bulunduğu Üniversite Ve Fakülteler :

  GAZİ - MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
  SELÇUK - MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
  SELÇUK - MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
   

 2. Mavi_inci

  Mavi_inci Özel Üye

  Aile Ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni

  TANIM
  Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere besin/gıda teknolojisi-ev yönetimi ve beslenme alanında teorik ve uygulamalı eğitim veren kişidir.

  GÖREVLER
  Konusu ile ilgili hangi bilgi beceri tutum ve davranışların hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
  Aile ve tüketici bilimleri öğretmeni bu program çerçevesinde
  - Eğitiminden sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun günlük ve yıllık ders planlarını yapar
  - Sorumlu olduğu atölye laboratuar işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)
  - Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi beceri ve tutumlar kazandırır
  - Öğrencilerin başarılarını değerlendirir başarıyı artırıcı çalışmalar yapar
  - Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler
  - Öğrencilerin gelişimlerini izler sorunlarının çözümüne yardımcı olur
  - Alanı ile ilgili sempozyum seminer panel gibi faaliyetleri takip eder bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur
  - Alanı ile ilgili güncel yayın ve dokümanları toplar ve arşiv hazırlar
  - Yıl sonlarında yıl boyunca yapılan ürünleri (varsa) sergilenmesi için sergi düzenlemesi yapar
  - Eğitim-Öğretim döneminin başında seminerlere katılır
  - Nöbetçi olduğu günlerde okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar
  - Sınıf öğretmeni olarak öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

  - Alanı ile ilgili meslek dersleri eğitim-öğretim programı yıllık ve günlük çalışma planları not defteri ders defteri ve yoklama fişiöğrenci iş takip formu
  - Ders kitapları yardımcı kitaplar iş ve işlem yaprakları bilgi yaprakları meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar
  - Eğitim araçları (projeksiyon tepegöz video TV video bantları saydam bilgisayar bilgisayar yazılımları CD vb.)
  - Tartı ve ölçüm aletleri
  - Laboratuar aletleri
  - Kimyasal maddeler ve katkı maddeleri
  - Mutfak araç ve gereçleri
  - Ocak fırın buzdolabı

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER


  Aile ve tüketici bilimleri öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
  Aile ve tüketici bilimleri öğretmeni olmak isteyenlerin;
  - Üst düzeyde genel akademik yeteneğe sahip
  - Sosyal bilimlere ilgi duyan
  - İnceleme ve araştırma yapmaya meraklı
  - Ayrıntılara dikkat eden
  - Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen
  - İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen
  - Dikkatli işine özen gösteren
  - İnsanlarla iyi iletişim kurabilen sevecen hoşgörülü sabırlı
  - Mesleğin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan
  - Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen
  - Kendini geliştirmeye istekli coşkulu
  - Girişimci yaratıcı
  kimseler olmaları gerekir.

  MESLEĞİN YÜRÜTÜLMESİNİ ENGELLEYEN DURUMLAR

  Psikolojik nörolojik hastalıklar epilepsi (sara) ve multiple skleroz (MS) hastalıkları gibi kişiye her an rahatsızlık verebilecek tipte hastalığı olanlar bu mesleği yürütemezler. Ayrıca duyma görme konuşma özürü bulunanlar ile bedensel ve ruhsal bozukluğu olanlar da bu mesleği yürütemezler.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI


  Aile ve tüketici bilimleri öğretmeni sınıfta ve atölyede görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı hareketli ve oldukça temizdir.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI


  - Sosyal ekonomik politik sorunlara yol açabilecek olumsuz yaşam koşullarına ilişkin olarak aileleri bilinçlendirme amaçlı eğitim alan mezunlar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liselerinde Besin/Gıda teknolojisi-Ev Yönetimi ve Beslenme Öğretmeni olarak istihdam edilirler.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

  Mesleğin eğitimi; Gazi Üniversitesi (Ankara) Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi bölümünde verilmektedir.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

  Mesleğin eğitimine girebilmek için

  - Lise veya dengi okul mezunu olmak
  - Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği
  lisans programı için Yeterli Eşit Ağırlıklı I (EA I) puan almak
  - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği lisans programı ile ilgili yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
  - Meslek liselerinin Ağırlama ve Gıda Teknolojisi Servis Servis Hizmetleri Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri Aşçılık Besin Teknolojisi-Pastacılık Pastacılık Besin Endüstrisi Besin Endüstrisi-İşleme Besin Teknolojisi Besin Kontrol ve Analizleri Besin Teknolojisi-Besin Kontrol ve Analizleri Besin Teknolojisi-Gıda Kontrol ve Analizleri Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi Gıda Kontrol ve AnalizleriGıda Teknolojisi Kurum Beslenmesi Beslenme ve Ev Yönetimi Ev Yönetimi Ev Yönetimi ve Beslenme Ev Ekonomisi Mutfak bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.
  - Aşçılık Et Endüstrisi Ev İdaresi Hazır Yemek ve Aşçılık Mutfak Yönetimi Yemek Pişirme Teknikleri Yiyecek İçecek İşletmeciliği ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları taktirde Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

  Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
  Eğitim süresince fen bilimleri ve sosyal bilimler derslerinin yanı sıra temel eskiz ve çizim aile sosyolojisi beslenme ilkeleri ve teknolojisi giyim teknolojisi tekstil aile kaynakları mesleki yabancı dil el sanatları dekorasyon vb. ile seçmeli alan dersleri verilir.

  Ayrıca eğitim psikolojisi genel ve özel öğretim metotları ölçme-değerlendirme ve rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi dersleri okutulmakta ve uygulama yaptırılmaktadır.

  MESLEKTE İLERLEME


  - Üniversitelerde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlayanlar lisans üstü eğitiminden sonra yardımcı doçent doçent ve profesör unvanını alabilirler.
  - Çalıştıkları eğitim kurumunda ve işletmelerde yönetim kademelerinde görev alabilirler.

  BURS KREDİ VE ÜCRET DURUMU
  EĞİTİM SÜRESİNCE

  - Meslek eğitimi sırasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'nün verdiği öğrenci kredisinden yararlanmak mümkündür.
  - Ayrıca Kurumun yurt hizmetlerinden de yararlanılabilir. Bunların dışında öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da istifade edebilirler.

  EĞİTİM SONRASI

  - Eğitim sonunda öğretmenliğe hak kazanan yeni göreve başlayan branş öğretmenleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 8. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlayarak maaş yan ödeme ek ders ücreti alırlar. Ayrıca görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunduğu takdirde döner sermaye ücretinden belli oranda pay alırlar.
  - Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim-öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.
   

Yükleniyor...

Bu Sayfayı Paylaş