"AHLAK" ile ilgili hadisler

'Sünnetler & Hadisler' forumunda Fatma tarafından 21 Şubat 2009 tarihinde açılan konu

 1. Fatma

  Fatma Üye

  "AHLAK" ile ilgili hadisler konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  "AHLAK" ile ilgili hadisler
  Allah Resûlü sav buyurdu:
  "Ben, güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim"
  Ebû Hureyre radıyallahu anh Mâlik  Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  "iman bakımından müminlerin en mükemmeli, ahlâkça en güzel olanlar ve ailesine en güzel davrananlardır"
  Aişe radıyallahu anha Tirmizî  Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  "Kıyamet günü, müminin terazisinde, güzel ahlâktan daha ağır bir şey yoktur Allah teâlâ, çirkin konuşan ve ne konuştuğunu bilmeyenlerden nefret eder"
  Ebû Derda radıyallahu anh Tirmizî

  Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
  "içinizden en çok sevdiklerim ve kıyamet gününde mevki bakımından bana en yakın olanlarınız, ahlâkça en güzel olanlarınızdır
  En nefret ettiklerim ve kıyamet gününde benden en uzak olanlarınız ise, gevezeler, lafazanlar ve yüksekten atanlardır Onlar büyüklük taslayan kimselerdir"
  Câbir radıyallahu anh Tirmizî
   

 2. Fatma

  Fatma Üye

  Ahlakınızı güzelleştiriniz) [İbni Lal]
  (Sizin imanca en güzeliniz, ahlakça en güzel olanınızdır) [Hakim]

  (Ya Rabbi senden, sıhhat, afiyet ve güzel ahlak dilerim) [Harâiti]
  (Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim) [Beyheki]

  (Güzel ahlak, büyük günahları, suyun kirleri temizlemesi gibi temizler Kötü ahlak ise, salih amelleri, sirkenin balı bozduğu gibi bozar) [İ Hibban]

  (Allahü teâlâ indinde kötü ahlaktan büyük günah yoktur Çünkü, kötü ahlaklı bir günahtan tevbe edip kurtulursa, bir başka günaha düşer Hiçbir vakit günahtan kurtulamaz) [İsfehani]

  (Bir kimse tevbe ederse, tevbesini Allahü teâlâ kabul eder Kötü ahlaklı kimsenin tevbesi makbul olmaz Zira bir günahtan tevbe ederse kötü ahlakı sebebiyle, daha büyük günah işler)
  [Taberani]

  (Güzel ahlak, senden kesilen akrabanı ziyaret etmek, sana vermeyene vermek, sana zulmedeni affetmektir) [Beyheki]

  (Din, güzel ahlaktır) [Deylemi]
  (Müminlerin iman yönünden en faziletlisi ahlakça en iyi olanıdır) [Tirmizi]
  (Şüphesiz güzel ahlak, güneşin buzu erittiği gibi günahları eritir) [Harâiti]

  (Bir müslüman güzel ahlakı sayesinde, gündüzleri oruç tutan, geceleri ibadet eden kimselerin derecesine kavuşur) [İ Ahmed]

  (Bir insan az ibadet etse de, güzel ahlakı sayesinde en yüksek dereceye kavuşur) [Taberani]

  (Yumuşak davran! Sertlikten sakın! Yumuşaklık insanı süsler, çirkinliği giderir) [Müslim]

  (Yumuşak davranmayan, hayır yapmamış olur) [Müslim]
  (En çok sevdiğim kimse, huyu en güzel olandır) [Buhari]
  (Yumuşak olan kimseye, dünya ve ahiret iyilikleri verilmiştir) [Tirmizi]

  (Cehenneme girmesi haram olan ve Cehennemin de onu yakması haram olan kimseyi bildiriyorum Dikkat ediniz! Bu kimse insanlara kolaylık, yumuşaklık gösterendir) [İ Ahmed]

  (Yumuşak olanlar ve kolaylık gösterenler, hayvanın yularını tutan kimse gibidir Durdurmak isterse hayvan ona uyar Taşın üzerine sürmek isterse hayvan oraya koşar) [Ebu Davud]

  (Müminlerin iman yönünden en faziletlisi, ahlakça en iyi olanıdır) [Tirmizi]

  (Cennete götüren sebeplerin başlıcası, Allahü teâlâdan korkmak ve iyi huylu olmaktır Cehenneme götüren sebeplerin başlıcası da, dünya nimetlerinden ayrılınca üzülmek, bu nimetlere kavuşunca sevinmek, azgınlık yapmaktır) [Tirmizi]

  (İmanı en kuvvetli kişi, ahlakı en güzel ve hanımına en yumuşak olandır) [Tirmizi]

  (İnsan, güzel huyu ile, Cennetin en üstün derecelerine kavuşur [Nafile] İbadetlerle bu derecelere kavuşamaz Kötü huy, insanı Cehennemin en aşağısına sürükler) [Taberani]

  (İbadetlerin en kolayı, az konuşmak ve iyi huylu olmaktır) [İbni Ebiddünya]

  (Şu üç şey bulunan kimsenin imanı kâmildir: Herkesle iyi geçinen güzel ahlak, kendini haramlardan alıkoyan vera, cehlini örten hilm) [Nesai]

  (Dünyada veya ahirette özür dilemek zorunda kalacağın söz ve hareketten uzak durmaya çalış!) [Hakim]

  (Söz veriyorum ki, münakaşa etmeyen, haklı olsa da, dili ile kimseyi incitmeyen, şaka ile veya yanındakileri güldürmek için, yalan söylemeyen, iyi huylu olan müslüman Cennete girecektir) [Tirmizi]

  (Şu altı şeyi yapanın Cennete girmesine kefilim: Konuşunca doğru söyleyen, verdiği sözü yerine getiren, emanete riayet eden, namusunu koruyan, gözlerini haramdan sakınan, ellerini kötülükten çeken) [İAhmed]

  (Allahü teâlâ buyuruyor ki: “Size gönderdiğim İslam dininden razıyım, [bu dini kabul edip, bu dinin emir ve yasaklarına riayet edenlerden razı olur, onları severim] Bu dinin tamam olması, ancak cömertlikle ve iyi huylu olmakla olur Dininizin tamam olduğunu her gün, bu ikisi ile belli ediniz!) [Taberani]

  (Sıcak su buzu erittiği gibi, iyi huylu olmak, günahları eritir, yok eder Sirke balı bozup yenilmez hâle soktuğu gibi, kötü huylu olmak, ibadetleri bozup yok eder) [Taberani]

  (Hak teâlâ yumuşak huyluya yardım eder, sert ve öfkeliye yardım etmez) [Taberani]

  (Yumuşak olan, kızmayan müslümanın Cehenneme girmesi haramdır) [Tirmizi]

  (Yavaş, yumuşak davranmak, Allahü teâlânın kuluna verdiği büyük bir ihsandır Aceleci olmak, şeytanın yoludur Allahü teâlânın sevdiği şey, yumuşak ve ağırbaşlı olmaktır) [EYa’la]

  (Kişi, yumuşaklığı, tatlı dili ile, gündüzleri oruç tutanın ve geceleri namaz kılanın derecesine kavuşur) [İ Hibban]

  (Kızınca, öfkesini yenerek yumuşak davrananı Allahü teâlâ sever) [İsfehani]
  (Güler yüzle selam veren, sadaka verenin sevabına kavuşur) [İEdünya]

  Bir kimse Resulullah efendimizden nasihat istedi, (Kızma, sinirlenme) buyurdu Birkaç kere sordu, hepsine de (Kızma, sinirlenme) buyurdu (Buhari)
  Kur'an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
  (Müminler, öyle kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalbleri titrer, Allah’ın âyetleri okununca, imanları kuvvetlenir ve yalnız Rablerine dayanıp güvenirler, namazı doğru kılar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden [Allah’ın razı olduğu yerlere] harcarlar) [Enfal 2-3]

  (Müminler, muhakkak kurtuluşa ermiştir Namazlarını huşu içinde kılar, boş ve lüzumsuz şeylerden yüz çevirir, zekatlarını verir, iffetlerini korur, emanet ve ahidlerine riayet ederler) [Müminun 1-8]

  (Onlar, Allah’ın ahdini yerine getirir, verdikleri sözü bozmaz, Rablerinin rızasını isteyip sabreder ve kötülüğü iyilikle savarlar) [Rad 20-22]

  (Büyük günahlardan ve hayasızlıktan sakınır, öfkelendikleri zaman da kusurları bağışlar ve işlerini aralarında istişare ederler) [Şura 37,38]

  (İnanıp hayırlı iş işleyen [mümin]lerin kötülüklerini, and olsun, örteriz, onları yaptıklarının en güzeli ile mükafatlandırırız) [Ankebut 7]

  (Allah onların [müminlerin] kötülüklerini örter, onlara işledikleri şeylerin en güzellerinin karşılığını verir) [Zümer 35]

  (Allah, inanıp emirlerini yapan müminlere mağfiret ve büyük ecir vaad etmiştir) [Feth 29]

  (Elbette müminler kardeştir) [Hucurat 10]

  Müminlerle ilgili hadis-i şeriflerden bazıları da şöyle:
  (Müslüman, elinden ve dilinden müslümanların emin olduğu kimsedir) [Buhari]

  (Mümin akıllı, basiretli, uyanıktır Her işte Allah’ın rızasını gözetir Acele etmez, ilim sahibidir, haramlardan kaçar) [Deylemi]

  (Mümin, koku satan kimse gibidir Yanında otursan için açılır Onunla gezsen veya ortak iş yapsan faydasını görürsün Onun her işi faydalıdır) [Taberani]

  (Müminler, birbirine karşı sevgi ve merhamette, bir vücut gibidir Vücudun bir yeri rahatsız olunca, bütün vücut huzursuz olup onun tedavisi ile meşgul olunduğu gibi, müslümanlar da böyle birbirine yardıma koşmalıdır) [Buhari]

  (Mümin ülfet eder [iyi geçinir], ülfet etmeyen ve ülfet edilmeyende hayır yoktur) [Beyheki]

  (Müminin yanına giren, güzel bir bahçeye girmiş gibi ferahlık duyar) [Deylemi]

  (Mümin lanet etmez, kötülemez, müstehcen konuşmaz ve hayasız olmaz) [Hakim]

  (Mümin arıya benzer; konduğu dalı kırmaz, oraya zarar vermez Toplayıp bıraktığı eseri de güzeldir) [Beyheki]

  (Mümin, yumuşaktır, hafiftir Munis bir deve gibi boyun eğer, "Ih" denince, yer sert olsa da çöker) [Beyheki]

  (Mümin sert değildir Yumuşaklığından dolayı ahmak zannedilir) [Deylemi]

  (Mümin geçim ehlidir Arkadaşına rahatlık verir Münafık ise geçimsizdir, arkadaşına sıkıntı verir) [Dare Kutni]

  (Halkın elindekine göz dikmemek, müminin alametlerindendir) [Dare Kutni]
  (Komşusu kötülüğünden emin olmayan, mümin olamaz) [Buhari]

  (Çevrendekilerle güzel komşuluk et ve kendin için sevdiğini, başkaları için de sev ki müslüman olasın) [Harâiti]

  Kime dinin emirlerini yapmak kolay gelirse, onun salih biri olduğu anlaşılır Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Ahirete ait istediğine kolayca kavuşur, dünyaya ait olana kavuşman zorlaşırsa, bil ki sen iyi bir hâl üzerindesin Bunun tersi olursa kötü haldesin!) [Beyheki]


  Allahü teâlâ, Kur’an-ı kerimde, inananları şöyle tarif etmektedir:
  (Rahim olan Allahü teâlânın kulları, yeryüzünde gönül alçaklığı ile vakar ve tevazu ile yürürler Cahiller, onlara sataşacak olursa, bunlara [sağlık ve selamet sizin üzerinize olsun gibi] güzel söz söyler, [büyük bir yumuşaklık gösterirler] Onlar geceleri secde yapar ve kıyâmda dururlar [namaz kılarlar] Onlar, “yâ Rabbi, Cehennem azabını bizden uzaklaştır Cehennem azabı devamlıdır ve çok şiddetlidir Orası şüphesiz kötü bir yer ve kötü bir duraktır” derler Bir şey verdikleri zaman, israf etmez, cimrilik de yapmazlar, ikisi ortası bir yol tutarlar Kimsenin hakkını yemez, Allah’a şerik koşmaz, Ondan başkasına yalvarmazlar Allah’ın dokunulmasını haram ettiği cana kıyıp, haksız olarak kimseyi öldürmez, zina etmezler Bunlardan birini yapanın Kıyamette azabı kat kat olur, orada zelil ve hakir olarak ebedi bırakılır Ancak, Allah, tevbe eden ve doğru iman eden ve ibadet ve faydalı iş yapanların kötülüklerini iyiliğe çevirir Allah, af ve merhamet sahibidir Tevbe edip, amel-i salih işleyen, Allahü teâlâya [tevbesi makbul ve Onun rızasına kavuşmuş olarak] döner Onlar yalan yere şahitlik yapmaz, faydasız ve zararlı işlerden kaçınırlar Kendilerine âyetler okunduğu zaman, kör ve sağır davranmazlar, [dikkat ile dinleyip bu âyetlerle kendilerine yapılması emredilen şeyleri yaparlar]) [Furkan 63-73]
  (Allah indinde en şerefliniz, takva ehli olanınızdır) [Hücurat 13]
  Bir kimse, asil bir aileye mensup olmasa da, güzel huylu ise, onun için güzel huyu, iyi bir asalettir Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Güzel huy gibi asalet, tedbirli olmak gibi akıllılık olmaz) [İbni Mace]

  Güzel huylu kimse, insanların takdirini kazanır Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Mallarınızla herkesi memnun edemezsiniz Güler yüz ve tatlı dil ile, güzel ahlakla memnun etmeye çalışınız!) [Hakim]
   

Bu Sayfayı Paylaş