Adverbs (Zarflar)

#1
Sponsorlu Bağlantılar
Zarflar eylemleri niteleyen sözcüklerdir. Eylemlerin nasıl yapıldığı veya nasıl olduğu hakkında bilgi veren sözcüklerdir. Zarflar genellikle sıfatlardan türerler.
Dikkat: Zarflar fiilleri (yüklemi) niteler; sıfatlar isimleri niteler..
beautiful (sıfat) güzel

beauti¤¤¤¤y (zarf) güzelce güzel bir şekilde
careful (sıfat) dikkatli "He is a careful one." (O dikkatli birisi.)
care¤¤¤¤y (zarf) dikkatlice "He walks care¤¤¤¤y." (O dikkatle yürüyor.)
good (sıfat) iyi "He's a good person." (O iyi birisi.)
well (zarf) iyi bir şekilde "She sings well." (O iyi şarkı söyler.)
Hem sıfat hem zarf özelliğine sahip sözcükler de vardır.
fast (sıfat) hızlı "He is fast." (O hızlı)
fast (zard) hızlı bir şekilde "He runs fast." (O hızlı koşar)
Zarflar genellikle cümlenin sonuna veya fiillerden hemen sonra getirilir.
He studies English diligently. (Harıl harıl ders çalışıyor.)
I get up early in the mornings. (Sabahları erken kalkarım.)
He plays football very well. (Futbolu çok iyi oynar.)
 

Üst