Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi

'Üniversiteler' forumunda Mavi_Sema tarafından 15 Haziran 2009 tarihinde açılan konu

 1. Mavi_Sema

  Mavi_Sema Özel Üye

  Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi

  [​IMG]

  Fakülte Hakkında Genel Bilgiler

  Kuruluş ve Gelişimi
  Fakültemiz, üniversitemizle birlikte 3.7.1992 tarihinde kurulmuş ve ilköğretim elemanı 1993 tarihinde atanmıştır. Kuruluş işlemleri ve hizmet binaları tamamlandıktan sonra lisans ve lisansüstü eğitime ve hasta hizmetlerine geçilmiştir.
  Fakültemizde mezuniyet öncesi tıp eğitimine 1998 yılında 28 öğrenci, mezuniyet sonrası eğitimine ise 1996 yılında 3 ana dalda 6 tıpta uzmanlık öğrencisi ile başlamıştır.
  Hizmet binası olarak kullanılan bina eski Aydın Devlet Hastanesi binası olup, 1993 yılında Sağlık Müdürlüğü ile Adnan Menderes Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile fakültemiz hastanesi oluşturmak üzere üniversitemize devredilmiştir. Hastanenin birinci kısmının restorasyonu 30/06/1995 tarihinde başlanmış ve ilk olarak 1996 yılında poliklinik ve laboratuvar hizmetlerine geçilmiştir. Fakültemiz 1997 yılında 70 yatak kapasitesi ile yatan hastalara hizmet vermeye başlamıştır. Şu anda hastanemiz tüm cerrahi ve dahili anabilim dalları ile, 238 yatakla hizmet vermektedir. Kısıtlı yatak sayısı ve olanaklara karşın, yaklaşık bir milyon nüfusa en iyi ve kaliteli klinik ve laboratuar hizmeti verebilmek için üstün çaba harcanmaktadır. Kısa süreli bir geçmişi olmasına rağmen hastanemiz Aydın ve komşu iller için üçüncü derece referans hastanesi olmuştur. Tüm akademik birimler ve hastane binası, yakın bir gelecekte, üniversite kampus alanında yapılmakta olan 512 yataklı ve araştırma olanakları bulunan yeni hastane binasına taşınacaktır.
  Yerleşim
  Tıp Fakültesi olarak üç yerleşim biriminde hizmet görmekteyiz:
  -İl Özel İdare Binasının Zemin Katındaki Dekanlık Birimi ve Klinik Bilimler Sınıfları Derslikleri.
  -Aydın Sağlık Yüksek Okulu ve Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 4.Katındaki Temel Tıp Bilimleri Bölümü Başkanlığı ve Temel Tıp Bilimleri Sınıfları Derslikleri ile zemin katındaki Klinik Bilimler Sınıfları Derslikleri, bodrum katındaki temel tıp bilimleri araştırma laboratuvarları ile deney hayvanları ünitesi.
  -Üniversite Araştırma Hastanesindeki Dahili Tıp Bilimleri Bölümü ve Cerrahi Tıp Bölümü Başkanlıkları


  TIP EĞİTİM-ÖĞRETİMİMİZ
  Amacımız
  Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak eğitimde amacımız; tıp etiğine uygun davranan, deontolojik kuralları benimsemiş, mesleki olarak üst düzeyde bilgi ile donanmış, araştırma, uygulama ve karar verme yeteneği kazanmış, öz güvene sahip, hizmet amacı toplum ve fert sağlığını korumak ve hastaları tedavi etmek olan hekimlerin yetişmesini sağlamaktır.

  Hedefimiz

  Fakültemizin lisans ve yüksek lisans eğitimlerindeki hedefleri;
  -İnsan hayatına ve sağlığına her açıdan en yüksek değeri veren,
  -Sürekli gelişen tıbbı uygulamalar ve bilgileri takip eden ve uygulayan,
  -Toplum ve ülkenin sağlık ihtiyaç ve önceliklerini kavrayan,
  -Bilime ve tıp literatürüne araştırma ve yayınlar ile katkıda bulunma sorumluluk ve bilincinde
  -Hastaların yakınları, akrabaları ve hastanın sorumluluğunu paylaşan sağlık görevlileri ile hastanın en kaliteli hizmeti alabilmesi için sürekli işbirliği içinde olan,
  -Hemşire ve diğer yardımcı sağlık personelinin sürekli eğitiminde sorumluluk sahibi hekimler yetiştirmektir.


  Müfredatının yapısı
  Müfredatımız yatay ve dikey olarak entegre edilmiştir. Temel tıp bilimleri ile klinik ders ve uygulamalar kombine edilmiş olup, normal vücut fonksiyonlarından patolojik durumlara geçiş olarak planlanmıştır.
  Müfredatın ilk iki yılında normal vücut yapısı ve mekanizmaları ile, davranışları incelenmektedir. Bu dönemde entegre hekimlik uygulamaları seminerleri ve temel tıbbi becerilerin kazanılması hedeflenmektedir. Bu seminer ve dersler entegre hekimlik uygulaması komitesi tarafından yönetilmektedir. İkinci yılın son döneminde; normal dışı fonksiyonlar, hastalıkların biyolojik temelleri öğretilmeye başlanmaktadır. Üçüncü yılın başında klinik bilimlere giriş adı altında bir aylık bir staj dönemi yer almaktadır. Bu dönemde hastalıkların semptomları, bulguları ve vücut sistemlerinin muayeneleri işlenmektedir.
  Üçüncü, dördüncü ve beşinci yıllarda öğrenciler klinik stajlarını ve pratiklerini hastane içerisinde yapmaktadırlar. Klinik uygulamalar, mikrobiyoloji, farmakoloji, patoloji ve biyokimya gibi temel tıp bilimleri ile kombine edilmektedir. Bu yıllar içinde dikey entegrasyon sağlanmaktadır.
  Dördüncü yılın başında halk sağlığı stajı ile hastalıkların epidemiyolojik araştırmaları uygulaması yapılmaktadır.
  Beşinci yılda bir staj dönemi toplum hekimliği uygulamasına ayrılmaktadır. Bu staj sırasında aile hekimliği ve adli tıp uygulamaları, sık görülen hastalıkların öğrenilmesi ile beraber uygulanmaktadır.
  Altıncı yılda öğrenciler, doktor unvanı ile mezun olmadan önce, 12 ay süre ile intörnlük eğitimi almaktadırlar. Bu dönem öğrencilerin kendi başlarına karar verebilme yeteneklerinin gelişmesi, hastaların sorumluluklarını aldıkları, operasyonlara katılabildikleri ve hasta tedavisinde aktif rol aldıkları dönemdir.


  Eğitimin Öğeleri
  Tıp eğitimimizde klinik öncesi dönemde sınıf dersleri ile birlikte “probleme dayalı öğrenme” (PDÖ) oturumları bulunan sistem temelli entegre eğitim uygulanmaktadır. Probleme dayalı öğrenme ve interaktif eğitim yöntemleri küçük gruplar halinde tıp eğitiminin ilk iki yılında uygulanmaktadır. Fakülte öğretim üyeleri PDÖ uygulaması yapmak, küçük grupları yönetmek ve detaylı eğitim metotlarını öğrenmek amacıyla özel eğitim almaya teşvik edilmektedir.
  Probleme dayalı öğrenme oturumlarında konular bilgi, kavrama, uygulama, analiz ve değerlendirmenin bir bileşimi şeklinde yapılmaktadır. Öğrencilerin oturum sırasında interaktif olarak eğitime katılmaları beklenmekte ve bilginin, birlikte çalışarak, aynı zamanda kütüphane ve diğer eğitim olanaklarını kullanarak aktif şekilde kazanılması amaçlanmaktadır. Böylece öğrencilerin daha sonraki hekimlik yaşantılarında karşılaşabilecekleri sorunları çözmede beceri sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Oturumlardaki senaryolar, sistem bazlı eğitim ve müfredata paralel olarak hazırlanmaktadır.
  Klinik öncesi dönemde öğrencilerimiz, bir birimin gözetiminde “entegre hekimlik uygulamaları” başlığı altında, temel sağlık hizmetlerinin verildiği birimleri ziyaret ederek ve “klinik beceriler” kazandırılarak klinik döneme hazırlanmaktadır. Bu dönemde ayrıca “hasta-hekim iletişim becerileri” ve “tıp kültür sanat” seminerleriyle eğitim desteklenmektedir.

  Programda yer alan “alan çalışmalarında” 3, 4, ve 5 yıllarda özel iletişim becerileri ve tıp hukuk ve etiği konuları işlenmektedir. Tıp etiği ve kavramları bu dönemde klinik konulara entegre edilmiş olup, öğrencilerimizden tıp eğitimi sırasında iyi öğrenip, kavraması hedeflenmektedir.
  Eğitim Dilimiz
  Eğitim dilimiz Türkçe’dir. Tüm akademik personel ve öğrencilerin ikinci dil olarak İngilizce bilmeleri ve kendi literatürlerini takip edebilecek ve katkıda bulunacak düzeyde ilerletmeleri beklenmektedir. Bu amaçla Üniversitemiz yabancı diller bölümü tarafından düzenlenen yoğun İngilizce kurslarına katılım planlanmıştır.


  Öğretim Elemanlarımız
  Fakültemizde Mart 2007 itibariyle 41’i profesör, 54’ü doçent ve 56’sı yardımcı doçent 1’i öğretim görevlisi, 6’sı Uzman olmak üzere toplam 155 öğretim elemanı bulunmaktadır.
  Öğrencilerimiz
  Fakültemizde mezuniyet öncesi tıp eğitimi 28 öğrenci 1998 yılında başlamıştır. Tıp öğrencilerinin sayıları, artan akademik üye sayısına paralel olarak artmaktadır. Mart 2007 tarihi itibariyle öğrenci sayımız 363’a ulaşmıştır. (% 220 erkek ve % 143 bayan öğrenci)

  MEZUNİYET SONRASI EĞİTİMİMİZ
  Mezuniyet sonrası eğitiminde halen 35 programda 196 tıpta uzmanlık öğrencisine tıpta uzmanlık eğitimi verilmektedir. Ayrıca 2 yüksek lisans programında, 4 yan dal uzmanlığı programında mezuniyet sonrası eğitim sürdürülmektedir.

  MEZUNLARIMIZ
  Fakültemiz üç dönemde 76 tıp doktoru ve 1999 yılından bu yana 135 tıpta uzman, 1 yan dal uzmanı olmak üzere toplam 212 mezun vermiştir.

  İLETİŞİM
  Telefonlar:
  Dekanlık: (256) 2132537
  Başhekimlik: (256) 2147751 - 2126770
  Temel Tıp Bilimleri Bölümü: (256) 2253166 - 2138866 - 2148041 - 2125341

  Fakslar:
  Dekanlık: (256) 2120146 - 2146495
  Başhekimlik: (256) 2144086
  Temel Tıp Bilimleri Bölümü: (256) 2123169 - 2124219
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Adnan Menderes Üniversitesi Forum Tarih
Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Üniversiteler 6 Ocak 2011
Adnan Menderes Üniversitesi Üniversiteler 8 Şubat 2010
2008- 2009 Öss Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları Ve Tavan Puanları Üniversiteler 11 Temmuz 2009
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Üniversiteler 15 Haziran 2009
Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Üniversiteler 15 Haziran 2009

Bu Sayfayı Paylaş