Adjectives (Sıfatlar)

#1
Sponsorlu Bağlantılar
İsimleri niteleyen sözcüklere sıfat (adjective) denir. Sıfatlar genel olarak isimlerden önce gelir ve ismin rengini tadını kokusunu ve durumunu bildirir.
He is an intelligent student. (O zeki bir öğrencidir.)
She is a pretty girl. (O güzel bir kızdır.)

İngilizce'de sıfatlar genellikle sonuna aldıkları eklerle tanınabilir. Belli başlı sıfatlar aşağıda verilmiştir:
-al:typical (tipik) special (özel) international (uluslararası) industrial (endüstriyel) mental (zihinsel) physical (fiziksel) general (genel)-ant:pleasant (hoş samimi memnun) significant (önemli) tolerant (hoşgörülü) variant (varyant değişiklik gösteren)-ent:different (farklı) patient (sabırlı) sufficient (yeterli) excellent (harika) frequent (sık)-ous:serious (ciddi) anxious (endişeli kaygılı) nervous (sinirli gergin) dangerous (tehlikeli) obvious (apaçık açık belirli) famous (meşhur) conscious (endişeli)-ic:horrific (korkunç) democratic (demokratik) scientific (bilimsel) platonic (platonik) sympathetic (sempatik) basic (temel) -y:dirty (kirli) dusty (tozlu) messy (dağınık) noisy (gürültülü) sandy (kumsal) stony (taşlı) rocky (kayalık) healthy (sağlıklı) hungry (aç) angry (sinirli) [FONT=Trebuchet
MS]-ive:[/FONT]
active (faal hareketli) passive (pasif) attractive (çekici cazibeli) expensive (pahalı)-able: comfortable (rahat) enjoyable (eğlenceli neşeli) fashionable (modaya uygun)-ible: possible (mümkün) horrible (korkunç)-ful:useful (faydalı) careful (dikkatli) beautiful (güzel) skilful (becerikli) grateful (memnun) faithful (inançlı) -less:useless (faydasız yarasız) careless (dikkatsiz) breathless (nefessiz)-ed: bored (canı sıkılmış bıkkın usanmış) tired (yorgun) surprised (şaşırmış) worried (endişelenmiş) confused (kafası karışmış) excited (heyecanlı) -ing:interesting (ilgi çekici) boring (sıkıcı usandırıcı) tiring (yorucu) surprising (şaşırtıcı) worrying (endişelendirici) confusing (kafa karıştırıcı) exciting (heyecan verici)
Yukardaki tabloda verilenlerin dışında her hangi bir ek almadan kullanılan sıfatlar da vardır:
good (iyi) fast (hızlı) pretty (güzel) big (büyük) small (küçük) tall (uzun) great (büyük) long (uzun) large (geniş) hard (sert zor) gibi sıfatlar bunlara örnek verilebilir..
 

Üst