A'dan Z'ye Deyimler Sözlüğü

'Atasözleri & Deyimler' forumunda Siraç tarafından 11 Ağustos 2008 tarihinde açılan konu

 1. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  A'dan Z'ye Deyimler Sözlüğü konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  Abacı kebeci : Olur olmaz kimseler,ne olduğu belirsiz kişiler
  Abanmak : Birine yük olmak,onun sırtından geçinmek
  Acemilik etmek : Düşüncesizce hareket etmek
  Açık bono vermek : Bir kimseye,istediği gibi davranma yetkisi vermek
  Adama benzemek : Düzelmek,göze hoş görünmek
  Af buyurunuz : Özür dilemeyi ifade eden bir deyim
  Agop'un kazı gibi yutmak : Önüne konulan her yemeği çabuk yemek
  Ağız gevşekliği : Sır tutmak hali
  Ah edip eh işitmek : Daima feryat etmek
  Ak sakaldan yok sakala gelmek : Çok yaşlanmak
  Alavere dalavere,Kürt Mehmet nöbete : Bir işte bütün yükü, sorumluluğu yetersiz kişiye bırakma durumunda söylenir.
  Allah hakkı için : Doğruyu söylemesi istenen kimseye verilen söz
  Amma da yaptın : Olmayacak bir şey söyledin anlamında.
  Arabayı düze çıkartmak : Sonunda işini kolaylaştırmak
  Astarı yüzünden pahalı : Gerçek değerinden fazlaya mal olmak
  Aşüftelik etmek : Hafif ve işveli davranmak
  Atma Recep din kardeşiyiz : Biz birbirimizin ne olduğunu biliriz' anlamında kullanılır.
  Ayvaz kasap hepsi bir hesap : Hepsi aynı hesaba geliyor anlamında.
  Azrail olmak : Çok korkulu ve zorba olmak
   

 2. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  -B-
  Baba,baba değil iskele babası : Saygı duyulmayan,hayırsız baba
  Başına feleğin tokmağı inmek : Bir felakete uğramak
  Bela aramak : Kavga sebebi yaratmak.
  Ben sarhoş,yolcu sarhoş : Herkesin garip bir tutum içinde bulunduğunu anlatmak için kullanılır.
  Beyni sulanmak : Bunamak.
  Bıyıkları balta kesmez olmak : Güçlü olmak,kimseden korkmamak
  Bızdık : Ufak çocuk
  Binin yarısı beş yüz o da ben de yok : Düşünceli kimseleri avutmak için teselli mahiyetinde söylenir.
  Bir avuç toprak olmak : Ölmek
  Bir çırpıda : O anda
  Boşlamak : İlgisiz davranmak,ilgiyi kesmek
  Boyunun ölçüsünü almak : Biri tarafından ağzının payı verilmek
  Bulanık suda balık avlamak : Karışıklıktan yararlanıp menfaatini kollamak
  Burnu kokuyu iyi almak : Her şeyi önceden sezmek
  Büyüklük göstermek : Bağışlamak
  Büyük söylemek : Övünmek
   

 3. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  -C-
  Cafer ağanın abdest suyu : Tatsız,tuzsuz
  Caka yapmak : Gösteriş yapmak
  Cana işlemek : Çok tesir etmek
  Can atmak : Çok istemek
  Can ciğer : Samimi
  Candan yanmış : Adamakıllı tutulmuş
  Canı burnuna gelmek : Bir işte çok eziyet ve sıkıntı çekmek
  Canını şeytana satmak : Kötü işlerle uğraşmak
  Canın sağ olsun : Bir ziyan için söylenen teselli sözü
  Ceddine okumak : Soyuna sövmek
  Ceffel kalem etmek : Hemen hüküm vermek
  Cephe almak : Düşmanca hal takınmak
  Cıcığı çıkmak : Çok hırpalanmak
  Ciğeri beş para etmez : Değersiz kişi
  Cihan alem bilmek : Herkes tarafından bilinmek
  Cin fikirli : Çok zeki,açıkgöz
  Cumbadak dalmak : Ani olarak girmek,dalmak
  Curcuna koparmak : Gürültüyle çevreyi karıştırmak
  Curcunaya kalkmak : Kavga ve gürültü çıkarmaya kalkmak
   

 4. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  -Ç-
  Çabalama kaptan ben gidemem : Boşuna çabalama anlamında.
  Çaçaron : Kavgacı,şirret
  Çağı geçmek : Yaşlanmak
  Çala kalem : Durmaksızın yazarak
  Çehresi atmak : Rengi sararmak
  Çehre uzatmak : Küsmek,somurtmak
  Çek arabanı : Defol anlamında
  Çeşnisine bakmak : Lezzetine bakmak
  Çevir kazı yanmasın : Sözünü çeviren kimseler için söylenir.
  Çıkmaz ayın son çarşambası : Belirsiz ve uzak zaman
  Çiğ süt emmiş olmak : Soysuz ve namussuz olmak
  Çileden çıkmak : Hiddetlenerek sabrın taşması
  Çizmeden yukarı çıkmak : Haddini bilmemek
  Çoban kulübesinde padişah rüyası görmek : Durumuna uygun düşmeyen büyük ve olmayacak hayallere kapılmak
  Çorbada tuzu bulunmak : Emeği geçmiş olmak
  Çömlek hesabı : Baştan savma hesap
  Çöpçatan çatmak : Kısmet olmak
  Çürük tahtaya basmak : Umduğunu bulamamak,aldanmak
   

 5. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  -D-
  Dağarcıkta bir şey kalmamak : Her şeyi yitirmek
  Dalavere : Oyun,hileli iş
  Davulu yarık : Sır saklamayan,önüne gelene içini döken
  Dekbaz : Hileci
  Demir gibi olmak : Sağlam ve sıhhatte olmak
  Devede kulak : Kıyaslanan şeyler arasındaki orantısızlığı belli etmek için kullanılır.
  Dırdır etmek : Yerli yersiz söylenip durmak
  Dikili ağacı olmamak : Malı mülkü olmamak
  Dili çetrefilli olmak : Rahat ve düzgün konuşamamak
  Dilini zaptetmek : Konuşmamak
  Dişini sökmek : Zararsız hale getirmek
  Dokuz doğurmak : Korkudan ve heyecandan bitmek
  Dolmaları yutmak : Kanmak,aldanmak
  Dostlar alışverişte görsün : Laf olsun diye iş yapanlar için söylenir.
  Döner taşım yok,öter kuşum yok : Hiçbir şeye sahip olmamak
  Dört dirhem bir çekirdek : Şık giyimli kimse
  Dudukuşu : Geveze
  Dümen suyundan gitmek : Karşısındakinin huyuna göre davranmak
  Dünyaya kazık kakmak : Ölmemek
   

 6. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  -E-
  Ebussuut Efendi'nin gelini : Eski moda giyinen kadın
  Eceline susamak : Tehlikeli işlere girişmek
  Edepsizliği gündeliğe takılmak : Edepsizliği alışkanlık haline getirmek
  Efendilik yapmak : Saygılı hareket etmek
  Efendizadem : Beyim anlamında bir hitap
  Eğrisi doğrusuna gelmek : Uygunsuz yapılan işin tesadüfen uyumlu bitmesi
  Ekmeği dizinde : Nankör
  Elemtere fiş kem gözlere şiş : Nazar değmesin anlamında
  Eli çabuk : Tez iş gören
  Emeği geçmek : Bir işin yapılmasında yardımcı olmak
  Ensesinde boza pişirmek : Çok eziyet çektirmek
  Ermeni gelini gibi : Daima kırıtan,süzülen kadınlar için yapılan benzetme
  Ervahlarına yuf olsun : Sövgü
  Eski çamlar bardak oldu : Şartlar değişti anlamında kullanılır
  Eşek hoşaftan ne anlar : Anlayışsız,zevksiz insanlar için söylenir.
  Etek belde : Kıvrak ve becerikli
  Ev açmak : Ayrı ev tutmak
  Eyere de gelir semere de : Bütün işlere yarar anlamında
  Ez ez de suyunu iç : Hiç yararı olmayan bir işi tenkit etmek için kullanılır.
  Ezilip büzülmek : Aşırı sıkılgan davranmak
   

 7. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  -F-
  Fahiş faize batakçı müşteri : Benzer kişilikteki insanlar birbirini kolay bulur manasında
  Faka basmak : Güç duruma düşmek
  Falcı değilim ya : Ben olacağı bilemem anlamında
  Fare düşse başı yarılır : Bir yerin yoksulluğunu anlatmak için kullanılır.
  Farfara : Ağzında sır tutamayan kimse
  Fasulye gibi kendini nimetten saymak : Kendine olduğundan fazla değer vermek
  Feleğin çemberinden geçmiş : Tecrübeli,bilmiş
  Felekten bir gün çalmak : Eğlenceli bir gün geçirmek
  Ferteği çekmek : Kaçmak
  Fesat kumkuması : Hep kötülük düşünen
  Fıkırdamak : Kesik kesik gülmek
  Fıldır fıldır aramak : Israrla ve telaşla aramak
  Fırın süpürgesi : Zayıf,uzun boylu kimse
  Fincancı katırlarını ürkütmek : Kötü niyetli kişileri ürkütecek hareketlerde bulunmak
  Fitil almak : Öfkeyle parlamak
  Fol yok yumurta yok : Herhangi bir sebep veya ilişki bulunmaması
  Forsu kırılmak : İtibar ve onuru sarsılmak
  Fukara babası : Fakirleri kollayan kimse
  Fütur getirmek : Umutsuzluğa ve çaresizliğe düşmek
   

 8. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  -G-
  Gafil baş,düşmana eş : İşlerinde hazırlıksız olan insan her zaman zor duruma düşebilir
  Gagasından yakalamak : Zayıf noktasından yakalamak
  Gavur ölüsü : Oldukça ağır
  Gavurun tembeli keşiş,Müslüman'ın tembeli derviş : Kendini büsbütün ibadete verip,dünyadan elini eteğini çeken kişiler için kinaye yollu söylenir.
  Gazali rana : Güzel,hoş ceylan gibi sevgili anlamında
  Geçmişi kandilli : Sövgü
  Gemi aslanı : Gösterişli,işe yaramayan adam
  Geyik etine girmek : Erginleşmek
  Gırtlağından kesmek : Yiyecek parasını kısıtlamak
  Giderayak : Gitmek üzereyken
  Girye bana hande sana : Önce karşısındakini düşünen kimsenin kullandığı bir deyim
  Giydirmek : Azarlamak
  Gök demir,yer bakır : İmkansızlıklar ve umutsuzluklar içinde bulunuşu anlatır.
  Gömlek değiştirmek : Tutum ve görüşlerini değiştirmek
  Göründü Sivas'ın bağları : Gerçekleşmesi beklenen bir şeyin ortaya çıktığına dair olanaklar belirdiğinde kullanılır.
  Göz nuru dökmek : Yapılan işte göz emeği bulunmak
  Güvendiği dağlara kar yağmak : Güveni sarsılmak
   

 9. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  Habbeyi kubbe yapmak : Önemsiz bir şeyi büyütmek
  Haber vermek : Bildirmek
  Hak getire : Yoktur anlamında
  Halep ordaysa arşın burada : Yapacağını yap anlamında sitem
  Ham ervah : Kara ruhlu kimse
  Hangi peygambere ümmet olacağını şaşırmak : Kimin sözünü ve yolunu tutacağını,ne yapacağını şaşırmak
  Hat çekmek : Önemsememek
  Hatun : Eski zaman beylerinin,hanımlarına olan hitabı
  Haymana öküzü : Hımbıl ve tembel kimse
  Hazır mezarın ölüsü : Hep hazıra konmak isteyen tembel kimseler için kullanılır.
  Her gün papaz pilav yemez : Hep aynı şeyler yapılamaz
  Her işin hakkından gelmek : Her işi başarır olmak
  Her tarakta bezi olmak : Her işle ilgili olmak
  Hesaptan düşmek : Yok saymak
  Hır gür : Kavga
  Hiçe saymak : Hiç değer vermemek
  Hindi gibi kabarmak : Övünmek,böbürlenmek
  Hokka gibi oturmak : Dikilen elbisenin tam üzerine uyması
  Hoşbeş etmek : Sohbet etmek
  Hödük : Görgüsüz,anlayışsız kimse
  Hükümet sürmek : Ülkeyi yönetmek
  Hüt dağı gibi şişmek : Karnı şişmek
   

 10. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  -I-
  Icığını cıcığını sormak : Bütün ayrıntıları öğrenmek
  Ikına sıkına : Güçlükle
  Ikınıp sıkınmak : İş yapmak için kendini zorlamak
  Ilıca ördeği : Sıcağa ve rahata düşkün
  Irağı yakın etmek : Güçlükleri ortadan kaldırmak
  Irgat gibi çalışmak : Çok çalışmak
  Irgat pazarına döndürmek : Bir yeri dağınık ve karışık hale sokmak
  Isınmak : 1-Alışmak,2-Sevmek
  Isıtıp ısıtıp önüne koymak : Bir konuda ikide bir söz açmak
  Iska geçmek : Atlamak
  Iskartaya çıkmak : Eskimek
  Islak tavuk : Miskin kadın
  Islatmak : Dövmek
  Işık göstermek : Yol göstermek
  Ivır zıvır : Önemsiz şeyler
   

 11. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  -İ-
  İbibullah sivri külah : Yapayalnız,varlıksız olan kimse
  İbiş gibi : Alığa benzer
  İcabına bakmak : 1-Gerekeni yapmak,2-Ortadan kaldırmak
  İç fırtınasına tutulmak : Morali bozulmak
  İç güveysinden hallice : Durumu şöyle böyle
  İfrit yardağı : Kötülüğe yardımcı olan
  İğne yutmuş : Çok bitkin ve sıkıntılı kişi
  İkisini bir kazana koysan kaynamazlar : Birbirine zıt insanları anlatmak için kullanılır.
  İki yakası bir yere gelmez : Bir türlü düzene kavuşamaz
  İlk göz ağrısı : İlk sevilen
  İmana gelmek : Merhamete gelmek
  İngiliz tabancası gibi kurulmak : Çalım satmak,kasılmak
  İpe un sermek : Gevşemek,bahane uydurup işten kaçınmak
  İp korkusunu boynuna almak : Ölümü göze almak
  İpliği pazara çıkmak : Herkese rezil olmak
  İstemem yan cebime koy : Rüşvet konusunda alay yollu söylenir
  İşi sıkışık olmak : İşi çok ve külfetli olmak
  İtsiz köye dönmek : Sakinleşmek,tenhalaşmak
  İyiden iyiye : Adamakıllı
  İyi gün dostu : İyi günlerde ortaya çıkan
  İzi belirsiz olmak : İz bırakmadan kaybolmak
   

 12. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  -K-
  Kabak tadıvermek : Devamlı,ısrarlı bıktırmak
  Kabasını almak : Bir yerin temizliğini üstünkörü yapmak
  Kaçın kurrası : Birinin hiçbir oyuna gelmeyecek kadar açık göz, akıllı olduğunu anlatmak için kullanılır.
  Kağıt üzerinde kalması : Bir anlaşmanın resmiyette kalması,tatbik edilmemesi
  Kaleyi içinden fethetmek : Meseleyi karşı taraftan birinin yardımıyla halletmek
  Kalp ağrısı : Aşk acısı
  Kamburu çıkmak : Çok çalışmış olmak
  Kan akıtmak : Kurban kesmek
  Kan çanağı gibi : Çok kızarmış
  Kan ter içinde kalmak : Çok yorulmak
  Kapağı atmak : Gitmek,yerleşmek
  Kapısını aşındırmak : Çok gidip gelmek
  Kara gün dostu : İnsana sıkıntılı günlerinde yardım eden gerçek dost
  Kaşının altında gözün var dememek : Yaptığını beğenmemek,takdir etmemek
  Kedi ile harara girmek : Geçimsiz biriyle ortaklık etmek
  Kendine yontmak : Karşısındakileri düşünmeden kendi çıkarına göre davranmak
  Kıç atmak : Pek istemek
  Kınalar yakmak : Çok sevinmek
  Kimi kimsesi : Yakınları
  Kimseye eyvallah etmemek : Kimseye minnettar kalmamak
  Kimya gibi : Az bulunur
  Kont gibi : Yakışıklı ve şık giyinmiş
  Korkuluk : Gereksiz ve yararsız kimse
  Körün istediği bir göz,Allah verdi iki göz : Hayal ettiğinden daha fazlasına kavuşan kişiler için kullanılır.
  Kör şeytanın işi yok : Hep aksilikle karşılaşan kişiler tarafından sitem yollu olarak kullanılır.
  Kurdu koyunla barıştırmak : Kötü biriyle saf birini uzlaştırmak
  Külçe gibi oturmak : Yorgunlukla çökmek
  Kül yutmak : Kandırılmak,oyuna gelmek
   

 13. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  -L-
  Laçka olmak : Eskimek,işe yaramaz halde olmak
  Laf altında kalmamak : Karşısındakinin sözünün altında kalmamak
  Laf ebesi : Çok konuşan kimseler için kullanılır.
  Lakke yapmak : Başkasının hakkını çalmak
  Lala paşa eğlendirmek : Nazik kişileri eğlendirmeye çalışmak
  Lamı cimi yok : Bir konu üzerinde itiraz kabul etmediğini bildirmek için kullanılır.
  Leb demeden leblebiyi anlamak : Anlayışlı,zeki olmak
  Leke sıçratmak : Bulandırmak
  Leşini çıkarmak : Kıyasıya dövmek
  Leyleği havada görmek : Çok dolaşanlara söylenir
  Limoni tabiatlı : Mızmız
  Lodosa tutulmuş gibi bocalamak : Ne yapacağını kestirememek
  Lokman hekimin ye dediği : Güzel,tatlı şey
  Lop yumurta : Kaynamış yumurta
  Lügat paralamak : Anlamını bilmediği halde,bilgiç konuşmak
  Lülüye gelmek : Aldanmak
  Lüpe konmak : Değerli bir şeyi emek harcamadan ele geçirmek
   

 14. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  -M-
  Maça beyi gibi kurulmak : Saygısızca,kasılarak oturmak
  Madrabaz : Çıkarını hileli yollardan sağlayan kimse
  Mahalle çocuğu : Eğitimsiz çocuk
  Makaraya takmak : Alaya almak
  Marsık : Çok esmer kimse
  Merak getirmek : Kara sevdaya tutulmak
  Meryem Ana kandili gibi : Soluk (belirsiz) anlamında
  Meşe odunu : Kaba,anlayışsız adam
  Meydan vermek : Fırsat vermek
  Mısır'daki sağır sultan bile duydu : Duymayan kalmadı anlamında
  Mızrağı çuvala sığdıramamak : Gerçeğin asla saklanamayacağı anlamında kullanılır.
  Mis gibi burnunda tütmek : Çok özlemek
  Miskinler teknesi : Tembellerin toplandığı yer
  Mürai : Art düşünceli kimse
  Mürekkebi kurumamak : Daha pek yeni olmak
  Mürekkep yalamış : Okuyup,yazmış kimse
  Mürüvvetini görmek : İyi ve mutlu günlerini görmek
  Müslüman adam : 1-Dindar kişi,2-Doğruluktan ayrılmayan kimse
   

 15. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  N-
  Nabzını yoklamak : Karşısındakinin ne düşündüğünü anlamaya çalışmak
  Nalına mıhına vurmak : Ne yapacağını kestirememek
  Namı nişanı kalmamak : Yok olmak,unutulmak
  Nanpareye muhtaç olmak : Pek yoksul olmak
  Nargile suyu : Tatsız içecek
  Nazı geçmek : İsteği geri çevrilmeyen kimse
  Ne ala memleket : Uygunsuz yapılan işleri kınamak için söylenir
  Neci oluyor : Ne karışıyor anlamında
  Nefsine yedirememek : Bir şeyi hazmedememek,kabul etmemek
  Nevri dönmek : Çok sinirlenip,bunun yüzünden belli olması
  Ne yüzle : Ne cesaretle anlamında
  Nispet vermek : Onu üzecek şekilde gösteriş yapmak
  Nobran : Kaba,sert,kırıcı(kimse)
  Noktası noktasına : Tastamam
  Nuh gemisi : Her çeşit insanın toplandığı yer
  Nuh nebiden kalma : Çok eskiden kalma
  Nur topu gibi : Güzel,şişman,beyaz (çocuk)
  Nur yüzlü : Temiz yüzlü kimse
  Nutku tutulmak : Üzüntüden,korkudan konuşamamak
   

 16. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  O bir düşeş : O talih sonucu ele geçirilmiştir anlamında
  O gün bugün : O gündenberi
  Oh demek : Rahat etmek
  Ok gibi ciğerine işledi : Yapılan bir hareketin çok üzmesi
  Ok yaydan çıktı : Vazgeçemeyeceği bir işi yapmak
  Olmuş armut gibi eline geçmek : Kolaylıkla,yorulmadan elde etmek
  Onun ipiyle kuyuya inilmez : Güven olmaz anlamında
  Oralı olmamak : Önemsememek
  O saat : O anda
  O tarakta bezi olmamak : İlişkisi olmamak
  Oynak : Hafif meşrep kadın
  Oyun etmek : Hile yapmak,aldatmak
  Oyunun sakalı bitmek : Bitmiş olayları anlatan bu deyim,genellikle Karagöz oyunlarının sonunda
   

 17. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  -Ö-
  Öbür dünyayı boylamak : Ölmek
  Öfke topuğa çıkmak : Çok öfkelenmek
  Öksüz babası : Öksüz ve yoksulları koruyan adam
  Öküz boyunduruğa bakar gibi bakmak : İstemeden,mecburen bakmak
  Ölçüsünü bildirmek : Haddini bildirmek,cezasını vermek
  Ömür adam : Hoşsohbet adam
  Önünü almak : Durdurmak
  Öp babanın elini : Sürpriz bir durum karşısında yaşanan şaşkınlığı anlatmak için kullanılır
  Örümcek kafalı : Eski kafalı,yeniliklere uyum gösteremeyen
  Ötmek : Durmadan anlamlı,anlamsız konuşmak
  Öve öve göklere çıkarmak : Çok övmek
  Öyle başa böyle traş : Alakasız durumları belirtir.
  Özü sözü bir : Verdiği sözleri tutan dürüst kimse
   

 18. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  -P-
  Pabucuna kum dolmak : Engelle karşılaşmak
  Paçaları sıvamak : Hazırlanmak
  Paha biçmek : Değerini ölçmek
  Pancar kesilmek : Mahcup olup kızarmak
  Paparayı yemek : Paylanmak,azar işitmek
  Paraya para dememek : Kazancı bol olmak
  Para peşin kırmızı meşin : Alışverişin peşin olduğunu anlatır
  Patentasının altına almak : Egemenliği altına almak
  Pestil gibi olmak : Çok yorgun ve halsiz olmak
  Peşkeş çekmek : Bir iş yaptırmak için,kendine ait veya başkasına ait bir şeyi hediye etmek
  Pılı pırtı : Eski püskü,değersiz eşya
  Piç etmek : Bozmak,işe yaramaz hale getirmek
  Pişmiş aşa soğuk su katmak : Yapılmakta olan bir işi bozmak
  Piyasaya düşmek : 1-Çok bulunur olmak,2-Orta malı olmak
  Postal : Düşkün kadın
  Put kesilmek : Sessiz ve hareketsiz kalakalmak
  Püsküllü bela : Kişinin başını derde sokan kişi veya durum
   

 19. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  -R-
  Rabbime emanet : Herhangi bir şeyin,kimsenin korumasını tanrıya bırakmak
  Rafta kurabiye var ama size göre değil : İşinize yaramaz anlamında
  Rahat yüzüne hasret kaldı : Huzursuz olmak,rahat edememek
  Ramazan keyfi : Oruç tutanlardaki sinirlilik hali
  Rengi atmak : Çok heyecanlanıp solmak,sararmak
  Rengi olmamak : Silik olmak
  Renk senfonisi : Birbiriyle uyuşan renkler bütünü
  Rest çekmek : Kesinlikle kabul etmemek
  Rızkını taştan çıkarmak : En zor şartlarda bile geçimini sağlamak
  Rufailer karışır : İşin karmaşıklığını anlatır
  Ruhu bile duymaz : Yapılan bir işten hiç haberi olmaz anlamında
  Ruhuna hitap etmek : Herhangi bir şeyden çok etkilenmek
  Rüya gibi : Gelip geçici şeyleri anlatmak için kullanılır
  Rüyasında görse hayra yormaz : Olacağına ihtimal vermemek
  Rüzgar ekip fırtına biçmek : Yapılan kötülüğe karşı daha büyük kötülüğe uğramak
  Rüzgar gelecek delikleri tıkamak : Her türlü tedbiri almak
   

 20. Siraç

  Siraç Site Yetkilisi Admin Editör

  -S-
  Saat gibi : Düzgün çalışan
  Saat on bir buçuğu çalmak : Yaşı çok ilerlemek
  Sacayak olmak : Üç kişi bir araya gelip çok samimi olmak
  Saçı uzun,aklı kısa : Düşüncesiz,aptal
  Sağlam ayakkabı değil : Güven duyulacak kimse değil, doğruluğu konusunda şüphe duyulur
  Sakala soğan doğramak : 1-Aldatmak,2-hakaret etmek
  Saman gibi : Tatsız,tutsuz
  Sapı silik : Serseri
  Sarı Yahudi : Paraya düşkün kişi
  Sazına bülbül koymak : Çok güzel çalmak
  Sefalar getirdiniz : Eskiden çok kullanılan,hoş geldiniz sözü
  Sel önünden kütük kapmak : Zor bir iş başarmak
  Sen sağ ben selamet : Yapacak bir şey kalmamak
  Sıtma görmemiş ses : Gür ve kalın sesli
  Sidik yarışı : Gerekli gereksiz rekabete girmek
  Söyleye söyleye dilimde tüy bitti : Çok öğüt verdiği halde sözü dinlenilmeyen insanların içinde bulunduğu durumu anlatır.
  Sütüne havale etmek : Karakterine,insanlık duygusuna bırakmak
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - A'dan Z'ye Deyimler Forum Tarih
Yunan Mitolojisi Sözlüğü A'dan Z'ye FrmArtuklu TatLı SöZLük 28 Ocak 2011
Metin2 A'dan Z'ye Ninja Klavuzu Metin2 23 Haziran 2010
A'dan Z'ye personel alacak tüm şirketler Ekonomi Ve Borsa 18 Mart 2010
A'dan Z'ye Türk Tiyatro Oyuncuları Tiyatro ve Skeçler 16 Mart 2010
A'dan Z'ye Hareketli Harfler Hareketli Resimler 1 Mart 2010

Bu Sayfayı Paylaş