Acİldurum Aydinlatmasi

'Genel Bilgi (Elektrik)' forumunda semyav5mitq tarafından 3 Aralık 2008 tarihinde açılan konu

 1. Acİldurum Aydinlatmasi konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  ACİLDURUM AYDINLATMASI

  1. Tanımlar:

  Acil Durum Aydınlatması, genel aydınlatmada bir arızaoluştuğu zaman, can güvenliği açısından bir tehlike oluşmaması için gereklimiktarda aydınlatma sağlayan, bir grup armatür ve armatürlere bağlı cihazlardanoluşur.

  Acil durum aydınlatması aşağıdakilerden oluşur.

  · Güvenlik Aydınlatması: Acil durum aydınlatmasının,tahliye yolları ve tesisatın etkili birşekilde tanımlanabilmesi için tasarlanmış bölümünden oluşur.

  · Yedek Aydınlatma: Acil durum aydınlatmasının,olağan çalışmanın devam etmesine veya bitmesine olanak sağlayan bölümünden oluşur. Yedek aydınlatma dahamat olabilir.

  Acil Durum Aydınlatmasının genel amaçları :

  · Çıkış yollarının etkili bir şekildeişaretlenmesini sağlamak

  · Merdiven (basamak ) seviye farkı, daralma veengeller gibi tehlikeli geçişleri belli etmek

  · Aydınlatma kesilse bile, güvenlik çıkışlarını açıkça görülebilir hale getirmek

  · Yanıcı veya patlayıcı maddelerin depolandığıyerler ile tanınmadığında veya terkedildiğinde kişişel güvenliği tehlikeye sokabilecek ekipman veya makinalarınbulunduğu yerlerde gerekli aydınlatmayı sağlamak

  · Işıklar aniden kesildiğinde özellikle kalabalıkyerlerde oluşabilecek paniği engellemek.

  Referans Standartlar :

  Yurtdışında farklı mekan türlerine göre, acil durumaydınlatması için tasarlanmış armatürlerin ve sistemlerin gereklerinitanımlayan pekçok sayıda kanun,kararname ve yönetmelik vardır.Ülkemizde 26 Temmuz 2002 tarih ve 24827 sayılıResmi Gazetede

  yayınlanan ‘’Binalarının Yangından KorunmasıHakkında Yönetmelik’’ te bu

  konularla ilgili tanımlar verilmektedir.

  Güvenlik aydınlatması, itfaiyenin onayı gereken halkaaçık heryerde olmalıdır. Özellikle :

  · Genel, halka açık eğlence yerleri

  · 100 (yüz) 'den fazla işçi çalışan endüstrifirmaları

  · Yanıcı veya patlayıcı madde işlenen veya depolanan yerler.

  · 300 araçtan fazla kapasitesi olan garajlar ve çokkatlı otoparklar.

  · 25 yataktan fazla kapasiteli otel, misafirhane,yurt veya konaklama yerleri

  · Toplam yüzey alanı 400 m²'den büyük olan alışverişmerkezleri, perakende satış mağazaları veya toptan satış mağazaları

  · 500 'den fazla çalışanı olan şirketler veya ofisler

  · Televizyon veya sinema film stüdyoları, film banyove baskı mekanları

  · 100'den fazla kişinin bulunduğu hertürlü okul, yatılı okullar, akademilerveya benzeri okullar

  · Hastaneler veya 25 yataktan fazla kapasiteliklinikler, ayakta hasta tedavisi yapılan klinikler.

  · 32 metreden yüksek ikamet yerleri (evler, binalar)

  · Tanınmadığı veya terk edildiği zaman can ve malkaybına yol açabilecek ekipman veyamakinaların kurulu olduğu yerler (örneğin, yüksek riskli endüstriler, termiksantraller, elektrik dağıtım hücre ve üniteleri, elektrik dağıtım panosununbulunduğu yerler v.s.)

  Enaz (minimum) aydınlatma değerleri

  Genel mekanlarıngüvenli bir şekilde boşaltılması için (ve çıkışlar) için, mekanlaryönetmeliklerde tanımlandıkları alanlara göre, aşağıdaki enaz aydınlatmadeğerlerine sahip olmalıdır.

  · Çıkış Yollarında; Yatay eksenden 1 metre yüksekteenaz 2 lux, merdiven ve kapılarda enaz 5 lux.

  · Kolaylıkla panik olunabilecek alanlar da;Aydınlatma enaz 2 lux olmalıdır.

  · Yüksek risk taşıyan alanlar da; 15 lux'ten azolmamak üzere, genel aydınlatma sisteminin %10'u

  Hareket Zamanı

  Ana aydınlatma sistemi arızalandığında, güvenlikaydınlatması çok kısa bir zaman ( 0,5 saniye veya daha az) içerisinde devreyegirmelidir.

  Süreler-Güç kaynağı kontrolleri ve değişiklikler;

  Acil durum aydınlatması için kullanılan bağımsızarmatürler, en az 4 yıllık normal operasyon için tasarlanmış, onaylı bataryalariçermek zorundadır. Bu sürenin sonunda, kalan kapasitenin hala gerekli en azsüre sınırları sağlaması kontrol edilmelidir. Eğer sağlamıyorsa acilendeğiştirilmelidir.

  Gerekli enaz süre sınırları, acil durum armatürlerininkurulu olduğu yerlere göre farklılık gösterir. Fakat

  · Okul binalarında 30 dakika

  · Genel eğlence yerleri, umumi odalar, oteller,turist konaklama yerleri, ticari alanlarda 1 saat

  · Yeraltı raylı sistemleri (metro) 2 saat

  · Hastanelerde 3 saat (yedek güç varsa 1 saat) tenaz olamaz.

  Armatürleraşağıdaki şekilde ayrılırlar:

  · Sürekli olmayan (non-maintained) aydınlatma acildurum armatürleri lambalar sadece genel aydınlatmada arıza olursa çalışırlar(devreye girerler)

  · Sürekli aydınlatma (maintained lightning) acildurum armatürleri; lambalar- genel aydınlatma çalışırken bile-sürekli olarakçalışırlar.

  · Kombine acil durum armatürleri; enaz bir tanesiacil durum devresinden beslenen 2 lamba içerirler.

  · Bağımsız acil durum armatürleri, bütünbileşenlerinin (lamba, batarya, kontrol ünitesi ve eğer varsa test veişaretleme cihazları gibi) armatürlerin içerisinde veya yakınında (enfazla 1 m)bulunduğu sürekli veya sürekli olmayanacil durum aydınlatma türüdür.

  · Merkezi beslemeli acil durum armatürleri

  ( M veya NM türü) armatürler içinde yer almayan merkeziacildurum sisteminden beslenirler.

  2. Dolumzamanı

  Bataryanın tam olarak şarj olması için gereken sürenormal olarak 24 saate kadardır. Bazı konum tipleri için, düzenlemeler

  · Batarya şarj aletinin otomatik olması koşulu ileyapılmış olup örnek olarak bataryaları 12 saat içinde tamamen şarj edişaşağıdaki sürelerde hizmete sunar:

  · 30 dakika (DMI 26.08.92 ) - Okul binaları için

  · 1 saat (DMI 09.04.94) -Turizm - otelciliktesisleri

  · 1 saat (DMI 18.03.96)-Spor merkezleri için

  · 1 saat (DMI 19.08.96) -halka açık tüm merkezler

  3. CircuitCharacteristics

  Güvenlik servisleri (hizmetleri) besleme devresi diğerdevrelerden bağımsız olmalıdır. Elektriksel arızaları önlemek için, beslemedevrelerinin normal hareketini tehlikeye sokabilecek hareket veya düzenlemelerekarşı, ayrı (distine) multipolar kablolar, ayrı (separate) gidiş yolları (kablokanalıda olabilir) (koruyucu borula, tüpler), ayrı birleşme kutuları, yanmazmaddeler, farklı yollara sahip devrelerin kullanımı gerekli olabilir.

  4. Çalışmave Bakım

  Güvenlik aydınlatma sisteminin, çalışma kontrol ve bakımıkalifiye elemanlara verilmelidir. Bu eleman, güvenlik aydınlatma sistemi kadar,genel topografik ve elektriksel sistem montajı konusunda onların emrindeolmalıdır. Sistem her sene yetkili personel dışında birisi tarafındanderinlemesine incelenmeli ve sonuçlar özel bir kayıt olarak tutulmalıdır.

  Ayda bir, özellikle parçaların onarımından sonra sisteminverimliliği kontrol edilmelidir.

  6 ayda bir, armatürlerin tümü kontrol edilmelidir. Herhafta, sistemin çalışması elle kontrol edilerek, kontrol edilmelidir.,
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Acİldurum Aydinlatmasi Forum Tarih
Dekoratif Bahçe Aydınlatması Parlayan Saksılar Ev Teknolojileri 26 Ağustos 2010
Çocuk odası aydınlatması Dekorasyon 7 Şubat 2010
Acil Durum Aydınlatması Genel Bilgi (Elektrik) 19 Mayıs 2009
Ev Aydinlatmasinda Önemli Ayrintilar... Pratik Bilgiler 4 Ocak 2009
Sokak Aydınlatması (fotosel röle ve kontaktör) Arızaları Genel Bilgi (Elektrik) 3 Aralık 2008

Bu Sayfayı Paylaş