ABDURRAHMÂN BİN AHMED (Abdurrahmân-ı Zâz)

'Sahabeler ve Alimler' forumunda Dine tarafından 9 Şubat 2010 tarihinde açılan konu

 1. Dine

  Dine Özel Üye

  ABDURRAHMÂN BİN AHMED (Abdurrahmân-ı Zâz) konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  ABDURRAHMÂN BİN AHMED (Abdurrahmân-ı Zâz)

  Şâfiî mezhebinde derin fıkıh alimi ve meşhûr veli Tebrizlidir Künyesi Ebü'l-Ferec olup, "Zâz" diye meşhûrdur 1040 (H 432) senesinde İran'da Tebrîz'e bağlı Serahs kasabasında doğdu Sonra Merv'e yerleşti Birçok âlimden hadîs ve fıkıh ilmini öğrendi Kâdı Hüseyin'in önde gelen talebelerindendi Şâfiî mezhebinde büyük bir âlim olarak yetişti Çeşitli memleketlerden gelen pek çok kimse kendisinden ilim aldılar Çok talebe yetiştirdi 1101 (H 494) senesinin Rebî-ül-âhir ayında vefât etti

  Merv şehrine gelip yerleştikten sonra, Kâdı Hüseyin'den fıkıh ilmini öğrendi Merv'deki Şâfiî âlimlerinin en üstünü oldu Ebü'l-Kâsım el-Kuşeyrî, Hasan bin Ali el-Mutavvi'î, Ebü'l-Muzaffer Muhammed bin Ahmed et-Temîmî ve daha başka âlimlerden hadîs-i şerîf dinleyip ezberledi Kendisinden de; Ebû Tâhir es-Sincî, Ömer bin Ebî Mutî', Ahmed bin Muhammed bin İsmâil en-Nişâbûrî ve daha başkaları hadîs-i şerîf rivâyet ettiler

  İlimde yüksek dereceye ulaşan âlimlerden olup zühd ve verâ sâhibi, haram ve helâli ziyâdesiyle gözeten biri idi Az yer, az içerdi Kendisinden ilim öğrenmek için, çeşitli memleketlerden pek çok talebe geldi Böylece ismi ve ilmi, birçok şehirlerde duyuldu

  Ebû Sa'd es-Sem'ânî diyor ki: "O, İslâm âlimlerinin en büyüklerinden birisi idi İsmi çeşitli yerlerde darb-ı mesel oldu Çünkü o, Şâfiî mezhebini ve onun imâmına âit en ince bilgileri ezbere biliyordu İmlâ ismini verdiği eseri, her yere yayıldı Kendisine dört bir taraftan gelen büyük âlim ve fakîhler ilim tahsîl ettiler Bu hususta ona sarsılmaz ve çok büyük îtimâdları vardı İlmi çok geniş olup, kendisine yetişen olmadı Fetvâları o kadar kuvvetli idi ki, aksini bildiren çıkmadı Fazîletinin ve ilminin çokluğu ile berâber, dînine çok bağlı, verâ sâhibi, günahtan uzak duran bir zât idi Yiyip içmede ve giyinmede ihtiyatlı hareket eder, haram ve şüpheli olmasından çok sakınırdı

  Hanımı Hurre binti Abdurrahmân anlatıyor:

  Kocam pirinç yemezdi Çünkü pirinç, ekildiği zaman suya ihtiyâcı çok olurdu Pirinç ekenlerin, bu ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ister istemez başkalarına haksızlık yapmış olabileceklerini düşünürdü

  Hanımı şöyle anlatır:

  Evimize hırsız girmiş, giyecek eşyâların hepsini alıp götürmüştü Hattâ üzerinde namaz kıldığım seccâdem dahî alınmıştı Kocam İmâm-ı Abdurrahmân'ın cübbesi, evin ortasındaki bir ipin üzerinde bulunduğu halde alınmamıştı Hırsız, beş ay sonra bulunup yakalandı Çalınanların çoğunu geri verdi Fakat bazı şeyleri getirmedi Kocam hırsıza; "Niçin cübbemi almadın?" diye sordu Hırsız da; "Ey Şeyh! O gece birkaç defa almak istedim Ona yaklaşınca her defâsında, ondan bir ateş parladı Hattâ beni yakacaktı Sonunda onu ipin üzerinde bırakarak, evden ayrıldım" diye cevap verdi

  Başlıca eserleri şunlardır:

  1) Kitâb-ül-Emâlî veya İmlâ: Şâfiî mezhebinde kıymetli bir fıkıh kitabıdır

  2) Et-Ta'lîka

  Esnevî; Mühimmât ismindeki eserinde diyor ki: "Râfi çoğu nakillerini İmâm-ı Gazâlî'nin sözleri dışında, altı kitaptan yapardı Bunlar Tehzîb, Nihâye, Tetimme, Şâmil, Tecrîd-i İbn-i Kec ve Abdurrahmân bin Ahmed'in Emâlî'sidir"

  1) Mu'cem-ül-Müellifin; c5, s121
  2) Tabakât-üş-Şâfiîyye; c5, s101
  3) Tehzîb-ül-Esmâ vel-Lüga; c2, s263
  4) Şezerât-üz-Zeheb; c3, s400
  5) İslâm Âlimleri Ansiklopedisi; c4, s312
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - ABDURRAHMÂN BİN AHMED Forum Tarih
AbdurrahmÂn Bİn Muhammed El-kayravÂnÎ Sahabeler ve Alimler 9 Şubat 2010
AbdurrahmÂn Bİn Muhammed Sahabeler ve Alimler 9 Şubat 2010
AbdurrahmÂn Bİn MehdÎ Sahabeler ve Alimler 9 Şubat 2010
AbdurrahmÂn Bİn Alİ SekkÂf Sahabeler ve Alimler 9 Şubat 2010
Abdullah Bİn Muhammed Bİn AbdurrahmÂn Sahabeler ve Alimler 9 Şubat 2010

Bu Sayfayı Paylaş