Abdullah-i YemenÎ

'Sahabeler ve Alimler' forumunda Dine tarafından 9 Şubat 2010 tarihinde açılan konu

 1. Dine

  Dine Özel Üye

  Abdullah-i YemenÎ konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  ABDULLAH-I YEMENÎ

  Yemen'de yetişen büyük velîlerden İsmi, Abdullah bin Ali bin Hasan bin Şeyh Ali'dir Abdullah-ı Yemenî diye meşhûr olmuştur Hadramût'un Terîm şehrinde doğdu Doğum târihi bilinmemektedir 1627 (H1037) senesinde Yemen'in Veht köyünde vefât etti Kabri orada olup ziyâret mahallidir

  Küçük yaşta ilim tahsîline başlayan Abdullah-ı Yemenî ilk önce Kur'ân-ı kerîmi ezberledi Zamânının büyük âlimlerinden çeşitli ilimleri tahsîl etti Şeyh Zeynüddîn bin Hüseyin, Seyyidü'l-Celîl Abdullah bin Sâlim ve Şeyh Şihâbüddîn gibi zâtlar onun ilim öğrendiği âlimlerdendir Abdullah Yemenî daha sonra Bender şehrine gitti Orada büyük fıkıh âlimi Nûreddîn Ali bin Bâyezîd'den fıkıh ilmini tahsîl etti Uzun müddet onun ilim meclislerinde kalıp kendini yetiştirdi ve fıkıh ilminde âlim oldu Bulunduğu yerlerde Tasavvuf ehli zâtların sohbetlerinde bulunup tasavvufda ilerlediSâhil bölgesine gidip, oradaki âlimlerle görüştü, karşılıklı ilim ve mârifet alış-verişinde bulundu Bâzı âlimlerden ilim aldı, bâzı kimselere ilim öğretti

  Yemen bölgesinde yüksek âlimlerden okuduktan sonra Hindistan'a giden Abdullah-ı Yemenî hazretleri Ahmedâbâd şehrinde Şeyhülislâm Şeyh bin Abdullah Ayderûs'u ziyâret edip, onun ilim meclislerinde bulundu Ondan bâzı eserlerini okudu Uzun müddet hizmetinde bulunup istifâde etti Şeyh bin Abdullah Ayderûs ona talebe yetiştirmek üzere hırka giydirip icâzet, diploma verdi

  Daha sonra da Bender'de bulunan Seyyidü'l-Kebîr Ömer bin Abdullah Ayderûs'a gitmesini emretti Bender'e giden Abdullah Yemenî Ömer bin Abdullah Ayderûs'dan da çeşitli ilimleri öğrendi Uzun müddet hizmetinde kalıp icâzet aldı İlim ve tasavvufta yüksek dereceye ulaştıktan sonra Yemen'e döndü

  Yemenliler ona büyük iltifât gösterip, ondan istifâde etmek için etrâfında toplandılar

  Çok ibâdet eden Abdullah Yemenî riyâzet, nefsin istediklerini yapmamak ve mücâhede, nefsin istemediklerini yapmak sûretiyle Allahü teâlânın rızâsına kavuşmaya çalıştı Tasavvuf yolunda ilerleyip evliyâlık derecesine ulaştı Onun riyâzet ve mücâhede ile meşgûl olduğu günlerde şeytan siyah bir köle şeklinde karşısına çıktı Abdullah Yemenî hazretlerinin önünde diz çöküp; "Senin ibâdet ettiğin gibi ibâdet eden hiç bir kimseyi görmedim" diyerek ucba, kendi ibâdetlerini beğendirmeye, böylece onu ibâdetlerinden vazgeçirmeye yeltendi Keşf ve kerâmet sâhibi olan Abdullah Yemenî bunun iblis olduğunu anlayıp huzûrundan kovdu Çünkü o iblisin Allahü teâlânın sevgili kullarına musallat olup, onları doğru yoldan saptırmaya çalışacağını biliyordu

  Yemen'in Veht köyüne yerleşen Abdullah Yemenî insanlara İslâm dîninin emir ve yasaklarını anlatmak sûretiyle onların dünya ve âhirette kurtuluşa ermelerine çalıştı İnsanlar uzak ve yakından onun sohbet meclislerine koştular Pek çok kimse ona talebe olmakla şereflendi Yolunu kaybetmiş pek çok kimse, onun bereketli sohbetleriyle hidâyete, doğru yola kavuştu Onun talebeleri arasından pekçok velî yetişti Sohbetinde yetişen velî ve âlimlerden bâzıları şunlardır: Haremeynden gelen Seyyidü'l-Velî Muhammed bin Alevî, İmâmü'l-Celîl Abdurrahmân bin Akîl, Seyyid-ül-Kebîr Ebü'l-Gays binAhmed, Seyyidü'l-Azîm Abdullah el-Musâvî, Seyyid Akil bin Ömer ve başkaları

  Abdullah Yemenî hazretleri ilim ve fazîlet sâhibi, ilmiyle âmil, cömert bir zât idi Sultanlar gibi ikrâm ve ihsânlarda bulunurdu Fakirlere pekçok sadaka verirdi Devlet adamları yanında, îtibârı çoktu Çok güzel yazı yazar ve şiirler söylerdi Şiirleri bir dîvânda toplandı ve insanlar arasında meşhûr oldu

  Hâller ve kerâmetler sâhibi olan Abdullah Yemenî hazretlerinin çok kerâmetleri görüldü Bir defâsında Sâhil bölgesine gitmişti Vâlinin adamları haksız olarak vergi ve mal istediler Abdullah Yemenî hazretleri haksız vergi vermenin haram olduğunu belirterek vermek istemedi Vâli vazifelilerine emir verip ısrar edince, Abdullah Yemenî hazretleri dört kişinin bile zor kaldırabileceği bir yükü elleriyle kaldırdı, bir kenara fırlattı ve oradan uzaklaştı Bu durumu işiten vâli korktu, huzûruna gelerek af ve özür diledi

  Bir defâsında da fakirlerden bir topluluk Abdullah-ı Yemenî hazretlerine gelerek Allahü teâlâya kendilerini zengin kılması için duâ etmesini istediler Duâ etti ve Allahü teâlâ onları zengin kıldı Bâzıları da Allahü teâlânın kendilerine hacca gitmeyi kolaylaştırması için duâ etmesini istediler O kimseler ellerinde hiç imkân olmadığı hâlde kolaylıkla hacca gittiler

  Abdullah Yemenî hazretleri kerâmetlerini gizlerdi Yakın talebe ve dostlarına da gizlemelerini emrederdi "İstikâmet yâni doğruluk üzere olunuz Çünkü en büyük kerâmet istikâmet üzere olmaktır" derdi Kendisinden zuhûr eden ve görmüş oldukları kerâmetleri hicrî 1040 senesine kadar anlatmamaları üzerine söz almıştı Böylece 1040 yılına yakın vefât edeceğini de kerâmetle bildirmişti

  Ömrünü İslâmiyeti öğrenmek ve öğretmekle geçiren Abdullah-ı Yemenî hazretleri 1627 (H1037) senesinde Yemen'in Veht köyünde vefât etti Orada defn edildi Kabri ziyâret mahallidir Ziyâret edenlerin, onu vesîle ederek yaptıkları duâlar kabûl olunmakta ve korktuklarından emin olmaktadırlar Abdullah-ı Yemenî hazretlerinin kabri üzerine, Osmanlılar zamanında Yemen vâlisi Muhammed Paşa bir türbe yaptırmıştır

  1) Câmiu Kerâmât-il-Evliyâ; c2 s127
  2) El-Meşre-ur-Revî; c2, s192
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Abdullah YemenÎ Forum Tarih
Burçin Abdullah Resimleri, Burçin Abdullah Fotoları Sanatçı-Ünlü Resimleri 20 Eylül 2012
Sofular Şehit Abdullah Kurt İlköğretim Okulu Bilgileri İvrindi Balıkesir Anaokulu ve İlköğretim Okullarımız 25 Mayıs 2012
Abdullah İsminin Anlamı Nedir? İsimler Sözlüğü 6 Şubat 2012
Peygamberimiz’in (Sav) Babası Hz. Abdullah Hakkında Bilgi Peygamber Efendimiz (S.A.V) 25 Aralık 2011
Ressam Abdullah Taktak İlköğretim Okulu Bilgileri Tavşanlı Kütahya Anaokulu ve İlköğretim Okullarımız 22 Aralık 2011

Bu Sayfayı Paylaş