Abdullah Bİn HÂzir

'Sahabeler ve Alimler' forumunda Dine tarafından 9 Şubat 2010 tarihinde açılan konu

 1. Dine

  Dine Özel Üye

  Abdullah Bİn HÂzir konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  ABDULLAH BİN HÂZIR
  Evliyânın büyüklerinden ve hadîs âlimi İsmi, Abdullah bin Hâzır bin Sabbah'dır Evliyâullahdan Yûsuf bin Hüseyin'in dayısı ve Zünnûn-i Mısrî'nin arkadaşıdır İran'ın Rey şehrinde doğmuş ve orada vefât etmiştir Doğum ve vefât târihleri belli değildir Hicrî dördüncü asırda vefât etmiştir Tasavvufta büyük derecelere kavuşmuş, pek çok velî yetiştirmiştir

  Abdullah bin Hâzır hadîs ilminde büyük âlim olup, Muhammed bin Abdullah el-Ensârî, Şâz bin Feyyâz, Kabisa bin Utbe el-Kûfî, İbrâhim bin Mûsâ, El-Ferrâ', Er-Râzî başta olmak üzere pek çok âlimden hadîs öğrenmiştir

  Abdullah bin Muhammed bin Nâciye, Muhammed bin Yûsuf bin Bişr el-Hirevî, Ebû Bekr eş-Şâfiî ve başka âlimler de Abdullah bin Hâzır'dan hadîs-i şerîf rivâyet etmişlerdir

  Yûsuf bin Hüseyin şöyle anlatır: "Mısır'a Zünnûn-i Mısrî'nin yanına gittikten sonra, Rey şehrine dönüyordum Bağdâd'a vardım Dayım Abdullah bin Hâzır orada idi Hacca gidecekmiş, yanına gittim:

  -Nereden geldin? diye sordu:

  -Mısır'dan gelip, Rey'e gidiyorum Bir nasîhat etmenizi isterim, dedim

  Buyurdu ki:

  -Kabûl etmezsin!

  -Ederim dedim

  O yine,

  -Kabûl etmezsin! buyurdu Ben tekrar;

  -Belki kabûl ederim, dedim

  Yine;

  -Biliyorum kabûl etmezsin! buyurdu

  -İhtimâl ki kabûl ederim, dedim

  Buyurdu ki:

  -Gece olduğunda git Zünnûn-i Mısrî'den ne yazmış isen, hepsini Dicleye bırak

  -Bir düşüneyim, dedim

  O gece düşünce bastı ve hiç uyuyamadım Gönlüm bir türlü râzı olmadı Ertesi gün gidip;

  -Gönlüm bu işe râzı olmadı, dedim

  -Zâten ben sana kabûl etmiyeceğini söylemiştim, buyurdu

  -Bir şey daha söyler misiniz? dediğimde;

  -Onu da kabûl etmezsin, buyurdular

  -Kabûl ederim, diye ısrar ettim Bu sefer;

  -Rey şehrine gittiğinde, ben Zünnûn-i Mısrî'yi gördüm deme, buyurdular

  Bu sözü uzun müddet düşündüm Evvelki sözlerinden daha zor geldi Tekrar ona gittim Dedim ki:

  -Bu dediğiniz iş zordur

  Buyurdu ki:

  -Sana, senin için gâyet lüzumlu olan bir şey söyleyeceğim

  -Buyurun söyleyin, dedim

  -Şimdi evine gittiğin zaman, insanları kendine dâvet etme Allahü teâlâya dâvet ederken öyle yaşa ki, Allahü teâlâdan bir an gâfil olup, O'nu unutmayasın, buyurdu (Abdullah bin Hâzır'ın bu sözleri yanlış anlaşılıp, Zünnûn-i Mısrî'yi beğenmiyor sanmamalıdır Onun maksadı: Zünnûn-i Mısrî tevhîd deryâsına dalmış, garîb hâlleri ve halkın anlayamıyacağı tasavvufî sözleri olan bir velî olduğundan, halkın, bu Allah dostuna düşman olmamaları içindir)

  Abdullah bin Hâzır'ın bu sözünü, Şeyhülislâm Abdullah-ı Ensârî şu sözle izâh etti:

  Allahü teâlâ Mûsâ aleyhisselâma; "Ey Mûsâ! Dilin her zaman beni zikretsin Bulunduğun her yerde benimle ol" buyurdu

  Bu iki büyük velî bu söz ve îzâhlarıyla, her an Allahü teâlâyı hatırlayıp, O'nu bir an unutmamağı tavsiye buyurmuşlardır Bu da dostluğa ve kulluğa yakışan şeydir

  Kendisine insanın îmânının nasıl kâmil olacağı sorulduğunda Ahmed bin Hanbel tarîkıyla rivâyet ettiği şu hadîs-i şerîfle, cevab verdi: "Sizden biriniz kendi nefsi için sevdiğini mümin kardeşi için de sevmedikçe, îmânı kâmil olmaz"

  Kadınların kocalarına karşı nasıl davranmaları sorulduğunda; erkeğin kadını üzerinde olan haklarını uzun uzun anlattıktan sonra Şâz bin Feyyâz, Amr bin İbrâhim, Katâde, Sa'îd bin Müseyyib, Abdullah bin Amr'dan rivâyet ettiği şu hadîs-i şerîfi okudular Peygamber efendimiz buyurdular ki: "Allahü teâlâ, kocasına teşekkür etmeyen (ona nankörlük eden) ve onunla yetinmeyen, iktifâ etmeyen kadına nazar etmez"

  1) Tabakât-us-Sûfiyye (Sülemî); s187
  2) Târih-i Bağdâd; c9, s 448
  3) Nefehât-ül-Üns (Osmanlıca); s151
  4) Tabakât-ı Ensarî; s 223
  5) Nesayim-ül-Mehable; s60
  6) Nefehât-ül-Üns; s100
  7) İslâm Âlimleri Ansiklopedisi; cild 3, s344
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Abdullah Bİn HÂzir Forum Tarih
Abdullah Bin Muhammed Rasibinin Hayatı Sahabeler ve Alimler 25 Kasım 2011
Abdullah bin habib sülemi hakkında bilgi Sahabeler ve Alimler 23 Kasım 2011
Şifa Binti Abdullah (ra) Kimdir - Şifa Binti Abdullah (ra) Hayatı Sahabeler ve Alimler 14 Şubat 2011
Abdullah Bİn Zeyd Sahabeler ve Alimler 9 Şubat 2010
Abdullah Bİn MÜbÂrek Sahabeler ve Alimler 9 Şubat 2010

Bu Sayfayı Paylaş