Ağzıkaraca Köyü İmamoğlu Adana

'Adana Tanıtımı' forumunda DeMSaL tarafından 27 Mart 2010 tarihinde açılan konu

 1. DeMSaL

  DeMSaL Özel Üye

  Ağzıkaraca Köyü İmamoğlu Adana konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  İmamoğlu Ağzıkaraca Köyü Bilgileri - Ağzıkaraca Köyü Hakkında - Ağzıkaraca Köyü Tanıtımı - Ağzıkaraca Köyü Resimleri
  Ağzıkaraca ,Adana İmamoğlu ilçesine bağlı bir köyüdür.

  İlçe: İMAMOĞLU

  İl:ADANA

  İle Uzaklığı:54 km

  İlçeye Uzaklığı: 9km

  Rakım:94 m

  Nüfus:

  2000:396
  1997:392

  Tarih

  Ağzıkaraca köylüleri, bölgede çok fazla bulunan akasya benzeri bir ağaca Karaca Ağacı derler. Bu ağaç köyde bol miktarda bulunur. Ağzıkaraca Köyü isminin bu ağaçlardan geldiği de söylenmektedir.

  Ağzıkaraca Köyü, üç mahalleden oluşur: Büyük Tarsuslu ve Küçük Tarsuslu; Köy halkının bir kısmının mensup olduğu yörük aşireti (Karakayalılar) yol üzerinden, Tarsus'tan geçtiler. Bu yüzden köyü oluşturan 3 mahalleden biri Küçük Tarsuslu, diğeri Büyük Tarsuslu'dur. Ayrıca, Karakayalılar Tarsus'un kuzeyinde Namrun Yaylası civarında göçebe halde yaşarken 20.yüzyılın başlarında iskan edilmiştir. Bu gün Karakayalıların bir kısmı da Ceyhan ilçesi Karakayalı Köyü'nde bulunur.

  Oğuzların Kınık boyunun Karakayalı oymağı 18.yüzyılda Aydın-Antalya hattında yaşarken,Mersin ve Adana'nın kuzeyindeki Toros yaylalarına göç etmiştir.Bunda Çukurova'da devletin izlediği iskan politikası nedeniyle bu yaylalardaki Türkmen boylarının Çukurova'ya iskanı sonucunda yaylaların boş kalması etken olmuştur. 19.yüzyıla gelindiğinde devlet Karakayalı aşireti gibi bu yaylaların ikinci yerleşimcilerini de iskana tabii tutmuş,Karakayalı aşireti Ceyhan,İmamoğlu ve Karataş'ın köylerine iskan edilmiştir.

  Fırka-i İslahiye'den etkilenmiştir. Başlarda Delihasan olan köy ismi, Cumhuriyet yıllarında köy halkı tarafından Ağzıkaraca olarak değiştirilmiştir. Ağzıkaraca, toprağın kurumasıyla oluşan kırıklı şekil olarak anlamlandırılır.Günümüzde konuşma dilinde Delihasan deyimi yaygın olarak kullanılır. Kozan'ın köyüyken, 1987 yılında imamoğlunun ilçe olmasıyla İmamoğlu'na bağlanmıştır. Kuvvay-i Milliye'ye destek veren köy, Kuvvayi Milliye'ye Musa Hoca (ÖZDEMİR) ile destek vermiş, Koyunevi Tabyası'na katılmıştır. (bkz:Kozan Müdafaa-i Hukuku Cemiyeti)

  1920 yılı Kaç Kaç olaylarında, Fransız işgal günlerinde Kozan yöresinden İmamoğlu’na gitmekte olan Çamurdanzade ailesinden kadınlar ve çocuklar, Ağanın köprüsü başında feci halde öldürüldüler. Kozan Müftüsü Hafız Osman (Çamurdan)'ın Kızkardeşi Emine (Çamurdan) Hanım, Ermeni Kamavorlar tarafından "Namaz kılarken" İmamoğlu yakınlarında, Ağzıkaraca Köyü Ağanın Köprüsü adlı mevkiide şehit edildi.

  Ağzıkaraca Köyü'nde ikamet eden bir aile olan Karaçor Ailesi'nden edinilen bilgiye göre, Karaçorlar da Tarsus'un küzeyinde bulunan Kadelli, Sağlıklı, Dörtler mevkilerinden gelmişlerdir.(Zafer Karaçor) Karaçorların bir kısmının da Cebre (Karakayalı) köyüne yerleştiği bilinmektedir. Ayrıca Uşak ili Mollamusa köyünde de Karaçorlar adında bir mezraa bulunur ve bu mezranın Karaçor lakaplı bir Yörük Beyi tarafından kurulduğu belirtilmektedir. Ayrıca Orta Asya'da Karaşar adında çok eski bir Türk kenti vardır

  Ekşiler; Ekşiler köyü'nün bu adı almasında, yörede insanların büyük bir kısmının aynı soydan gelmesi ve aile isimlerinin Osmanlı'dan bu yana Ekşi olarak tanınmasındandır. 18.-19. yüzyılda yaşamış olan Ekşi Veli'nin köyde bulunduğu, 1909 yılında eşkiyalar tarafından pusuya düşürülerek öldürüldüğü, mezarının ise Feke'nin İnderesi mevkiinde bulunduğu yöre halkı tarafından anlatılır. Nitekim, İnderesi'ni Ekşiler ailesinin yılllardır yaylalık olarak kullandığı bilinir. Ekşi Veli, 19. yy'da Ekşiler'e yerleşmiştir. Ekşi Veli'nin kızını Deli Hebib denilen bir eşkıya öldürmüş, Ekşi Veli'de jandarma komutanı binbaşı Mehmed Efendi ile işbirliği içerisinde Deli Hebib'i ödürmüştür. Deli Hebib'in akrabaları da Ekşi Veli'yi öldürmüştür.

  Kültür

  Köy,geleneksel Yörük Türk-İslam motifleri barındıran zengin bir kültüre sahiptir.
  Yöresel yemekler , geleneksel Türk Mutfağı'nda olduğu gibi oldukça zengindir.

  Yörede okuma yazma oranı çok yüksektir.Özellikle bu yönüyle örnek köyler arasında yer alır.
  Geleneksel hale gelen ve her yıl düzenlelen köy halkının kaynaşma törenleri büyük bir coşkuyla kutlanmaktadır.

  Coğrafya

  Adana iline 54, İmamoğlu ilçesine 9 Km. uzaklıktadır.
  Rakımı 94 metredir. Köy aslında Küçük Tarsuslu,Büyük Tarsuslu,Ekşiler olmak üzere üç ayrı mahalleden oluşur.
  Bunun sebebi,geniş bir ova içerisinde bulunan köy sakinlerinin , topraklarına daha yakın olmak istemelerinden kaynaklanmıştır.

  Yörede , çok geniş orman bitki örtüsü yoktur.Ekşiler mahallesi yakınında küçük bir ağaçlık bulunur.
  Bu ağaçlık orman , köy sakinlerinden EKŞİ İsmail Bey tarafından oluşturulmuş olup, Okaliptus ağaçları ile kaplıdır.

  Ayrıca Ağzıkaraca Köyü etrafında bulunan arazilerde, porsuk, tilki, çakal, tavşan, şahin, karga, baykuş, kırlangıç, yılan gibi irili ufaklı yabanî hayvanlar görülebilmektedir.

  Coğrafya üzerinde , karstik yerşekillerine rastlamak mümkündür.Köy etrafındaki toprakların çoğunluğu verimli alüvyonal topraklardır. Köy etrafında , 1990'lı yılların başında kadar düzenli ve yoğun akış sağlayan , ancak düşük eğimden dolayı debisi düşük olan küçük bir dere vardı.Son yıllarda bu dere kurumuş , yatağını sazlıklar doldurmuştur.Dere yatağının çok derin oluşu , bize bu derenin çok eski zamanlardan beri akışta olduğunu göstermektedir. Günümüzde ancak kış ve sonbahar aylarında görülen yağışlar sayesinde bu dere yatağında su görülebilmektedir.

  İmamoğlu Ovası'nın ortasında bulunan köy, gelişmiş doğa sporları için pek uygun olmasa da, doğa yürüyüşleri için elverişli arazilere sahiptir. Köyün tarlaları ve deresi etrafında yapılabşlecek geziler, insanlara Akdeniz İklimi'nin özelliklerini yaşama fırsatı verebilmekte, doğa ve canlıları tanıyabilme imkanı gerçekleştirmektedir.

  Köy etrafinda, birçok yabani kuş türleri olup, avcılık sporuna belirli mevsimerde olanak sağlanabilmektedir. Keklik, arap bülbülü, bıldırcın gibi kuş cinsleri yörede görülmektedir.

  Köyün deresi, akış rejiminin düzensizliği nedeniyle balıkçılığa her mevsimde imkân vermemekle birlikte, su seviyesinin yükseldiği dönemlerde balık barındırdığı görülmüş, küçük ağlar ve oltalarla balık avlanabilmiştir.

  İklim

  Köyün iklimi, Akdeniz iklimi etki alanı içerisindedir. Köyün büyük sorunlarından biri ise yazın meydana gelen ciddî kuraklıklardır. Kuraklık, yörede üretilen tarım ürünleri çeşitliliğini ve üretim alanları genişliğini etkilemektedir. Artezyen kaynakları olanaklı olan bülgelerde ürün çeşitliği fazlayken, sadece yağmurla sulanan bölgelerle ürün çeşitliliği kısıtlıdır. Yazları sıcak ve kurak olsa da kışın fazla soğuk olmaz. Köy, buğday , pamuk gibi ürünlerin üstün kalitede yetişebileceği iklime sahiptir.

  Ekonomi

  Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.Son yıllarda,nane , melisa çayı ve kekik üretimi hızla yaygınlaşmaktadır.Ancak buğday üretimi üst sıralardadır. Ayçiçeği, karpuz, buğday va mısır gibi ürünler de yaygın bir şekilde üretilmektedir. Ayrıca yörede, zeytin ve limon bahçeleri görülebilmektedir. Sığır ve koyun yetiştiriciliği ise, yörede birçok aile tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca köy yakınlarında bir adet havyar çiftliği bulunmaktadır.

  Köylüler, ürettikleri toprak mahsüllerini ilçe merkezindeki mahsül tüccarlarına satarak kazanç elde ederler. Süt ürünleri ise köy yakınlarındaki süt mandıralarında toplanır. Böylece kazanç sağlamaya çalışılır. Ağzıkaraca Köyü'nde kimi köylüler, ürettikleri sütü geleneksel yöntemlerle işleyerek mâmül madde veya yarı mâmül madde halinde ilçe merkezi pazarında pazarlarlar.

  Köylülerin aktif olduğu İmamoğlu Salı Pazarı, her hafta salı gününde ilçe merkezinde kurulmaktadır. İmamoğlu Salı Pazarı, yörede kurulan en büyük pazar olup, bünyesinde hayvan pazarı, süt ve süt ürünleri pazarı ve mutfak gereçleri pazarı barındırır. Salı günleri 07.00-14.00 saatlari arasında kurulan pazar, yöredeki önemli ticarî platformlardan biridir.,

  Köy Muhtarı: MEHMET ERBAŞLI

  Altyapı bilgileri

  Okul: Köyde, ilköğretim okulu yoktur fakat taşımalı eğitimden yararlanılmaktadır. Mevcut ilkokul binası 1980 li yıllarda öğrenci yetersizliği nedeniyle kapatılmıştır.

  Kanalizasyon: Köyün hem içme suyu şebekesi hem kanalizasyon şebekesi vardır.

  Telekomünikasyon: PTT şubesi yoktur ancak PTT acentesi vardır. Genellikle her evde sabit telefon bulunup, elektrik hizmeti almayan ev yoktur.

  Sağlık: Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köyün sağlık hizmeti ilçeden sağlanır.

  Ulaşım: Ulaşımı sağlayan yol asfalttır. Köyün merkez mahallesi Büyük Tarsuslu'da köy içerisi parke taşlarla döşenmiştir. Bu ise köyün modern bir köy olduğunu gösterir. kilitli parke taşı 2006 yılında döşenerek köy modern bir görünüme kavuşmuştur. Ayrıca köyde bakkal yoktur. İlçe merkezine çok yakın olması, her türlü kamu hizmetini rahatlıkla almasını sağlamıştır.

  Mezarlık: Köy mezarlığı, 3 mahalle arasında ortak kullanılır.

  Medyada Ağzıkaraca Köyü

  Ağzıkaraca Köyü, adını medyaya da yansıyan Hoca Olayı ile duyurmuştur. Olay, 27 Eylül 2007 tarihinde gerçekleşmiştir. .Ağzıkaraca'da 24 yıldır muhtarlık yapan Adnan Tezcan, imamın Ramazan ayının ilk günü köyde teravih namazını kıldırdığını, ertesi gün de kayıplara karıştığını belirterek,
  « Bir de öğrendik ki, imam tayinini kadrosuyla birlikte İmamoğlu'na çıkarmış. Olacak şey mi bu, Burası Ermeni köyü mü?. Burası Müslüman köyü. Burada insanlar 5 vakit namazını kılıyor. Ramazan'da onlarca köylü teravih namazına geliyordu. Cuma namazlarında camide yer kalmıyordu. Şimdi ise hepimiz perişan olduk. Bunu bir düşünsünler. Namaz kılmak için özel araç ve traktörlerimizle çevre köylere, ilçeye gidiyoruz. Kabul edilir durum değil. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımızdan köyümüze kadrolu imam verilmesini istiyoruz. Aksi halde Ankara'ya yürümeye de hazırız »
  demiştir. Nezahat Ekşi ile Halime Ekşi de imamın tayinini çıkarttığını belirterek,
  « Eşimiz, evlatlarımız namaz kılmak için perişan oldu. İmam yok, ezan yok. Camimiz kapanınca, namazımızı da horozlar ötünce kılıyoruz »
  diye konuştular.

  Nasıl Gidilir?

  Adana'dan;Kozan yolu üzerinden İmamoğlu'na ulaşılır.Mevcut güzergahdan Koyunevi Caddesi üzerinden köye ulaşılabilir.Koyunevi köyünden sonraki ilk köy, Ağzıkaraca Köyü Küçük Tarsuslu Mahallesidir.Ardısıra diğer iki mahalleye ulaşılır.

  Kozan'dan; Kozan-İmamoğlu Yolu ile önce İmamoğlu'na, daha sonra da Koyunevi caddesi üzerinden Ağzıkaraca Köyü'ne ulaşılır. Ancak Kozan-İmamoğlu istikametinde, İmamoğlu'na varmadan 5 Km. geride sağ tarafta Ağzıkaraca Köyü'ne giden kestirme bir yol bulunmaktadır.

  [​IMG]

  [​IMG]

  Kaynak : Vikipedi, özgür ansiklopedi
  Kaynak : Yerel Net

  Köyünüze ait bilgi ve resimleri bu konu altında paylaşabilirsiniz
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Ağzıkaraca Köyü İmamoğlu Forum Tarih
Horozu çok olan köyün sabahı geç olur anlamı nedir Atasözleri & Deyimler 31 Aralık 2014
Kışın koyu renkli yazın ise açık renkli kıyafetlerin giyilmesinin sebebi ne olabilir Seviyeli-Ciddi Konular 18 Nisan 2014
Kışın koyu renk yazın açık renk kıyafetler tercih edilmesinin nedeni nedir? Seviyeli-Ciddi Konular 3 Nisan 2014
Bilgisayara Şifre Koymak Bilgisayara Nasıl Şifre Koyulur Bilgisayar Hakkında Genel Bilgiler 1 Şubat 2014
Karakoyunlular Beyliği Hakkında Kısaca Bilgi Tarihi Bilgiler 14 Ağustos 2013

Bu Sayfayı Paylaş