Aöf Vergi Hukuku İİe İlgili Soru ve Cevaplar

'Açık Öğretim AÖF' forumunda SeLeN tarafından 12 Ekim 2010 tarihinde açılan konu

 1. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  Aöf Vergi Hukuku İİe İlgili Soru ve Cevaplar konusu
  Sponsorlu Bağlantılar
  vergi hukuku nedir - açık öğretim adalet bölümü dersleri - vergi hukuku soruları

  **Vergi incelemesi kimler tarafından yapılır?


  Vergi inceleme elemanları


  **Gelir vergisinde oto-kontrolü sağlamaya yardımcı olan nedir?

  KDV

  **Hayat Standardına ilişkin özellikler?

  - Vergi yükünü sosyal sınıflar ve mükellefler arasında adil bir şekilde dağıtır
  -Mükellefin gelirini tüketim ile yakalamaya çalışır
  -Vergi güvenlik önlemidir
  -Daha az vergi ödenmesini sağlar


  **Hayat Standardı esasına tabi olanlar?

  1.sınıf tüccar
  2. Sınıf tüccar
  **Limitet şirketi
  Gerçek usule tabi serbest meslek erbabı

  **Her tür vergilerde mükelleflerin adları unvanları, tarh olunan vergileri bağlı bulundukları vergi dairesince ilan edilir?

  Gelir ve Kurumlar Vergisi

  **Gelir vergisi mükellefleri ve sermaye şirketleri vergi levhasını işyerine her yıl hangi ayda asmak zorundadır?

  Mayıs


  **Talih oyunları salonlarında elde edilen asgari vergine zaman beyan edilir?

  Ertesi ayın 20’sine kadar


  **Hayat standardı esası ne zaman kaldırılmıştır?


  1.1.1999

  **Mükelleflerin beyanları vergi cezaları kim tarafından basın ve TRT yoluyla açıklanır?


  Maliye Bakanlığı


  **Gelir vergisi kanununda yer alan güvenlik önlemleri


  Vergi incelemesi
  Otokontrol
  Vergi ilanı
  Hayat standardı

  **Gelirleri gerçek usulde vergilendirilen serbest meslek erbabının belirli bir gelir düzeyinden daha az gelir beyan etmelerini önleyen vergi güvenlik önlemi nedir?

  Hayat Standardı esası


  **Hangi vergi güvenlik önlemi günümüz Türkiyecinde uygulanmaktadır?

  Asgari zirai kazanç esası


  **Gelir vergisi mükelleflerinden hangisi için vergi güvenlik önlemine gerek yoktur?

  Devlet memurları

  **Mükellefin beyanı üzerine tarh olunan gelir ve kurum vergisi nerede ilan edilir?

  Vergi Dairesi  **Ülkemizde vergi beyannamelerinin yüzde kaçı incelenebilmektedir?


  %4-5

  **Türk iyede vergi beyannamesinin ancak %4-5 inin denetim elamanlarınca incelenip diğer mükelleflerin denetlenememesinin en önemli nedeni nedir?

  Denetim elamanlarının sayısının yetersiz oluşu

  **Kurumları vergisi mükellefleri?


  -Anonim şirket
  -İş ortaklığı
  -İktisadi kamu müesseseleri
  -Kooperatif

  **Kurumlar vergisine tabii olanlara örnek?

  -Anonim şirketin tarım geliri
  -Eshamlı komandit şirketin kira geliri
  -İş ortaklığının ticari geliri


  Risturn Oranı: Ortaklarla yapılan iş hacmi/Genel iş hacmi
  Risturn istisnası: Safi KazançxRisturn Oranı
  Vergiye tabi kazanç: Safi kazanç-risturnistisnası


  **Bir kooperatifin karı 25 milyon TL, iş hacmi 60 milyon TL, ortaklarla iş hacmi 24 milyon TL dır.
  Bu kooperatifin vergiye tabi kazancı kaç TL’dir.


  24 milyon/60 milyon=2/5 x25.000.000=10.000.000
  25-10=15

  **menkul kıymetler yatırım fonları kimler tarafından kurulmaktadır?


  Bankalar

  **Zirai faaliyetle uğraşan limitet şirketin safi kurum kazancı neye ilişkin hükümler uygulanarak tespit edilir?


  Gelir Vergisi Kanunundaki ticari ve zirai kazanca ilişkin hükümler

  **Bir tüketim kooperatifinin karı 400milyon, iş hacmi 2 milyar, ortaklarla iş hacmi ise 500 milyon TL dır Bu kooperatifin vergiye tabi kazancı kaç TL dır?


  500 milyon/2 milyar=1/4x400.000.000=100.000.000
  400.000.000-100.000.000


  **Menkul kıymetler yatırım fonlarının statüsü Kurumlar vergisi Kanununa göre neyin kapsamında düzenlenmiştir?


  Sermaye Şirketleri

  **Kurumlar Vergisinden Muaf olanlar?


  - Milli Piyango İdaresi
  - Askeri Fabrikalar
  - Damga Matbaası
  -Darphane

  **Risturn istisnası hangi kurumlar vergisi için düzenlenmiştir?


  Kooperatifler  **Sadece kurumlar vergisi mükellefleri için düzenlenen istisna nedir?

  Portföy işletmeciliği istisnası

  **Kooperatif ortaklarına kooperatif ile yaptıkları işlemlerden doğan karların kooperatifle yaptıkları işlemler oranında geri verilmesine ne ad verilir?

  Risturn

  **Kurumlar vergisi mükelleflerine uygulanan istisnalar?


  -Portföy işletmeciliği kazanç istisnası
  -Risturn istisnası
  - Yatırım indirimi istisnası
  -İştirak kazançları istisnası


  **Kooperatiflerden hangileri kurumlar vergisine tabidir?

  -Üretim Kooperatifleri
  -Yabancı kooperatifleri
  -Tüketim kooperatifleri
  -Yapı Kooperatifleri

  **Bir unvana sahip esas sermayesi belli paylara bölünmüş ve borçlarından dolayı yalnız mevcut malvarlığı ile sorumlu olan şirketlere ne ad verilir?

  Anonim şirket

  **Limitet şirketler hangi alanda faaliyet gösteremezler?

  Sigorta

  **Menkul kıymet yatırım fonlarının portföy işletmeciliği kazanç istisnasından yararlanabilmesi için portföylerinde bulundurmaları gereken hisse senedi en az yüzde kaç olmalıdır?

  25  alıntı
   

 2. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  vergi hukuku soruları - vergi hukuku ile ilgili test soruları - açık öğretim adalet bölümü dersleri sınav soruları - vergi hukuku çalışma soruları

  **Kurum kazancının tespitinde indirilecek giderler?


  Faizsiz olarak kredi verenler ödenen kar payları
  Genel Kurul Kararları
  Birleşme fesih ve tasfiye giderleri
  Eshamlı komandit şirketlerde komandite ortağın kar payı


  **A limitet şirketinin yaptığı hangi durumda örtülü ödenek söz konusudur?


  Şirket ortaklarının birinden sürekli olarak yüksek miktarda borç alınması

  **1991 yılı kazancı 500 milyon TL olan, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin %60 hissesi komanditer %40 hissesi komandite ortaklara aittir.

  Şirketin kurumlar vergisine tabi kazancı kaç TL’dir?


  **Kurumlar vergisine tabi kazanç komanditer ortağın geliri üzerinden hesaplanır.
  500,000,000x60/100=300,000,000

  **Safi kurum kazancının tespitinde indirilebilecek giderlerden birinedir?

  Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payları

  **Sermayesi paylara bölünmüş bir komandit şirketin 1992 yılı karı 35 milyon TL, komandit ortakların payı, %30 olduğuna göre, kurumlar vergisine tabi kazancı kaç TL’dir?

  35,000,000x70/100=24,500,000

  **Riyazi İhtiyatları...............şirketleri gider olarak indirir?


  Sigorta

  **Öz sermayesi20 milyon olan bir limitet şirket 1992 yılı içinde ortaklardan 500 milyon borç almış ve borçlarını yıl içinde ödemiştir. Ortaklardan aldığı borçlar için faiz ödemeyen bu şirketin 1992 yılı kazancı 400 milyon TL olduğuna göre vergiye tabi kazancı kaç TL’dir.


  400milyon

  **Bir limitet şirketin bankadaki mevduat karşılığında aldığı banka faizi hangi kapsamdadır?


  Kurum Kazancı

  **Komandite ortakların payının %70 olduğu hisseli komandit şirkette yıllık kar 300 milyon TL olduğuna göre vergiye tabi kurum kazancı kaç TL’dir?


  300,000,000x30/100=90,000,000

  **Hangi yükümlülerin kurum kazancı gerçek usulde tespit edilmez?


  Yabancı ulaştırma şirketleri

  **Komandite ortakların payının %70 olduğu hisseli komandit şirkette yıllık kar 300 milyon TL olduğuna göre vergiye tabi kurum kazancı kaç TL’dir?


  300,000,000x30/100=90,000,000

  **Bir limitet şirket, elde ettiği kira geliri için yüzde kaç götürü gider oranı uygulayabilir?


  Kurumlar vergisinde götürü gider esası uygulanmaz.

  **Sermaye şirketlerinin örtülü kazanç dağıtma yolları?


  Benzerine nazaran yüksek aylık ödeme
  Benzerine nazaran yüksek fiyatla satın alma
  Benzerine nazaran uzun süreli borç kullanma
  Benzerine nazaran düşük fiyatla satma


  **Hangi konuda faaliyet gösteren ve kurumlar vergisine tabi olan şirketler “riyazi ihtiyatları kurum kazancından indirebilir?


  Sigortacılık


  **Türk iyede kara ulaştırma işi yapan dar mükellef A anonim şirketi 1998 yılında bu faaliyetinden dolayı 2 milyar TL.hasılat elde etmiştir. Bu şirketin 1998 yılı vergiye tabi kazancı kaç TL.dır? Kara ulaştırma işinde ortalama emsal oranı %12’dir.

  2,000,000x12/100=240,000,000


  **Anonim şirketlerin tasfiyesinde hangi dönemde kurumlar vergisi beyannamelerini vermekle yükümlüdür?

  Şirketin tasfiye memuru

  **Yabancı bir ulaştırma kurumunun safi kurum kazancı, bu kurumlar için tespit edilmiş ortalama emsal oranları neye uygulanarak belirlenir?

  Türk iyede elde edilen hasılata

  **İşletme hesabı esasına göre defter tutan tasfiye halindeki bir şirketin dönem başı mevcutları 100 milyon TL.satışları 150. milyon TL giderleri 20 milyon TL dır. Bu şirketin tasfiye karı kaç TL’dir?

  =150-(100+20)=30

  **Yabancı bir hava ulaştırma anonim şirketinin Türk iyedeki hasılatı 40 milyon TL, giderleri 30 milyon TL dır.
  Bu şirketin vergiye tabi kazancı kaç TL’dir? (Hava ulaştırma işinde emsal oranı %5 tir)

  40,000,000x5/100=2,000,000

  **Kurumlar tasfiyesi halinde tasfiye edilen kurumlar namına tasfiye karı üzerinde tarh olunan vergiler vergi dairesine ne zaman ödenir?


  Tasfiye beyannamesini verme süresi içinde

  **Yabancı bir deniz ulaştırma limitet şirketinin 1992 yılında Türk iyedeki hasılatı 400 milyon TL dır. Toplam hasılat 1 milyar TL olan bu şirketin Türkiye’de vergiye tabi kazanç kaç TL’dir? (Deniz ulaştırma işinde emsal oranı %15 tir)


  400,000,000x15/100=60,000,000


  **Bir anonim şirkette yönetim kurulu 14.3.1992 tarihinde tasfiye kararı almış bu kararı genel kurul 25.6.1992 tarihinde onaylamıştır.
  Kararın ticaret siciline tescilli ve ilanı 9.7.1992 tarihinde yapıldığına göre, bu şirketin tasfiyesine başlangıç tarihi nedir?

  Tasfiyenin başlangıç tarihi kararın ticaret siciline tescil ve ilan edildiği tarihtir.

  **Yabancı ulaştırma kurumunun Türk iyede temsilci şubesi hangi defterini tutar?

  Hasılat Defteri

  **A anonim şirketi ve B anonim şirketi birleşerek C anonim şirketini kurmuşlardır.
  Kurumlar vergisi kanununa göre bu kurumlardan hangisine tasfiye hükümleri uygulanır?

  A ve B anonim şirketi

  **1992 yılında tasfiyesine başlanan bir anonim şirketin tasfiyesi 8.2.1994 tarihinde sona ermişse. 1.1.1994-8.2.1994 dönemine ait tasfiye beyannamesi en son hangi tarihte vergi dairesine verilir.

  23,2,1994


  **Bir kurumun tasfiyesinde verilmiş tasfiye beyannamelerine göre tahsil edilmiş vergiler hangi durumda tasfiye memuruna iade edilir?

  Tasfiye zararla kapanırsa


  **Tasfiye durumunda servet değeri kavramına dönüşen nedir?


  Öz sermaye

  **Yabancı bir hava ulaştırma anonim şirketinin Türk iyedeki hasılatı 2 miyar TL dır.
  Bu şirketin vergiye tabi kazancı kaç milyon TL dır?


  2,000,000x5/100=100,000,000

  **Tasfiye edilen bir anonim şirketin kurumlar vergisi matrahını oluşturur?

  Tasfiye Karı

  **Özel hesap dönemi 1 Mayıs 1991-30 Nisan 1992 olan bir anonim şirket 1992 yılı kurum kazancı ile ilgili kurumlar vergisi beyannamesini 1992 yılının hangi ayında verecektir?

  Ağustos

  **A limitet şirketinin 1998 yılı vergiye tabi kazancı 500 milyon TL’dir. Bu şirketin ödeyeceği kurumlar vergisi kaç TL’dir? (Fonlar dikkate alınmayacaktır)

  500,000,000x25/100=125,000,000


  **X anonim şirketi 1999 yılında 2 milyar TL vergiye tabi kazan elde etmiştir.Bu şirketin ödeyeceği kurumlar vergisi kaç TL’dir?
  1999 yılından ita beren Kurumlar vergisi oranı %30 dur.

  2,000,000,000x30/100=600,000,000

  **Kurumlar vergisi üzerinden yapılabilecek indirimlere örnek?


  Yabancı ülkelerde ödenen vergiler

  **Dar mükellefiyete tabi bir kurumun hangi kazanç iratlarında vergi kesintisi yapılmaz?


  Ticari Kazanç

  **Kurumlar vergisi taksitleri hangi aylarda ödenir?


  Nisan, Temmuz, Kasım

  **Anonim şirketin bağımsız muhasebesi olan hangi işyeri ayrı kurumlar vergisi beyannamesi verilir?


  Ayrı beyanname verilmez

  **Özel hesap dönemi 1 Şubat –31 Ocak olan limitet şirket yıllık beyannamesini hangi ayda verir?


  Mayıs
  Çünkü hesap döneminin kapandığı tarihi izleyen 4.ayda beyanname verilir.

  **Özel hesap dönemi 1 Mayısta başlayan kurumlar, kurumlar vergisi beyannamesini her yıl hangi ay içinde verecektir?

  Ağustos
  1 mayısta başlayan kurumun hesap dönemi 30 Nisanda kapanır, izleyen dördüncü ayda beyanname verilir


  **Kurumlar vergisi beyannamesine eklenecek belgeler?


  Kurumun ortaklık sözleşmesi
  Kurumun karar defteri
  Kurumun sahip olduğu gayrimenkullerin tapu sicil kayıtları
  Kurumun bir önceki yıl verdiği beyannamenin örneği


  alıntı
   

 3. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  aöf vergi hukuku dersi - açık öğretim adalet bölümü dersleri - vergi hukuku çalışma soruları

  **Dar mükellefiyete tabi bir kurumun hangi kazanç ve iratlarda vergi kesintisi yapılmaz?


  Zira Kazanç

  **Kurumlar vergisi kaç taksitle ödenir?


  3

  **Hesap dönemi 1 Ağustos-31 Temmuz olan bir şirketin yıllık kurumlar vergisi beyannamesi hangi ay içinde verilir?


  Kasım

  **Dar mükellefiyete tabi kurumların kazançlarının hangisinde kurumlar vergisi kesintisi yapılır?

  Telif kazancı
  Faiz Geliri
  Ücret Geliri
  Gayrimenkul Sermaye İradı

  **Kurumlar vergisinden Muaf Olanlar?


  Kızılay
  Milli piyango İdaresi
  Askeri Fabrikalar
  Verem Hastaneleri
  **Y Anonim Şirketi 1997 yılında kalkınmada öncelikli yörede yatırım indirimi şartlarına uygun olarak 200.000.000 liralık yatırım yapmıştır. Y Anonim şirketinin 1998 yılı kazancı 150.000.000 liradır. Yatırım indirimi oranı %60 olduğuna göre bu şirketin 1998 yılında vergiye tabi kazancı kaç liradır?


  30,000,000

  **Kurumlar Vergisine Tabii olanlar?


  Anonim Şirketler
  Kooperatifler
  Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler
  Limitet şirketler

  **Kurumlar vergisi mükelleflerinden hangisi yatırım indiriminden yararlanamaz?


  İktisadi Kamu Kuruluşları

  **Kurumlar Vergisi Kanununa göre, örtülü kazanç dağıtımı olanlara örnek?

  Şirket ortaklarının birini, şirketin avukatı olan eşine aşırı ücret ödemesi
  Şirket ortaklarından alınan borç para karşılığında emsallerinden yüksek oranda faiz ödenmesi
  Şirket ortaklarının gayrimenkulleri için emsallerinden yüksek kira ödemesi
  Şirket ortaklarına emsallerinden yüksek ücret ödenmesi

  **üretim yeri Mersinde en büyük satış mağazası ise Kayserice olan bir anonim şirketin kanuni ve iş merkezi istanbuldadır.
  Adamada bir şubesi bulunan bu şirketin kurumlar vergisi beyannamesi hangi vergi dairesine verilecektir?

  **Anonim şirketin kanuni ve iş merkezinin istanbulda bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir.

  1993 yılında zarar eden bir şirket bu zararını en son hangi yılın kazancından indirebilir?


  1998

  **Kurumların tasfiye veya birleşme durumlarında tasfiye veya birleşme karı üzerinden tarh olunan vergiler ne zaman vergi dairesine ödenir?


  Tasfiye veya birleşme beyannamesini verme süresi içinde


  **Tam mükellefler Kurumlar Vergisi beyannamesini hangi vergi dairesine verirler?


  Kurumun kanuni veya iş merkezinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine

  **Bir anonim şirket, işletme ile ilgili olmak üzere vergi ve cezalardan hangisini, kazancının tespiti sırasında gider olarak indirebilir?


  Belediye Vergileri

  **Kurumlar vergisi kanununa göre devir halinde beyanname, devir tarihinden itibaren hangi süre içinde verilir?


  15 gün

  **Örtülü sermaye kavramının unsurları?


  Borçlanmanın kurumun devamlı ve sıkı bir iktisadi ilişki içinde olduğu gerçek veya tüzel kişilerden yapılması
  Borçlanmanın kurumun dolaysız şirket ilişkisi bulunan gerçek veya tüzel kişilerden yapılması
  Borçla özsermaye arasındaki oranın emsal kurumlarınkine göre açık bir fazlalık göstermesi
  Borçlanmanın kurumda devamlı olarak kullanılması

  **Tam mükellef bir anonim şirketin 1990 yılı safi kurum kazancı 200.000.000 liradır. Şirketin 1989 yılından devreden 50.000.000 lira zararı 1990 yılında yararlanacağı 100.000.000 liralık yatırım indirimi söz konusudur.
  Bu şirketin ödeyeceği kurumlar vergisi kaç liradır?


  15.000.000

  **B limitet şirketi 1989 yılında Anadolu Üniversitesine 2.000.000 lira bağışta bulunmuştur. 1989 yılın safi kazancı 60.000.000 lira olan bu şirket üniversiteye yaptığı bağış için kazancından kaç lira indirebilir?


  2,000,000
  Safi kazancın %5 i aşmayan kısmı indirilebilir. Safi kazanç 60,000,000x00,5=3,000,000 Bumiktar geçmediği için 2.000.000 kazançtan indirilebilir.

  **Bir istihkak kooperatifinin iş hacmi yıllık 200.000.000 TL olup 25.000. 000.TL kar elde etmiştir. İş hacmi 1/5 ortaklar dışında geriye kalan ortaklarla işlem görmüştür.
  Kurumlar vergisi matrahı ne kadardır?


  Ortaklar dışına isabet eden kar payı vergilendirilir. Ortaklara düşen Pay ise risturn sayılarak vergiden istisnadır.
  200.000 TL lik iş hacminde 25.000.000 kazanmışsa
  4.000.000 Tllik ortak başına X ne kadar kar payı düşer?
  Bu orantı yoluyla =40,000,0000x25,000,000/200,000,000=5,000,000

  **1989 yılı safi kazancı 100.000.000 lira olan X Anonim Şirketi %5 yedek akçe ayırmıştır. Şirketin 1988 yılından devreden 20.000.000 liralık zararı vardır. Şirketin 1989 yılı vergiye tabi kazancı kaç liradır?
  Safi kazanç: 100,000,000
  Geçmiş yılın zararı :20,000,000
  100,000,000-20,000,000=80,000,000
  Yedek akça vergi matrahından indirilmez  **Bir yabancı hava ulaştırma kurumu Türkiye’deki faaliyetlerinden 1989 yılında 100.000.000 lira hasılat elde etmiştir.
  Bu yabancı kurumun 1989 yılı safi kurum kazancı kaç liradır?


  Türk iyede elde edilen hasılatların
  Hava ulaştırmada %5
  Deniz Ulaştırmada %15
  Kara Ulaştırmada %12
  Hava ulaştırma =100,000,000x5=5,000,000

  **özel hesap dönemi 1 Temmuz 1989-30 Haziran 1990 olan bir kurum, kurumlar vergisi beyannamesini ne zaman verir?


  1990 yılı Ekim ayında
  Dönemin bittiği aydan itibaren 4.üncü aydır  **İki komanditer, bir komandit ortağı bulunan X Eshamlı Komandit Şirketi 1989 yılında 10.000.000 lira safi kazanç elde etmiştir. Komandite ortağın payı %60, komanditer ortakların payı ise %40 dır
  Şirketin 1989 yılında ödeyeceği kurumlar vergisi kaç liradır?

  12,000,000

  **Birleşmenin doğurduğu sonuçlar?


  Doğan kurumun yeni bir tüzel kişilik kazanması
  Birleşen kurum veya kurumların infisah etmiş sayılması
  Birleşen kurumu veya kurumlara tasfiye hükümlerinin uygulanması
  Birleşme karının vergi matrahı olması

  **Kurumlar vergisinde uygulanan istisnalar?

  Ristörn istisnası
  İştirak kazançları istisnası
  Yatırım indirimi istisnası
  Hisse senetlerinin satışından elde edilen kazançlar istisnası
  **Tasfiyenin bittiği tarih nedir?

  Tasfiye sonu bilançosunun genel kurulda onaylandığı tarih

  **Safi kurum kazancının tespitinde indirilecek giderler?


  Genel kurul toplantı giderleri
  Hisse senedi ve tahvillerin ihraç giderleri
  Kazancın elde edilmesi için yapılan genel giderler
  İşletmeye ait taşıtların amortisman giderleri

  **Anonim şirketlerin sermayelerini artırmak için çıkarttıkları hisse senetlerinin nominal değerlerinin üzerinde satılması halinde oluşan gelirlerin vergiye tabi olmaması için hangi şartın olması gerekir?


  Ortaklara kar payı olarak dağıtılmaması

  **Mükellef A sahibi bulunduğu ve mesken olarak kullandığı dairesini 10.1.1989 tarihinde bir doktora muayenehane olarak kiraya vermiştir.
  Mükellef Anın bu değişiklik nedeniyle hangi tarihe kadar yeni emlak vergisi beyannamesini vermesi gerekir?

  31.12.1989 tarihine kadar


  **Emlak vergisi Kanununa göre emlak vergisi kaç taksitte ve ne zaman ödenir?

  2 taksitte ödenir.
  Birinci Taksit Mart nisan, Mayıs
  İkinci Taksit: Kasım

  **X Anonim Şirketi Ege kıyılarında yaptırdığı otel inşaatını 1984 yılında bitirmiş ve aynı yıl turizm belgesi almıştır.
  Bu otel binası için şirket hangi yılda emlak vergisi ödemeye başlayacaktır?


  Turizm belgesini aldığı tarihi takip eden yılbaşından itibaren 5 yıl vergi Ödemez. 6.ncı yıldan itibaren öder

  **Binanın vergi değerini değiştiren nedenler?


  Mevcut binaya garaj ilave edilmesi
  Mevcut binaya asansör veya kalorifer tesisi konulması
  Binanın yanması
  Binanın yıkılması

  **Yeni inşa edilen ve mesken olarak kullanılan bir apartman vergi değeri 20.000.000 liradır. Bu mesken 5 yıl süreyle geçici muafiyetten yararlanacaktır.
  Geçici muafiyetten yararlanılacak tutar yılda kaç liradır?


  5,000,000
  İnşa edilen binalar inşaatın bittiği yılı takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile vergi değerinin ¼ istisnasıdır.
  20,000,000x1/4=5,000,000


  alıntı
   

 4. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  açık öğretim adalet bölümü dersleri - vergi hukuku konu anlatımı - soru ve cevaplarla vergi hukuku

  **Taşıt alım vergisinin konusuna girenler?


  İnşaat işleriyle uğraşan bir limitet şirketin işlerinde kullanmak üzere ithal ettiği kamyonlar
  Taşımacılıkla uğraşan bir adi şirketin satın aldığı otobüsler
  Taksi kiralayan bir şirketin işlerinde kullanmak üzere satın aldığı otomobiller
  Deniz taşımamalığıyla uğraşan bir şirketin ithal ettiği motorlu tekneler

  **Taşıt alım vergisi ne zaman ve kaç taksitte ödenir?


  İktisap işleminin tamamlanmasından önce, bir defada

  **Taşıt alım vergisinin ödenmesinden mükellef ile birlikte zincirleme olarak sorumlu olanlar?

  Liman sicil memurları
  Noterler
  Yetkili Satıcılar
  Gümrük Memurları

  **1998 Mart ayında iktisap eden bir otomobilin taşıt alım vergisi ne zaman ödenmek zorundadır?


  İktisap işleminin tamamlanmasından önce, bir defada

  **Mükellef A 1998 yılında, vergi değeri 100 milyon olan, inşaatı yeni bitmiş bir konut satın almıştır.
  Mükellefin yararlanacağı geçici emlak vergisi muafiyeti kaç TL’dir.  1/4 x100,000,000=25,000,000

  **Vergi değeri 200 milyon TL olan bir arazinin 1992 yılı emlak vergisi kaç TL dır?
  İstisnalar dikkate alınmayacaktır. (Arazilerde vergi oranı binde 1 dır)

  200,000

  Bina vergisinden muaf olan binalar?


  Su bentleri
  Devlete ait binalar
  Üniversitelere ait binalar
  İstasyon binaları

  Emlak vergisinde genel beyan kaç yılda bir yapılmaktadır.


  4

  **İnşası 1998 yılında biten ve vergi değeri 400 milyon olan mesken için 1999 yılında ödenecek emlak vergisi kaç TL dır?


  İnşaatın ¼ vergiye esas alınmaz. Dolayısıyla vergi 300 milyon üzerinden binde 1 alınarak bulunur.
  300,000  **Bir binaya ait emlak vergisi beyannamesinin doldurulabilmesi için gerekli olan bilgiler?


  Mükellefin kimliği
  Tapu kaydı bilgisi
  İnşaatın m2 maliyet fiyatı
  Arsa m2 fiyatı

  **Emlak vergisi mükellefleri 1990 yılında genel beyan döneminde beyanda bulunmuşlardır. 1992 yılında değişiklik beyanında bulunan mükellefin beyanındaki vergiye tabi rayiç bedel hangi yılın sonuna kadar geçerli olacaktır?


  Dört yılda bir genel beyanda bulunur. Dolayısıyla genel beyanın sona erdiği tarihe kadar rayiç bedel geçerli olur.

  **Emlak vergisi oranı binde iki olan hangi kısımdır?


  İşyeri

  **bina vergisinden muaf olanlar ?


  Zirai üretimde kullanılan zahire ambarları
  Askeri gazinolar
  Konut olarak kullanılmayan balıkçı kulübeleri
  Su bentleri

  **üzerinde tarım yapılamayan arazinin yeniden tarıma elverişli hale getirilmesinde arazi vergisi geçici muafiyetinden kaç yıl süreyle yararlanılır?

  10

  **İşyerleri için bina vergisi oranı binde kaçtır?

  2

  **Kiraya verilse dahi emlak vergisi muafiyeti devam eder?


  Belediye otobüs işletme binaları

  **1994 yılında inşaatı tamamlanarak emlak vergisi beyannamesi ilgili vergi dairesine verilen konutun emlak vergisi geçici muafiyeti hangi yılın sonunda bitecektir?


  Emlak vergisi geçici muafiyeti inşaatın tamamlandığı yılı izleyen bütçe yılından itibaren 5 yıldır.

  **Ülkemizde Otomobillerin motorlu taşıtlar vergisinin hesaplanmasında kullanılan ölçüler nedir?


  Yaş ve Ağırlık

  **Taşıt alım vergisine tabi olan ?


  Yurt dışından iktisap edilen taşıtların Türkiye’ye ithal edilmesi

  **Ait oluğu kurum ve kuruluş adına kayıt ve tescil edilse de motorlu taşıtlar vergisinden istisna edilmemiştir?


  Turizm işletmelerine ait taşıtlar

  **Motor beygir gücüne ve yaşa göre taşıt alım vergisi alınan hangisidir?


  Yat

  **Motorlu taşıtlar vergisi nasıl ödenir?


  Vergi dairesine yatırmak suretiyle

  **Taşıt alım vergisi mükellefi?


  Taşıtları iktisap edenler

  **Türk iyede uçak ve helikopter için motorlu taşıtlar vergisinin hesaplanmasında kullanılan ölçüler, nedir?


  Yaş ve azami kalkış ağırlığı

  **1992 ekim ayında iktisap edilen motorlu bir teknenin taşıt alım vergisi ne zaman ödenir?


  İktisap işleminin tamamlanmasından önce


  **Yıllık Motorlu taşıtlar vergisi 100.000 TL olan otomobilin Ocak ayı taksidinin ödenmediği Mayıs ayında tespit edilirse kesilecek trafik cesazı kaç TL’dir?
  Ödenmeyen vergi için her ay %12

  24,000

  **Taşıt alım vergisinin ödenmesiden mükellef ile birlikte zincirleme olarak sorumlu olanlardan biri değildir?


  Motorlu araç kiralayanlar

  **Taşıt alım vergisine tabi olanlara örnek?


  Mülkiyeti muhafaza kaydıyla taşıt iktisabı

  **5.2.1994 tarihinde trafiğe kaydedilen ve 25.2.1994 tarihinde kaydı silinen otomobil için kaç aylık motorlu taşıtlar vergisi ödenir?


  6


  **Motorlu taşıtlar vergisine tabi olanlar?

  Yat
  Motosiklet
  Helikopter
  Panel

  **Taşıt alım vergisi mükellefi olanlar?


  Taşıt iktisap eden
  Taşıtı ithal eden
  Taşıtın tasarruf hakkını alan gerçek kişi
  Taşıtın tasarruf hakkını alan tüzel kişi


  **Veraset ve intikal vergisinden istisna olanlar?


  Sosyal sigortalar Kurumu tarafından bağlanan emekli, dul ve yetik aylıkları
  Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara tahsis olunan mallar
  75,000 TL lif sadaka
  500,000,000 TL lif hibe

  **Veraset ve intikal vergisinde, ölüm yabancı bir ülkede meydana gelmiş ve mükellefler ölenin bulunduğu ülkeden başka bir yabancı ülkede ise veraset ve intikal vergisi beyannamesi en geç kaç ay içinde verilmelidir?


  8

  **Bağış yoluyla intikallerde değerleme günü hangisidir?


  Malların iktisap ettiği gün


  **Miras nedeniyle doğan veraset ve intikal vergisinin ödeme süresi ve taksit dönemleri nedir?


  3 yıl, Mayıs ve Kasım


  alıntı
   

 5. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  vergi hukuku konu anlatımı - vergi hukuku soru ve cevapları

  **Vefat eden An’ın tek mirasçısı olan eşine giderler çıkarıldıktan sonra 30 milyar TL lik miras kalmıştır.
  İstisna haddi 10.320.000.000 TL olduğuna göre eşin veraset ve intikal vergisi matrahı kaç TL dır?


  30,000,000,000-10,320,000=19,680,000,000

  **Veraset ve intikal vergisinin konusuna girenler?


  Yabancı bir kişinin Türk iyede bulunan mallarının Türk tabiiyetindeki bir kişiye intikali
  Türk tabiiyetindeki bir kişinin Türkiye dışındaki malların Türk tabiiyetindeki bir kişiye intikali

  Türk tabiiyetindeki bir kişinin Türkiye dışındaki mallarının Türk iyede ikametgahı olan bir yabancıya intikali
  Türk tabiiyetindeki bir kişinin Türkiye’deki mallarının bir yabancıya intikali

  Spor Totodan 70 milyon TL ikramiye kazanan bir kişinin eline geçecek miktar kaç TL dır. (istisna 120.000,000 TL dır)


  270,000,000-120,000,000=150,000,000x%20=30,000,000

  **Veraset ve intikal vergisinde menkul mallar ve gemiler hangi değerleme ölçüsüyle değerlenir?

  Rayiç Bedel

  **Veraset ve intikal vergisinde hibe yoluyla veya herhangi bir biçimde karşılıksız iktisap bu verginin hangi unsurunu oluşturur?

  Vergiyi doğuran olay

  **Gaiplik durumunda gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu tarihten itibaren kaç ay içinde veraset ve intikal vergisi beyannamesinin verilmesi gerekir?


  1

  **Veraset ve intikal vergisinde ney gerçekleşince mükellefe intikal eden gayrimenkullerin bir kısmının devir ve ferağına izin verilmesi?


  Teminat gösterilmesi
  **Veraset ve intikal vergisi konusuna göre gayrimenkuller hangi ölçüye göre değerlenir?


  Emlak vergisine esas değerle

  **Furuğ bulunması durumunda, eşe isabet eden miras payının vergiden istisna edilen kısmı kaç liradır?


  10,320,000,000

  **Yabancı bir ülkede meydana gelen ölüm için Türk iyede bulunan veraset ve intikal vergisi mükellefleri vergi beyannamesini ölümü izleyen kaç ay içinde verirler?


  6

  **Veraset ve intikal vergisinin taksit dönemleri nedir?

  Mayıs –Kasım Ayları

  **Temel gıda maddelerinde katma değer vergisinin oranı kaçtır?

  %8

  **Katma Değer Vergisi Konusuna girenler?

  Türk vatandaşlarının Türk iyede yabancı uyruklulara mal teslimleri
  Türk Vatandaşlarının Türk iyede Türk vatandaşlarına yaptıkları mal teslimleri
  Yabancı uyrukluların Türk iyede yabancı uyruklulara yaptıkları mal teslimleri
  Yabancı uyrukluların Türk iyede Türk vatandaşlarına yaptıkları mal teslimleri
  Not: Teslim Türkiye dışında olduğu için Katma Değer Vergisine tabi değildir.

  **Katma Değer Vergisinin doğuran olay?


  İthalatın fiilen yapılması
  Nakliyenin başlatılması
  Transit taşımacılıkta gümrük hattından geçilmesi
  Su bedelinin tahakkuk ettirilmesi

  **fiyatı katma değer vergisi dahil 224.000 lira olarak belirlenen konser biletinin vergisiz bedeli kaç liradır?


  224,000x%15=29,217

  **Katma Değer Vergisinin konusuna girmeyenler?


  Arızi (Ara sıra) yapılan faaliyetler.

  **Gerçek usulde katma değer vergisine tabi mükelleflerde vergilendirme dönemi genel olarak ne kadardır?


  1 yıl

  **Katma Değer Vergisinde vergiyi doğuran olaylar?


  Mal satışlarında malın teslimi veya fatura düzenlenmesi
  Hizmet ifalarında hizmetin gerçekleştirilmesi
  Enerji dağıtımında bedelin tahakkuk ettirilmesi
  İthalatta alım için sözleşmenin yapılması

  Ticari faaliyette bulunan A nen 1992 Mart ayında alımları nedeniyle ödediği katma değer vergisi 20 milyon TL tahsil ettiği katma değer vergisi 30 milyon TL önceki dönemden devreden, indiremediği katma değer vergisi ise 5 milyon TL dır.

  **Bu mükellefin 1992 Mart ayı ile ilgili ödeyeceği katma değer vergisi kaç TL dır?

  Hesaplanan KDV-İndirilecek KDV=Ödenecek KDV
  30,000,000-20,000,000=10,000,000
  **Katma Değer Vergisinden istisna edilen?

  Malın ihraç edilmesi

  **Bir tiyatro biletinin katma değer vergisiyle birlikte fiyatı 70.000 TL dır. Bubiletin katma değer vergisi uygulanmadan önceki fiyatı kaç TL dır? (KDV oranı %12)

  70,000x%12=7,500
  70,000-7500=62,500

  **Katma Değer Vergisi mükellefi olanlar?

  Market Sahibi
  Kasap
  Oto galerisi sahibi
  PTT işletme Genel Müdürlüğü

  4.000 ye alınıp tüketiciye KDV dahil 5.600 TL ye satılan bir malın KDV kaç TL dır (KDV oranı %12)

  5,600x%12=600

  **Katma değer vergisi oranı%12 olduğunda 22.400 TL posta ücreti içindeki katma değeri vergisi tutarı kaç TL dır.

  22,400x%12=2,400

  **Katma Değer Vergisi matrahına dahil olanlar?

  Yükleme giderleri
  Sigorta Giderleri
  Vade farkı
  Fiyat Farkı


  **Katma Değer Vergisinin konusuna girenler?

  Gümrük depolarında yapılan satış
  Müzayede mahallerinde yapılan satış
  Piyango tertiplenmesi
  Petrol ürünlerinin taşınması

  **Bir işletmenin Ocak ayında ödediği katma değer vergisi 36 milyon TL tahsil ettiği katma değer vergisi ise 54 milyon TL dır.
  Bu mükellefin Ocak ayı için ödeyeceği katma değer vergisi kaç TL dır?

  54,000,000-36,000,000=18,000,000


  **Katma Değer Vergisinin yürürlüğü girmesiyle uygulamadan kalkan vergiler?

  Nakliyat Vergisi
  İşletme Vergisi
  İthalde alınan istihsal vergisi
  PTT hizmetleri vergisi

  **Harcamalar üzerinde alınan vergiye ne denir?

  Katma Değer Vergisi

  **Ticari faaliyette bulunan A’nın 1995 Mart ayında alımları nedeniyle ödediği Katma Değer Vergisi 50 milyon TL, tahsil katma değer vergisi 75 milyon TL dır. Bu mükellefin 1995 Mart ayı ile ilgili olarak ödediği katma değer vergisi kaç milyon TL’dir?

  75,000,000-50,000,000=25,000,000  **Ayrı ayrı madde menfaat gözetmek şartıyla birden fazla kişinin kaçakçılık veya kaçakçılığa teşebbüs sayılan fiilleri işlemeleri halinde, her birine ayrı ayrı kaçakçılık cezası uygulanmasıyla ortaya çıkan hukuki durum nedir?

  İştirak

  **Vergi hukukunda vergi suçlarının hangisinde “iştirak” kabul edilmiştir?

  Kaçakçılığa teşebbüs


  **Cezai suçların nitelikleri?

  Müeyyidesinin ceza olması
  Herkes tarafından işlenebilir genel nitelikte olması
  Kanunda sayılmış olması
  Kamu davası açılmasına neden olması

  **Emlak vergisi beyannamesinin verilmemesi halinde hangi hukuki durum ortaya çıkar?

  İştirak

  **Bir suç unsuru sayılanlar?

  Maddi unsur
  Kanuni unsur
  Sonuç unsuru
  Hareket unsuru

  **1990 yılında beyanname vermeyerek vergi suçu işleyen ve cezası kesinleşen mükellef A nın 1991 yılında da beyanname vermediği saptanmıştır. Bu durumda mükellef A nın cezasının artırılmasının gerekçesi nedir?

  Teşvik

  **Vergi hukukunda iştirak suçlarından hangisi kabul edilmiştir?

  Ağır kusur

  **Kaçakçılık ağır kusur ve kusur suçlarında cezayı gerektiren tek fiil ile başka neviden birkaç verginin kayba uğratılması nedir?

  Tek fiil ile birden çok vergi kaybı

  **Bir mükellefi bilerek ve isteyerek vergi suçu işlemeye azmettirmeye ne ad verilir?

  Teşvik


  alıntı
   

 6. SeLeN

  SeLeN Site Yetkilisi Editör

  vergi hukuku konu anlatımı - vergi hukuku soruları ve cevapları - vergi hukuku çalışma soruları

  Mükellef A vergi kaçakçılığı yaptığı için adına 40.000.000 TL ceza kesilmiştir. Yapılan inceleme sonunda B nin de mükellef A nın kaçakçılık suçuna asli maddi iştirakte bulunduğu ve maddi menfaat sağladığı tespit edilmiştir. Buna göre B ye kaç TL ceza kesilir/

  İştirak edene cezanın aynısı kesilir 40,000,000

  Mükellef A vergi kaçakçılığı yaptığından adına 50 milyon TL ceza kesilmiştir. İnceleme sonunda B’nin mükellef A’yı bilerek ve isteyerek kaçakçılık suçu işlemeye teşvik ettiği tespit edilmiştir. Buna göre B ye kaç milyon TL ceza kesilir/

  Teşvik edene cezanın aynısı kesilir. 50 milyon


  **Mükellef A ağır kusuru suçu işleyerek 2 milyon TL vergi kaybına yol açmıştır. A ya kesilecek ceza miktarı kaç TL dır?

  Ağır kusur suçunda iki katı :4 milyon

  **X Anonim Şirketinin 1990 yılına ait defter ve kayıtlarının incelenmesinde 300 milyon TL vergi kaçırdığı tespit edilmiştir. Şirket kaçakçılık suçu işlediğine göre ödeyeceği ceza kaç TL dır?

  Kaçakçılık suçunda kayba uğratılan verginin üç katı :300x3=900 milyon

  **Ağır Kusur suçunu oluşturan fiiller?

  Vergilendirme dönemi ve tarh zamanı geçtiği halde götürü ticaret ve götürü serbest meslek erbabının faaliyetlerinin vergi dairesinin bilgisi dışında bırakılması
  Beyanname verme süresi geçtiği halde götürü gider usulüne tabi çiftçilerin faaliyetlerinin vergi dairesinin bilgisi dışında bırakılması
  Ticari Zirai ve mesleki kazanç sahiplerinin faaliyetlerini vergi dairesine bildirmekle beraber beyanname vermemeleri
  Beyanname verme süresi ve ek süre geçtiği halde ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile sair kazanç ve iratların vergi dairesinin bilgisi dışında bırakılması
  **Kanuni bir hükmün uygulanış şekli konusunda yetkili organların tebliğlerinde veya yargı organlarının içtihatlarında bir değişme meydana gelmişse mükelleflerin bu değişmeden haberdar olduğu zamana kadar geçen devrede eski görüşe uygun olarak yaptıkları hareketlerden dolayı ceza kesilmemesi hangi kapsamdadır?

  Yanılma

  **Ağır kusur suçunun manevi unsuru nedir?

  Ağır taksir

  **Hem idari hem de kamusal vergi suçu niteliğindedir?

  Kaçakçılık

  **Kusur cezasının manevi unsuru nedir?

  Adi taksir

  **Vergi Usul Kanununun 376. maddesi kapsamındaki vergi cezalarında indirim ile ilgili doğru ifadeler?

  İndirim için 30 gün içinde başvurulması gerekir
  Dava yoluna gidilmemesi gerekir
  Vergi borcu ve indirimden sonraki ceza teminat gösterilerek üç ay içinde ödenebilir
  Vergi borcu ve indirimden sonraki ceza vadesinde tespit edilmiştir.

  **Mükellef A 1993 yılı içinde satın alarak kiraya verdiği bina için 1994 yılının Temmuz ayı içinde hala yıllık gelir vergisi beyannamesini vermemiştir. Bu mükellef için kesilecek ceza nedir?

  Ağır kusur

  **Kaçakçılık suçu işleyerek 2 milyar TL vergi kaybına yol açan yükümlü A ya kesilecek ceza kaç TL dır/

  Kaçakçılık suçunda kayba uğratılan verginin üç katı ceza verilir?
  2x3=6

  **Vergi yargısı hangi ülkede bağımsız bir yargı kolu olarak kabul edilmektedir?

  Almanya


  **Ülkemizdeki vergi ihtilaflarında en üst derecede yetkili merciler

  Danıştay

  **Fransa da vergi yargısı ilke olarak hangi yargı kolu kapsamında yer almaktadır?

  İdari Yargı

  **Vergi yargısının bağımsız yargı kolu olmasını savunanların bu görüşleri için öne sürdükleri gerekçeler?

  Ayrı yargı kollarının devlete büyük bir mali yük getirmesi
  İdari yargı ve vergi yargısı arasında görev ve yetki uyuşmazlıklarının ortaya çıkması
  İdare hukukunun bütünlüğünün korunması
  Vergi uyuşmazlıklarının idari uyuşmazlık niteliğinde olması

  **Hukukta belirli bir davaya hangi yargı yerinde bakılacağını gösteren kavram nedir?

  Görev

  **hangi konuya İlişkin dava vergi mahkemesinde tek hakimle çözümlenir?

  9.000.000 TL lif usulsüzlük cezasına ilişkin uyuşmazlık

  **Vergi uyuşmazlıklarında görevli yargı mercilerinden biri?

  Bölge idare mahkemesi


  **Hangi ülkede vergi yargısı bağımsız yargı kolu olarak kabul edilmiştir?

  Almanya

  **Bir yönetmeliğin iptali için ilk derece mahkemesi olarak nereye başvurabilir?

  Danıştay

  **Tek fiil ile kusur usulsüzlük suçları birlikte işlenirse kesilecek ceza nasıl belirlenir?

  Her iki suça ait cezalardan miktar itibariyle en ağırı kesilir

  **Hakkında usulsüzlükten dolayı ceza kesilen ve cezası kesinleşen bir kimse cezanın kesinleştiği tarihi takip eden yılın başından başlamak üzere kaç yıl içinde aynı neviden bir fiili tekrar işlerse cezası dörtte bir nispetinde artırılır?

  İki yıl

  **Vergi hukukunda yer alan düzenlemeler göre, kaçakçılık , ağır kusur ve kusur cezalarının zaman aşımına uğrayabilmesi için gerekli süre nedir?

  Vergiyi doğuran olayın meydana geldiği takvim yılın başından başlamak 5 yıl

  **Yıllık beyannamede beyan dışı bırakılan matrahın en az ne kadar olması halinde mükellefe kaçakçılık cezası uygulanabilir/

  Beyan edilen gelirin %10 ununu ve 15.000.000 lirayı aşması

  **Gelir vergisi mükellefi A nın 400.000 lira vergi kaybına neden olduğu tespit edilmiştir.
  Kusur cezası kesilmesi gereken bu mükellefe kaç lira uygulanır?
  Kaçakçılıkta vergi kaybının 3 katı
  Ağır kusurda vergi kaybının 1 katı
  Kusurda vergi kaybının ½ katı
  400,000x1/2=200,000

  **Mükellef A’ya vergi dairesi 600.000 lira kaçakçılık cezası kesmiştir. A nın sebep olduğu vergi kaybı kaçlaradır?

  Vergi kaybı 600,000/3=200,000

  **Vergi uyuşmazlıklarında temyiz mercii sıfatıyla üst derece mahkemesi olarak görev yapan yargı kuruluşu nedir?

  Danıştay

  **Vergi, zam ve ceza toplamı kaç liraya kadar olan davalar vergi mahkemelerinde tek yargıç tarafından çözümlenir?

  8.000.000 lirayı geçmeyen davalar

  **Kendisine vergi ve ceza tahakkuk ettirilen mükellef vergi dairesiyle vergi ve ceza konusunda uzlaşmıştır.
  Bu mükellef açısından uzlaşmadan sonra hangi yol gerçekleşir?

  İdari ve yargısal herhangi bir yola başvuramaz

  **Vergi Mahkemesinin tek yargıçla verdiği kararlara karşı ne kadar sürede itiraz yoluna başvurulabilir?

  İtiraz süresi 30 gündür

  **Vergi mahkemelerinde götürü matrahlara karşı dava açabilmek için kaç günlük süre tanınmıştır?

  30 gün

  **Günümüzde vergi uyuşmazlıklardan genellikle ilk derece mahkemesi olarak görev yapan yargı kuruluşu hangisidir?

  Vergi Mahkemeleri

  **Vergi mahkemelerinin kurul halinde verdiği kararlara karşı hangi mercie başvurulabilir?

  Danıştay

  **Vergi dava dilekçesinin bir örneğinin ilgili mahkeme tarafından davalıya tebliği edilmesinden itibaren tanınan cevap hakkı süresi kaç gündür?

  30  **Vergi mahkemeleri arasında çıkabilecek görev ve yetki uyuşmazlıklarını kim çözer?

  Bölge idare mahkemeleri

  **Vergi mahkemelerinin kararlarına karşı Danıştay’da temyiz yoluna başvurma süresi kaç gündür?

  60

  **Mükellefle idare arasında yapılan görüşme sonucu, kesilen cezanın kısmen veya tamamen ortadan kaldırılmasına vergi hukukunda ne ad verilir?

  Af

  **Vergi davası dilekçesinde bulunması gereken bilgiler?

  Tarafların ad ve soyadları unvanları ve adresleri
  Davanın konusu ve nedenleri ile dayandığı deliller
  Davaya konu olan vergi işleminin yazılı bildirim tarihi
  Uyuşmazlık konusu tutar

  **Götürü matrahlara karşı vergi mahkemelerinde dava açma süresi en fazla kaç gündür?

  15


  alıntı
   

Yükleniyor...
Benzer Konular - Aöf Vergi Hukuku Forum Tarih
AÖF Kayıt Yenileme Açık Öğretim Kayıt Yenileme Açık Öğretim AÖF 21 Eylül 2013
AÖF Kaydı İçin Gerekli Belgeler 2014 Açık Öğretim AÖF 8 Eylül 2013
2013 Aöf Kayıtları Ne Zaman Açık Öğretim AÖF 25 Eylül 2012
Aöf 2012 Ara Sınav Sonuçları Açık Öğretim AÖF 2 Nisan 2012
Aöf 2012 Vize Soru Ve Cevapları Açık Öğretim AÖF 2 Nisan 2012

Bu Sayfayı Paylaş